Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partner českých malých a středních podniků. 2 Export jako významný pilíř ekonomického růstu firem Rok podpory malých a středních podniků v České exportní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partner českých malých a středních podniků. 2 Export jako významný pilíř ekonomického růstu firem Rok podpory malých a středních podniků v České exportní."— Transkript prezentace:

1 Partner českých malých a středních podniků

2 2 Export jako významný pilíř ekonomického růstu firem Rok podpory malých a středních podniků v České exportní bance Ing. Iveta Horníčková, MBA Ředitelka odboru Malé a střední podniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ostrava, 23. září 2010

3 3 Obsah prezentace Česká exportní banka Základní fakta Úvěrové portfolio Klasické produkty podpořeného financování Programy podpory MSP Vyhodnocení období 1.7.2009-30.6.2010 za MSP Program podpory MSP – pro vývozce Program podpory MSP – pro subdodavatele Spolupráce s faktoringovými společnostmi Novinky pro další rok PROEXPORTNÍ ZÁRUKA Webináře Výzkumný projekt Kontakty

4 4 Česká exportní banka – základní fakta

5 5 Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu: Financování projektů v rizikovějších teritoriích v delším časovém horizontu, než komerční bankovní sektor tým vysoce kvalifikovaných odborníků se specializací na jednotlivá teritoria odvětví (sklářství, energetika, doprava a dopravní infrastruktura) Projektové financování Česká exportní banka – základní fakta

6 6 Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu: V rámci podpory MSP jsme rozšířili naši klasickou nabídku produktů o programy pro MSP, které: Umožní vývozcům a subdodavatelům rychlý přístup k finančním prostředkům u své komerční banky přes faktoringové společnosti přímo u ČEB Abychom mohli adekvátně reagovat na potřeby MSP v současné ztížené ekonomické situaci v České republice i v zahraničí Provádíme průzkumy trhu Kulaté stoly s klienty Prezentační a konzultační činnost Webináře Spolupracujeme se zájmovými sdruženími Česká exportní banka – základní fakta

7 7 Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu: Jsme si vědomi toho, že podpora MSP nemůže být samoúčelná, že je třeba proaktivně vyhledávat obchodní příležitosti společně s velkými českými vývozci komerčními bankami dalšími subjekty působícími na finančním trhu komerčními pojišťovnami faktoringovými společnostmi Česká exportní banka – základní fakta

8 8 Úvěrové portfolio

9 9 Klasické produkty podpořeného financování ÚVĚRY PŘEDEXPORTNÍ - VÝROBNÍ EXPORTNÍ  odběratelský  zahraniční bance  odběrateli  dodavatelský INVESTIČNÍ (v zahraničí)  vývozci  dovozci PRODUKTY TRADE FINANCE ZÁRUKY  záruka za zálohu/akontaci  záruka za nabídku  záruka za dobré provedení díla AKREDITIVY FORFAITING = odkup pohledávek

10 10 Programy pro malé a střední podniky PROGRAMY PODPORY MSP (malých a středních podniků) PRO SUBDODAVATELE – PROEXPORTNÍ ZÁRUKA – spolupráce s komerčními bankami PRO VÝVOZCE (= zjednodušené postupy) – analýza rizika SPOLUPRÁCE S FAKTORINGOVÝMI SPOLEČNOSTMI

11 11 Porovnání vývoje struktury stavu úvěrů ČEB

12 12 Porovnání struktury vývozu ČR a struktury úvěrů ČEB

13 13 Portfolio ČEB z hlediska poskytnutých produktů segment MSP

14 14 Portfolio ČEB z hlediska poskytnutých produktů srovnání segmentu MSP a velkých vývozců

