Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF."— Transkript prezentace:

1

2 Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR :38

3 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílová skupina Uchazeči o zaměstnání: ve věku do 30 let, vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců a s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Období realizace Zahájení realizace:1. leden 2012 Ukončení realizace:31. prosince 2014 (podstatnou změnou prodloužena) Celkem 36 měsíců

4 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizované aktivity v rámci projektu Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství, Přípravná fáze projektu, Zajištění publicity, Výběr účastníků, Vstupní modul, Skupinové a individuální poradenství, Odborná výuka – rekvalifikace, Vytvoření pracovních míst, Doprovodná opatření (viz Ing. Štrýglová) a Řízení a ukončení projektu.

5 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím: společnost CPS consulting, s.r.o. Výběr dodavatele služeb v rámci projektu: společnost bit cz training, s. r. o. Výběr externího subjektu pověřeného zpracováním auditů projektů: společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. Výběr externího subjektu pověřeného zajištěním evaluačních seminářů: společnost RPSC ideas s.r.o.

6 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Přípravná fáze projektu Zaměstnanci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouckém byli informováni o průběhu projektu a spolupodíleli se na tvorbě zadávací dokumentace. Dle potřeb probíhaly postupně porady s dodavatelem a příslušnými pracovníky z jednotlivých kontaktních pracovišť. Dodavatel zajistil vytvoření 5 středisek pro účastníky projektu v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Dodavatel vytvořil na začátku realizace svůj realizační tým projektu. Dodavatel zajistil materiály pro realizaci publicity projektu (informační brožury, plakáty, inzerci v tisku, samolepky a propagační materiály).

7 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na: ojekty/probihajici/prilezitost_pro_mlade

8 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na:

9 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Informace o projektu, resp. podpořených místech byly uvedeny i na:

10 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Na webových stránkách Olomouckého kraje olomoucky.cz/nove-projekty-eu-v-oblasti-trhu-prace-aktuality-1736.htmlhttp://www.kr- olomoucky.cz/nove-projekty-eu-v-oblasti-trhu-prace-aktuality-1736.html

11 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Na webových stránkách Regionálního informačního servis A dalších …

12 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly navrženy a schváleny propagační předměty, které byly následně dodavatelem vyrobeny a dále distribuovány pro potřeby cílové skupiny projektu. Konkrétně se jednalo o : blok A5 kroužkový, informační brožura, kovové pero, plakát A2, plakát ESF, samolepka s logem, USB Flash disk 2 GB, hrnek se lžičkou, papírová taška, sada psacích potřeb a závěrečná publikace, kterou vidíte přes sebou.

13 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity

14 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne byla uveřejněna inzerce v médiích, a to v deníku Mladá fronta DNES.

18 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne byla zveřejněna v tisku pozvánka na závěrečnou konferenci projektu.

19 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne se uskutečnil ve Zlatých Horách evaluační seminář, na kterém byl zhodnocen dosavadní průběh projektu zaměstnanci Úřadu práce – krajské pobočky v Olomouci a zástupci dodavatele aktivit projektu. Závěrečná konference uskutečněná dnešního dne.

20 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výběr účastníků Výběr účastníků projektu probíhal v několika fázích: v první fázi byly vybírány osoby náležející k cílové skupině z infomačního systému ÚP, následně probíhaly informační schůzky, na infomačních schůzkách byly vyplněny dotazníky předběžného zájmu o projekt a poté vysílající ÚP vytvořily pro dodavatele aktivit seznam potenciálních účastníků projektu vhodných k zařazení do projektu, tyto osoby byly pozvány na vstupní modul.

21 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vstupní modul Osoby, které vyjádřily na informačních schůzkách zájem o účast v projektu, byly pozvány na aktivitu Vstupní modul. Vstupní modul byla povinná aktivita, které se zúčastnily všechny osoby, které vstoupily do projektu. Jednodenní aktivita. Účastníci vyplnili potřebné dokumenty a získali informace o projektu. Z plánovaného počtu osob, které měly vstoupit do projektu (min. 280 účastníků), vstoupilo do projektu 293 účastníků. Vstupy v jednotlivých okresech byly následující: Olomouc 74 účastníků, Přerov 55 účastníků, Prostějov 63 účastníků, Šumperk 72 účastníků a Jeseník 29 účastníků.

22 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vstupní modul Graf č. 1: Procentuální vyjádření počtu účastníků, kteří vstoupili do projektu dle jednotlivých kontaktních pracovišť

23 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Skupinové poradenství Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Povinná aktivita pro všechny osoby, které vstoupily do projektu, tj. min. 280 osob Účastníci projektu povinně absolvovali skupinové poradenství v délce 18 hodin (tj. 3 dny po 6ti hodinách/45 min.). Počet úspěšně podpořených osob, které tuto aktivitu absolvovaly byl celkem 288.

