Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přepis v imaginaci MUDr. Jan Kubánek 4. ročník Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přepis v imaginaci MUDr. Jan Kubánek 4. ročník Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii."— Transkript prezentace:

1 Přepis v imaginaci MUDr. Jan Kubánek 4. ročník Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii

2 Technika užitečná do individuální psychoterapie

3 Na emoce zaměřená terapie EFT – poskytuje základní teoretické východisko Viz přednáška EFT

4 Další terapeutické intervence Restrukturalizace v představivosti Sebeutišování

5 Restrukturalizace v představivosti Představte si sebe jako dítě v scéně související s maladaptivním emocionálním schématem. Představte si nyní sebe jako dospělého nebo jako někoho, kdo vás chrání a vstupte do scény a intervenujte, abyste pomohli. Představte si sebe znovu jako dítě a požádejte o to, co potřebujete od ochránce a co vám pomůže cítit se lépe. Otázky: Vjemy: Co vidíte, slyšíte, vnímáte ve svém těle? Emoce: Co cítíte? Myšlenky: Co vám běží myslí? Chování: Co chcete udělat? Co se děje?

6 Sebeutišení Cíl: Evokovat soucit se zraněnou částí sebe. 1. Představte si dítě ve scéně související s maladaptivním schématem. 2. Představte si sebe nyní jako dospělého, který vstupuje na scénu a reaguje na dítě (evokuje soucit). 3. Představte si, jak by přítel nebo utěšitel mohl zareagovat. 4. Představte si, jak reagujete na svého přítele za takových okolností. Otázky: Dokážete to cítit i vůči sobě? Pokud ne, co vám v tom brání?

7 Emocionální utrpení Strach z emocí, přerušení Potřeba Primárně smutný & osamělý Negativní epizodická vzpomínka (Absence podpory) Negativní epizodická vzpomínka (Absence podpory) Pozitivní epizodická vzpomínka (Láskyplné spojení) Pozitivní epizodická vzpomínka (Láskyplné spojení) Bezpečí, porozumění vlastnímu utrpení Pohled na zranění (Evokace soucitu) Pohled na zranění (Evokace soucitu) Utišování “jsem zde” “jsi vpořádku ” Utišování “jsem zde” “jsi vpořádku ” Model sebeutišení Smutnění, truchlení Řešení Znak

8 Schéma terapie

9 Přepsání v představě Schéma terapie, dr. Roediger, Frankfurt; Barcelona 2013 Aktivace epizodické paměti, fokus na prožívání (v těle) Plavání zpět v skladu epizodické paměti k scéně z dětství Kontakt s jádrovou potřebou a srovnání s pokračující scénou Zastav „video“, vstup do scény jako dospělý, kterým jsi dnes. Podívej se na scénu: co cítíš? (musí být aktivovaný vztek) Jestliže není, nahraď dítě reálným milovaným dítětem nebo užij sebe-odhalení.

10 Odmítni ostatní osoby, odstraň je ze scény. Rozpoznej pocity posílení, také v těle. Podívej se na dítě! Jak se cítí? Utiš dítě. Vezmi ho na bezpečné místo. Jak se cítíš (včetně těla) nyní? Pomalu vstup do počáteční scény. Zkus přinést tuto scénu k dobrému konci s tvými aktivovanými dovednostmi Srovnej pocit na konci cvičení s počátečními. Nakresli závěr jako nové pravidlo pro budoucnost

11 Terapie zaměřená na schéma; přepis

12 „Třetí vlna“ KBT První vlna – behaviorální terapie, expozice, nácviky Druhá vlna – kognitivní terapie, kognitivní restrukturalizace, sokratický dialog; racionální vs. iracionální myšlenky, přesvědčení Třetí vlna – dosud ne zcela jasně definovaná; příklady: Terapie poruch osobnosti - Youngova „Na schéma zaměřená terapie“ (SFT) pro hraniční poruchu osobnosti Hayes – ACT (Terapie smíření a odhodlání) Gilbert – Compassion Therapy („Laskavý postoj vůči sobě“) Segal a kol. - MBCT –Důraz na emoce, prožívání, imaginaci a přijetí (smíření). –„Moudrost spočívá v tom, snažit se změnit to, co změnit lze, smířit se s tím, co změnit nelze, a ve schopnosti rozpoznat, co je co.“ –KBT se tradičně soustřeďovala na to, co změnit lze; třetí vlna rozvíjí schopnost smířit se s tím, co změnit nelze.

