Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF."— Transkript prezentace:

1

2 Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 7.4.2015 19:38

3 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílová skupina Uchazeči o zaměstnání: ve věku do 30 let, vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců a s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Období realizace Zahájení realizace:1. leden 2012 Ukončení realizace:31. prosince 2014 (podstatnou změnou prodloužena) Celkem 36 měsíců

4 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizované aktivity v rámci projektu Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství, Přípravná fáze projektu, Zajištění publicity, Výběr účastníků, Vstupní modul, Skupinové a individuální poradenství, Odborná výuka – rekvalifikace, Vytvoření pracovních míst, Doprovodná opatření (viz Ing. Štrýglová) a Řízení a ukončení projektu.

5 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění veřejné zakázky na výběr dodavatelů a poradenství Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím: společnost CPS consulting, s.r.o. Výběr dodavatele služeb v rámci projektu: společnost bit cz training, s. r. o. Výběr externího subjektu pověřeného zpracováním auditů projektů: společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. Výběr externího subjektu pověřeného zajištěním evaluačních seminářů: společnost RPSC ideas s.r.o.

6 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Přípravná fáze projektu Zaměstnanci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouckém byli informováni o průběhu projektu a spolupodíleli se na tvorbě zadávací dokumentace. Dle potřeb probíhaly postupně porady s dodavatelem a příslušnými pracovníky z jednotlivých kontaktních pracovišť. Dodavatel zajistil vytvoření 5 středisek pro účastníky projektu v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Dodavatel vytvořil na začátku realizace svůj realizační tým projektu. Dodavatel zajistil materiály pro realizaci publicity projektu (informační brožury, plakáty, inzerci v tisku, samolepky a propagační materiály).

7 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf/obd_2007_2013/oplzz_osa2a/reg_indiv_pr ojekty/probihajici/prilezitost_pro_mlade

8 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly vytvořeny webové stránky projektu na: http://www.esfcr.cz/projekty/prilezitost-pro-mlade-v-olomouckem-kraji

9 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Informace o projektu, resp. podpořených místech byly uvedeny i na: http://www.dotacni.info/dotace-na-zamestnance-v-olomouckem-kraji/ http://www.dotacni.info/dotace-na-zamestnance-v-olomouckem-kraji/

10 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr- olomoucky.cz/nove-projekty-eu-v-oblasti-trhu-prace-aktuality-1736.htmlhttp://www.kr- olomoucky.cz/nove-projekty-eu-v-oblasti-trhu-prace-aktuality-1736.html

11 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Na webových stránkách Regionálního informačního servis http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=101766 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=101766 A dalších …

12 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity Byly navrženy a schváleny propagační předměty, které byly následně dodavatelem vyrobeny a dále distribuovány pro potřeby cílové skupiny projektu. Konkrétně se jednalo o : blok A5 kroužkový, informační brožura, kovové pero, plakát A2, plakát ESF, samolepka s logem, USB Flash disk 2 GB, hrnek se lžičkou, papírová taška, sada psacích potřeb a závěrečná publikace, kterou vidíte přes sebou.

13 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zajištění publicity

14 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne 15. 10. 2012 byla uveřejněna inzerce v médiích, a to v deníku Mladá fronta DNES.

18 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne 6. 10. 2014 byla zveřejněna v tisku pozvánka na závěrečnou konferenci projektu.

19 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dne 3. 4. 2014 se uskutečnil ve Zlatých Horách evaluační seminář, na kterém byl zhodnocen dosavadní průběh projektu zaměstnanci Úřadu práce – krajské pobočky v Olomouci a zástupci dodavatele aktivit projektu. Závěrečná konference uskutečněná dnešního dne.

