Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální individuální projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální individuální projekt"— Transkript prezentace:

1 Regionální individuální projekt
Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

2 Cílová skupina Období realizace
Uchazeči o zaměstnání: ve věku do 30 let, vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců a s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Období realizace Zahájení realizace: 1. leden 2012 Ukončení realizace: 31. prosince 2014 (podstatnou změnou prodloužena) Celkem 36 měsíců Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

3 Realizované aktivity v rámci projektu
Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství, Přípravná fáze projektu, Zajištění publicity, Výběr účastníků, Vstupní modul, Skupinové a individuální poradenství, Odborná výuka – rekvalifikace, Vytvoření pracovních míst, Doprovodná opatření (viz Ing. Štrýglová) a Řízení a ukončení projektu. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

4 Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství
Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím: společnost CPS consulting, s.r.o. Výběr dodavatele služeb v rámci projektu: společnost bit cz training, s. r. o. Výběr externího subjektu pověřeného zpracováním auditů projektů: společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. Výběr externího subjektu pověřeného zajištěním evaluačních seminářů: společnost RPSC ideas s.r.o. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

5 Přípravná fáze projektu
Zaměstnanci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouckém byli informováni o průběhu projektu a spolupodíleli se na tvorbě zadávací dokumentace. Dle potřeb probíhaly postupně porady s dodavatelem a příslušnými pracovníky z jednotlivých kontaktních pracovišť. Dodavatel zajistil vytvoření 5 středisek pro účastníky projektu v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Dodavatel vytvořil na začátku realizace svůj realizační tým projektu. Dodavatel zajistil materiály pro realizaci publicity projektu (informační brožury, plakáty, inzerci v tisku, samolepky a propagační materiály). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

6 Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na:
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

7 Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na:
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

8 Zajištění publicity Informace o projektu, resp. podpořených místech byly uvedeny i na: Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

9 Zajištění publicity Na webových stránkách Olomouckého kraje Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

10 Zajištění publicity Na webových stránkách Regionálního informačního servis A dalších … Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

11 Zajištění publicity Byly navrženy a schváleny propagační předměty, které byly následně dodavatelem vyrobeny a dále distribuovány pro potřeby cílové skupiny projektu. Konkrétně se jednalo o : blok A5 kroužkový, informační brožura, kovové pero, plakát A2, plakát ESF, samolepka s logem, USB Flash disk 2 GB, hrnek se lžičkou, papírová taška, sada psacích potřeb a závěrečná publikace, kterou vidíte přes sebou. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

12 Zajištění publicity Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

13 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

14 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

15 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

16 Dne 15. 10. 2012 byla uveřejněna inzerce v médiích, a to v deníku Mladá fronta DNES.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

17 Dne 6. 10. 2014 byla zveřejněna v tisku pozvánka na závěrečnou konferenci projektu.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

18 Závěrečná konference uskutečněná dnešního dne.
Dne se uskutečnil ve Zlatých Horách evaluační seminář, na kterém byl zhodnocen dosavadní průběh projektu zaměstnanci Úřadu práce – krajské pobočky v Olomouci a zástupci dodavatele aktivit projektu. Závěrečná konference uskutečněná dnešního dne. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

19 Výběr účastníků Výběr účastníků projektu probíhal v několika fázích:
v první fázi byly vybírány osoby náležející k cílové skupině z infomačního systému ÚP, následně probíhaly informační schůzky, na infomačních schůzkách byly vyplněny dotazníky předběžného zájmu o projekt a poté vysílající ÚP vytvořily pro dodavatele aktivit seznam potenciálních účastníků projektu vhodných k zařazení do projektu, tyto osoby byly pozvány na vstupní modul. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

20 Vstupní modul Osoby, které vyjádřily na informačních schůzkách zájem o účast v projektu, byly pozvány na aktivitu Vstupní modul. Vstupní modul byla povinná aktivita, které se zúčastnily všechny osoby, které vstoupily do projektu. Jednodenní aktivita. Účastníci vyplnili potřebné dokumenty a získali informace o projektu. Z plánovaného počtu osob, které měly vstoupit do projektu (min. 280 účastníků), vstoupilo do projektu 293 účastníků. Vstupy v jednotlivých okresech byly následující: Olomouc 74 účastníků, Přerov 55 účastníků, Prostějov 63 účastníků, Šumperk 72 účastníků a Jeseník 29 účastníků. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

21 Vstupní modul Graf č. 1: Procentuální vyjádření počtu účastníků, kteří vstoupili do projektu dle jednotlivých kontaktních pracovišť Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

22 Skupinové poradenství
Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Povinná aktivita pro všechny osoby, které vstoupily do projektu, tj. min. 280 osob Účastníci projektu povinně absolvovali skupinové poradenství v délce 18 hodin (tj. 3 dny po 6ti hodinách/45 min.). Počet úspěšně podpořených osob, které tuto aktivitu absolvovaly byl celkem 288. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

