Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.4.2015 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.4.2015 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“"— Transkript prezentace:

1 7.4.2015 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“

2 www.rr-jihozapad.cz Obsah: 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 2. Významné události ROP JZ v roce 2011 3. Přínos pro region v roce 2011 4. Budoucnost 5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ – proč tady a teď? 6. K diskuzi - východiska 7.K tématu – další program Řízení, kontrola a audit prostředků z EU

3 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 - finanční přehled www.rr-jihozapad.cz Zdroj: MSC a Monit7+ ke dni 1.11. 2011 * Bez projektů PO 4 – technická pomoc Vyčerpáno (zasmluvněno) 82 % celkové alokace ROP Jihozápad Přijato celkem 2527* projektových žádostí Podepsáno 564* smluv o podmínkách poskytnutí dotace v hodnotě téměř 15 mld. Kč* (viz graf)

4 www.rr-jihozapad.cz Stav k 1.11.2011 předložené projekty dle počtu (v %) projekty se smlouvou dle počtu (v %) Jihočeský kraj 67 %59 % Plzeňský kraj 33 %41 % 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 - srovnání krajů Zdroj: Monit7+ ke dni 1.11. 2011

5 www.rr-jihozapad.cz 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011 Policejní vyšetřování – 118 projektů v držení PČR, doporučeno proplácení projektů s výjimkou projektů označených PČR za nevhodné Obnovení proplácení projektů v držení PČR – od 07/2011 projekty 5. a 6. výzvy, od 09/2011 projekty 2. a 3. výzvy, 2007-2011 proplaceno celkem 6,4 mld. Kč Udělení korekce - 02/2011 ukončení kontroly PCO – závěr 5% korekce, 07/2011 schválena korekce cca 242 mil. Kč, úhrada v 5 splátkách Dodatečná alokace pro ROP Jihozápad – 05/2011 cca 14 mil. Eur, zaměřeno do OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury SŠ a VoŚ; vyhlášení výzev v roce 2012 Obnovení certifikace – 14.10. zasláno k certifikaci 4,3 mld. Kč Jednání o budoucnosti 2013+ – 08/2011 Vláda ČR vzala na vědomí Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České rep. Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

6 www.rr-jihozapad.cz Výzvy v roce 2011 – schválené projekty 13. výzva – 01/2011- 03/2011 Alokace – 1, 225 mld. Kč Předloženo 153/ schváleno 12 projektů Ve fázi podpisu smluv OP - 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center 14. výzva – 04/2011 - 06/2011 (07/2011) Alokace – 60 mil. Kč Předloženy 4/ schváleny 4 projekty Ve fázi podpisu smluv OP – 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla a regionální vozidla) 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011 Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

7 Výzvy v roce 2011 – ukončené výzvy 17. výzva – 07/2011 - 09/2011 Alokace – 320 mil. Kč Předloženo 32 projektů – probíhá hodnocení OP – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (infrastruktura CR, výstavba a rekonstrukce turistických cest, hipostezek, cyklostezek) Zdůvodnění zaměření výzvy: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad = analýza zpracována firmou GaREP 2010/2011, analýza provedena z důvodu zacílení podpory pro cestovní ruch do oblastí, které v předchozích výzvách čerpaly pouze minimum finančních prostředků a zároveň mají pro rozvoj cestovního ruchu určité předpoklady Důraz kladen na rozvoj cestovního ruchu Cílem identifikace rozvojových středisek/oblastí regionu (4) a stanovení vhodných aktivit (2) 3.1A) doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - areály sportu a volného času, zlepšení nabídky v případě špatného počasí, prodloužení sezóny apod. 3.1B) ekologicky šetrná forma turistiky – cykloturistika, terénní cykloturistika (singltracks), vodácká turistika apod. 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011 www.rr-jihozapad.cz

8 Výzvy v roce 2011 – vyhlášené výzvy, probíhá příjem žádostí 15. výzva – 04/2011- 06/2013 Alokace – 18,8 mil. Eur OP - 2.1 - Integrované plány rozvoje měst „Levý břeh Vltavy“, „Plzeň – univerzitní město 2015“ a „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“ 16. výzva – 19. 10. 2011 - 10. 1. 2012 Alokace – 36 mil. Kč OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (synergické aktivity k 3 projektům IOP) 18. výzva – 19. 10. 2011 - 16. 1. 2012 Alokace – 1,017 mld. Kč OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy) 2. Významné události ROP Jihozápad v roce 2011 www.rr-jihozapad.cz Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

