Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVY NOUZE v ELEKTROENERGETICE POUČENÍ Z PROBLÉMŮ SOUSTAVY DNE 25.7.2006 AEM SVSE seminář 1.11.2006 Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS,a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVY NOUZE v ELEKTROENERGETICE POUČENÍ Z PROBLÉMŮ SOUSTAVY DNE 25.7.2006 AEM SVSE seminář 1.11.2006 Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS,a.s."— Transkript prezentace:

1 STAVY NOUZE v ELEKTROENERGETICE POUČENÍ Z PROBLÉMŮ SOUSTAVY DNE 25.7.2006 AEM SVSE seminář 1.11.2006 Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS,a.s.

2 Okolnosti vzniku stavu nouze. Extrémní klimatické podmínky v Evropě Omezení výroby tepelných elektráren Neplánované změny topologie v evropských PS Minimální výroba ve větrných elektrárnách Atypické toky v sítích

3 Vliv poruchy ve Slovinsku na PS ČEPS Požár v blízkosti rozvodny Divača, nutnost vypnout vedení: 6:53 vedení 400 kV – Divača – Redipuglia 8:13 vedení 220 kV – Divača – Padriciano Následné přetížení, vypnuto 8:14 vedení 220 kV – Lienz – Soverzene

4 UCTE forecast 25th July 2006, 10:30 CET + export, - import Aggregated load flows and balances [MW] BE -718 NL -2134 DE -5070 CH 4164 IT -3700 AT -688 SI 256 HR 103 HU -647 CZ 2306 SK 173 PL 85 FR 446 1446 544 1496 867 23 634 1406 784 317 8 ES 279 PT -277 UA 351 30 1126 728 1406 35 9 2 277 1877 72 206 118 76 759 497 415415 1997 70 91 1784 HR 1247 CS 175 AL 45 MK 122 GR -916 RO 378 BG 750 40 389 398 35 173 45 295 MA 0 471 0 110 BA 433 150 201 230 381 GB 1172 1172 73 818 550 66 400 122 SE 1072 DK 630 NO 66

5 Souvislost přeshraničních toků a zatížení V415

6 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sled událostí 11:12 - vypnutí V415 10:00 - přetěžování V415 12:01 - výpadek V420 12:07 - výpadek V203 12:07 - výpadek V402 V415 V420 V203 V402 ! EDU 11:49 – EDA, EDU vypnuto PHA 12:00 - EDA přifázováno EDA !

7 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OSTROV 12:07 – 12:13 V415 V420 V203 V402 PS zůstává propojena se všemi sousedy!

8 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sled událostí 12:26 – V203 zapnuta 12:13 – V415 zapnuta 12:46 – výpadek V410 13:03 – výpadek V201 V415 V420 V203 V402 ! V410 V201 13:03 – výpadek KSP

9 Impacts of Disturbance on the UCTE system Maximal unintentional exchange deviation ~2 368 MW Stationary frequency deviation -185 mHz

10 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Odstraňování poruchy – 14:47->23:00 15:16 – zapnutí V201 14:47 – zapnutí V216 15:46 – zapnutí V402 V415 V420 V203 V402 19:20 – zapnutí V410 21:54 – zapnutí V441 22:05 – zapnutí V420 17:09 – spojení KSP V410 V201 V216 V441 15:32 – zapnutí V404 23:00 Odvolán STAV NOUZE V404

11 Časy vyhlášení stavu nouze a regulačních stupňů 13:00- Schází se krizový štáb ČEPS, rozhodnutí o vyhlášení STAVU NOUZE. 14:00- Stav nouze vyhlášen společně s regulačními stupni 2,3,4,5. 18:00 - Zrušen RS č. 4 a 5. 23:00 - Odvolán STAV NOUZE, zrušen RS č. 2 a 3, vyhlášen RS č. 1.

12 Rozbor - příčiny Extrémní klimatické podmínky v celé Evropě - atypické stavy a přetoky výkonů, zvýšené nároky na PS. Změna přeshraničních toků výkonu o 900 MW během dvou hodin způsobená mimo jiné výpadky vedení do Itálie. Výpadek vedení V420 Hradec-Mírovka – rozpojení fázového lana. Destrukce vysokofrekvenční tlumivky v rozvodnách Čechy Střed a Krasíkov – překročení jmenovité zatížitelnosti při vysoké teplotě okolí.

