Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOT KOSTELŮM zivot-kostelum.webnode.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOT KOSTELŮM zivot-kostelum.webnode.cz"— Transkript prezentace:

1 ŽIVOT KOSTELŮM zivot-kostelum.webnode.cz
Jan Antonín Venuto Aleš Veselý zivot-kostelum.webnode.cz

2 SOUČASNOST Římskokatolická farnost vlastní a spravuje v Havlíčkově Brodě čtyři kostely. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Svatého Vojtěcha Kostel Svaté Kateřiny Kostel Nejsvětější Trojice s kaplí sv. Grálu / sv. Kříže

3 KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Je využíván denně Bohoslužby a církevní obřady (svatby, křtiny, pohřby) Příležitostné akce (koncerty duchovní hudby, Noc kostelů, prohlídky) Věž kostela je užívána k prohlídkám Stav kostela z hlediska stavebních / udržovacích prací průměrný – v blízké budoucnosti nutné zásadní zásahy (oltář, zákristie, střešní krytina, zvony, varhany, omítky…)

4 KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA
Využití K Bohoslužbám je využíván mimo zimní měsíce jednou týdně Příležitostně je využíván k dalším akcím (koncerty vážné hudby, koncerty žáků umělecké školy, Noc kostelů) Stav kostela z hlediska stavebních/udržovacích prací uspokojivý (opravy omítek, udržovací práce na šindelové krytině)

5

6 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY Využití ŽÁDNÉ Stav kostela z hlediska stavebních /udržovacích prací HAVARIJNÍ

7

8

9 KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Využití kostela Žádné / Sklad Kapli svatého Grálu má v užívání Pravoslavná církev Stav kostela z hlediska stavebních/udržovacích prací Zanedbaný, nutná oprava omítek a klenby, záklop křídel

10

11

12 kostela Nejsvětější Trojice v Havlíčkově Brodě
Vyhodnocení dotazníku pro farníky Záchrana a využití kostela Svaté Kateřiny a kostela Nejsvětější Trojice v Havlíčkově Brodě Farníci si vyzvedli 155 formulářů. Do schrány bylo vhozeno 88 vyplněných dotazníků. Odhad praktikujících katolíků ve farnosti: 500 Počet obyvatel Havlíčkova Brodu: 23 500 1) Kdo by se měl podílet na rekonstrukci kostelů 47x stát 71x město 77x církev Jiné: věřící, vlastník nemovitosti, všichni, farnost, občanské sdružení, sbírka u podnikatelů, sponzoři, kraj, ministerstvo a Evropa a ti kteří dopustili dnešní stav, jiné církve, které by prostory použily ke svým bohoslužbám

13 2) Poničený kostel je špatná vizitka
44x minulého režimu (50%) 60x města (68%) 50x vlastníka nemovitosti (57%) 28x státu (32%) Jiné: těch, kteří se báli ozvat za minulého režimu 3) Je havlíčkobrodská farnost schopna nalézt využití pro 50x kostel Svaté Kateřiny (57%) 50x kostel Nejsvětější Trojice (57%) Jiné: k bohoslužbám je nepotřebujeme

14 4) Jaké církevní prostředky by měly být použity
39x kostelní sbírky 65x mimořádné sbírky 56x peníze z restitucí 7x peníze z prodeje vybavení kostelů 19x peníze z prodeje církevních nemovitostí Jiné: veřejná sbírka; dotace, fondy EU; sponzorské dary; není možnost farníka odpovědět zodpovědně, není nám známo hospodaření farní ani případné restituce; vlastní provoz; norské a švýcarské fondy; granty; fond na obnovu kostelů; prodej obrazů a ostatních zbytečností, které jsou víru jen přítěží, přestaňme být církví údržbářů; odkazy, účelové dary; příspěvek jiných církví; dotační fondy; kraj, město kostelní sbírky – je třeba vybírat pořádně

