Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚLESA A LÁTKY Fy - prima Yveta Ančincová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚLESA A LÁTKY Fy - prima Yveta Ančincová."— Transkript prezentace:

1 TĚLESA A LÁTKY Fy - prima Yveta Ančincová

2 Věci kolem nás nazýváme tělesa

3 Tělesa mají různý tvar koule krychle kvádr válec naše Země,
míč, dešťová kapka Krabice, hrací kostka, místnost, Kostka cukru kvádr Krabice, hrací kostka, místnost válec Krabice, dlaždice, cihla, skříň, místnost Magnet, hrnec, Válec v motoru

4 Tělesa jsou z různých látek
látky pevné dřevo sklo papír železo Dřevo Sklo měď ocel měď

5 látky kapalné voda rtuť mléko ocet olej ocet

6 látky plynné vodní pára je stále obsažena ve vzduchu kolem nás
je neviditelná uniká z vařící se vody, ale také z řeky, potoka… Po ulicích českých měst jezdí dnes bezmála dvě stovky autobusů poháněných CNG. Nejdále jsou se zaváděním stlačeného zemního plynu v Ústí nad Labem, kde pro hromadnou městskou dopravu využívají sedmdesát autobusů. Na Moravě je na prvním místě v provozu ekologický autobusů Havířov se třiatřiceti kusy a Prostějov s čtyřiadvaceti. S ekologickými autobusy se dále můžete setkat například v České Lípě, Liberci, Frýdku-Místku, Semilech a Trutnově. zemní plyn propan – butan Kromě klasického použití, jako je vytápění samot­ných objektů nebo jednotlivých pracovišť, ohřev vody a vaření, lze tento zkapalněný plyn použít ve spoustě dalších průmyslových oborů: sklářství, hutnictví a strojírenství - tavicí a sušicí pece chemický průmysl - vulkanizační stroje, tváření plastů, sušení . dřevozpracující průmysl- sušení dřeva stavebnictví - výroba směsí v obalovnách energetika - výroba tepla, teplé vody pohon vozíků na LPG apod. Samonafukovací balonek Samonafukovací balonek POTŘEBUJETE nafukovací balonek, krabičku od filmu nebo od šumivých tablet, kypřicí prášek do pečiva, ocet. POKUS Do krabičky nasypte kypřicí prášek, zalijte trochou octa a rychle přes krabičku navlékněte hrdlo balonku. Chemickou reakcí vzniká oxid uhličitý, který nafoukne balonek. Při ochlazení pod -80 °C mění plynný oxid uhličitý svoje skupenství přímo na pevné (desublimuje) za vzniku bezbarvé tuhé látky, nazývané suchý led. Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně  0,038 % v roce 2004) v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste (viz odstavec „Vliv oxidu uhličitého na globální oteplování“). Lokálně velmi vysoká koncentrace je v místech jeho výronu sopečných plynů ze země ve vulkanicky aktivních oblastech a v některých přírodních minerálních vodách. Vzhledem k tomu, že je těžší než vzduch může se v takových místech hromadit a představovat nebezpečnou past pro zvířata i lidi. Ročně tak vulkanické aktivity dodávají do ovzduší Země přibližně 130 až 230 Tg, což představuje řádově jen 1 až 2 % produkce CO2 lidstvem. Oxid uhličitý je průmyslově lehce dostupný plyn. Využívá se jako: chemická surovina pro výrobu: anorganických uhličitanů methanolu polykarbonátů polyuretanů karbamátů isokyanátů a jiných organických sloučenin hnací plyn a ochranná atmosféra pro potravinářské účely součást perlivých nápojů náplň sněhových hasících přístrojů chladicí médium (suchý led) v medicíně se přidává (do 5 %) ke kyslíku pro zvýšení efektivity dýchání oxid uhličitý Zemní plyn: ohřev vody, vaření, vytápění , osvětlení v plynových lamp

7 zemní plyn je přírodní hořlavý plyn
nachází se v podzemí buď samostatně nebo s ropou či černým uhlím používá se k ohřevu vody, k vaření a vytápění , k osvětlení v plynových lampách, v autobusech MHD -nejvíce v Ústí nad Labem

8 propan - butan topný plyn
LPG (zkapalněný ropný plyn) se používá jako palivo např. pro zážehové motory zkapalněný se používá jako hnací plyn do laků a pěn na vlasy, do deodorantů a antiperspirantů LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Je to novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro zážehové motory. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek

