Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ICT pro lidi“ aneb netechnický pohled na elektronické vzdělávání Daniel Franc, MSA UNISONA Studio, s.r.o. WebStudy Inc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ICT pro lidi“ aneb netechnický pohled na elektronické vzdělávání Daniel Franc, MSA UNISONA Studio, s.r.o. WebStudy Inc."— Transkript prezentace:

1 „ICT pro lidi“ aneb netechnický pohled na elektronické vzdělávání Daniel Franc, MSA UNISONA Studio, s.r.o. WebStudy Inc. dfranc@unisona.com

2 2 V partnerství s UNISONA Studio, s.r.o. -E-learningová a poradenská společnost, vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT -Založena 2005, partneři aktivní na internetu již od r.96 -Oblast činnosti: e-learning a elektronická komunikace -Dlouhodobé partnerství s VUT

3 Co nás čeká? 1.Není technologie jako technologie 2.Elektronická komunikace propojuje 3.Virtuální projekt: reálné výsledky 4.E-learningová revoluce… revolta? 5.Interaktivita je KLÍČ 3

4 4 Jak se také „dělá“ elektronické vzdělávání

5 5 VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE… …. Aneb není nástroj jako nástroj

6 6 Využití celé škály ICT pro vzdělávání

7 7 TECHNOLOGIE Některé online nástroje pro vzdělávání Interaktivní multimédia Email Web Fórum Mail Fórum RSS novinky Blog Podcasting Videoblog Sdílení souborů Sdílení obrázků Text chat, text konference Audio chat, audio konference Telefonie Audio-video chat, konference Whiteboard Sdílení desktopu Sdílení aplikací

8 8 Elektronické vzdělávání je trochu o počítačích… Parametry ICT řešení: –Hardwarové vs. Softwarové –Synchronní vs. Asynchronní –Centralizované vs. Individualizované –Tutorované vs. Samostatné –Distanční vs. Prezenční vs. Kombinované ICT je i není: –Počítačová technika –E-learning –Internet –Prezentace na dataprojektoru –E-mail

9 …a hodně o lidech: Elektronické vzdělávání umožňuje a podporuje: –Projektovou výuku –Individualizovaný přístup ke studentům –Zvýšení zájmu o výuku –Rozvoj „vícečetných inteligencí“ –Větší zaměření na interaktivní výuku Aby ale fungoval, musí být splněno: –Šikovné zařazení do výukového plánu –Schopnost ovládat PC technologie –„nepřepálit“ využití PC technologií 9

10 10 Míry ICT ICT: Information and Communication Technology Parametry ICT řešení: –Hardwarové vs. Softwarové –Synchronní vs. Asynchronní –Centralizované vs. Individualizované –Moderované (Tutorované, Vedené) vs. Samostatné –Distanční vs. Prezenční vs. Kombinované ICT je i není: –Počítačová technika –E-learning –Internet –Prezentace na dataprojektoru –E-mail

11 11 Elektronická komunikace …aneb neschovávejme se online

12 12 CMC Computer mediated Communication

13 13 CMC Počítačová vs. Nepočítačová komunikace Rozdíly od F2F komunikace: –CMC zvyšuje objem komunikace, ne nutně ale ve smyslu obsahové hodnoty –řešení problémů a úkolů není nutně rychlejší v CMC –CMC sice neumožňuje vizuální indikátory, což ale zároveň může přispět k vyššímu porozumění Kdy použít F2F? –Úkoly s vyšší mírou ambivalence –nutná okamžitá reakce, nutnost ověřit okamžitě příjem –když není takový tlak na divergentní myšlení- tedy konvergentní úkoly, řešení konfliktu, potřeba konsenzu

14 14 CMC Emoce v CMC: Podstata Není prokázána redukce lidské tendence k vztahové a sociální komunikaci ve virtuálních týmech –Ani není prokázáno, že by lidé měli obtíže interpretovat či vyjadřovat emoce v CMC účastníci si vytváří „dojmy“ a celé konstrukce o ostatních CMC často buď neosobní, nebo naopak velice intenzivně emočně nabitá –Vnímání blízkosti a sympatií se dokonce objevuje silněji a dříve v CMC, než F2F Sociální a emoční komunikace v CMC NIKDY nechybí –pokud není explicitní, účastníci si jí VYTVOŘÍ z interpretací „mezi řádky“, z formy sdělení, kontextu, apod.