20 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výběr účastníků Výběr účastníků projektu probíhal v několika fázích: v první fázi byly vybírány osoby náležející k cílové skupině z infomačního systému ÚP, následně probíhaly informační schůzky, na infomačních schůzkách byly vyplněny dotazníky předběžného zájmu o projekt a poté vysílající ÚP vytvořily pro dodavatele aktivit seznam potenciálních účastníků projektu vhodných k zařazení do projektu, tyto osoby byly pozvány na vstupní modul.

21 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vstupní modul Osoby, které vyjádřily na informačních schůzkách zájem o účast v projektu, byly pozvány na aktivitu Vstupní modul. Vstupní modul byla povinná aktivita, které se zúčastnily všechny osoby, které vstoupily do projektu. Jednodenní aktivita. Účastníci vyplnili potřebné dokumenty a získali informace o projektu. Z plánovaného počtu osob, které měly vstoupit do projektu (min. 280 účastníků), vstoupilo do projektu 293 účastníků. Vstupy v jednotlivých okresech byly následující: Olomouc 74 účastníků, Přerov 55 účastníků, Prostějov 63 účastníků, Šumperk 72 účastníků a Jeseník 29 účastníků.

22 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vstupní modul Graf č. 1: Procentuální vyjádření počtu účastníků, kteří vstoupili do projektu dle jednotlivých kontaktních pracovišť

23 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Skupinové poradenství Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Povinná aktivita pro všechny osoby, které vstoupily do projektu, tj. min. 280 osob Účastníci projektu povinně absolvovali skupinové poradenství v délce 18 hodin (tj. 3 dny po 6ti hodinách/45 min.). Počet úspěšně podpořených osob, které tuto aktivitu absolvovaly byl celkem 288.

24 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Individuální poradenství Každý účastník mohl v průběhu své účasti v projektu konzultovat s odborným poradcem svou aktuální situaci, problémy při hledání zaměstnání, procházet databázi volných pracovních míst, získávat informace o trhu práce. Účastník projektu mohl v rámci individuálního poradenství využít max. 5 schůzek po 60 minutách.

25 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Odborná výuka - rekvalifikace Cílem aktivity bylo zvýšit znalosti a dovednosti účastníků projektu a tím pozvednout jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zaměstnatelnost. Každý účastník projektu absolvoval povinně jeden rekvalifikační kurz. Celkem byla tato aktivita plánována pro max. účast 280 osob. Min. celková úspěšnost byla stanovena na 180 osob.

26 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. OlomoucTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí11. 2. - 6. 6. 2013 Pracovní v sociálních službách18. 2. - 20. 3. 2013 Technicko-administrativní pracovník s praxí18. 3. - 17. 7. 2013 Svářečský kurz ČSN EN 287-18. 4. - 19. 4. 2013 Účetnictví s využitím výpočetní techniky6. 5. - 5. 6. 2013 PřerovTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí18. 2. - 13. 6. 2013 Počítačový grafik13. 5. - 15. 8. 2013 Účetnictví17. 7. - 7. 8. 2013 ProstějovTermín konání Počítačový grafik4. 3. - 7. 6. 2013 Údržba zeleně a veřejných ploch9. 5. - 13. 6. 2013 Administrativní pracovník s AJ22. 5. - 15. 7. 2013 Svářečský kurz ZK 135 1.110. 4. - 10. 5. 2013 Svářečský kurz ČSN EN 287-124. 4. - 10. 5. 2013 Základy podnikání30. 4. - 28. 5. 2013 Operátor call centra29. 5. - 19. 6. 2013 ŠumperkTermín konání Technicko-administrativní pracovník s praxí21. 1. - 17. 5. 2013 Obsluha a programování CNC strojů20. 2. - 31. 5. 2013 Účetnictví18. 3. - 9. 4. 2013 Rozšířená obsluha PC22. 4. - 7. 5. 2013 Průvodce cestovního ruchu6. 6. - 28. 6. 2013 JeseníkTermín konání Údržba zeleně a veřejných ploch19. 4. - 29. 5. 2013 Údržba zeleně a veřejných ploch2. 5. - 10. 6. 2013

27 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Odborná výuka - rekvalifikace Výše uvedené rekvalifikační kurzy absolvovalo celkem 256 osob, z toho 89 mužů a 167 žen.

