Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná zpráva k objasnění příčin vzniku stavu nouze v ES ČR dne 25. 7. 2006 seminář SVSE, 1. 11. 2006, Praha Josef Fiřt - ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná zpráva k objasnění příčin vzniku stavu nouze v ES ČR dne 25. 7. 2006 seminář SVSE, 1. 11. 2006, Praha Josef Fiřt - ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná zpráva k objasnění příčin vzniku stavu nouze v ES ČR dne 25. 7. 2006 seminář SVSE, 1. 11. 2006, Praha Josef Fiřt - ERÚ

2 2 I.Důvody zpracování zprávy II.Výsledky zprávy III.Návrhy na opatření

3 3 I.Důvody zpracování zprávy →vyhlášení stavu nouze a regulačních stupňů 2 – 5 provozovatelem PS ČEPS, a. s. 25. 7. 2006 od 14,00 hod. →stížnosti odběratelů elektrické energie s poukázáním na škody způsobené omezením dodávky elektřiny →ohlasy veřejnosti týkající se stability PS (ES) →objasnění důvodů, které k vyhlášení stavu nouze vedly

4 4 Pracovní skupinu, která měla zpracovat Zprávu, jmenoval ministr průmyslu a obchodu a předseda ERÚ dne 31. 7. 2006, a to ve složení: předseda - Ing. Ladislav Havel, MPO člen- Ing. Blahoslav Němeček, ERÚ člen- Ing. Jiří Šťastný, OTE člen- Ing. Jiří Jež, CSc., EGÚ Brno člen- Ing. Miroslav Vrba, ČEPS V průběhu prací byl přizván pracovní skupinou Ing. Jiří Ptáček, PhD, EGÚ.

5 5 Zadání úkolů pracovní skupině 1.Prověřit a vyhodnotit interní materiál ČEPS „Analýza příčin, které vedly k vyhlášení stavu nouze dne 25. 7. 2006. 2.Prověřit postupy pracovníků ČEPS před vyhlášením stavu nouze 25. 7. a určit zda došlo či nedošlo k pochybení nebo neplnění pracovních povinností. 3.Dát jednoznačnou odpověď, zda vyhlášení stavu nouze 25. 7. 2006 bylo či nebylo v souladu s EZ.

6 6 4.Vyhodnotit chování účastníků trhu s elektřinou před vyhlášením stavu nouze a ve stavu nouze (období 25. 7. – 14,00 hod. do 25. 7. 23,00 hod.). 5.Na základě výsledků hodnocení v bodech 1 – 4 zrpacovat návrhy případných opatření (úprava legislativy, úprava kodexu PS, pracovní a technická opatření, atp.), které by zamezily opakování příčin, vedoucích ke stavu nouze.

7 7  Pracovní skupina pracovala v období 31. 7. – 31. 8. 2006 (odevzdání Závěrečné zprávy)  Pracovní skupina provedla analýzu: 1.primárních podkladů ČEPS (síťový program na 24. 7. 2006, provozní instrukce ČEPS, dokumenty charakterizující stav před poruchou 25. 7. 2006 vč. spolupráce s UCTE, dokumenty charakterizující stav nouze → hodnocení působení ochran, automatik, jednání krizového štábu ČEPS).

8 8 2.situace v obchodování s elektřinou 25. 7. 2006 3.databáze EGÚ Brno týkající se PS, DS a výroben v ČR („Dlouhodobé bilance elektřiny ES ČR“) 4.dostupné informace o provozu přenosových soustav okolních států (nejen sousedních) 5.interního materiálu ČEPS „Analýza příčin, které vedly k vyhlášení stavu nouze 25. 7. 2006“.

9 9 Závěry pracovní skupiny uvedené ve Zprávě k bodu 1 „Analýza příčin“ provedená ČEPS a popsaná v materiálu je objektivní. Postupy a dispečerské sledy manipulací jsou v materiálu uváděny v souladu se skutečností a systémovými záznamy. Materiál se soustřeďuje hlavně na vnější příčiny (chování okolních ES a PS v Evropě).

10 10 k bodu 2 Pracovní skupina konstatuje, že „jak příprava provozu, tak i vlastní dispečerské řízení probíhalo dopoledne 25. 7. 2006 v souladu se schválenými předpisy a postupy. Nedošlo k zanedbání řízení soustavy ani k porušení stanovených postupů, které by způsobilo poruchy. Do 11,11 hod. byla soustava řízena standardními postupy. Následně (vypnutí V 415 ) byly používány postupy s cílem eliminace krizového stavu.“

11 11 k bodu 3 „Při vyhlašování stavu nouze dne 25. 7. 2006 společnost ČEPS postupovala oprávněně a v souladu s platným EZ“

12 12 k bodu 4 -ve stavu nouze bylo do soustavy dodáno 83400,6 MWh a odběr ze soustavy byl 83465,5 MWh (OTE prováděl zúčtování ve zvláštním režimu § 29 vyhl. ERÚ č. 541/2005) -do 12. hodiny měly odchylky normální průběh -od 13. do 14. hodiny dochází k nárůstu jak +, tak - odchylek -KZ odebrali v důsledku regulačních stupňů 2 – 5 o 2260 MWh méně

13 13 -výrobci nedodali ve stavu nouze 11382 MWh -všichni provozovatelé DS aktivovali Regulační plán r. 2006 (uplatní HDO) -ve 2 a 3 regulačním stupni bylo 683 KZ (  1000 MW) -při ohlašování regulačních pokynů byl použit pouze telefon -popis jednotlivých regulačních stupňů se v praxi ukázal komplikovaný -smlouvy mezi dodavateli a KZ většinou neobsahují ustanovení o postupu při vyhlášení regulačního stupně či stavu nouze

14 14

15 15

16 16 k bodu 5 a)organizační opatření zlepšit komunikaci mezi složkami dispečerského řízení (s PDS, zákazníky, vyhlašování ve sdělovacích prostředcích, s TSO) b)úprava legislativy - EZ – úprava vyhlašování regulačních stupňů a stavu nouze - vyhlášek k EZ – MPO 219/01 o postupu při SN (definice regulačních stupňů) - ERÚ 541/05 o pravidlech trhu s elektřinou (zúčtování OTE ve zvláštním režimu)

17 17 - cenové rozhodnutí ERÚ nastavená cena pro SN 1990 Kč/MWh – nevhodné odvozovat od ceny „bílé elektřiny“ c)provozně – technická opatření - systém denních aukcí neumožňuje vytvořit dodatečné rezervy dispečer. řízení pro nestandardní situace - volné přenosové kapacity → právní podpora pro redukci s ohledem na rizika - příprava provozu → při nestandardních provozních stavech držet vyšší rezervy v přenosových kapacitách → zvýšit využívání automatizované kontroly spolehlivosti (N-1)

18 18 d)dispečerské řízení - posílení prostředků dispečerského řízení zvláště pro krizové stavy - posoudit možnost uplatnit požadavek dispečera na přerozdělení zdrojů v ES -možnost dočasného omezení exportu z ES e)technická opatření -např. dovybavit RZ 400 kV Hradec u Kadaně spínačem přípojnic -řešení tlumivek Navržená opatření se budou postupně realizovat.


Stáhnout ppt "Závěrečná zpráva k objasnění příčin vzniku stavu nouze v ES ČR dne 25. 7. 2006 seminář SVSE, 1. 11. 2006, Praha Josef Fiřt - ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google