Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Dagmar Sýsová Název materiálu: Nervová soustava Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ ZDV.P1.709 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Zdravověda Ročník: první – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Nervová soustava člověka. Funkce nervové soustavy, dělení. Stavba nervové soustavy. Ústřední nervová soustava, obvodová nervová soustava. Obrázky jednotlivých částí nervové soustavy.

3 Metodické pokyny Výuka v podobě prezentace. Na obrázcích ukázat jednotlivé části nervové soustavy. Na USB přenést prezentaci nevidomým do jejich čtecích zařízení opatřených ozvučením. Doprovodné pomůcky – model mozku, obrázky nervové soustavy zvýrazněné konturovací pastou. Pracovní list s křížovkou a otázkami.

4 Stavba nervové soustavy
Nervová soustava Stavba nervové soustavy

5 Nervová soustava Hlavním úkolem nervové soustavy je zajistit vzájemnou souhru mezi jednotlivými orgány a kontroluje činnost všech částí organizmu. Každý pohyb až po složitou činnost ( práce), závisí na činnosti nervové soustavy. Přitom současně sbírá informace všeho druhu, dává povely, uvádějící v činnost např. svaly. Mnoho činností těla probíhá bez našeho vědomí – např. tlukot srdce, činnost ledvin, dýchání, trávení. Jsou však pod kontrolou nervové soustavy.

6 Stavba nervové soustavy
Základem nervové soustavy je nervová buňka – neuron. Základní vlastností neuronu je dráždivost a vodivost. Obrázek č. 1

7 Nervovou soustavu dělíme
Ústřední (centrální) mozek míchu Obvodovou - nervy: - mozkové míšní útrobní (spojují ostatní orgány těla s centrální nervovou soustavou)

8 Ústřední nervová soustava - centrální nervová soustava - CNS
Ústřední nervová soustava se skládá ze šedé hmoty - tvoří ji těla nervových buněk z bílé hmoty - která je tvořena z dlouhých výběžků nervových buněk výběžky nervových buněk se spojují v nervové dráhy Mozek Mozek je sídlo rozumu a smyslového vnímání. Je uložen v dutině lebeční a je chráněn mozkovými plenami a mozkomíšním mokem. V dospělosti váží asi 1500 g.

9 Střední řez mozkem Obrázek č. 2

10 Jednotlivé části mozku - prodloužená mícha
Prodloužená mícha – spojuje mozek s míchou. Je ústředím pro dýchání, srdeční činnost a důležité reflexy (sací, polykací, dávicí, kašel, vyměšování žaludeční šťávy). Vystupuje odtud dvanáct párů mozkových nervů

11 Most a mozeček Most – je nad prodlouženou míchou. Vystupuje z něj část mozkových nervů, které vedou do čelistí, tváří a vlasaté části hlavy. V mostu je kontrola tvorby slin a slz. Mozeček – je připojen k mostu, tvoří osminu váhy mozku. Má dva hluboce rýhované laloky, je zde centrum pro řízení rovnováhy a přesnosti pohybů při jakékoliv tělesné činnosti (psaní na stroji, tanec apod.). Naučené pohyby udržuje v paměti.

12 Střední mozek, mezimozek
Střední mozek – je nad mostem, brání svalové ztuhlosti a třesu. Převádí zrakové a sluchové podněty. Mezimozek – převádí vzruchy do koncového mozku. Ve spodní části mezimozku se vytvářejí hormony, které ovlivňují činnost podvěsku mozkového.

13 Koncový mozek Také se mu říká velký mozek. Je největší část mozku.
Sídlo složitých duševních pochodů a řeči Je rozdělen na dvě polokoule, které jsou pokryty hlubokými brázdami. Mezi nimi jsou závity. Brázdy rozdělují polokoule na jednotlivé laloky. Názvy laloků jsou odvozeny od názvů lebečních kostí – lalok čelní, temenní, spánkový, týlní. Povrch mozku je tvořen z těl nervových buněk, je šedý a nazývá se šedá kůra mozková

14 Šedá kůra mozková Je nejdokonalejší část mozku.
Řídí veškerou činnost organizmu. Je sídlem vyšší nervové činnosti. Buňky mozku potřebují nepřerušený přívod energie a kyslíku. Po kratší době nedostatku kyslíku se buňky poškodí a může nastat smrt.