15 15 VIRTUÁLNÍ PROJEKTY… …aneb Společně za strojem

16 16 1.Téma, cíl, výstupy 2.Proces 3.Kontext – užitečnost pro okolí a účastníky Tři základní složky online projektu

17 17 Typy internetových projekt ů : 1. „Vztahy“ Zaměřené na –Rozvoj vztahů –Zároveň jsou založené na vztazích Příklady –Dopisování –Společná výuka –Virtuální návštěva –Vzdálený rádce

18 18 Č len ě ní internetových projekt ů : 2. „Sb ě r a vyhodnocení dat“ Zaměřené na –Práci s informacemi –Analýzu a publikaci Příklady –Vým ě na informací –Tvorba databáze –Elektronické publikování –Virtuální výpravy –Analýza dat

19 19 Č len ě ní mo ž ných internetových projekt ů : 3. „ Ř ešení problém ů “ Zaměření na –Vyřešení situace, problému Příklady –Hledání informací –Vzájemná zpětná vazba –Paralelní řešení problémů –Postupná tvorba –Online setkání –Simulace –Sociáln ě motivované aktivity

20 20 E-Learning… …. Aneb cesta za tabuli

21 21 Výlet do historie e-learningu „Máme bezvadnou učebnici, dáme ji online, všichni se z ní budou učit a ušetříme na normálním kursu...“ „Náš e-learning sestává z materiálů, které účastníci dostali při tréninku. Sice při něm nedávali pozor, ale doučí se to z počítače. Ale jsou to materiály za spoustu peněz, hoši z IT oddělení je nasypali do našeho drahého LMS, tak to musí fungovat.“... A jak to dopadá... ?

22 22 „Máme bezvadnou učebnici, dáme ji online, všichni se z ní budou učit a ušetříme na normálním kursu...“ „Náš e-learning sestává z materiálů, které účastníci dostali při tréninku. Sice při něm nedávali pozor, ale doučí se to z počítače. Ale jsou to materiály za spoustu peněz, hoši z IT oddělení je nasypali do našeho drahého LMS, tak to musí fungovat.“ Výlet do historie e-learningu

23 23 e-learning Co je e-learning? e-learning je, když:__________________ –„americká“ definice –„evropská“ definice E-learning (termín nar. *1999) jako forma 3. generace distančního vzdělávání 1.Kursy korespondenční formou 2.Kursy za podpory rádia, televize, videa 3.Počítačově podporované vzdělávání

24 Hlavní formy e-learningu E-learningový multimediální modul Interaktivní učebnice, e-book Převážně textový kurz v e-learningovém systému (LMS) –Tutorovaný –Netutorovaný Opora pro prezenční výuku –Materiály online –Testy online –Diskuse a komunity online Hra s e-learningovým přesahem Webová aktivita – WebQuest Telekonference, WebCast, online přednáška Využití ICT přímo při prezenční výuce 24

25 25 E=m 2 ci –Efektivita e-learningu je dána kombinací zejména motivace účastníků, kvalitního obsahu a interaktivity Ale to není vše! –Technologie, Lidé a Organizace e-learningu jsou nezbytně nutné zázemí pro efektivní e-learning Zdroj: Paul Allen “Rovnice e-learningu”

26 26 Co „tvoří“ e-learningový kurs? Cíle kursu Náplň kursu –Obsah – vlastní látka –Struktura obsahu –Aktivity, úkoly, testy... –Lektorské vedení kursu Technologie –Způsob prezentace obsahu –Řízení procesu učení

