Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ 9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ 9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová."— Transkript prezentace:

1 Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová

2 Řízení, kontrola a audit prostředků z EU
Obsah: 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 2. Významné události ROP JZ v roce 2011 3. Přínos pro region v roce 2011 4. Budoucnost 5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ – proč tady a teď? 6. K diskuzi - východiska 7. K tématu – další program

3 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 - finanční přehled
1. Výsledky ROP Jihozápad v roce finanční přehled Vyčerpáno (zasmluvněno) 82 % celkové alokace ROP Jihozápad Přijato celkem 2527* projektových žádostí Podepsáno 564* smluv o podmínkách poskytnutí dotace v hodnotě téměř 15 mld. Kč* (viz graf) Veškerá data k čerpání brána ze sestavy MSC210/A k : Včetně dodatečné alokace. Bez projektů TP. Veřejné prostředky celkem=ERDF, SR, KR, vše v Kč Alokace= Kč Projekty se smlouvou= Kč Proplaceno= Kč PO1 zasmluvněno = ,07/ ,22=76% PO2 zasmluvněno = ,83/ ,61=91% PO3 zasmluvněno = ,01/ ,32=84% Data o počtu projektů brána z Monitu, sestava R17, k , bez TP, bez stavů p. N7 s N8 (nedokončené p.) a včetně stavu N6(pozastavené p.) Předloženo JK, 839 PK = 2527 Projekty se smlouvou – 335JK, 229 PK = 564 Zdroj: MSC a Monit7+ ke dni * Bez projektů PO 4 – technická pomoc 3

4 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 - srovnání krajů
  Stav k předložené projekty dle počtu (v %) projekty se smlouvou dle počtu (v %) Jihočeský kraj 67 % 59 % Plzeňský kraj 33 % 41 % Data o počtu projektů brána z Monitu7+, sestava R17, k , bez TP, bez stavů p. N7 s N8 (nedokončené p.) a včetně stavu N6(pozastavené p.), dle Monit7+ k : Celkem předloženo projektů 2527 – JK=1688/PK=839 Projekty se smlouvou(včetně stavu N6=pozastavené p., bez stavu N7 a N8=nedokončené p.) 564 – JK=335/PK=229 Zdroj: Monit7+ ke dni

5 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011
Policejní vyšetřování – 118 projektů v držení PČR, doporučeno proplácení projektů s výjimkou projektů označených PČR za nevhodné Obnovení proplácení projektů v držení PČR – od 07/2011 projekty 5. a 6. výzvy, od 09/2011 projekty 2. a 3. výzvy, proplaceno celkem 6,4 mld. Kč Udělení korekce - 02/2011 ukončení kontroly PCO – závěr 5% korekce, 07/2011 schválena korekce cca 242 mil. Kč, úhrada v 5 splátkách Dodatečná alokace pro ROP Jihozápad – 05/2011 cca 14 mil. Eur, zaměřeno do OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury SŠ a VoŚ; vyhlášení výzev v roce 2012 Obnovení certifikace – zasláno k certifikaci 4,3 mld. Kč Jednání o budoucnosti – 08/2011 Vláda ČR vzala na vědomí Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České rep. Veškerá data k čerpání brána ze sestavy MSC210/A k : Včetně dodatečné alokace. Bez projektů TP. Veřejné prostředky celkem=ERDF, SR, KR, vše v Kč Alokace= Kč Projekty se smlouvou= Kč Proplaceno= Kč Zdroj: MSC ke dni

6 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011
Výzvy v roce 2011 – schválené projekty 13. výzva – 01/ /2011 Alokace – 1, 225 mld. Kč Předloženo 153/ schváleno 12 projektů Ve fázi podpisu smluv OP Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center 14. výzva – 04/ /2011 (07/2011) Alokace – 60 mil. Kč Předloženy 4/ schváleny 4 projekty OP – 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla a regionální vozidla) Zdroj: MSC ke dni

7 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011
Výzvy v roce 2011 – ukončené výzvy 17. výzva – 07/ /2011 Alokace – 320 mil. Kč Předloženo 32 projektů – probíhá hodnocení OP – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (infrastruktura CR, výstavba a rekonstrukce turistických cest, hipostezek, cyklostezek) Zdůvodnění zaměření výzvy: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad = analýza zpracována firmou GaREP 2010/2011, analýza provedena z důvodu zacílení podpory pro cestovní ruch do oblastí, které v předchozích výzvách čerpaly pouze minimum finančních prostředků a zároveň mají pro rozvoj cestovního ruchu určité předpoklady Důraz kladen na rozvoj cestovního ruchu Cílem identifikace rozvojových středisek/oblastí regionu (4) a stanovení vhodných aktivit (2) 3.1A) doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - areály sportu a volného času, zlepšení nabídky v případě špatného počasí, prodloužení sezóny apod. 3.1B) ekologicky šetrná forma turistiky – cykloturistika, terénní cykloturistika (singltracks), vodácká turistika apod.