13 13KBT Současné trendy v KBT Stále aktuální je uplatnění metod KBT v terapii schizofrenie, které rozvíjejí D.Kingdon a D.Turkington (Velká Britanie). Prokazují, že pomocí KBT lze účinně zvládat nejen pozitivní psychotické příznaky (bludy a halucinace), ale i negativní příznaky (apatii, alogii, artismus, anhedonii). Uvedení autoři rozlišují pět podtypů schizofrenie, z nichž každý vyžaduje poněkud odlišný terapeutický přístup. Jedním z těchto podtypů je tzv. „traumatická psychóza“, kterou kromě sluchových halucinací často doprovázejí i halucinace zrakové a tělové a halucinace i bludy jsou tématicky spjaty s traumatickými prožitky pacienta. Přitom pacient sám o svých traumatických prožitcích spontánně nehovoří, a pokud se jej terapeut cíleně nedotazuje, pak se o tomto zdroji psychotických příznaků nic nedozví. V terapii nejsou neuroleptika příliš účinná, a proto se zkouší expozice traumatickým vzpomínkám, jejich „přepis“ v představě, podrobné probírání okolností vzniku psychózy, důležité zážitky z dětství, a využívá se kognitivní restrukturalizace.

14 14KBT Současné trendy v KBT Posttraumatická stresová porucha – ukazuje se, že opakovaná expozice traumatickým vzpomínkám vede ke zmírnění pouze emoce strachu a úzkosti, zatímco pokud je převládající emocí například stud či pocit viny, pak je účinnou terapeutickou metodou „přepis“ vzpomínky a kognitivní restrukturalizace.

15 15KBT Současné trendy v KBT Jedním z charakteristických rysů (trait) deprese, který přetrvává i v období remise, je zhoršená schopnost vybavovat si konkrétní specifické vzpomínky a sklon k uvádění „všeobecných“ vzpomínek („overgeneralized memory“, OGM) – např. „jednou odpoledne mě ve škole zbil starší spolužák“ vs. „spolužáci ve škole mě bili“. Přitom v několika studiích bylo experimentálně prokázáno, že zatímco líčení specifických vzpomínek vede ke zmírnění negativních emocí, líčení OGM je naopak prohlubuje a upevňuje! Proto je v terapii tak důležité, aby terapeut vedl pacienta k vybavení a popisu konkrétních vzpomínek a nenechal jej jen u obecných a abstraktních vzpomínek – ty zesilují a prodlužují negativní emoce.

16

17 „Nespecifický přepis“ Integrovaná psychoterapie Pesso

18 Integrovaná psychoterapie Imaginace ideální signifikantní postavy Imaginované fantazie prožitků s touto ideální postavou chronologicky během života od dětství do současnosti Nakonec otázka, jestli skutečná osoba neměla přeci jenom něco společného s ideální

19 Pesso ANTIDOTUM -„opravná scéna“- sféra možností“ historická scéna ideální rodiče Antidotum - léčivá protilátka (verb.), ve Struktuře s ideálními rodiči- neverb.-komplexně (scéna-movie),dává v Struktuře co nejdřív Ideální rodiče (pro basic needs),ideální partneři(HinR)

20 Závěr Výzkum paměti: vždy, když si na něco vzpomeneme, tak se to uloží trochu změněné. Vzniká mix staré a nové vzpomínky. Ke vzpomínce se přidá nová zkušenost.


Stáhnout ppt "Přepis v imaginaci MUDr. Jan Kubánek 4. ročník Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii."

Podobné prezentace


Reklamy Google