Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 1: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Kontinentální rozšíření
Světová náboženství Obr. 2: < Kontinentální rozšíření Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Procentuální zastoupení
Světová náboženství Obr. 3: < Procentuální zastoupení Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Náboženství hluboce ovlivnila kulturu i historii lidstva. Je specificky lidským fenoménem. Co je to náboženství? Jaké otázky si klade? „Na základní otázku po smyslu života nelze odpovědět jinak než nábožensky.“ - André Malraux Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství CITÁTY O NÁBOŽENSTVÍ: „Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“ – T. G. Masaryk „Skutečnost náboženství je zděšení člověka před sebou samým.“ – Karl Barth „Náboženství je opium lidu.“ – Karel Marx „Náboženství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny, a přináší tak člověku dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli.“ – Gottlieb Fichte Wikipedie.cz online. Wikicitáty- Náboženství. Dostupné z :< Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Vybrané pojmy: Nábožnost – přitažlivost, často citového či úzkostlivého druhu, k náboženství Pobožnost – horoucí postoj, který se vyjadřuje modlitbou a plněním náboženských povinností Mystika – tajemnost, záhadnost, hledání intimního spojení s Bohem Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Vybrané pojmy: Ortodoxní – pravověrný proud, který vyžaduje přísné podřízení svých učení a zvyků normám zavedeným církví Hereze – myšlenkový proud odmítající nějaký zásadní bod učení církve Schizma – rozštěpení, rozkol; schizmatik odmítá autoritu náboženské hierarchie Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Vybrané pojmy: Sekta – původně označovala členy církve považované za odpadlíky, členství v sektě je vybrané, hodnoty a instituce okolní společnosti jsou rázně odsuzovány Církev – přístup oproti sektám otevřený všem Vyznání – užívá se pro rozlišení náboženských skupin podle kritéria zbožnosti Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Vybrané pojmy: Fundamentalismus – konzervativní lpění na původních ideologických základech; fundamentalistický proud se drží přesného smyslu textu Liberalismus – ideologie, filozofie a politická tradice, která drží svobodu jako primární; ochrana svobod, mimo jakýkoli náboženský monopol Fanatismus – slepé vášnivé nadšení; fanatikové tvrdí, že jsou jedinými držiteli pravdy Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Vybrané pojmy: Nevíra – člověk, který nevěří nebo přestal věřit v Boha Ateismus – popírá existenci jakéhokoli božství a snaží se to prokázat Agnosticismus – přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 1) Křesťanství Patří k evropské tradici (západ). Jedná se o monoteistické náboženství vycházející z judaismu – židovství. Hlavní postavou je Ježíš Kristus (z hebrej. Jehošua, „Bůh je spása“, také Kristus, z hebrej. „mesiáš“ = pomazaný, král) Pochází z Nazaretu (Palestina); o jeho životě pojednávají evangelia (z řečtiny „dobrá zpráva“) podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Měl vliv na lidi => politicky nebezpečný, odsouzen Pilátem (římská moc). Ježíš kázal křesťanskou lásku ke všem bez rozdílu, uzdravoval nemocné, přinášel víru v království Boží, v jeho šlépějích 12 učedníků. Ukřižován okolo r. 30. Vstal z mrtvých 3. dne. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 4: < Obr. 5: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 1) Křesťanství Posvátnou knihou je Bible. Celkem 66 knih. Starý zákon (spisy hebrejské Bible). Hlavní postavou Mojžíš. Nový zákon (27 knih). Jeho obsahem je působení a kázání Ježíše z Nazareta a počátky křesťanství jakožto víry v Ježíše. Byly sepsány v letech 50–150 našeho letopočtu. Byly napsány řecky a shromážděny jako závazný soubor (kánon) ve 2.–4. století. Tvoří ho: 4 evangelia, Skutky apoštolů, Listy, Apokalypsa (Zjevení Janovo). Církev je společenstvím lidí věřících v Krista. Budovami ke scházení mohou být kostely, modlitebny. V čele sborů mohou být kněží, pastoři, starší. Věřící si čtou Bibli, modlí se a snaží se žít dle Bible. Podstatou křesťanství je víra v Krista, jeho oběť za hříchy lidstva. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr.. 6 < Obr. 7: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 1) Křesťanství Hlavní křesťanské proudy: - katolická církev (981,4 milionů) - protestantské církve (404 milionů) - pravoslavné církve (281,3 milionů) - anglikánská církev (69,1 milionů) - řecko-katolické církve (východní církve, jež přijímají katolická dogmata a autoritu papeže, nicméně ponechávají si své zvláštní obřady) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 Světová náboženství Ukázky z Bible, hebrejsky a řecky:
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Genesis 1,1 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 1 Korintským 13,1-7  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