9 oxid uhličitý hnací plyn
ochranná atmosféra pro potravinářské účely ( účinně brání růstu bakterií a plísní) součást perlivých nápojů náplň sněhových hasících přístrojů chladicí médium, čištění, zábavní průmysl (suchý led) Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou. N2, CO2 a O2 - Ideální plyny pro balení do ochranné atmosféry Pokud jsou potraviny skladovány za prístupu vzduchu, jejich kvalita muže být snižována mimo jiné i pusobením techto trí vlivu; oxidací, rustem bakterií a rustem plísní. Všechny tyto vlivy mohou být potlaceny nebo eliminovány zabalením potravin ve vhodné ochranné atmosfére. Plyny používané pro balení do ochranné atmosféry jsou oxid uhlicitý, kyslík a dusík – všechny tvorí prirozenou soucást atmosféry. Hlavní pusobení techto plynu je následující: Oxid uhlicitý Úcinne brání rustu bakterií a plísní. Kyslík Zpusobuje oxidaci tuku a oleju a umožnuje rust aerobních bakterií a plísní, udržuje cervenou barvu masa a zabranuje rustu anaerobních bakterií. Dusík Inertní plyn Použití suchého ledu průmyslové čištění potravinářský průmysl přímé chlazení cateringové služby chlazení během transportu chemický průmysl (laboratoře) farmacie (transport produktů) zábavní průmysl Proces suchého čištění - otryskávání suchým ledem je suchým procesem. Granule suchého ledu jsou  CO2 a ty se okamžite odpařují při kontaktu s čištěným povrchem. tryskání suchým ledem je ekologická technologie. Nedochází k únikům toxických látek a nepoužívá žádné chemikálie.  Neagresivní - otryskávání suchým ledem je neabrazivní. Čistěné povrchy zůstávají nepoškozené, což se nedá docílit jiným způsobem mechanického nebo tlakového čištění (pískování, tryskání struskou, kovovými materiály apod.) Tryskání suchým ledem je vhodné na odstraňování různých nečistot - například různé usazeniny lepidel, karbon, mastnoty, prach, bitumeny, barvy atd. Suchý led je inertní a proto je velmi vhodný pro čištění v prostředí náročném na hygienické požadavky jako je například potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Tato technologie je ideálním řešením pro údržbu výrobních strojů a zařízení tam, kde je stížený přístup nebo kde údržba vyžaduje složitou demontáž. Metoda výrazným způsobem zkracuje čas potřebný na demontáž a údržbu a tím šetří prostojové ztáty s tímto spojené.

10 Víš jak pracuje sněhový hasící přístroj?
Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2 – tedy oxidem uhličitým Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody Pěna je elektricky nevodivá Při hašení můžeme utrpět omrzliny - expandující pěna má asi -78 ºC

11 Pokus: Zhášení plamene plynem
Budeš potřebovat: 2 sklenice, malou svíčku, zápalky, sodu, ocet, list papíru Provedení: - do velké sklenice dej dvě lžíce sody a do poloviny dolej octem sklenici zakryj papírem v nízké sklenici zapal čajovou svíčku - z velké sklenice do malé nalej neviditelný plyn Budeš potřebovat: 2 sklenice, malou svíčku, zápalky, sodu, ocet, list papíru

12 Další plynné látky a oblasti jejich využití
tvoří 78 % zemské atmosféry je součástí hnojiv v kapalném skupenství (-195°C) zajišťuje stálou skladovací teplotu a podmínky pro uchování buněk a tkání a pro jejich další použití balení do ochranné atmosféry dusík kyslík tvoří 21 % zemské atmosféry při operacích podporuje pacientovo dýchání ulehčuje dýchání v řídké atmosféře - – piloti stíhacích letadel, horolezci při hoření směsi kyslíku s acetylenem lze dosáhnout teploty cca °C – kyslíko-acetylenový plamen se využívá k řezání oceli a tavení kovů V elementární podobě se s dusíkem setkáváme prakticky neustále, tvoří totiž 78 % (objemových) zemské atmosféry. Je součást hnojiv Vdechování plynného dusíku na lidský organismus nijak negativně nepůsobí. Nebezpečnou se však může stát atmosféra, v níž díky intenzivnímu odparu kapalného dusíku poklesl relativní obsah kyslíku pod standardních 21 procent. Při poklesu množství kyslíku pod 10% nastupují bolesti hlavy, potíže v uvažování, které při ještě nižších koncentracích mohou vést k bezvědomí nebo dokonce k smrti, poklesne-li obsah kyslíku pod 5%. Při manipulaci s malým množstvím kapalného dusíku v dostatečné velké místnosti však toto nebezpečí nehrozí. Živé buňky, tkáně a krevní deriváty jsou skladovány ve stacionárních nebo přepravních kontejnerech, které jsou naplněny kapalným dusíkem. Kapalný dusík (-195°C) zajišťuje stálou skladovací teplotu a podmínky pro uchování buněk a tkání a pro jejich další použití. dusík

13 Co je to plazma? někdy nazývané jako čtvrté skupenství látky
vzniká například zahříváním plynu na vysoké teploty plazmatem je sluneční vítr - nepřetržitý proud částic od našeho Slunce Vzniká v plazmové obrazovce na Zemi se s plazmatem setkáváme v kanálech blesků a při různých výbojích

14 Tatáž látka se může nacházet v různých skupenstvích

15 Rozlišuj: Tělesa pevná Tělesa kapalná stůl židle dveře kostka ledu …
voda ve sklenici, krev v těle, rtuť v teploměru, líh v teploměru, benzín v nádrži … Tělesa plynná oxid uhličitý v sifonové bombičce, vzduch v místnosti, vzduch v míči stůl židle dveře kostka ledu

16 Odpověz, vyber, zdůvodni:
1) Co nazýváme ve fyzice tělesem? 2) Která tělesa pevná mají tvar kvádru? 3) Která tělesa kapalná mají tvar válce a která kvádru? 4) Z uvedených slov vyber ta, která označují látky: cihla, písek, žula, sníh, sněhová vločka, dešťová kapka, rtuť, dusík, kyslík v plicích 1) Co nazýváme ve fyzice tělesem? 5) Uveď příklady alespoň A) čtyř látek kapalných B) tří těles plynných


Stáhnout ppt "TĚLESA A LÁTKY Fy - prima Yveta Ančincová."

Podobné prezentace


Reklamy Google