9 www.rr-jihozapad.cz 3. Přínos pro region v roce 2011 PO1 Prioritní osa 1 – Dostupnost center Zasmluvněno 76 % alokace Proplaceno 23 % alokace 340,60 km modernizovaných místních komunikací 35,51 km nových silnic, 268 odstraněných bodových závad 40 nových dopravních prostředků hromadné dopravy 22 nových kolejových vozidel Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

10 www.rr-jihozapad.cz 3. Přínos pro region v roce 2011 PO2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí Zasmluvněno 91 % alokace Proplaceno 51 % alokace 29 zdravotních zařízení 7 domovů pro seniory 8,29 ha obnovené plochy zanedbaných areálů 62 projektů na zlepšení péče a výuky v MŠ, ZŠ a VoŠ Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

11 3. Přínos pro region v roce 2011 PO3 Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu Zasmluvněno 84 % alokace Proplaceno 41 % alokace 2576 nových lůžek hotelů 305 nově vzniklých pracovních míst 29,19 km nově zbudovaných cyklostezek a cyklotras 48 certifik. ubytovacích zařízení 47 opravených historických památkových objektů Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

12 www.rr-jihozapad.cz 3. Přínos pro region v roce 2011 PO4 Prioritní osa 4 - Technická pomoc Komunikace tiskové zprávy, tiskové konference kampaně Tipy na výlet, Kontrolní proces nový web ROP Jihozápad Semináře semináře pro žadatele školení k veřejným zakázkám, DPH a k udržitelnosti semináře pro příjemce Publikace HEJ ROP!, Turistický speciál, Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, leták k zadávání veřejných zakázek, bulletin Kontrolní proces Výroční zprávy Zprávy o realizaci

13 www.rr-jihozapad.cz 4. Budoucnost Plánované výzvy Číslo výzvy Oblast podpory Zahájení - ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace 15. výzva 2.1 JZ/001 26. 4. – 28. 6. 2013 9 500 000,00 EUR 2.1 JZ/0025 662 631,53 EUR 2.1 JZ/0043 654 104,97 EUR 16. výzva Řízená výzva k synergickým projektům IOP v oblasti podpory 3.1. 19. 10. 2011 - 10. 1. 2012 36 000 000 Kč. 18. výzva1.1 19. 10. 2011 - 16. 1. 2012 1 016 780 353,72 Kč 19. výzva2.42011/201260 400 000,00 Kč

14 www.rr-jihozapad.cz Navýšení alokace ROP Jihozápad 619 mil. EUR 633 mil. EUR Navýšení alokace nyní připomínkuje Evropská komise. Vyjádřit by se měla do konce roku 2011. Vyhlášení výzev předpokládáme v roce 2012. 4. Budoucnost

15 www.rr-jihozapad.cz 5. Řízení, kontrola a audit prostředků z EU 2011 - 119 kontrol projektů na místě, řešeno 50 nesrovnalostí Nejčastější pochybení vedoucí k sankcím: Nereálnost plánů/cílů Pochybení při výběrových řízeních Změny v projektech Nehospodárnost výdajů Udržitelnost projektu 2011 ROP Jihozápad poskytuje konzultace, pořádal 6 seminářů, vydal 11 metodických materiálů, probíhá kampaň na podporu kontrolního procesu 2011 – ÚRR podroben kontrolám – externí audit (MF ČR, NKÚ), interní audit (PAS), Policie ČR Proč tady a teď? ROP Jihozápad v současné době ve fázi INTENZIVNÍ KONTROLY projektů!

16 www.rr-jihozapad.cz 6. K diskuzi/ východiska? Jaké kontroly mohou příjemci z ROP Jihozápad očekávat? Jaká jsou nejčastější zjištění? Jak chybám předcházet? Kde hledat radu? Jak řešit případné sankce? Lze se odvolat?

17 www.rr-jihozapad.cz 7. K tématu – další program Následující tematické přednášky: Josef Polák - Kontrola finančních prostředků poskytovaných ze zahraničí (Nejvyšší kontrolní úřad) Marek Brichcín - Audit zadávání veřejných zakázek (Evropský účetní dvůr) Richard Hubl - Zkušenosti z kontrol EÚD v ROP Jihovýchod (Úřad Regionální rady Jihovýchod) David Novák - Průběh auditu z praktického pohledu (Pověřený auditní orgán)

18 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "7.4.2015 Výroční konference ROP Jihozápad 2011 Ing. Klára Böhmová Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“"

Podobné prezentace


Reklamy Google