27 27 Co tvoří LMS? Výukové nástroje: –obsah interaktivní texty, kvízy a testy, simulace, prezentace, domácí úkoly.. přehrávané v Přehrávači (někdy může přehrávat i celé kursy) –sekvencování obsahu, komunikace, komunitní nástroje,... –podpora pro standardizaci (import, export, sekvencování) – zejm. SCORM a LRN, dříve i AICC, IMS Administrativní / podpůrné nástroje: –autorský systém (bývá i oddělený), statistiky, kalendáře, známkování, duplikace obsahu, oznámení a novinky, import a export uživatelů, kursů a elementů,... –Integrace s externími systémy Uživatelské rozhraní

28 28 Trendy v obsahu Recyklace obsahu –RLO – reusable learning objects –objektové repozitáře –zároveň upouštění od izolovaných e-learningových modulů Standardizace eLearning „just in time, just for me, just enough“ –Personal Learning Landscape (www.elgg.net)www.elgg.net –Learning portfolios Zapojení účastníků do tvorby znalostí, „unteaching“ –Blogging, WiKi Vývoj: „rapid e-learning“

29 29 Trendy pro zvýšení motivace Interaktivita Nové formy prezentace –Webcasting –Podcasting Sdílené učení (se) –sociální networking v učení, vzájemné učení se –větší zaměření na propojení lidí vzájemně, než lidí s obsahem –Vytváření učících se komunit Zároveň ale i „přituhuje“ v negativní motivaci –e-learning se stává plnohodnotnou složkou firemního vzdělávání

30 30 Interaktivní přístupy

31 31 Výlet do historie e-learningu III. 1906: Film jako divadlo na filmovém pásku...?

32 32 Výlet do historie e-learningu III. 2006: elektronické učení jako písmena na monitoru...?

33 33 Jak zajistit interaktivitu? Interaktivita – postupy pro stimulaci účastníků tak, že lépe přijímají informace a jsou je schopni rychleji zpracovat –Nutí k přemýšlení a k akci Anatomie: 1.kontext 2.stimul 3.aktivita 4.zpětná vazba Zážitková pedagogika online: –Paměť <- Aktivita <- Problém –PC hra jako e-learning – Serious Games

34 34 Dva směry pro interaktivitu Technologiemi –Interaktivní materiály –Automatičtí tutorové, softwarové simulace –Zážitková pedagogika online –Inspirace z PC her, simulace Lidmi –Netmoderování: umění vedení online skupin, projektů a rozvoje –Mix CMC (Computer Mediated Communication), e-tutorství, e- facilitování

35 35 NETMODEROVÁNÍ Podstata netmoderování KOMUNIKACE VEDENÍINFORMATIKA moderování online komunikace vedení virtuálních týmů NETMODEROVÁNÍ

36 36 NETMODEROVÁNÍ Jako dovednost: Umění vedení skupin a jednotlivců v online prostředí s cílem vyřešení projektu, vytvoření znalostí či individuálního profesního či osobního rozvoje Netmoderování je základní dovedností pro –Vedení virtuálních projektových, znalostních a pracovních týmů –Tutorování v e-learningu –Facilitování otevřených online komunit propojuje lidský a technický element a vzájemně je rozvíjí

37 37 NETMODEROVÁNÍ „Roviny“ práce netmoderátora TECHNICKÁ PROCESNÍ SOCIÁLNÍ OBSAHOVÁ NETMODERÁTORNETMODERÁTOR

38 38 NETMODEROVÁNÍ „Roviny“ online práce netmoderátora Technická –software pro realizaci projektu v Cyberspace Sociální –Networking, interakce, humor, hry –Diskuse a informace netýkající se vlastního obsahu Procesní (Strukturální) –Disciplína, řád, normy, pravidla –Časové rozvržení, struktura nástrojů, online prostředky Obsahová –Vzniká nová hodnota, atraktivní informace, minimálně 40% obsahu a hodnocení online

39 39 Online portál a znalostní komunita Portál a znalostní komunita: WWW.NETMODERATOR.COMWWW.NETMODERATOR.COM Forma: blogy, diskusní fóra, články Obsah: informace, znalosti, teorie, praxe Otevřená komunita


Stáhnout ppt "„ICT pro lidi“ aneb netechnický pohled na elektronické vzdělávání Daniel Franc, MSA UNISONA Studio, s.r.o. WebStudy Inc."

Podobné prezentace


Reklamy Google