18 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 2) Islám Věřící v Alláha jsou muslimové. Toto monoteistické náboženství, založené kázáním proroka Mohameda, je kultem, tradicí, životní řeholí i projektem života ve společnosti. Pochází ze západního Arabského poloostrova, z měst Mekky a Mediny. Význam slova islám je – odevzdanost bohu. Z pohledu muslimské víry je Mohamed vyslancem Božím a pečetí proroků. Bůh ho pověřil předáním poselství Koránu celému lidstvu. Korán je posvátnou knihou islámu. Mohamed znamená „ten, který je požehnán“. Narodil se v Mekce, přijal první Boží zjevení od anděla Gabriela v noci roku 610. Mohamed a jeho druhové se rozhodli odejít do Mediny 622. Toto období emigrace (hijra, odtud „hidžra“) bylo věnováno organizování muslimské komunity. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

19 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 8: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

20 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 2) Islám Témata, jimiž se zabývá Korán, nejsou rozvržena po způsobu pojednání o zbožném životu. Jsou rozvinuta v podobě líčení přerušovaného kázáními a vymezují se kolem tří velkých témat: Bůh se projevuje jasnými znameními, dále vyznačuje lidem cestu a vyhlašuje církevní zákon a odmění lidi podle jejich činů, spravedlivě a milosrdně. Věřící se sdružují v mešitách s minarety. 5 pilířů víry: víra v Alláha a v prorocké poslání Mohameda (šaháda), pět každodenních modliteb (salat), milodar – almužna (zakat), půst v měsíci ramadan (siyam), pouť do Mekky (hadždž) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

21 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 10: < Obr. 9: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

22 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 2) Islám Největší zákazy odpovídají nejvážnějším hříchům, nazývaným kaba'ir ("velké"): širk (spojovat božstvo s Bohem), vražda, cizoložství, krádež a křivda. Islám je rozdělený především na 2 velké celky: sunnismus (83 % muslimů – sunnité) šíismus (16 % – šíité) Muslimský letopočet začíná roku 622 (datum počátku „hidžry“). Šaríja – je systém islámského náboženského práva. Je to právní rámec, který reguluje některé veřejné i soukromé aspekty života lidí žijících v právním systému založeném na muslimských principech; zabývá se běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

23 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Ukázky z Koránu: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Což jsi neviděl, že Boha slaví všichni, kdož na nebesích jsou i na zemi, a rovněž ptáci, v řadách letící? A vše zná modlitbu i volání slávy Jeho. A Bůh dobře ví o všem, co dělají. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

24 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 3) Hinduismus Vznikl v Indii – jedná se o jedno z nejstarších dosud existujících náboženství. Je spjato s civilizací starověkých Hindů, jedné z prvních civilizačních vln indických – kolem r př. n. l. Hinduismus nemá zakladatele ani kánon stálého posvátného Písma. Písmo Védy („Vědění“), sepsané v severozápadní Indii od roku 1500 př. n. l., obsahuje: Rgvédu – vědění (véda) v podobě zpěvů (rig) Sámavédu – představuje védu zpěvů určených k doprovázení obětních obřadů Sóma (opojný nápoj) Jadžurvédu – představuje védu formulí užívaných pro oběti Atharvavédu – představuje védu věnovanou znalosti magických formulí Upanišady – představují základ Védanty, soubor filozofických teorií Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

25 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 11: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