24 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Individuální poradenství Každý účastník mohl v průběhu své účasti v projektu konzultovat s odborným poradcem svou aktuální situaci, problémy při hledání zaměstnání, procházet databázi volných pracovních míst, získávat informace o trhu práce. Účastník projektu mohl v rámci individuálního poradenství využít max. 5 schůzek po 60 minutách.

25 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Odborná výuka - rekvalifikace Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zaměstnatelnost. Každý účastník projektu absolvoval povinně jeden rekvalifikační kurz. Celkem byla tato aktivita plánována pro max. účast 280 osob. Min. celková úspěšnost byla stanovena na 180 osob.

26 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. OlomoucTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí Pracovní v sociálních službách Technicko-administrativní pracovník s praxí Svářečský kurz ČSN EN Účetnictví s využitím výpočetní techniky PřerovTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí Počítačový grafik Účetnictví ProstějovTermín konání Počítačový grafik Údržba zeleně a veřejných ploch Administrativní pracovník s AJ Svářečský kurz ZK Svářečský kurz ČSN EN Základy podnikání Operátor call centra ŠumperkTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí Obsluha a programování CNC strojů Účetnictví Rozšířená obsluha PC Průvodce cestovního ruchu JeseníkTermín konání Údržba zeleně a veřejných ploch Údržba zeleně a veřejných ploch

27 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Odborná výuka - rekvalifikace Výše uvedené rekvalifikační kurzy absolvovalo celkem 256 osob, z toho 89 mužů a 167 žen.

28 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vytvoření pracovních míst Cílem aktivity bylo umožnit účastníkům projektu zapojit se do pracovního procesu, získat nebo obnovit pracovní návyky a následně zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce. Dodavatel služeb byl zavázán zajistit u potenciálních zaměstnavatelů min. 100 podpořených pracovních míst, která budou obsazena účastníky projektu. Na pracovní místa byla zaměstnavateli poskytována dotace max. do výše ,- Kč/měsíc na úhradu mzdových nákladů na dané pracovní místo, a to max. po dobu 12 měsíců.

29 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Celkem bylo vytvořeno 100 podpořených pracovních míst. Graf č. 2: Poměr vytvořených podpořených pracovních míst dle jednotlivých okresů Vytvoření pracovních míst

30 :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zhodnocení realizace aktivit projektu MINázevCílová hodnota Dosažená hodnota Rozdíl Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem % Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy % Počet podpořených osob - celkem % Počet podpořených osob – klienti služeb % Počet úspěšně podpořených osob – klienti celkem % Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem %

31 Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet projektu „Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji“ je ,- Kč. K je vyčerpáno ,00,-Kč. V následujících tabulkách jsou údaje aktuální k Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR :38

32 Čerpání rozpočtu v jednotlivých letech k celkem čerpáníprocenta Celkový rozpočet ,00 Celkové čerpání ,0087,00% rok ,001,00% rok ,0042,00% rok ,0044,00% Nevyčerpané prostředky ,0013,00% :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

33 Čerpání rozpočtu dle položek k celkem čerpáníprocenta Celkový rozpočet ,00 Osobní náklady ,006,00% Realizace veřejné zakázky s DPH ,0018,00% Mzdové příspěvky ,0061,00% Ostatní ,002,00% Nevyčerpané prostředky ,0013% :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

34 Dodavatel projektu Realizace veřejné zakázky k bez DPHprocenta Smlouva s dodavatelem ,00 Celkově vyčerpáno ,0085% Výběr účastníků15 000,00100% Vstupní modul ,0089% Odborná výuka - rekvalifikace ,0092% Individuální poradenství ,0051% Skupinové poradenství ,0085% Administrace doprovodných opatření ,0089% Zajištění pracovních míst10 000,00100% Publicita ,0056% Nevyčerpané prostředky ,0015% :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

35 Mzdové příspěvky 34 Výše dotace počet uzavřených dohod 192 tis. Kč tis. Kč5 160 tis. Kč8 144 tis. Kč :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

36 Doprovodná opatření -jízdné, -náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů, -nocležné. celkem čerpáníprocenta Smlouva s dodavatelem ,00 celkové čerpání ,0041% Cestovné a nocležné účastníků projektu ,0099% Potvrzení o zdravotní způsobilosti2 697,001% Nevyčerpané prostředky ,0059% :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

37 Děkujeme za pozornost :38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mgr. Olga Dostálová projektový manažer Ing. Naďa Štrýglová finanční manažer


Stáhnout ppt "Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google