Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Severní Amerika II Zeměpis Začni klávesou F5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Severní Amerika II Zeměpis Začni klávesou F5"— Transkript prezentace:

1 Severní Amerika II Zeměpis Začni klávesou F5
1 1 Severní Amerika II Začni klávesou F5 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště otevřeš stránku s úkoly k danému tématu. Na dolní liště jsou tlačítka, která nabízejí texty, fotografie, obrázky. vyřeš ústně Vysvětlivky: A práce s atlasem odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na stránky na internetu další a doplňující úkoly k danému tématu Text Text Další úkoly

3 Wikipedie – osídlování Ameriky
Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Přečti článek ve Wikipedii a doplň: Wikipedie – osídlování Ameriky V roce 1492 doplul do Ameriky . V domnění, že je v , nazval místní obyvatelstvo (doplň): Jak souvisí pojmenování kontinentu Amerika s italským mořeplavcem Vespuccim? Nápověda Původní obyvatelé Ameriky mají původ. Předpokládá se, že se do Severní Ameriky dostali přes . Přechod umožnil pokles v době ledové. Střední a Jižní Amerika byla osídlena z asijských ostrovů přes Z Evropy jako první dopluli do Ameriky kolem roku Důkazem je osada v severní části ostrova Wikipedie . Další úkoly

4 Atlas – Severní Amerika v polovině 16. stolení
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec A Atlas – Severní Amerika v polovině 16. stolení Uveď tři příklady indiánských kmenů žijících v té době na území Severní Ameriky: Které dva státní útvary se v té době nacházely v oblasti Střední Ameriky? S využitím atlasu doplň legendu k mapě znázorňující kolonizaci v roce 1750. 3 Další úkoly

5 Severní Amerika Hustota zalidnění
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec A Hustota zalidnění Možné přírodní vlivy: reliéf, nadmořská výška, klima (teplota, množství srážek), přítomnost velkého vodního toku, vzdálenost od moře, úrodnost půd…) Z atlasu (Severní Amerika – hustota osídlení) doplň, které oblasti Severní Ameriky jsou: možné přírodní vlivy oblast a) nejvíce osídleny b) neosídleny Další úkoly

6 Severní Amerika Etnické složení, jazyky
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Etnické složení, jazyky Nejrozšířenější etnikum ve Střední Americe jsou Nejpoužívanější a oficiální jazyk většiny středoamerických států je: Střední Amerika Wikipedie Velmi pestré složení obyvatel mají USA. Území státu bylo osídleno převážně imigranty, kteří přicházeli z celého světa. Hispánec je označení pro obyvatele USA který má kořeny. Hispánci tvoří přibližně % obyvatel USA. Podle Wikipedie doplň přibližné procentuální složení obyvatel USA: 75 % 12 % 1 % 4 % Kdo jsou Afroameričané? Jaký mají původ? Vyjmenuj alespoň tři důvody dřívější či současné imigrace do USA Nápověda Doplň: Doplň jiné označení pro Eskymáky: Ve kterých částech Ameriky žijí? Eskymáci Další úkoly

7 Severní Amerika Náboženství
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Náboženství V Severní Americe převažují dvě náboženství. Doplň jejich název:  Porovnej Severní Ameriku a Evropu. Jaká je u těchto dvou náboženství souvislost? A 4 Zdůvodni. Na Haiti a Jamajce je rozšířené náboženství (doplň název): Wikipedie Která další náboženství jsou v SA rozšířena? Doplňující úkoly: A Mormoni Další úkoly

8 Severní Amerika Přirozený přírůstek Aljaška
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Doplňující úkoly: Přirozený přírůstek Aljaška (Zjisti z článku o historii Aljašky) Od koho koupily Spojené státy americké v roce 1867 Aljašku? Francie Anglie Ruska Španělska Za jakou částku? A Z atlasu zjisti, která oblast Severní Ameriky má největší přirozený přírůstek obyvatelstva. Pokus se zdůvodnit, proč právě tam. Aljaška

9 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec V atlase (mapa půdních typů) najdi oblast Severní Ameriky, která má nejúrodnější půdy. Porovnej se zemědělskou mapou Severní Ameriky a doplň, které plodiny se v této oblasti pěstují: Ve které oblasti Severní Ameriky je významná těžba dřeva? Plodiny pěstované ve Střední Americe: A Další úkoly