26 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 3) Hinduismus Další Písma: Itihasa („Mytické epopeje“), z nichž nejznámější jsou Mahábhárata a Rámájana („epopej Rámy“), purány (starověká vyprávění ve verších) a tantry (ezoterické texty). Hlavní je trojlístek bohů – nejvyšší Brahma, Višnu a Šiva. Višnu např. řídí reinkarnaci – tedy převtělování. Když člověk zemře, Višnu posoudí jeho skutky a pošle ho zpátky na zem. Pokud činil zlo, pak se může narodit třeba jako hmyz či plaz. Pokud dobro, tak se narodí do vyšší kasty, než ze které přišel. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

27 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 12: < Obr. 13: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

28 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 3) Hinduismus Tři hlavní proudy hinduismu jsou: višnavismus (kult Višny) šivismus (kult Šivy) šaktismus či tantrismus (kult Šakti, manželky Šivy). Původní kastovní systém: Dělil obyvatelstvo na čtyři společenské vrstvy: 1. bráhmany (kněze) z úst, 2. kšatrije (válečníky) z paží, 3. vaišji (obchodníky, řemeslníky a zemědělce) ze stehen, 4. šúdry (služebníky a dělníky) z chodidel. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

29 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Ukázka z Bhagavatdgíty: Ardžuna chce vědět, proč musí bojovat. Kršna vysvětluje: „Konej vždy svou přidělenou povinnost bez touhy po odměně. Musíš jednat s ohledem a ku prospěchu všech. Proto, nejlepší z potomků králů, zvládni nejprve své smysly a vyhlaď tužby, tyto zlovolné hubitele poznání a rozlišení.“ Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

30 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 4) Buddhismus Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus. Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy, žil 80 let, stal se zakladatelem nového, buddhistického učení. Od počátku, kdy buddhismus spatřil světlo světa, vyvstává základní problém, jestli se jedná o skutečné náboženství a náboženský systém původního rázu, nebo zda se jedná o projekt morální (mravní) – o soubor mravních zásad a principů, které mají sloužit jako návod pro lidské žití. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

31 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 15: < Obr. 14: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

32 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 4) Buddhismus Buddha, vlastním jménem Siddhárta Gautama (asi 566–486 př. Kr), je mudrc z Indie. Tradice vypráví, že Siddhárta, syn panovníka, žil uchráněn všech starostí, až mu jednoho dne čtyři postupné návštěvy (starce, nemocného, mrtvoly a žebravého mnicha) daly spatřit bídu lidského osudu. Opustí pak svou rodinu a zvolí si jako své poslání zvítězit nad utrpením. Během rozjímání dospěje do stadia nejvyššího vědomí a stane se Buddhou („Probuzeným“). Buddhistické společenství se nazývá sangha. Shromažďuje novice, mnichy i laické stoupence. Jsou vedeni guru („mistry“) a chtějí dospět k poznání a uskutečnění nejvyšší pravdy. Tripitaka („Tři koše“), kánon buddhistického Písma, obsahuje pravidla mnišské disciplíny, Buddhova kázání a výklady. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

33 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 4) Buddhismus Buddhismus nezná existenci jednoho Boha a nepřipouští pojem duše. Základy učení jsou obsaženy ve „čtyřech vznešených pravdách“, vyhlášených Siddhártou Gautamou (Buddhou): - každá existence je bolestná - původ lidské bolesti je touha, jíž jsme svázáni se samsárou (neustálým cyklem znovuzrození) - zrušení touhy učiní konec utrpení - cesta k osvobození spočívá v řízení se pravidly mravnosti, meditace, moudrosti a vědomosti, vyučovanými v „ušlechtilé osmidílné stezce“ - člověk osvobozený od samsáry dospěje k nirváně („zániku“), stavu bdělosti – rozpuštěním individuálního já v brahmanu, nejvyšší realitě. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

34 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Ukázka z buddhistických textů: Stezka, kterou Buddha popsal a která vede k vnitřnímu klidu a k vyhlazení všech nečistot, má tři aspekty, jimiž jsou síla (morální zdrženlivost), samádhi (soustředění mysli) a paňňá (porozumění). Toto je stezka praxe. Je to cesta, která vás vede k vnitřní čistotě a umožní vám plně si osvojit vlastnosti samany. Je to cesta k úplnému opuštění chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

