Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2  Politický systém – unitární stát  Státní zřízení – parlamentsko – prezidentská republika  Územnosprávne členení – 24 oblasti, autonomní republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2  Politický systém – unitární stát  Státní zřízení – parlamentsko – prezidentská republika  Územnosprávne členení – 24 oblasti, autonomní republika."— Transkript prezentace:

1 1

2 2

3  Politický systém – unitární stát  Státní zřízení – parlamentsko – prezidentská republika  Územnosprávne členení – 24 oblasti, autonomní republika Krym, mesta Kyjev a Sevastopol  Rozloha – 603,7 tisíc km. štv.  Délka hranic – 6500 km  Sousedské státy - Polsko, Slovensko, Mad’arsko, Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Bělorusko  Počet obyvatelů – 47,7 mln. os. 3

4 4

5 5

6  Celková rozloha je 12 800 km² (cca 2% od celého území Ukrajiny  V oblasti je 13 okresov a 10 míst (z toho 5 – krajských míst)  Počet obyvatelů v oblasti je 1 mln. 242 tisíc ob. (hustota je na 1 km. št. dosahuje 97 osůb )  Zakarpatská oblast sousedí so 4 európskymi krajinami, a to jsou: Mad’arsko (130 км ), Rumunsko (205 км ), Slovensko (98,5 км ), Poľsko (33,4 км )  Na území kraju fungují železniční, cestní, vodní a letecká doprava  Většina území kraju je hornatá, 70% Ukrajinských Karpat sa nachází v této oblasti 6

7 7

8  Cesty  Dobře spojení se Ľvovom a Kyjevom  Krátká cesta do Slovenska, Mad’arska, Polska a Rumunska  90 km do Košíc (SR)  180 km do К rosno (PL)  300 km do Budapešti (HU)  120 km do Satu - Mare (Rumunsko)  Železnice  Hlavní stanice se nacházejí v Čope a Užhorode; Jsou dostupné evrópská a ruská (široká) železniční trať 8

9  Letiště  Národní letiště se nachází v Užhorode a má denně lety do Kyjeva  Mezinárodní letiště v m. Košice (SR) má denně lety do Viedne, Prahy a Bratislavy  Telekomunikáce  Pevná telefonní linka a mnoho mobilních sítí  Přístup na Internet  Plánovaná vodní doprava  Přes řeku Tisa z Čopu do Dunaju (bude existovat spojení do Budabešti, Bratislavy a Viedne) 9

10 10

11 Na území Zakarpatské oblasti fungují 16. medzinárodní státní hraniční body. Podle druhu hraničního spojení se dělí na: 8 automobilových, 6 železničných, 1 vzdušný, 1 pre chodce. Najdůležitejší medzinárodní body na státné hranicí: - cestný průchozí bod « Т isa»; - cestný průchozí bod «Užhorod»; - cestný průchozí bod «Malyj Bereznyj»; - cestný průchozí bod «Lužanka»; - cestný a železničný průchozí bod «D’akovo»; - železničný průchozí bod «Čop»; - železničný průchozí bod «Salovka»; - železničný průchozí bod “Pavlovo”. 11

12  Hrubý domací produkt v roce 2009 dosáhl 912,6 miliardů hrivien, to je o 15,0 % méně než v předchozím 2008 roce.  Pokles průmyslové výroby v roce 2009 dosáhl 21,9 %.  Е xport zboží klesl na 40,7 %.  І nvestíce v Ukrajinu k 1.01.2010 р. dosáhly 40,0 miliard dolarů USA. Ukazatel přírůstku za rok 2009 dosáhl 12,4 %.  Hrubá výroba zemědělství se zvětšila o 0,1 %. 12

13  Index průmyselní výroby za poslední 6 mesíců v roce 2010 dosáhl 112,0 %.  Objem výroby v zemědělství se zvětšil o 3,4 %.  Index stavební produkce dosáh l 80,7 %;  Е xport zboří sa zvýšil o 31,4 %.  І nvestíce na Ukrajinu k 1.07.2010 р. dosáhly 40,4 miliard dolarů USA. Ukazateľ přírůstku za 6 mesíců v roce 2010 dosáhl 1,0 %. 13

14  Hutnictví a kovoobrábění – 19,5 %  Potravinový průmysl – 18,6 %  Strojírenský průmysl – 11,1 %  Zpracování ropy – 7,9 %  Chemický průmysl – 6,4 %  Výroba a rozdělení elektroenergie, plynu a vody – 19,0 %  Banícky průmysl – 9,3 % (% od celkového objemu realizace) 14

15  Hutnictví a kovoobrábění – 22,3 %  Potravinový průmysl – 16,3 %  Strojírenský průmysl – 10,4 %  Zpracování ropy – 8,5 %  Chemický průmysl – 6,2 %  Výroba a rozdělení elektroenergie, plynu a vody – 18,5 %  Banícky průmysl – 11,0 % (% od celkového objemu realizace) 15