15 Uložení míchy v páteřním kanále a mícha
Obrázek č Obrázek č. 4

16 Mícha Mícha je uložena v páteřním kanálu
Dolní konec je ve výši bederního obratle Horní konec přechází v prodlouženou míchu Uprostřed míchy je míšní kanálek, kolem něho je šedá hmota (vypadá jako písmeno H). Šedá hmota je obklopena bílou hmotou.

17 Mícha Z míchy vystupují zadní kořeny míšních nervů – obsahují dostředivá vlákna Vedou podněty z orgánů do míchy Přední kořeny – míšní obsahují odstředivá vlákny a vedou podněty k orgánům a příčně pruhovaným svalům. Spojením předních a zadních kořenů vznikají míšní nervy, které vystupují meziobratlovými otvory. Mícha je spojovacím článkem mezi mozkem a ostatními orgány. V míše je centrum pro nepodmíněné reflexy – vyprazdňování močového měchýře apod.

18 Obvodové nervy

19 Obvodové nervy Obrázek č. 5

20 Obvodové nervy Obrázek č. 6

21 Činnost nervové soustavy
Vše co se děje v okolí nebo uvnitř organizmu zachycují – čidla (podnět). Podnět vyvolá v čidle podráždění, které se jako nervový vzruch šíří dostředivými vlákny do příslušného centra nervové soustavy (mozek, mícha). V příslušném centru je vzruch zpracován a po odstředivých vláknech jde k výkonnému orgánu, který na podráždění odpoví činností – např. pohyb svalu apod. Odpověď organizmu na podráždění je reflex (odraz). Reflex probíhá v reflexním oblouku.

22 Reflexní oblouk - části
1. čidlo neboli smyslový zdroj - receptor 2. dostředivé nervové vlákno – dostředivá dráha 3. ústředí nervové soustavy - CNS 4. odstředivé nervové vlákno – odstředivá dráha 5. orgán, který odpoví na podráždění - efektor

23 Reflexní oblouk Obrázek č. 7 Obrázek č. 8

24 Nižší a vyšší nervová činnost
Základem nižší nervové činnosti je nepodmíněný reflex, který nazýváme pudem neboli instinktem. Nepodmíněné reflexy jsou vrozené - např.obranný, sací, kašlání atd. Základem vyšší nervové činnosti jsou podmíněné reflexy, které získáváme během života - říkáme jim učení. Slovo je základem pro vznik podmíněných reflexů, vytváření nových spojů a tato schopnost je základem myšlení.

25 Vyber správnou odpověď
Jaký úkol plní nervová soustava v těle člověka? okysličuje krev rozvádí živiny řídí a kontroluje činnost našeho organismu napomáhá růstu kostí Vzruchy do mozku vedou nervy: odstředivé dostředivé

26 Zdroje Obrázek č. 1 Nervové řízení svalové práce. Fakulta sportovních studií: Fyziologie [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2 Nervové řízení svalové práce. Fakulta sportovních studií: Fyziologie [online] [cit ]. Obrázek ve formátu BMP. Dostupné z: Obrázek č. 3 Onemocnění hrudní a bederní páteře. Neurochirurgická klinika: 1. LF UK, IPVZ a ÚVN Praha [online] [cit ]. Obrázek ve formátu PNG. Dostupné z: Obrázek č. 4 Medulla spinalis. Wikimedia: Spinal cord [online] [cit ]. Obrázek ve formátu PNG. Dostupné z: Obrázek č. 5 L'udské telo: Nervy. Fakulta humanitných vied: Žilinská univerzita v Žiline [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z:

27 Zdroje Obrázek č. 6 HUDEK, František. Obvodová nervová soustava. Školní a webové informační centrum: Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: Obrázek č. 7 Reflexní oblouk: Vzrušivé tkáně. Disacharid - blog [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: Obrázek č. 8 KAČÍŘOVÁ, Jarmila. Materiály k výuce 3. ročník: Nervová soustava - nervy. Výuka - materiály k výuce 3. ročník [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google