23 Individuální poradenství
Každý účastník mohl v průběhu své účasti v projektu konzultovat s odborným poradcem svou aktuální situaci, problémy při hledání zaměstnání, procházet databázi volných pracovních míst, získávat informace o trhu práce. Účastník projektu mohl v rámci individuálního poradenství využít max. 5 schůzek po 60 minutách. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

24 Odborná výuka - rekvalifikace
Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zaměstnatelnost. Každý účastník projektu absolvoval povinně jeden rekvalifikační kurz. Celkem byla tato aktivita plánována pro max. účast 280 osob. Min. celková úspěšnost byla stanovena na 180 osob. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

25 Olomouc Termín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí Pracovní v sociálních službách Svářečský kurz ČSN EN 287-1 Účetnictví s využitím výpočetní techniky Přerov Počítačový grafik Účetnictví Prostějov Údržba zeleně a veřejných ploch Administrativní pracovník s AJ Svářečský kurz ZK Základy podnikání Operátor call centra Šumperk Obsluha a programování CNC strojů Rozšířená obsluha PC Průvodce cestovního ruchu Jeseník Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

26 Odborná výuka - rekvalifikace
Výše uvedené rekvalifikační kurzy absolvovalo celkem 256 osob, z toho 89 mužů a 167 žen. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

27 Vytvoření pracovních míst
Cílem aktivity bylo umožnit účastníkům projektu zapojit se do pracovního procesu, získat nebo obnovit pracovní návyky a následně zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce. Dodavatel služeb byl zavázán zajistit u potenciálních zaměstnavatelů min. 100 podpořených pracovních míst, která budou obsazena účastníky projektu. Na pracovní místa byla zaměstnavateli poskytována dotace max. do výše ,- Kč/měsíc na úhradu mzdových nákladů na dané pracovní místo, a to max. po dobu 12 měsíců. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

28 Vytvoření pracovních míst
Celkem bylo vytvořeno 100 podpořených pracovních míst. Graf č. 2: Poměr vytvořených podpořených pracovních míst dle jednotlivých okresů Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

29 Zhodnocení realizace aktivit projektu
MI Název Cílová hodnota Dosažená hodnota Rozdíl Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem 100 + 0 % Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy 40 72 + 80 % Počet podpořených osob - celkem 280 293 + 5 % Počet podpořených osob – klienti služeb Počet úspěšně podpořených osob – klienti celkem 288 + 3 % Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 180 256 + 42 % Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

30 Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet projektu „Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji“ je ,- Kč. K je vyčerpáno ,00,-Kč. V následujících tabulkách jsou údaje aktuální k Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

31 Čerpání rozpočtu v jednotlivých letech k 1.10.2014
celkem čerpání procenta Celkový rozpočet ,00 Celkové čerpání ,00 87,00% rok 2012 ,00 1,00% rok 2013 ,00 42,00% rok 2014 ,00 44,00% Nevyčerpané prostředky ,00 13,00% Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

32 Čerpání rozpočtu dle položek k 1.10.2014
celkem čerpání procenta Celkový rozpočet ,00 Osobní náklady ,00 6,00% Realizace veřejné zakázky s DPH ,00 18,00% Mzdové příspěvky ,00 61,00% Ostatní ,00 2,00% Nevyčerpané prostředky ,00 13% Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36 32

33 Dodavatel projektu Realizace veřejné zakázky k 1.10.2014
bez DPH procenta Smlouva s dodavatelem ,00 Celkově vyčerpáno ,00 85% Výběr účastníků 15 000,00 100% Vstupní modul ,00 89% Odborná výuka - rekvalifikace ,00 92% Individuální poradenství ,00 51% Skupinové poradenství ,00 Administrace doprovodných opatření ,00 Zajištění pracovních míst 10 000,00 Publicita ,00 56% Nevyčerpané prostředky ,00 15% Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36 33

34 počet uzavřených dohod
Mzdové příspěvky Výše dotace počet uzavřených dohod 192 tis. Kč 86 176 tis. Kč 5 160 tis. Kč 8 144 tis. Kč 1 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36 34 34

35 náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů, nocležné.
Doprovodná opatření jízdné, náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů, nocležné. celkem čerpání procenta Smlouva s dodavatelem ,00 celkové čerpání ,00 41%  Cestovné a nocležné účastníků projektu ,00 99% Potvrzení o zdravotní způsobilosti 2 697,00 1% Nevyčerpané prostředky ,00 59% Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36

36 Děkujeme za pozornost Mgr. Olga Dostálová projektový manažer
Ing. Naďa Štrýglová finanční manažer Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. :36


Stáhnout ppt "Regionální individuální projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google