16 16

17 17 ( % ku celkovému objemu realizace)

18 18

19 19

20 20 mlrd. dol. USA

21 21

22 22 Příme investice do ekonomiky země od krajin EU, Vyšehradské čtyřky a Česka (v %, k 1.07.2010)

23 23 mln. dol. USA

24 24 Hlavné krajiny - investorí

25 25

26 26

27 27 Přímé invectice od krajín EU, krajín Vyšehrádské čtyřky a Mad’arska do ekonomiky Ukrajiny, včetně do Zakarpatské oblasti Přímé invectice do ekonomiky Ukrajiny ze krajín EU k 1.7.2010 dosáhují 31 mlrd. 642,4 mln. dol. USA nebo 78,3 % od celkovího ukrajinského objemu. Z krajin Vyšehradské čtyřky do Ukrajiny došlo k investice vo výši 1 mlrd. 672,0 mln. dol. USA nebo 4,1 % od celkovího ukrajinského objemu. Do oblasti z krajin Vyšehradské čtyřky investované investice dosáhují 230,1 mln. dol. USA, nebo 66,8 % od celkovího oblastního objemu. Invectice z krajin Vyšehradské čtyřky dosáhují 80,6 mln. dol. USA nebo 23,4 % od celkovího oblastního objemu. České investice do ekonomiky Ukrajiny tvoří 71,6 mln. dol. USA (0.2 % od celkovího ukrajinského objemu), z toho do Zakarpatské oblasti zainvestované 6,5 mln. dol. USA nebo 1,9 % od celkovího oblastního objemu.

28 28

29  Yazaki Ukrajina, Ltd. (dodávatel pletenců pro auta)  Eurocar, a.s. (výroba aut) (spolupráce s VW, Skoda, Audi)  Mukačevo Točprylad, s.p. (elektronika) (spolupráce s TDK, Phillips, JVC)  Groklin Karpaty, Ltd. (dodávatel poťahov sedadla pro auta)  Fišer – Mukačevo, s.p. (výroba lyže)  ЕНО Nábytek, Ltd. (výroba nábytku) (spolupráce s IKEA) 29

30 30 mlrd. dol. USA

31 31 Světová finanční kríza ovplyvnila aj zahraniční obchodní činnost krajiny. Objem uskutečneného zahraničního obchodního obratu v minulem roce se znižil v značnej míre v porovnaní s objemom 2008 roku. Celkový objem obchodu se zbořím v Ukrajine za 2009 rok tvoří 85 mlrd. 138,4 mln. dol. USA, t.j. pozorujeme tu znížení na 44,2 % v porovnaní s objemom za 2008 rok. V roce 2009 bolo exportované zboří z Ukrajiny vo výši 39 mlrd. 702,9 mln. dol. USA. (znížení 40,7 %), importované bolo zboří v sume 45 mlrd. 435,5 mln. dol. USA (znížení 46,9 %). Pozitívní dynamikou se vyznačuje obchodní zahraniční činnost Ukrajiny v temhle roce. Např. v období leden – červen 2010 r. objem zahraničního obchodu byl 48,7 mlrd. mln. dol. USA, t.j. o 31,3 % prekročili ukazatele téhož období minulého roku. Еxport zboří se zvýšil na 33,5 %, import – nа 29,6 %.

32 32 mln. dol. USA

33 33 V Zakarpatské oblasti, jako aj v celé krajine, pro minulý rok bylo charakteristické znační znížení objemu zahraničního obchodního obratu. Napr. celkový objem obchodu zboří v oblasti v roce 2009 byl 1 mlrd. 887,9 mln. dol. USA, t.j. o 38,8 % míne jako v roce 2008. V minulom roce bolo exportované zboří ze Zakarpatské oblasti vo výši 935,0 mln. dol. USA (znížení 23,4 %), іmportované zboří vo výši 952,9 mln. dol. USA (znížení 48,9 %). V tomto roku se vykonali pozitivní změny v odvětví zahraničního obchodu oblasti. Její objem za 6 mesícův v 2010 tvořil 1048,9 mln. dol. USA a zvýšil se v porovnaní s příslušným obdobím minulého roku na 33,1 %. Еxport zboří se zvýšil na 23,8 %, іmport – nа 41,6 %.

34 34 Zahraniční obchodovaní se zbořím Zakarpatské oblasti s krajinami EU, krajinami Vyšehradské čtyřky a ČR ( v % k celkovímu objemu)

35 35 Částka obchodování Zakarpatské oblasti s krajinami Vyšehrádské čtyřky. (%).

