Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY"— Transkript prezentace:

1 FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
6. KONTRAKCE DÉLEK Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. III/ Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 14. ledna 2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Tyč leží v pohybující se soustavě S´.
6. KONTRAKCE DÉLEK S v Tyč leží v pohybující se soustavě S´. pozorovatel v S vyznačí na ose x okamžité polohy koncových bodů tyče M a N (současně) označení však není současné pro pozorovatele v S´ délka předmětů je také relativní – vzhledem ke vztažné soustavě y l0 l M N x O l0 –  délka tyče v klidové soustavě (skutečná) l – délka tyče naměřená v soustavě S

3 Měříme-li délku tyče pomocí světla
6. KONTRAKCE DÉLEK S v Měříme-li délku tyče pomocí světla (od jednoho konce vyšleme paprsek, na druhém se odrazí od zrcadla a letí zpět), měříme čas, za který tuto vzdálenost uletí a musíme počítat s rychlostí pohybu tyče. y l0 l M N x O l0 –  délka tyče v klidové soustavě (skutečná) l – délka tyče naměřená v soustavě S

4 Odvození vztahu pro kontrakci
v S´ je tyč vůči pozorovateli v klidu světlo urazí vzdálenost O´Z´O´ za čas: v S´ jsou vyslání paprsku a jeho zpětný návrat dvě soumístné události oddělené intervalem t´ l0 x≡x´

5 Odvození vztahu pro kontrakci
S v S pozorovatel na Zemi uvidí, že tyč popojíždí a světlo urazí vzdálenosti: k zrcátku y v vt1 l O x≡x´ ct1

6 Odvození vztahu pro kontrakci
S v S pozorovatel na Zemi uvidí, že tyč popojíždí a světlo urazí vzdálenosti: k zrcátku zpět na začátek tyče y v vt1 l O x≡x´ ct1 S v vt2 l O x≡x´ ct2

7 Odvození vztahu pro kontrakci
S v S pozorovatel na Zemi uvidí, že tyč popojíždí a světlo urazí vzdálenosti: k zrcátku zpět na začátek tyče tam a zpátky y v vt1 l O x≡x´ ct1 S v vt2 l O x≡x´ ct2

8 Rozměry tělesa kolmé k vektoru rychlosti se nezkracují.
Mezi t a t´ je dilatační vztah: Kontrakce délek Délka tyče l v soustavě, vzhledem k níž se tyč pohybuje rychlostí v, je vždy menší, než délka tyče l0 v soustavě klidové.   Rozměry tělesa kolmé k vektoru rychlosti se nezkracují.

9 7. 7 Osy dvou IVS jsou rovnoběžné
7.7 Osy dvou IVS jsou rovnoběžné. Soustava S′ se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí 0,6c ve směru osy x. V soustavě S´ je umístěna tyč o délce 8,0 m. Jakou délku této tyče změří pozorovatel v soustavě S′, je-li tyč a) rovnoběžná s osou x, b) rovnoběžná s osou y? 7.8 Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí? 7.9 Těleso tvaru krychle o hraně 4,5 m se pohybuje vzhledem k Zemi rychlostí 0,8c ve směru rovnoběžném s jednou hranou krychle. Jaký je objem krychle a) v její klidové soustavě, b) v soustavě spojené se Zemí? b) l = l0 = 8,0 m; ve směru kolmém k ose x kontrakce délky nenastává.

10 Př. Jakou rychlostí se vzdaluje od Země raketa, je-li její délka pro pozorovatele na Zemi třetinová?
Př. Obdélník má v pohybující se soustavě rozměry 1m x 0,6 m. Jakou rychlostí se musí soustava pohybovat, aby se v klidové soustavě zdálo, že je to čtverec? Př. Jako rychlostí se musí pohybovat třímetrové auto, aby se „vešlo“ do dvoumetrové garáže?

11 Použitá literatura Literatura:
BARTUŠKA, K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity. Prometheus, Praha ISBN LEPIL, O. a kol.,: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus, Praha 2010 ISBN TARÁBEK, P., ČERVINKOVÁ, P.: Odmaturuj z fyziky. Didaktis, Brno 2004 ISBN Obrázky: vlastní.


Stáhnout ppt "FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google