15 15 Programy ČEB pro malé a střední podniky 2009-2010 PROGRAM PODPORY MSP – SUBDODAVATEL určeno pro subdodavatele ze segmentu MSP spolupráce ČEB, EGAP, ČMRZB a komerčních bank Komerční banka Raiffeisenbank Česká spořitelna HSBC ČSOB provozní úvěr poskytují komerční banky ČEB zabezpečuje návratnost úvěru formou štěpení plateb nově – ČEB poskytuje bankovní záruku za provozní úvěr nebo za platební závazek vývozce – PROEXPORTNÍ ZÁRUKA využívaný produkt:  provozní úvěr pro financování subdodávky určené pro vývozce financovaného ČEB  nejedná se o produkt podpořeného financování  Nemá vliv na tvorbu dotace (=nulový požadavek na dotace státu)

16 16 I. ZRYCHLENÉ POSOUZENÍ BONITY DLUŽNÍKA  internetová aplikace na www.ceb.cz  splnění požadovaných kriterií  tři formuláře ekonomické výsledky prohlášení informace o obchodním případu VYHODNOCENÍ BONITY – DO 5 DNŮ (ode dne zaslání sme@ceb.cz) II. ZRYCHLENÉ POSOUZENÍ OBCHODNÍHO PŘÍPADU  bonita dlužníka uspokojivá pro banku  všechny potřebné podklady předloženy žádost o podpořené financování včetně příloh vývozní kontrakt vše řádné podepsáno a předloženo bance VYHODNOCENÍ OP – DO 30 DNŮ (ode dne předložení kompletní dokumentace bance) Programy ČEB pro malé a střední podniky 2009-2010 PROGRAM PODPORY MSP – VÝVOZCE (zjednodušené postupy) Dvě fáze:

17 17 Vyhodnocení období 1.7.2009-30.6.2010 MSP

18 18 Období 1.7.2009-30.6.2010 PROGRAM PODPORY MSP – VÝVOZCE je běžně využíván jako doplněk ke klasickému posouzení úvěrů pokud klient splňuje kriteria je analýza provedena velice rychle a efektivně ekonomická kritéria splnilo zhruba 15% klientů 5% klientů pokračuje ve spolupráci v rámci tohoto programu jsme rozšířili možnosti financování MSP o tzv. „RÁMCE NA ZÁRUKY“ neplatební záruky jsou ČEB vystavovány naprosto standardně rámec umožní velmi rychle poskytnout záruku –bez dalšího schvalování, –pokud záruka vyhovuje již schváleným parametrům rámce

19 19 Období 1.7.2009-30.6.2010 PROGRAM PODPORY MSP – VÝVOZCE RÁMEC NA ZÁRUKY: s využitím ratingu CCB pod pojištěním Z, popř. zjednodušeného modelu pojištění Z (EGAP) všechny typy neplatebních záruk Připraven vzor rámcové smluvní dokumentace, první smlouva podepsána obdobou v rámci PROEXPORTNÍ ZÁRUKY budou záruky za subdodavatele ve prospěch vývozů

20 20 Úvěry poskytnuté MSP v mil. CZK vývoj v letech 2007-2010

21 21 Spolupráce s faktoringovými společnostmi 31.12.0931.3.1030.6.1031.8.10celkem počet obsloužených klientů85102132133150 objem podpořeného exportu v mil. CZK313437625 2000 počet odkoupených pohledávek v tis. 14181844273933129313

22 22 Novinky pro další rok PROEXPORTNÍ ZÁRUKA

23 23 NOVINKY PRO DALŠÍ ROK PROGRAM PODPORY MSP – SUBDODAVATEL PROEXPORTNÍ ZÁRUKA DEFINICE: PROEXPORTNÍ ZÁRUKA je bankovní záruka – neodvolatelná a použitelná na první vyvolání, kterou ČEB zajišťuje platební a neplatební závazky svých klientů. Je vystavována v souvislosti s podporou malých a středních firem – vývozců a subdodavatelů pro vývoz s cílem: umožnění získání exportní zakázky vývozcem – malou a střední firmou umožnění získání subdodávky pro exportní zakázku - MSP umožnění snadnějšího přístupu subdodavatelům pro vývoz z řad MSP k provozním komerčním úvěrům

