Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj trhu s elektřinou z pohledu průmyslových spotřebitelů Jelenovská 1/05 K.Šimeček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj trhu s elektřinou z pohledu průmyslových spotřebitelů Jelenovská 1/05 K.Šimeček."— Transkript prezentace:

1 Vývoj trhu s elektřinou z pohledu průmyslových spotřebitelů Jelenovská 1/05 K.Šimeček

2 Vývoj pozice velkých spotřebitelů na trhu s elektrickou energií Liberalizace byla zahájena později než v EU,elektřina v roce 2002,trh s plynem se otvírá nyní Konkurenční prostředí působilo na ceny pouze 2 roky.Vláda podpořila konsolidaci elektroenergetiky schválením spojení ČEZ s 5ti REAS tj.boundling obráceně proti trendu unboundlingu v EU ČEPS se stala nezávislou na výrobě v souladu s požadavkem vyvázání z vlivu výrobců

3 Electricity Prices for large industrial clients 1995-2004 1995 prices, excluding taxes 160 140 120 100 80 60 40 1995 = 100 Jul 1995 Jan 1996 Jan 2001 Jul 2001 Jan 2002 Jul 2002 Jan 2003 Jul 2003 Jul 2004 Jan 2004 Jan 1997 Jul 1997 Jan 1998 Jul 1998 Jan 1999 Jul 1999 Jan 2000 Jul 2000 Jul 1996 Jan 1995 EU averageFranceUKGermanyItaly

4 The whole electricity price for large consumers in CZ in comparison with 1996 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 199619971998199920002001200220032004 The electricity priceLinear (the electricity price)

5 Charakteristika trhu-výroba Jediný dominantní výrobce(ČEZ) ovládá 65 % distribučních společností (REAS). Nezávislí výrobci kvůli snížení obchodního rizika odchylky, preferují prodej celé výroby distribučním společnostem nebo pro podpůrné služby. Velcí evropští výrobci v ČR nenabízí své zdroje – důvodem může být kartelová dohoda,nevhodná cena nebo nedostatek zdrojů.Netranzitní import do ČR je zanedbatelný

6 Change of suppliers

7 Charakteristika trhu-prodej Spotový trh (denní a hodinový) je považován za příliš riskantní pro nízkou likviditu vlivem nízkého počtu účastníků a nedostatku zajišťovacích instrumentů Největší obchodníci vlastnící ostatní 3 REAS (EON, PRE) se snaží pouze držet stávající pozice a neusilují o rozšíření portfolia zákazníků.Jsou závislí na nákupu zdrojů z ČEZ Ostatní nezávislí obchodníci jsou závislí na zdrojích a regulačních možnostech ČEZ,nejsou schopni konkurovat, počet těch,kteří nabízejí velkým odběratelům se snižuje

8

9 Současný trh Český trh je charakterizován nedostatečnou konkurenceschopností a dominantním postavením ČEZ,který ovlivňuje chování ostatních účastníků trhu.Vyjednávat o ceně lze pouze v omezeném rozsahu několika procent prodejní marže přidané k aukčním cenám vyhlašovaným ČEZ.Vývoj ceny není dostatečně předvídatelný,neboť není určován ekonomickými pravidly nabídky a poptávky. Formy obchodování jsou výrazně omezeny pouze na úroveň bilaterálních smluv v ročním časovém horizontu

10 Legislativa Existující energetická legislativa zvýhodňuje velké výrobce,které osvobozuje od všech poplatků včetně např. poplatku za OTE.Tím se zvyšuje jejich konkurenceschopnost vůči importu či nezávislým výrobcům Příprava legislativy je ovlivňována přímo či nepřímo energetickými společnostmi.Účast spotřebitelů je nízká a nemá dostatečnou zákonnou podporu. Termínování vydávání sekundární legislativy na konec roku komplikuje výběrová řízení na dodávky energií

11 Struktura cen

12 Pozice národních regulátorů(1) Čeští regulátoři mají dle našeho názoru nízkou autoritu a nejsou dostatečně nezávislí Český antimonopolní úřad (UOHS) rozhodl před 3mi roky proti sloučení ČEZ s 5ti REAS.Toto rozhodnutí nebylo do dneška respektováno Operátor trhu (OTE) je financován energetickým trhem a řízen MPO jako zřizovatelem.Organizuje administrativní a technické potřeby obchodování.Dle našeho názoru by měl více přispívat k informování účastníků trhu o možnostech obchodování Energetický regulační úřad (ERÚ) je financován z vládního rozpočtu a personálně řízen vládou.Ke své práci využívá služeb hrazených energetickými firmami.Je zaměřen na regulaci přirozených monopolů a licenční politiku Státní energetická inspekce (SEI) je změřena na kontrolu dodržování legislativy

