Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan."— Transkript prezentace:

1 STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan

2 Příchod na úřad Ovládnutí prostoru Podání ruky (Jak se jen jmenuje??)
Pozorovat – Nasávat – Neměnit Komunikovat Nevěřit všeználkům

3 ROZJEZD KOMUNIKOVAT Vytvořit tým Neměnit to, co funguje Stanovit cíl
Právo na chybu

4 ZÁKLADNÍ NÁVYKY KOMUNIKOVAT Pravidelnost v chaosu
Chyba ano, ale s dobrým úmyslem Smysluplnost – není čas dělat věci „jentak“ Důvěřovat, prověřovat Nepropadat panice

5 Když propadnu panice Neposlouchat chvástavé
Poradit se: ANO Porovnávat se: NE Věřit sobě a své vizi Cit pro věc důležitější než IPRM, IT, ROP, SFŽP,… Činit dobro KOMUNIKOVAT, neuzavírat se

6 Co nám pomáhá Kvalitní právní povědomí Otevřenost dobré praxi
Transparentnost aneb nemáme co tajit Úřad jde s námi Lidé jdou s námi Využívání komunikačních kanálů

7 Právní pasti právní triumvirát každého starosty:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

8 zákon o obcích účelnost x hospodárnost ?
„ (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví. (2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak. (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. (7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.“ účelnost x hospodárnost ?

9 Zákon o veřejných zakázkách
„Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ Diskriminace x pomoc regionu, potřebným …

10 Trestní zákoník Porušení povinnosti při správě cizího majetku (dle § 220 tr. zákoníku): … „poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. touto nejzákladnější normou.“ Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (dle § 330 tr. zákoníku): „Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ Řešení ?

11 Efektivní komunikace Z očí do očí Ne nad ale mezi lidmi
Neúnavně vysvětlovat Přinášet dobré zprávy Nezneužívat ale maximálně využívat městské tiskoviny Nebát se lidí včetně novinářů (také lidi) Počítat se ztrátou soukromí Veřejná slyšení Webové stránky, mobilní aplikace, sociální sítě Nebát se mít názor a stát si za ním: BUĎTE OPINION LEADER

12 Příklady dobré (Kolínské) praxe
Kolín v mobilu

13 Příklady dobré (Kolínské) praxe
2) Prohlídky města provazel-centrem-kolina

14 Příklady dobré (Kolínské) praxe
3) Veřejná slyšení

15 Příklady dobré (Kolínské) praxe
4) Lepší místo Platforma pro zlepšování veřejného prostoru Nástroj efektivní komunikace mezi občanem a úřadem + mobilní aplikace

16 Lepší místo – reakce na dobrou práci

17 Příklady dobré (kolínské) praxe
5) Bezpečný Kolín

18 Příklady dobré (kolínské) praxe
6) Odpovědné veřejné zadávání Příklady dobré (kolínské) praxe

19 Co se jinam nevešlo Nepodcenit územní plán
Nastavit systém práce městského architekta Spolupracovat s okolními městy Chodit mezi lidi Nevyměnit staré známé za nové Mít štěstí

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan."

Podobné prezentace


Reklamy Google