24 24 NOVINKY PRO DALŠÍ ROK PROGRAM PODPORY MSP – SUBDODAVATEL PROEXPORTNÍ ZÁRUKA Typy záruk: Neplatební bankovní záruky - jsou vystavovány v souvislosti s realizací exportních případů s cílem úspěšného získání exportní zakázky a její realizace: bid bondy (záruka za nabídku) advance payment guarantee (za vrácení zálohy) performance bond (za řádné provedení díla) retention bond, waranty bond atd. (za zádržné, za garanci atd.) V rámci proexportní neplatební záruky jsme připraveni rozšířit tuto službu i pro subdodavatele z řad MSP (např. ve formě protizáruk ve prospěch exportérů). Platební – jsou vystavovány za platební závazky klientů ČEB za subdodavatele exportéra ve prospěch komeční banky, která poskytla provozní úvěr (= za úvěr) za exportéra ve prospěch subdodavatele pro vývoz (= za úhradu pohledávky, zkráceně: za pohledávku)

25 25 komerční banka MSP subdodavatel vývozce ČEB provozní úvěr subkontrakt Přímé záruky za subdodavatele za úvěr poskytnutý komerční bankou žádost o vystavení bankovní záruky bankovní záruka za úvěr Program podpory MSP – subdodavatel PROEXPORTNÍ ZÁRUKA

26 26 komerční banka MSP subdodavatel vývozce ČEB provozní úvěr subkontrakt pohledávka / závazek platit žádost o vystavení bankovní záruky bankovní záruka za platbu pohledávky Bankovní záruka za platební riziko exportéra Program podpory MSP – subdodavatel exportéra PROEXPORTNÍ ZÁRUKA

27 27 Novinky pro další rok webináře

28 28 webináře Seminář, který je možno sledovat on-line na internetu Umožňuje diskusi s lektorem formou chatu Lze shlédnout následně již uskutečněný kurz Umožňuje provádět klienty celým kurzem pomocí prezentace a studijních materiálů webových stránek názorných příkladů na základě přímé reakce na otázky účastníků anket Uskutečněny 2 webináře (červen 2010) Ve spolupráci s AMSP Trvání cca 2 hodiny Počet přihlášených účastníků – průměrně 40 Příznivé odezvy, zejména na případové studie způsob vedení semináře chatování a ankety

29 29 Novinky pro další rok Marketingová studie

30 30 marketingová studie Ve spolupráci s AMSP ČR a Aspectio Cílem je zjištění zájmu o nový program PROEXPORTNÍ ZÁRUKA zkvalitnění služeb ČEB pro malé a střední podniky – subdodavatele Zaměření na 2 skupiny podniků Malé a střední podniky 500 respondentů Metoda telefonického dotazování Velcí exportéři 20-30 respondentů, klientů ČEB Oslovení formou dopisu NGŘ, online dotazníky První fáze studie probíhá Celkové vyhodnocení očekáváme na konci září 2010

31 31 Novinky pro další rok Webové stránky

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37Dotazy Děkuji za pozornost

38 38 Kontakty Ing. Iveta Horníčková, MBA ředitelka odboru SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 077 iveta.hornickova@ceb.cz iveta.hornickova@ceb.cz Martin Švéda úvěrový manažer junior Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 346 GSM: +420 222 843 830 martin.sveda@ceb.cz martin.sveda@ceb.cz Ing. Michal Nejedlý úvěrový manažer junior Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 221 GSM: +420 222 843 830 michal.nejedly@ceb.cz michal.nejedly@ceb.cz Ing. Stanislava Hostašová úvěrový manažer senior Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 365 GSM: +420 222 843 830 stanislava.hostasova@ceb.cz stanislava.hostasova@ceb.cz Ing. Jan Patrman, MBA úvěrový manažer senior Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 367 GSM: +420 222 843 830 jan.patrman@ceb.cz jan.patrman@ceb.cz


Stáhnout ppt "Partner českých malých a středních podniků. 2 Export jako významný pilíř ekonomického růstu firem Rok podpory malých a středních podniků v České exportní."

Podobné prezentace


Reklamy Google