15 5) Budete se podílet na případné revitalizaci kostelů
51x finančně 24x aktivně - osobně 13x radou 22x finančně ani aktivně ne, ale fandím smysluplnému využití kostelů

16 6) Je pro Vás přípustné využití kostela jako
15x pouze kostel (uvedeno celkem 37x, ale spolu s tím i jiné návrhy)* 59x koncertní sál 26x pro sociální/zdravotní služby 22x knihovna 21x informační centrum 31x centrum farní mládeže 54x výstavní prostory xx komerční prostory např. 6x květinářství 0x tržnice 10x prodejní galerie 11x prodej ruční výroby 3x restaurace 0x herna /bar 0x je mi to úplně jedno 8x demolice *otázka nepochopena, respondenti zatrhli „pouze kostel“, ale spolu s tím i další varianty

17 6) Je pro Vás přípustné využití kostela jako

18 6) Je pro Vás přípustné využití kostela jako
Jiné odpovědi - cokoli jen ne obchody; zázemí pro charitu (K); jiné církevní akce; - prodejní fotogalerie kombinovaná s bistrem s prodejem kávy a sudového vína event. i lahvového včetně venkovní zahrádky; - kavárna , čajovna, restaurace + dětský koutek(T); - T: galerie fotografií starého Brodu, galerie B. Reynka; - T: v zimě na sloužení bohoslužeb ve všední dny – úspora energie; - výstavy, besedy; kolumbárium; Baroko na Vysočině; - firma Semitam – spolupracuje s lidmi propuštěnými z výkonu trestu; - knihařská dílna; lapidárium; - prodejna výrobků neziskových organizací.

19 6) Je pro Vás přípustné využití kostela jako
Jiné odpovědi - Charitní prodejna; - Kostely je potřeba nechat kostely protože Kristus řekl: !Kde jsou dva nebo tři…“ V létě by bylo dobře otvírat kostely denně za občasné návštěvy několika věřících… Kostely nás všechny přežijí, zbavit se jich dnes by bylo chybou. Důvěřujeme v církev do budoucna? …Pokud si ve smlouvě vyhradíte určité právo a nová městská rada udělá z kostela něco jiného, než byste povolili, můžete to u soudu prohrát; - Infocentrum+ kavárna/rychlé občerstvení.

20 7) Je pro Vás přípustné 0x prodej kostela soukromé osobě/právnické osobě 48x převod kostela na město 20x dlouhodobý pronájem fyzické osobě/právnické osobě 52x dlouhodobý pronájem městu Jiné: kostel má patřit farnosti; pronájem městu za předpokladu vymezení účelu

21 8) Vyjádření, připomínky, náměty
Jak skončilo jednání s městem ohledně převodu sv. Kateřiny? Svitla mi naděje, že se snad dostane i na náš krásný hlavní kostel. Kateřina by se mohla zbourat. Kateřina zbourat, nechat jen základy a fotografii, kříž a lavičku. Kateřina zbourat, je v záplavové oblasti, je lepší opravit jeden kostel pořádně. Prohloubit řeku. Je třeba myslet na hlavní kostel, na kterém hlodá zub času. T: divadla, výstavy koncerty, ukázky lidové tvořivosti a obyčejů vztahujících se k liturgické době, stálá expozice z historie kostela, živý betlém. T: převod na město Reynkova galerie + konc. sál (akustika) + 5x v roce využití pro farnost, čajovna v křídle. K: charita, kaple. Jestliže máme alespoň elementární zodpovědnost, začněme stav kostelů konečně řešit.