10 Severní Amerika Z výběru označ oblasti s významnou těžbou ropy:  A
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Z výběru označ oblasti s významnou těžbou ropy: A U Velkých jezer leží významná střediska hutního a strojírenského průmyslu. Co mělo význam pro jejich vznik v polovině 19. století? S využitím atlasu vyber hlavní faktory. příznivé klima přítomnost železnice poloha u jezer hustá síť silnic  Které nerostné suroviny jsou důležité pro hutnický průmysl? Z hospodářské mapy SA zjisti naleziště těchto surovin.  Které druhy dopravy jsou pro převoz těchto surovin nejlevnější? Porovnej s výše označenými faktory. Další úkoly

11 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Centrum automobilového průmyslu (automobilky Ford, Chrysler, General Motors).  K textu přiřaď město z výběru: Průmysl strojírenský, hutnický, chemický a výroba spotřební elektroniky. Potravinářský průmysl (zpracování zemědělských produktů z oblasti). Námořní přístav. Nápověda Původně světové ocelářské město, v současnosti finanční služby.  Centrem jakého průmyslu je Hollywood? (čtvrť v Los Angeles v Kalifornii) Wikipedie  Kde se nachází Silicon Valley (Křemíkové údolí)? Zdůvodni název. Doplňující úkoly: Město přezdívané Space City, odsud jsou řízeny vesmírné lety amerických raketoplánů. Výroba zařízení k těžbě ropy. Významný přístav. Sídlo firmy Texas Medical Center (největší zdravotnická firma na světě). Další úkoly

12 Největší letiště na světě
Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Silniční doprava je nejvýznamnějším druhem dopravy. V USA je jedna z nejrozsáhlejších silničních sítí na světě. Silniční doprava Vypočítej, kolik osobních automobilů je přibližně v USA. Jako indicie využij tlačítka o počtu automobilů a dále počet obyvatel v USA. Počet automobilů ve světě USA V USA je přibližně milionů automobilů. Letecká doprava S využitím atlasu a údajů v tabulce o největších letištích na světě zjisti, která letiště Severní Ameriky jsou mezi pěti největšími podle počtu přepravovaných osob. Letecká doprava je významná především pro přepravu osob. Největší letiště na světě Další úkoly

13 Severní Amerika Vodní doprava
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Vodní doprava Vodní doprava na jezerech Kam až do vnitrozemí mohou díky vodním kanálům doplout námořní lodě ze zálivu Sv. Vavřince? Jaké zboží je po této vodní cestě především převáženo? Z hospodářské mapy Severní Ameriky zjisti, která řeka a její dva přítoky mají pro vodní dopravu největší význam: A přítoky: Co tento říční systém propojuje? Z hospodářské mapy Severní Ameriky zjisti a doplň přístavy světového významu a které suroviny nebo zboží se z těchto přístavů vyváží: Západní pobřeží: Východní pobřeží: Mexický záliv: Další úkoly

14 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy
Zajímavosti Test Konec  Doplň názvy států: 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Zdroj:1

15 Severní Amerika Spojené státy americké Obyvatelstvo Zemědělství
Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Pro doplnění údajů o státu využij atlas, učebnici, odkazy na internet (dolní lišta). Spojené státy americké Označ, co patří k USA: Kaskádové pohoří řeka Yukon Arktická nížina Aljaška Pobřežní nížina Baffinův ostrov Mt. McKinley Appalačské pohoří Missouri Velké medvědí jezero záliv sv. Vavřince Michiganské jezero řeka Colorado Kalifornský polostr. řeka Mackenzie Labrador Počet států unie: Jazyk Měna: Hlavní město: Rozloha: km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: mil. Vznik USA (rok) Státy podle rozlohy Státy podle počtu obyvatel USA 2. část

16 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec  nejhustěji osídlená oblast, průmysl, obchod, bankovnictví  leží zde hlavní město a největší město USA  základem hospodářství v této oblasti je zemědělství  významná naleziště ropy + navazující chemický prům.  oblast ohrožována hurikány  zemědělská oblast  „obilnice“ USA  v západní části chov dobytka lidnaté pobřeží, hornaté a pusté vnitrozemí  národní parky  Hollywood  leží zde druhé největší město USA  počítačový průmysl  největší stát USA  řídké osídlení  těžba ropy  těžba dřeva leží v Tichém oceánu  součást USA od r. 1959 USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Regiony USA Region Číslo na obrázku  Doplň z výběru správné údaje: 1 2 3 4 5 6 zdroj:5 USA 3. část

17 Nejlidnatější města USA
Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky 1. Socha Svobody 2. Automobilový průmysl (Ford, Chrysler, General Motors) 3. Hlavní město 4. Významný strojírenský, hutnický, chemický průmysl a výroba spotřební elektroniky 5. Hollyvood 6. Řídící centrum vesmírných letů 7. Most Golden Gate (Zlatá brána) 8. Největší letiště na světě 9. Nejlidnatější město USA 10. Druhé nejlidnatější město USA 11. Třetí nejlidnatější město USA Ke kterým městům patří údaje v tabulce? Doplň podle čísel. Města USA 6 Nejlidnatější města USA Los Angeles New York

