Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan. P ŘÍCHOD NA ÚŘAD Ovládnutí prostoru Podání ruky (Jak se jen jmenuje??) Pozorovat – Nasávat – Neměnit Komunikovat Nevěřit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan. P ŘÍCHOD NA ÚŘAD Ovládnutí prostoru Podání ruky (Jak se jen jmenuje??) Pozorovat – Nasávat – Neměnit Komunikovat Nevěřit."— Transkript prezentace:

1 STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan

2 P ŘÍCHOD NA ÚŘAD Ovládnutí prostoru Podání ruky (Jak se jen jmenuje??) Pozorovat – Nasávat – Neměnit Komunikovat Nevěřit všeználkům

3 ROZJEZD KOMUNIKOVAT Vytvořit tým Neměnit to, co funguje Stanovit cíl Právo na chybu

4 ZÁKLADNÍ NÁVYKY KOMUNIKOVAT Pravidelnost v chaosu Chyba ano, ale s dobrým úmyslem Smysluplnost – není čas dělat věci „jentak“ Důvěřovat, prověřovat Nepropadat panice

5 K DYŽ PROPADNU PANICE Neposlouchat chvástavé Poradit se: ANO Porovnávat se: NE Věřit sobě a své vizi Cit pro věc důležitější než IPRM, IT, ROP, SFŽP,… Činit dobro KOMUNIKOVAT, neuzavírat se

6 C O NÁM POMÁHÁ Kvalitní právní povědomí Otevřenost dobré praxi Transparentnost aneb nemáme co tajit Úřad jde s námi Lidé jdou s námi Využívání komunikačních kanálů

7 P RÁVNÍ PASTI právní triumvirát každého starosty: zákon č. 128/2000 Sb.,  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zákon č. 137/2006 Sb  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 40/2009 Sb.,  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

8 ZÁKON O OBCÍCH „ (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví. (2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak. (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. (7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.“ účelnost x hospodárnost ?

9 Z ÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ Diskriminace x pomoc regionu, potřebným …

10 T RESTNÍ ZÁKONÍK Porušení povinnosti při správě cizího majetku (dle § 220 tr. zákoníku): … „poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. touto nejzákladnější normou.“ Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (dle § 330 tr. zákoníku): „Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ Řešení ?

11 E FEKTIVNÍ KOMUNIKACE Z očí do očí Ne nad ale mezi lidmi Neúnavně vysvětlovat Přinášet dobré zprávy Nezneužívat ale maximálně využívat městské tiskoviny Nebát se lidí včetně novinářů (také lidi) Počítat se ztrátou soukromí Veřejná slyšení Webové stránky, mobilní aplikace, sociální sítě Nebát se mít názor a stát si za ním: B UĎTE OPINION LEADER

12 P ŘÍKLADY DOBRÉ (K OLÍNSKÉ ) PRAXE 1) Kolín v mobilu

13 2) Prohlídky města http://kolin.pres.cz/clanek-starosta-vit-rakusan-v-nedeli- provazel-centrem-kolina P ŘÍKLADY DOBRÉ (K OLÍNSKÉ ) PRAXE

14 3) Veřejná slyšení P ŘÍKLADY DOBRÉ (K OLÍNSKÉ ) PRAXE

15 4) Lepší místo P ŘÍKLADY DOBRÉ (K OLÍNSKÉ ) PRAXE  Platforma pro zlepšování veřejného prostoru  Nástroj efektivní komunikace mezi občanem a úřadem  www.lepsimisto.cz + mobilní aplikacewww.lepsimisto.cz

16 L EPŠÍ MÍSTO – REAKCE NA DOBROU PRÁCI

17 P ŘÍKLADY DOBRÉ ( KOLÍNSKÉ ) PRAXE 5) Bezpečný Kolín

18 6) Odpovědné veřejné zadávání P ŘÍKLADY DOBRÉ ( KOLÍNSKÉ ) PRAXE

19 C O SE JINAM NEVEŠLO Nepodcenit územní plán Nastavit systém práce městského architekta Spolupracovat s okolními městy Chodit mezi lidi Nevyměnit staré známé za nové Mít štěstí

20 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "STAROSTA ZAČÁTEČNÍK Vít Rakušan. P ŘÍCHOD NA ÚŘAD Ovládnutí prostoru Podání ruky (Jak se jen jmenuje??) Pozorovat – Nasávat – Neměnit Komunikovat Nevěřit."

Podobné prezentace


Reklamy Google