28 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vytvoření pracovních míst Cílem aktivity bylo umožnit účastníkům projektu zapojit se do pracovního procesu, získat nebo obnovit pracovní návyky a následně zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce. Dodavatel služeb byl zavázán zajistit u potenciálních zaměstnavatelů min. 100 podpořených pracovních míst, která budou obsazena účastníky projektu. Na pracovní místa byla zaměstnavateli poskytována dotace max. do výše 16.000,- Kč/měsíc na úhradu mzdových nákladů na dané pracovní místo, a to max. po dobu 12 měsíců.

29 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Celkem bylo vytvořeno 100 podpořených pracovních míst. Graf č. 2: Poměr vytvořených podpořených pracovních míst dle jednotlivých okresů Vytvoření pracovních míst

30 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zhodnocení realizace aktivit projektu MINázevCílová hodnota Dosažená hodnota Rozdíl 07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem 100 + 0 % 07.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy 4072+ 80 % 07.41.00Počet podpořených osob - celkem280293+ 5 % 07.41.10 Počet podpořených osob – klienti služeb 280293 + 5 % 07.46.10 Počet úspěšně podpořených osob – klienti celkem 280288+ 3 % 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem180256+ 42 %

31 Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet projektu „Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji“ je 25 717 458,- Kč. K 1.10.2014 je vyčerpáno 22 403 556,00,-Kč. V následujících tabulkách jsou údaje aktuální k 1.10.2014. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 7.4.2015 19:38

32 Čerpání rozpočtu v jednotlivých letech k 1.10.2014 celkem čerpáníprocenta Celkový rozpočet25 717 458,00 Celkové čerpání22 403 556,0087,00% rok 2012199 596,001,00% rok 201310 820 057,0042,00% rok 201411 383 903,0044,00% Nevyčerpané prostředky3 313 902,0013,00% 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

33 Čerpání rozpočtu dle položek k 1.10.2014 32 celkem čerpáníprocenta Celkový rozpočet25 717 458,00 Osobní náklady1 483 695,006,00% Realizace veřejné zakázky s DPH4 611 973,0018,00% Mzdové příspěvky15 690 021,0061,00% Ostatní617 867,002,00% Nevyčerpané prostředky3 313 902,0013% 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

34 Dodavatel projektu Realizace veřejné zakázky k 1.10.2014 33 bez DPHprocenta Smlouva s dodavatelem4 998 080,00 Celkově vyčerpáno4 259 039,0085% Výběr účastníků15 000,00100% Vstupní modul365 957,0089% Odborná výuka - rekvalifikace2 922 252,0092% Individuální poradenství211 919,0051% Skupinové poradenství280 111,0085% Administrace doprovodných opatření263 700,0089% Zajištění pracovních míst10 000,00100% Publicita190 100,0056% Nevyčerpané prostředky739 041,0015% 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

35 Mzdové příspěvky 34 Výše dotace počet uzavřených dohod 192 tis. Kč86 176 tis. Kč5 160 tis. Kč8 144 tis. Kč1 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

36 Doprovodná opatření -jízdné, -náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů, -nocležné. celkem čerpáníprocenta Smlouva s dodavatelem 763 900,00 celkové čerpání310 726,0041% Cestovné a nocležné účastníků projektu308 029,0099% Potvrzení o zdravotní způsobilosti2 697,001% Nevyčerpané prostředky453 174,0059% 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

37 Děkujeme za pozornost 7.4.2015 19:38 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mgr. Olga Dostálová projektový manažer Ing. Naďa Štrýglová finanční manažer


Stáhnout ppt "Regionální individuální projekt Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018 Tento projekt je financován z prostředků ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google