35 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 5) Judaismus Judaismus je náboženství a kultura židovského národa. Zásady a dějiny judaismu vytvářejí historické základy mnoha jiných náboženství včetně křesťanství a islámu. Dějiny židovského národa začínají přibližně 2000 let př. n. l. v Uru v Mezopotámii u postavy Abraháma, dále Izáka a Jákoba. Později je společenství Izraele v otroctví v Egyptě, odkud jej vyvede Mojžíš. Mojžíš vede lid do zaslíbené země a ukazuje Boží Desatero a další nařízení. Další dějiny jsou zaměřeny na obsazování zaslíbené země, krále Izraele a proroky. Judaismus je přísně monoteistický. Posvátnými spisy jsou v podstatě Písma Starého zákona Bible. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

36 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 17: < Obr. 16: < > Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

37 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 5) Judaismus Židé mají i ústní zákon neboli Talmud, který má dvě části: Mišnu a Gemaru. Kromě toho ještě existuje kabala, která pochází ze starověku a rozvinula se ve středověku a která obsahuje tajemný mystický výklad bible. Židovské náboženství se promítá i do každodenního života Židů: Již od narození dítěte se musí plnit předepsané povinnosti – např. obřízka mužů. Abychom získali platný židovský letopočet, je třeba přičíst 3760 k většinově platnému letopočtu. Boží jméno se nesmí podle učení judaismu vyslovit, proto je Bůh v židovské tradici označován různými přízvisky, např. Hospodin, Jahve, Adonai. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

38 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 19: < Obr. 18: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

39 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 5) Judaismus Bohoslužba se koná v synagoze. Muži na sobě mají talit, šálu s třásněmi na všech rozích. Na hlavě nosí Židé malou přiléhavou čepičku – kipu (jarmulku) – na znamení oddanosti Bohu. Posvátného textu (Tóry) se nesmí nikdo ani prstem lehce dotknout, proto se při čtení používá ukazovátko. Den odpočinku – sabat: Začíná v pátek po západu slunce a končí sobotní nocí. Je to svátek, kterým se připomíná, že Bůh sedmého dne po stvoření světa odpočíval a že i v tom se mu člověk má podobat. Žid v tento den nepracuje. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

40 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 6) Konfucianismus Založen osobou čínského myslitele Čchiou Kchung, zvaného též „král filozofů“ nebo Kchung-fu-c', mezinárodně Konfucius. Konfucianismus zaznamenává jistý praktický posun oproti taoismu: Každý člověk má plnit to, k čemu je určen, a má zachovávat normy spravedlivého mravního chování. „K dobrému se chovej dobře, ke zlému se chovej spravedlivě.“ Konfucius žil na přelomu 6. a 5. století př. n. I. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

41 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 21: < Obr. 20: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

42 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 6) Konfucianismus Konfucius zdůrazňoval důležitost tří aspektů: li – správné chování a jednání člověka žen – ohleduplnost a soucit k druhým siao – úcta ke starším a předkům Konfuciáni vidí náboženství jako způsob vzdělávání. Čínské slovo ťiao má ve skutečnosti dva významy: náboženství a vzdělávání. Pro konfuciány bylo nejdůležitější funkcí náboženství vštípit lidem morální hodnoty. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

43 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 6) Konfucianismus V konfucianismu nenajdeme žádné kněze ani sekty, dokonce ani žádná kréda, kterými by se mohli jeho stoupenci řídit. Nekonají se veřejné obřady a neexistuje ani osobní vztah k bohu. Konfucianismus nemá žádné slovo odpovídající bohu ani svaté písmo. Nemá žádnou náboženskou strukturu. Konfuciánství vede k uctívání nebe, země a předků. Vede člověka k uvědomování si vlastní odpovědnosti, aby tak mohlo být dosaženo harmonie v životě člověka i celého lidstva. Dnešní levicový konfucianismus může uplatňovat vliv na politiku Číny. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

44 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Výroky Konfucia: Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší. Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným. Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