22 8) Vyjádření, připomínky, náměty
Město přišlo o polovinu historické části, kostely to zachraňují. Po demolici sv. Kateřiny doporučuji : zachovat základové zdivo s parkovou úpravou, na původním místě oltáře postavit jednoduchou drobnou církevní stavbu…, poblíž turistický otevřený přístřešek s mobiliářem a s popisem kostela, zachovat zvon a oltář… Kostely byly vystavěné našimi předky k Boží chvále a nám nepřísluší je měnit na herny bary a prodejny. Rušením kostelů se zařadíme k panovníku Josefu II….. Jiná otázka je dnešní špatný stav, ale tu je podle mého názoru vina minulého režimu, který nechal kostely chátrat a církvi neposkytl dost finančních prostředků, aby je udržovala v dobrém stavu. Před rokem 1950 byly oba kostely v dobrém stavu včetně vnitřního zařízení, které bylo během let rozkradeno nebo zničeno… Oprava je otázka pouze peněz a ochoty farníků podílet se na opravách… Pro obřady mi přijdou dostačující stávající kostely. Pro mládež využít prostory na faře. Vzhledem k množství a věkovému průměru zdejších farníků sbírky sotva pokryjí provoz jednoho kostela. Nemám problém s využitím těchto staveb k jiným než duchovním účelům. Od předků jsme dostali, potomkům zachovejme.

23 CO DÁL?

24 Využije farnost kostel k bohoslužbám? Svatá Kateřina: NE
Nejsvětější Trojice: OMEZENĚ 2) Mají farníci o kostely zájem? VELMI MALÝ 3) Kde získat prostředky na kvalitní opravu a provoz, pokud bude objekt sloužit pouze jako kostel? a) Kostelní sbírky NE b) Peníze z církevních restitucí NE !!! c) Peníze z iROP NE !!! d) Peníze od veřejnosti NE e) Peníze z vlastního provozu NE f) Peníze na opravu památek (MPZ) – Trojice ANO, Kateřina NE

25 Dokáže se farnost Havlíčkův Brod postarat o čtyři kostely,
ZÁVĚR Dokáže se farnost Havlíčkův Brod postarat o čtyři kostely, aby jejich stav nedělal ostudu církvi a městu?

26 ŘEŠENÍ Nechat stávající stav
+++ do doby, než se stav kostelů zhorší natolik, že státní památková péče vlastníkovi nařídí údržbu památek je to nejjednodušší a nejlevnější --- farnost by měla být společenstvím zodpovědných lidí a jít příkladem pro ostatní a tímto řešením udělá pravý opak 2) Provést opravu havarijního stavu, zachování kostela +++ pro kostel svaté Kateřiny by bylo možné využití nabídnutého sponzorského daru na opravu krovu a střešní krytiny --- absence financí na opravy ostatních konstrukcí a udržovací práce 3) Nabídnout oba kostely městu Havlíčkův Brod k bezúplatnému převodu +++ v případě zájmu města jednoduché, zbavíme se odpovědnosti, město dokáže kostely využít a opravit --- farnost ztratí kontrolu nad využitím staveb

27 ŘEŠENÍ - pokračování SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ A TEMNOTA JEJ NEPOHLTILA….
4) Nabídnout oba kostely městu Havlíčkův Brod k dlouhodobé zápůjčce +++ v případě zájmu města jednoduché, farnost neztratí kontrolu nad využitím staveb --- pro město méně výhodné, nutné počítat min 10 – 15, případně více let 5) Najít vlastní využití +++ kostely zůstanou farnosti a mohou sloužit dobrému účelu --- nejnáročnější řešení s ohledem na finance, čas, lidské zdroje….. 6) Kombinace uvedených možností SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ A TEMNOTA JEJ NEPOHLTILA….