13 Dopady poruchy Nebyla přerušena dodávka elektřiny žádnému spotřebiteli v ČR Omezení velkých spotřebitelů dle platných regulačních stupňů a využitím HDO – 600 MW Omezení vyvedení výkonu v důsledku poruch : UE: Ledvice, Mělník 2 a 3, Opatovice, Počerady, Prunéřov 1, Tisová, Tušimice 2 PPC Trmice, PPC Vřesová JE Dukovany PVE Dalešice, PVE Dlouhé Stráně VE Orlík Maximální omezení výroby – 3000 MW

14 Bilance elektrické energie dne 25.7. Přenosová soustava ElektrárnyVelcí spotřebitelé Snížení výroby Snížení spotřeby Import elektřiny Rovnováha !!! 7 % 2 %

15 Co přispělo k úspěšnému vyřešení stavu nouze ? Mezinárodní spolupráce provozovatelů PS – účinná pomoc na základě předem připravených pravidel a využití výhod propojení přenosových soustav v rámci UCTE (havarijní výpomoci a nákup regulační energie soudobě až 1300MW). Činnost dispečinku ČEPS při řešení havarijní situace, podle předem připravených havarijních scénářů a v souladu s platnou legislativou. Výrobci elektrické energie – úspěšný provoz bloků v netypických provozních podmínkách (např.ostrovní provozy) dle pravidel stanovených Kodexem PS. Vybraní spotřebitelé – účinné omezení odběru elektrické energie dle vyhlášených regulačních stupňů.

16 Vyhodnocení z hlediska vnitřního fungování ČEPS Vnitřní řídící dokumentace Funkčnost DŘS Sw vybavenost Trénink dispečerů Technická infrastruktura Vnitřní krizová komunikace Spolupráce se zahraničními TSO – informovanost, příprava provozu, DACF

17 Krizová komunikace ČEPS Zřízení krizové linky Specielní homepage pro stavy nouze –Aktuální informace –Vysvětlení opatření –Archiv opatření a informací Využití e-portálu Damas a e-Trace Využití hromadného odesílání SMS a e-mailů

18 Právní předpisy Zákon 458/2006 Sb., zejména § 54 Vyhláška 219/2001 Sb.o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze Vyhláška 220/2001Sb. O dispečerském řádu ES ČR

19 Právní předpisy – obecné náměty ke změně Aktualizace na stávající strukturu energetiky Vyjasnění pojmů předcházení stavu nouze, stav nouze … Vyhláška 219 – není uveden vlastní postup Možnost sjednotit vyhlášky(220+219) Chybí provázaní činností PPS a PDS

20 Regulační plán v praxi -Reakce odběratelů na regulační stupně č.1 – striktní dodržování odběrových diagramů č.2 – snížení 80 MW do 30minut č.3 – snížení +480 MW do 30minut č.4 – snížení +400 MW do 4 hodin po vyhlášení č.5 – snížení +250 MW do 4 hodin po vyhlášení výpis z PI č.820-2 Regulační plán ES ČR. Zahrnut vliv HDO !

21 Regulační plán – náměty na změny Restruktualizovat regulační stupně Využít HDO v regulačním plánu Zjednodušit náplně jednotlivých stupňů Zakotvit ve smlouvách a zákonech Aktualizovat způsoby vyhlašování - viz dále

22 Analýza chování velkých spotřebitelů formou dotazníku – problematické okruhy Nedostatečný způsob vyhlašování RS(rádio, televize) Nutnost telefonického obvolávání spotřebitelů dispečerem PDS Vyhodnocení vlastního snížení PPS

23 Návrhy na změny Při vyhlašování SN a RS využívat i jiné způsoby – hromadné e-maily a SMS Projenat s PDS způsoby komunikace Využití možností složek IZS při vyhlášení SN Projednání s ERÚ společného postupu při změně vyhlášky Pravidelná cvičná vyhlášení SN, RS

24 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "STAVY NOUZE v ELEKTROENERGETICE POUČENÍ Z PROBLÉMŮ SOUSTAVY DNE 25.7.2006 AEM SVSE seminář 1.11.2006 Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS,a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google