Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2) I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Tadeáš Řezníček 4.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2) I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Tadeáš Řezníček 4.A."— Transkript prezentace:

1 2) I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Tadeáš Řezníček 4.A

2 A UTORSKÁ PRÁVA ochrana před nespravedlivým využíváním tvorby právo autora k jeho dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě dílo chráněným autorským dílem se často signalizuje symbolem © dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno! autor má výlučná práva osobnostní a majetková

3 právo rozhodovat o me todách zveřejnění svého díla a také o uvádění svého autorství autor má právo na ned otknutelnost svého díl a rozhoduje také o změn ách obsahu a jiných zá sazích práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora Uděluje právo užívat dílo Původní autorství nezaniká právem dílo užít se myslí zejména právo na: rozmnožování díla rozšiřování pronájem půjčování vystavování majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti Osobnostní práva autora Majetková práva autora

4 AUTORSKÝ ZÁKON Možnost kopírování díla pouze pro osobní potřebu, bez souhlasu autora, nebo majitele autorských práv. Odpovědný za porušování Autorského zákona je každý, kdo úmyslně autorský zákon porušil vlastním jednáním i ten kdo používání nelegálního softwaru organizoval

5 L ICENČNÍ SMLOUVA Právo nabyvatele k užití daného díla v plném rozsahu, v rozsahu omezeném nebo neomezeném. Druhy licence: Výhradní – autor povinen zdržet se udělení oprávnění Nevýhradní – oprávnění autorem udělené komukoliv dalšímu Omezená – jednotlivý způsob užití (rozsah, např. množství, místa nebo času) Neomezená – ke všem způsobům užití

6 P OČÍTAČOVÉ PROGRAMY Zvláštní skupinou autorských děl Chráněny tzv. softwarovou licencí: Svobodná – právo program používat a šířit Nesvobodná – např. Microsoft – právo software užívat, ale s omezeními jako počet počítačů, na které je možno software nainstalovat

7 Porušování práv k programům = softwarové pirátství Ilegální užití software bez licenční smlouvy Ilegální duplikování a padělání programů chráněných copyrightem a jejich následný prodej, kdy jsou vydávány za legální kopie Užívání většího počtu licencí než který byl zakoupen Padělání a výroba nelegálních kopií

8 TYPY LICENCÍ SOFTWARE Slouží pouze k předvedení schopností daného produktu Většinou nějakým způsobem omezena funkčnost – ukládání, zobrazení, může být omezeno i časově Poskytnut k volnému šíření Stále je však autorsky chráněn – můžeme dělat jen to co je autorem výslovně dovoleno 1. Demo 2. Freeware

9 Možno volně používat, modifikovat a šířit, ale za předpokladu, že bude šířen bezplatně Nevztahuje se na ně žádná záruka Např. Mozila, Gimp Prodáváno jako součást nového PC (např. Operační systém), nebo jiného nového hardwaru (např. Nero k vypalovačce) Nesmí být instalován na jiném PC 3. GPL ( General Public Licence) 4. OEM verze

10 Šířeny zdarma, ale jen na určitou dobu (30. dní). Pak se musí zaplatit – pokud ne, je nelegální. Zaplacením se stáváme zaregistrovaným a můžeme dostávat aktualizace, nebo on- line podpora Např. Nero, WinZip, Total Commander Kompletní program bez omezení 5. Shareware 6. Plná verze

11 L EGÁLNÍ X N ELEGÁLNÍ - H UDBA A FILMY Stahovat z internetu a přepalovat od kamarádů Vystavovat na internetu, prodávat kopie Nahrávat film kamerou v kině Obcházet funkční ochrany proti kopírování Legální Nelegální Sporné Půjčovat přátelům k vypálení Torrenty a jiné stahovací programy

12 C RACKY Malý prográmek, obvykle jen velikosti kB, který upraví komerční program tak, že jej uživatel může bez omezení používat jejich používání je nezákonné

13 E TICKÉ ZÁSADY A PRÁVNÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ S INFORMATIKOU Etika = Teorie morálky a mravnosti, rozděluje věci na dobré a zlé, významnou roli hraje svědomí Informační etika oblast etiky uplatňovaná při práci s informacemi Při práci s informacemi se liší podle toho kdo a v jaké pozici k informacím přistupuje etika tvůrce informací etika zprostředkovatele informací etika uživatele informací

14 Etika tvůrce informací nešířit informace podněcující nenávist mezi lidmi sdělovat informace pravdivé, nezkreslené, s vyloučením polopravd, dvojsmyslů apod. správně citovat psát věcně, stručně a srozumitelně vyhýbat se vícenásobnému publikování článků stejného obsahu nepsat proti svému morálnímu přesvědčení

15 Etika zprostředkovatele informací respektovat autorské právo včasně poskytovat informace všem zaručit stejný přístup k informacím Etika uživatele informací napomáhat zprostředkovateli informací získané informace využívat přijímat i takové relevantní informace, které mu jsou nepříjemné vyhledávat nejlepší informace

16 E TIQUETTE Network etiquette = etika na síti Normy a pravidla chování, když jsme „online“ Pomoc nováčkům na síti a připomenutí zkušeným Hlavní zásady : Nezapomínej na člověka Nezapomínej, že jsi v kyberprostoru Vytvoř o sobě na síti pěkný obrázek Respektuj soukromí ostatních Nezneužívej svou moc Pomáhej udržet hádky na síti pod kontrolou

17 K ONEC Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2) I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Tadeáš Řezníček 4.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google