45 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 7) Taoismus Taoismus je jedním ze základních směrů staročínské filozofie, jenž vznikl pravděpodobně v 5. století př. Kr., i když mnohé prameny kladou jeho vznik – zároveň s údaji o životě jeho zakladatele, kterým byl mudrc Lao-c' – až do 4.století př. Kr.; ve 3. století n. l. se zformulovala jeho teologicko-rituální struktura a taoismus se stal státním náboženstvím (až do 10. stol.). Dnes: množství taoistů na Tchaj-wanu. V Číně dnes opět opraveno množství taoistických chrámů; taoismus znovuobnovován. Cílem tohoto poměrně jednoduchého lidového náboženství je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Tohoto splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

46 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 22: < > Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

47 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 7) Taoismus Muž jménem Lao-c’ (a jeho kniha Tao-te-ťing neboli Kniha o Tao – Cestě a ctnosti) je považován za zakladatele. Lao-c’ žil mezi léty 570–490 př. n. l. Tao nemůžeme pochopit, ale můžeme si uvědomit jeho přítomnost a podřídit se jeho zákonům. Cílem taoismu je návrat k neznalosti a nežádostivosti. V čínské kosmologii ovládají celý vesmír dvě protikladné síly: jin a jang. Jang zahrnuje vlastnost světla, tvrdosti a mužskosti. Jin představuje tmu, měkkost a ženskost. Taoismus usiluje o harmonii mezi těmito principy, ale upřednostňuje pasivitu a poddajnost jin. S tím souvisí zásada nekonání. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

48 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství 7) Taoismus Tao je možné se učit, ale je nemožné Tao vyučovat. Tao je možné hledat, ale je nemožné ho nalézt, přitom není žádné místo, kde by Tao nebylo. Tao je v přirozenosti přírody. Tao nelze vyjádřit slovy. Taoisté říkají, že všechno se vztahuje k něčemu. Zamračený den je možno takto označit pouze ve srovnání se slunečným. Pokud se tedy taoisty zeptáme, zda je něco dobré, odpoví: „Ve srovnání s čím?“ Vyhledávají krásná místa a snaží se v sobě rozvíjet klid a mír. Pro taoisty je důležité zdravé tělo. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

49 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Obr. 23: < Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

50 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Světová náboženství Taoistické příběhy: Na vrcholku hory žil stařec se svým synem. Jednoho dne se mu ztratil kůň. Přišli všichni sousedé a vyjadřovali svou lítost nad neštěstím, jež ho postihlo. Stařec však řekl: "Jak víte, že to není štěstí?" Po několika dnech se kůň vrátil a spolu s ním několik nádherných divokých koní. Všichni sousedé starci blahopřáli ke štěstí, ale on řekl: "Jak víte, že to není neštěstí?" Když měli najednou tolik koní, začal na nich syn jezdit. Jednoho dne však spadl a zlomil si nohu. Zranění zanechalo následky a syn od té doby kulhal. Opět přišli sousedé, aby mu vyjádřili soustrast, ale stařec řekl: "Nikdy nic nevíte. To může být štěstí!" Uběhl další rok a začala válka. Všichni schopní mladí muži museli odejít bojovat a mnoho jich zahynulo. Starcův syn se zachránil, protože měl nemocnou nohu. Když věc nahlížíme tímto způsobem, potom to, co se zdá být štěstím, je ve skutečnosti neštěstí, a to, co se zdá být neštěstím, skončí dobře. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

51 Světová náboženství Vyplňte nyní pracovní list.
Do tabulky doplňte důležité údaje o náboženstvích světa… s vědomím, že některá náboženství se dají srovnávat jen obtížně. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

52 rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Literatura, zdroje: M. ELIADE – I. P. CULIANU. Slovník náboženství. Praha: ČS, ISBN GEERTZ, Clifford. Náboženství jako kulturní systém. In: Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha : Portál, ISBN HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. Praha : OIKOYMENH, ISBN HELLER, Jan; MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky. Praha : Kalich, ISBN SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. Praha : Portál, ISBN ŠTAMPACH, Ivan Odilo. Malý přehled náboženství. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, ISBN X. Světová náboženství.cz (online). Dostupné z: obrazové přílohy jsou dostupné pod GNU Free documentation License / Public domain na: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google