36 36 Zahraničný obchodní obrat s krajinami EU v minulom roku vytvořil 24 mlrd. 716,8 mln. dol. USA t.j. 29,0 % od celkového objemu zahraničního obchodu Ukrajiny. Podle Zakarpatské oblasti částka krajin EU v tomto obrate byla 76,1 %. Krajiny Vyšehrádské čtyřky mají v zahraničním obchodním obrate Ukrajiny 7,6 % (objem – 6 mlrd. 494,4 mln. dol. USA). V Zakarpatské oblasti ich částka je větší – 40,8 % ku celkovému obratu oblasti (objem – 1 mlrd. 887,9 mln. dol. USA). Částka Česka v obchodní činnosti Ukrajiny dosahují jenom 1,2 %, ale částka zahraničního obchodu s Českem v zahraničnom obrate oblasti tvoří 5,6%. Zahraniční obchodování se zbořím Ukrajiny a Zakarpatské oblasti s krajinami EU, Vyšehrádské oblasti a Českem

37 37 (% ku celkovému objemu exportu)

38 38 (% ku celkovému objemu exportu)

39 39 (% ku celkovému objemu importu)

40 40

41  „Most “ mezi EU a Východní Evropou – geografická poloha napomáha vývoji obchodních vztahů mezi EU, Východní Evropou a Aziou  Dobře vyvinutá dopravní síť rovnež ve směru k EU s hraničními přechody na Mad’arsko, Slovensko a Rumunsko.  Т radície v takových oblastech jako jsou: zemědělství, dřevařský a zpracovatelský průmysl, vaření piva, chemický a lehký průmysl ( о dev, obuv) 41

42  Přítomný vělký potenciál v turistiské oblasti  Surovina vysoké kvality pro dřevařský a potravinový průmysl  Ložiska s metalem a minerálů 42

43  Mladá populácia – väčšina osôb je ve práceschopnem věku  Mnoho osůb má vysokou školu  Dodatečne – nízké pracovní náklady (levná pracovní síla) 43

44  Mezinárodní společenské styky  Zavedení přátelských kontaktů  Studium v zahraničí pro práci na Ukrajině (Ukrajinci v průběhu 6. měsíců absolvují školící kurz ve hlavní firmě v zahraničí) 44

45 OPK Ukrajiny byla založená v roce 1972, jako Obchodní komora nezávislé Ukrajiny se začala aktívně vyvíjet od roku 1992. Momentálně OPK Ukrajiny má 10695 členů. OPK Ukrajiny je členem Mezinárodní obchodní komory a Světové federace obchodních komor, Sdružení Obchono - průmyslových komor Europy, Obchonej rady Čornomorskej ekonomické spolupráce, Sdružení OPK Čornomorskej zóny a Centrální Evropské Iniciativy. Ukrajinská obchodní komora podporuje partnerské vztahy s anologickými národními a okresními strukturami téměř v 80. světových zemích. Pro zlepšení vývoje mezinárodních ekonomických vztahů OPK Ukrajiny vytváří se svými zahraničními partnery společné poradní centra - obchodní rady, smíšené obchodní komory. 45

46 ZOPK – je nekomerční instituce Cíle ZOPK:  Poskytnutí celeho komplexu služeb pro podnikatele a pro zahraniční investo  Podpora a vývoj spolupráce s domácími a zahraničními partnery 46

47  Založená v roce 1979  Má 243 členů komory  Uzavřené smlouvy o spolupráci s komorami ze 14. krajinami a Karpatským Euroregionom (celkem 40 smluv) 47

48 Momentálně komora poskytuje nasledující služby:  V oblasti zahraničního styku  А nalýza trhu  Hledání obchodních partnerů  Hledání dodávatelů  Hledání partnerů pro zpracování surovin  Hledání kancelářských místnosti  Pomoc při založení firmy (smlouvy, registrace) 48

49  V oblasti výstavové činnosti  Organizace okresních výstav (turistika, dřevařství, strojírenství, stavebnictví)  Organizace a uskutečnění prezentací ukrajinských a zahraničních podniků a jejich produktů 49

50  V právnické oblasti  Nabízíme různé právní služby (Vytvoření smlouvy při založení firem, pomoc při uzavírání smlouvy)  Tlumočnícké oddělení  Písemné překlady všeých druhů dokladů v 13. jazycích  Tlumočení během uskutečnění obchodních schůzek 50

51  Certifikace, vydání znaleckého posudku a čárových kódů  určení kódů produktů  vydání certifikátů o původu zboží  znalecké ohodnocení zboží (podle kvality, počtu a ceny)  hodnocení majetků  priprava a vydání dokladů ohledně čárových kódů v systému EAN - Ukrajina 51

52 Zakarpatská obchodní – průmyselní komora Ukrajina, Zakarpatská oblast, 88015, m. Užhorod, ul. Hruševskoho 62 Telefon: +380-312-669450 Fax: +380-312-669460 E-mail: tpp@tpp.uzhgorod.ua Internet www.tpp.uzhgorod.ua 52


Stáhnout ppt "1. 2  Politický systém – unitární stát  Státní zřízení – parlamentsko – prezidentská republika  Územnosprávne členení – 24 oblasti, autonomní republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google