Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace Vnitřních grantů 2015. Obecné informace k realizaci projektu/harmonogram Realizace začíná podáním návrhu na přiznání stipendia na GO, podávat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace Vnitřních grantů 2015. Obecné informace k realizaci projektu/harmonogram Realizace začíná podáním návrhu na přiznání stipendia na GO, podávat."— Transkript prezentace:

1 Realizace Vnitřních grantů 2015

2 Obecné informace k realizaci projektu/harmonogram Realizace začíná podáním návrhu na přiznání stipendia na GO, podávat na GO od příštího týdne Na základě podaného návrhu začnete čerpat prostředky Všechny návrhy na přiznání stipendia musí být podány do 30. 6. 2015 Závěrečné a průběžné zprávy se podávají na konci kalendářního roku, zpravidla je termín vyhlášen ke konci listopadu

3 Základní informace k čerpání prostředků - Všechny přidělené prostředky budou vyplaceny formou stipendia -Návrhy na přiznání stipendia je nutné podat na GO nejpozději do 30. 6. 2015! Pokud do této doby nedojde k podání návrhu, grant končí -Řešitel je odpovědný za čerpání prostředků dle zadávací dokumentace vnitřních grantů (kromě odchylek uvedených v této prezentaci) -Přidělené prostředky jsou vaše, tj. čerpání se nijak nevyúčtovává, je ale nutné schovávat si všechny originály účtenek, které pak přiložíte k průběžné/závěrečné zprávě -Změny v čerpání prostředků není nutné hlásit

4 Návrhy na přiznání stipendia Odměna dle čl. 7c Mgr. a PhD. Studenti (bc. dle čl. 8a - vyjímky) Vše ostatní (cestovné a další drobné náklady) dle 8a -Formuláře na stránkách GO Vyplníte je a zašlete je na emailovou adresu: hana.zimmerhaklova@ff.cuni.cz -Pro skupinové projekty je potřeba, aby návrh byl zaslán za každého ze spoluřešitelů -Doporučujeme – posílejte všechny návrhy zároveň (7c + 8a) -Po zpracování vašich návrhů, budete vyzváni, abyste přišli podepsat rozhodnutí o přidělení stipendia, zároveň zde podepíšete rozhodnutí o přidělení grantu -Bez vašeho podpisu není rozhodnutí platné a stipendium vám nemůže být vyplaceno

5 Knihy nakoupené v rámci VG Řešitel grantu předá knihy pořízené z VG do SVI, knihu přinese spolu s účtenkou Řešiteli zde bude vystaveno potvrzení, že knihy předal Toto povržení bude pracovníky SVI předáno rovnou na GO (bude následně připojeno k průběžné/závěrečné zprávě), řešitel se tudíž o přední potvrzení nemusí starat Řešitel před realizací projektu vyplní krátký dotazník, který s sebou přinese na GO při příležitosti podepsání rozhodnutí (popř. odevzdá rovnou na semináři)

6 Ediční náklady Ediční náklady hradíte nakladateli opět z přiděleného stipendia, tj. „ze svého“ Případná faktura musí tedy znít na vaše jméno, nikoliv na fakultu V pochybnostech se obraťte na GO

7 Dedikace V publikačních výstupech musíte uvést dedikaci, kterou máte uvedenou v rozhodnutí o přidělení finanční podpory: Mgr. a PhD. Studenti - Tento výstup vznikl v rámci projektu »Název projektu« podprojektu »Název podprojektu« řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2015. AJ verze: This output was created within the project »project name«, subproject »subproject name« solved at Charles University in Prague from the Specific university research in 2015. Pro název projektu se prosím obraťte na GO, jedná se o název zastřešujícího projektu vašich jednotlivých vnitřních grantů

8 Odevzdání průběžné a závěrečné zprávy Zprávu budete odevzdávat elektronicky na prostřednictvím aplikace verso.cz (formulář a instrukce k podání zprávy jsou zpravidla zveřejňovány ke konci listopadu daného roku, zpráva se odevzdává na počátku nového roku) Přílohy zprávy: 1. Účetní doklady mapující nákup drobného majetku, knih a cestovného 2. Výstupy

9 Grantové oddělení V případě nejasností se obraťte na GO: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni- dekanatu/grantove-oddeleni/ Ozvěte se zejména: Pokud nastanou problémy s řešením projektu Nedojde k výplatě stipendia Prosím berte v potaz, že vyplacená stipendia předem jsou projevem důvěry fakulty vůči vám, pokud svým závazkům nedostojíte, fakulta vám již další prostředky neudělí!

10 Za grantové oddělení vám přejeme úspěch při řešení projektu a děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Realizace Vnitřních grantů 2015. Obecné informace k realizaci projektu/harmonogram Realizace začíná podáním návrhu na přiznání stipendia na GO, podávat."

Podobné prezentace


Reklamy Google