28 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD
KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD PRO OBČANY ZAJIŠŤUJE A ZPROSTŘEDKOVÁVÁ Charitní ošetřovatelská služba Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč n. S., Světlá n. S., Přibyslav, Golčův Jeníkov, Humpolec, Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Želiv Občanská poradna Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček, Rolnička a Ledňáček Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou Středisko rané péče Havlíčkův Brod Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

29 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD
KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD PRO OBČANY ZAJIŠŤUJE A ZPROSTŘEDKOVÁVÁ Astra - denní centrum pro seniory Humpolec Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Humpolec Dobrovolnictví Byty sociální rehabilitace Humpolec Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou Domácí hospicová péče Havlíčkův Brod Šipka – sociálně aktivizační služba Havlíčkův Brod, Humpolec

30 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD
KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ZŘIZOVATEL: BISKUPSTVÍ KRÁLOVEHRADECKÉ STÁVAJÍCÍ SÍDLO ŘEDITELSTVÍ: PRONAJATÉ SKLEPNÍ MĚSTSKÉ PROSTORY

31 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ
NÁVRH V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY ZŘÍDIT SÍDLO OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD V PROSTORÁCH KOSTELA BY VZNIKLO ZÁZEMÍ PRO ŘEDITELSTVÍ A JEDNACÍ MÍSTNOST CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI CHARITNÍ PRODEJNU KAPLI V PROSTORÁCH STÁVAJÍCÍHO PRESBYTÁŘE MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PŘESTAVBY – FARNOST HB 1) ÚČELOVÉ FARNÍ SBÍRKY 2) iROP (zde nejspíše ANO) 3) CÍRKEVNÍ RESTITUCE, PODPORA BISKUPSTVÍ (zde nejspíše ANO) 4) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 5) VEŘEJNOST (ANO) 6) MĚSTO (s ohledem na služby Charity asi ANO) 7) KRAJ VYSOČINA (DTTO) FINANCOVÁNÍ PROVOZU – OBLASTNÍ CHARITA

32 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ
SÍDLO OBLASTNÍ CHARITY – NÁVRAT PŮVODNÍHO URČENÍ ŠPITÁLNÍHO KOSTELA PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU JE VZTŘÍCNÁ SOUČINNOST MNOHA SUBJEKTŮ: FARNOST HAVLÍČKŮV BROD CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD BISKUPSTVÍ KRÁLOVEHRADECKÉ STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE KRAJ VYSOČINA VEŘEJNOST

33 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ
Vyjádření královehradeckého biskupa Mons. Jana Vokála k obnově kostela sv. Kateřiny v soukromé korespondenci s ředitelem muzea v Havlíčkově Brodě z března 2014: …. Pan biskup považuje projekt na obnovu kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě za velmi podnětný a bude rád, když bude rozvíjen. Projekt však může být realizován pouze za předpokladu, že se do něj aktivně pustí havlíčkobrodská farnost jako vlastník. Pokud to učiní, biskupství jí poskytne odborné zázemí a pan biskup nevylučuje svoji přímou podporu. K tomu je však zapotřebí konkrétní, dobře připravený návrh farnosti – biskupství ji nebude „shora“ a bez důkladné znalosti místních podmínek usměrňovat, jak má s kostelem naložit. Pokud si tedy farnost vezme projekt za svůj, předloží konkrétní návrh s určitým rozpočtem a konkrétní žádostí o podporu, biskupství posoudí, jakým způsobem může přispět, případně pomoci s realizací projektu finančně…

34 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ,
PRVOTNÍ NÁVRHY

35 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY – ZÁMĚR VYUŽITÍ, PRVOTNÍ NÁVRHY

36 KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – ZÁMĚR VYUŽITÍ
OPRAVA INTERIÉRU MOŽNOST PŘÍLEŽITOSTNÉHO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB KOMORNÍ KONCERTY ČASOVĚ OMEZENÉ VÝSTAVY STÁLÁ EXPOZICE KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRU JE FARNOST SCHOPNA FINANCOVAT? FINANCE NA REKONSTRUKCI OBJEKTŮ V MPZ NUTNÁ SPOLUPRÁCE S MĚSTEM / DLOUHODOBÁ ZÁPŮJČKA? / PŘEVOD?

37 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ŽIVOT KOSTELŮM zivot-kostelum.webnode.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google