13 Současný stav legislativy Žádná z výše jmenovaných organizací nemá povinnost kontrolovat trh, nikdo nemonitoruje dle našeho názoru vývoj konkurenčního prostředí, přiměřenost cen, dostupnost různých typů smluv a úroveň investic s návrhy závěrů.To znamená,že Česká republika neplní nařízení evropské direktivy definující závazky pro národní regulátory trhu s energiemi. Vývoj legislativy u nás lze charakterizovat jako snahu o splnění povinnosti vůči evropským direktivám při maximálně možném zachování pozice dominantního dodavatele vůči odběrateli

14 Indikátory trhu –Nedostatečná vyjednávací pozice odběratelů vůči dodavatelům,ovlivňovaným dominantním výrobcem,jehož majoritním vlastníkem je stát.Regulovaný monopol je nahrazen neregulovaným oligopolem –Cenový vývoj není řízen zákonem nabídky/poptávky.Výrobce není stimulován k ekonomické efektivitě,což zákonitě vede k plýtvání s náklady a nevyužívání kapacit.Tato situace neumožňuje dostatečně predikovat náklady na energie pro střednědobé rozvojové plány spotřebitelských odvětví. –Od roku 2003 rostou ceny a zisk energetických společností na úkor spotřebitelů.Dochází k odčerpávání zdrojů na rozvoj energeticky intenzivních odvětví průmyslu a prostřednictvím dividend ČEZ k odčerpávání zdrojů z průmyslu totálně.

15 The price growth 2004/2003 financial influence on the large industrial consumers average (%) growth (mio. Kč) Reserved capacity 5,13218,83 The network using 38,18745,27 Ancillary services – consumer8,18436,80 Ancillary services – selfproducer10,34 Regulated part - total1400,90 power (yellow)12,653 460,80 For large industry as a whole4 861,70 Expectation 2005: another cca 7-8 bil. CZK

16 The trend of the power price for large consumers on liberalised market 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 20012002200320042005 exp

17 Posilování koruny

18 Růst cen v EUR

19 Shrnutí Český trh s elektřinou je zásadně ovlivňován dominantním výrobcem elektřiny-společností ČEZ,které poskytovala a poskytuje koaliční vláda jako majoritní vlastník veřejnou podporu prodejem největších obchodníků(REAS), tvorbou legislativy a omezením vlivu národních regulátorů Strategie státu v řízení společnosti ČEZ není zahrnutá v energetické koncepci a tudíž není kontrolovatelná parlamentem ani dostatečně průhledná pro odbornou veřejnost

20 Shrnutí Za veřejnou podporu požaduje koaliční vláda od ČEZ finanční prostředky z dividendového nebo kapitálového výnosu Lze se oprávněně domnívat,že vládnoucí politické strany využívají monopolní postavení ČEZ k financování krátkodobých politických cílů bez ohledu na konkurenceschopnost českých průmyslových a podnikatelských subjektů vůči evropské a světové ekonomice.Tato krátkozraká politická filosofie může vážně ohrozit budoucí prosperitu České republiky

21 Výhled podniku se spotřebou elektřiny 60 GWh a ziskem 250milKč v roce 2005

22 Trh s energiemi vyžaduje nápravná opatření 1. Posílit postavení orgánů kontrolujících konkurenční prostředí a bezpečnost dodávek – ERÚ a ÚOHS na úroveň nezávislé soudní moci a vymahatelnost jejich rozhodnutí.V případě zjištění deformace trhu,či diskriminace jejího účastníka by měly mít možnost např.regulovat cenu energetických komodit a uložit závazná opatření výkonným orgánům

23 Trh s energiemi vyžaduje nápravná opatření 2.Strategie řízení a vztahu státu k společnosti ČEZ by měla být pod veřejnou kontrolou Je nutno ji doplnit do SEK, všechny zásadní změny strategie,investic a vlastnických poměrů by měly být projednávány a kontrolovány parlamentem

24 Trh s energiemi vyžaduje nápravná opatření 3.Zajistit jednoznačný výklad znění novelizovaného zákona na ochranu hospodářské soutěže v části zneužití dominantního postavení dodavatele.Tento výklad navázat na možnost žaloby na bezdůvodné obohacení s uplatněním žádosti o vydání neoprávněného prospěchu

25 Trh s energiemi vyžaduje nápravná opatření 4.Legislativně a technicky podporovat růst vnitřní konkurence tj. výstavbu nových energetických zdrojů jinými subjekty než ČEZ,podpora rozvoje podnikových energetik včetně využití druhotných paliv (např.přerozdělit zátěž poplatky za systémové služby), podporovat přímé propojení mezi blízkými podnikatelskými subjekty atd.

26 Rozvoj české ekonomiky a životní úrovně všech obyvatel je závislý na prosperitě celého průmyslu.Vývoj trhu s energiemi může rozvoj prosperity urychlit nebo zcela zabrzdit

27 SVSE Prosíme členy o vyplnění benchmarketingového dotazníku Výroční členská schůze se seminářem: středa 9.3.2005 – srdečně všechny zveme Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů v podnikání


Stáhnout ppt "Vývoj trhu s elektřinou z pohledu průmyslových spotřebitelů Jelenovská 1/05 K.Šimeček."

Podobné prezentace


Reklamy Google