8 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011
Výzvy v roce 2011 – vyhlášené výzvy, probíhá příjem žádostí 15. výzva – 04/ /2013 Alokace – 18,8 mil. Eur OP Integrované plány rozvoje měst „Levý břeh Vltavy“, „Plzeň – univerzitní město 2015“ a „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“ 16. výzva – Alokace – 36 mil. Kč OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (synergické aktivity k 3 projektům IOP) 18. výzva – Alokace – 1,017 mld. Kč OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy) Zdroj: MSC ke dni

9 3. Přínos pro region v roce 2011 PO1
Prioritní osa 1 – Dostupnost center Zasmluvněno 76 % alokace Proplaceno 23 % alokace 340,60 km modernizovaných místních komunikací 35,51 km nových silnic, 268 odstraněných bodových závad 40 nových dopravních prostředků hromadné dopravy 22 nových kolejových vozidel Údaje k čerpání jednotl. PO brány ze sestavy MSC210/A k : Včetně dodatečné alokace. Bez projektů TP. Veřejné prostředky celkem=ERDF, SR, KR, vše v Kč PO1 zasmluvněno = ,07/ ,22=76% PO1 Proplaceno = ,81/ ,22=23% PO2 zasmluvněno = ,83/ ,61=91% PO2 Proplaceno = ,02/ ,61=51% PO3 zasmluvněno = ,01/ ,32=84% PO3 proplaceno = ,88/ ,32=41% Zdroj: MSC ke dni

10 3. Přínos pro region v roce 2011 PO2
Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí Zasmluvněno 91 % alokace Proplaceno 51 % alokace 29 zdravotních zařízení 7 domovů pro seniory 8,29 ha obnovené plochy zanedbaných areálů 62 projektů na zlepšení péče a výuky v MŠ, ZŠ a VoŠ Údaje k čerpání jednotl. PO brány ze sestavy MSC210/A k : Včetně dodatečné alokace. Bez projektů TP. Veřejné prostředky celkem=ERDF, SR, KR, vše v Kč PO1 zasmluvněno = ,07/ ,22=76% PO1 Proplaceno = ,81/ ,22=23% PO2 zasmluvněno = ,83/ ,61=91% PO2 Proplaceno = ,02/ ,61=51% PO3 zasmluvněno = ,01/ ,32=84% PO3 proplaceno = ,88/ ,32=41% Zdroj: MSC ke dni

11 3. Přínos pro region v roce 2011 PO3
Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu Zasmluvněno 84 % alokace Proplaceno 41 % alokace 2576 nových lůžek hotelů 305 nově vzniklých pracovních míst 29,19 km nově zbudovaných cyklostezek a cyklotras 48 certifik. ubytovacích zařízení 47 opravených historických památkových objektů Údaje k čerpání jednotl. PO brány ze sestavy MSC210/A k : Včetně dodatečné alokace. Bez projektů TP. Veřejné prostředky celkem=ERDF, SR, KR, vše v Kč PO1 zasmluvněno = ,07/ ,22=76% PO1 Proplaceno = ,81/ ,22=23% PO2 zasmluvněno = ,83/ ,61=91% PO2 Proplaceno = ,02/ ,61=51% PO3 zasmluvněno = ,01/ ,32=84% PO3 proplaceno = ,88/ ,32=41% Zdroj: MSC ke dni

12 3. Přínos pro region v roce 2011 PO4
Prioritní osa 4 - Technická pomoc Komunikace tiskové zprávy, tiskové konference kampaně Tipy na výlet, Kontrolní proces nový web ROP Jihozápad Semináře semináře pro žadatele školení k veřejným zakázkám, DPH a k udržitelnosti semináře pro příjemce Publikace HEJ ROP!, Turistický speciál, Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, leták k zadávání veřejných zakázek, bulletin Kontrolní proces Výroční zprávy Zprávy o realizaci

13 Zahájení - ukončení příjmu žádostí
4. Budoucnost Plánované výzvy Číslo výzvy Oblast podpory Zahájení - ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace 15. výzva 2.1 JZ/001 ,00 EUR 2.1 JZ/002 ,53 EUR 2.1 JZ/004 ,97 EUR 16. výzva Řízená výzva k synergickým projektům IOP v oblasti podpory 3.1. Kč. 18. výzva 1.1 ,72 Kč 19. výzva 2.4 2011/2012 ,00 Kč

14 Navýšení alokace ROP Jihozápad
4. Budoucnost Navýšení alokace ROP Jihozápad 619 mil. EUR mil. EUR Navýšení alokace nyní připomínkuje Evropská komise. Vyjádřit by se měla do konce roku 2011. Vyhlášení výzev předpokládáme v roce 2012.

15 5. Řízení, kontrola a audit prostředků z EU
Proč tady a teď? ROP Jihozápad v současné době ve fázi INTENZIVNÍ KONTROLY projektů! kontrol projektů na místě, řešeno 50 nesrovnalostí Nejčastější pochybení vedoucí k sankcím: Nereálnost plánů/cílů Pochybení při výběrových řízeních Změny v projektech Nehospodárnost výdajů Udržitelnost projektu 2011 ROP Jihozápad poskytuje konzultace, pořádal 6 seminářů, vydal 11 metodických materiálů, probíhá kampaň na podporu kontrolního procesu 2011 – ÚRR podroben kontrolám – externí audit (MF ČR, NKÚ), interní audit (PAS), Policie ČR

16 Jaké kontroly mohou příjemci z ROP Jihozápad očekávat?
6. K diskuzi/ východiska? Jaké kontroly mohou příjemci z ROP Jihozápad očekávat? Jaká jsou nejčastější zjištění? Jak chybám předcházet? Kde hledat radu? Jak řešit případné sankce? Lze se odvolat?

17 7. K tématu – další program
Následující tematické přednášky: Josef Polák - Kontrola finančních prostředků poskytovaných ze zahraničí (Nejvyšší kontrolní úřad) Marek Brichcín - Audit zadávání veřejných zakázek (Evropský účetní dvůr) Richard Hubl - Zkušenosti z kontrol EÚD v ROP Jihovýchod (Úřad Regionální rady Jihovýchod) David Novák - Průběh auditu z praktického pohledu (Pověřený auditní orgán)

18


Stáhnout ppt "9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ 9.4.2017 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová."

Podobné prezentace


Reklamy Google