18 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy
Zajímavosti Test Konec USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, rybolov) Jazyk: Měna: Hlavní město: Rozloha: km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: mil. Státy podle rozlohy Státy podle počtu obyvatel Kanada Články o Kanadě Kanada 2. část

19 Severní Amerika Kanadská města a územní uspořádání
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Politická mapa USA Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Kanadská města a územní uspořádání Ve kterých kanadských městech se již konaly olympijské hry? Nápověda Hlavní město Kanady: Nejlidnatější město Kanady:  Doplň: Kanada je federativním státem rozčleněným na provincií a teritoria. 7 Kanada Letní olympijské hry Zimní olympijské hry Provincie

20 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy
Zajímavosti Test Konec USA Politická mapa Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Jazyk Hlavní město: Rozloha: km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: mil. Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, rybolov) Státy podle rozlohy Státy podle počtu obyvatel Mexiko (Wikipedie) Články o Mexiku Hlavní město Film (12 minut)

21 Severní Amerika Pevninské státy Střední Ameriky
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Politická mapa USA Kanada Mexiko státy Střední Ameriky Pevninské státy Střední Ameriky Ostrovní státy Vyber dva ostrovní státy a doplň k nim heslovitě nějaké zajímavosti. Využij články portálu Lidé a Země (odkazy na spodní liště). Vyber si jeden stát a zjisti o něm nějakou zajímavost: Wikipedie Guatemala Panama Kostarika Kuba Haiti Jamajka Dominikánská r.

22 Severní Amerika Krátké filmy: Články portálu Lidé a Země:
Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy Zajímavosti Test Konec Vlajky Filmy Zeměpisné rekordy I Zeměpisné rekordy Severní Ameriky: Krátké filmy: Zeměpisné rekordy II Testy – Amerika Články Články portálu Lidé a Země: Testy Test – vlajky států (Amerika) Cestování Klikni na odkaz. Vyber kontinent (stát) a prohlédni si nabízené zájezdy. Dopiš, která místa bys chtěl/a navštívit: v Kanadě: v USA: ve Střední Americe: v Mexiku:

23 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy
Zajímavosti Test 1 Konec 2 asijský původ evropský původ africký původ Španělé Portugalci Vikingové USA Kanada Mexiko Afroameričan Hispánec Mulat 1 3 4 5 Původní obyvatelé Ameriky mají: Z Evropy první dopluli do Ameriky: Mezi státy Latinské Ameriky nepatří: Obyvatel USA se španělskými kořeny: Oblast významná produkcí kukuřice a pšenice: pás východně od Velkých planin západní pobřeží nížiny v JV části SA 7 banány, cukr. třtina, kávovník, kakaovník kukuřice, pšenice, citrusy brambory, rýže, cukrová řepa Florida, východní pobřeží Mexický záliv, Texas, Aljaška, záp. Kanada Kordillery, Kalifornský poloostrov SV USA západ USA JV USA letecká železniční silniční 6 8 9 10 Ve Střední Americe se pěstují převážně tyto plodiny: Významná naleziště ropy : Průmyslově nejvýznamnější oblast Severní Ameriky: Nejvýznamnější dopravou v USA je: Nejvýznamnější pro vodní dopravu jsou: řeka Colorado, řeka svatého Vavřince Mississippi, Velká jezera, ř. sv. Vavřince Missouri, Velká jezera Test č. 2 Kontrola testu č. 1

24 Severní Amerika Obyvatelstvo Zemědělství Průmysl a těžba Doprava Státy
Zajímavosti Test 2 Konec 2 New York Los Angeles Washington Ottawa Montreal Toronto Jamajka Nikaragua Panama 1 3 4 5 Hlavní město USA: Nejlidnatější město USA: Hlavní město Kanady: Mezi státy pevninské Střední Ameriky nepatří: Mezi ostrovní státy Střední Ameriky nepatří: Kuba Haiti Honduras 7 Kanada na 2. místě a USA na 3. místě USA na 1. místě a Kanada na 3. místě Kanada na 1. místě a USA na 3. místě 2. ve světě 3. ve světě 4. ve světě 49 50 51 angličtina španělština francouzština 6 8 9 10 V pořadí na světě podle rozlohy je: Podle počtu obyvatel jsou Spojené státy americké: Kolik států má USA? Úřední jazyky v Kanadě jsou: Havajské ostrovy patří: Kanadě USA Mexiku Kontrola testu č. 2

25 Počet osobních automobilů ve světě
Počet osobních automobilů ve světě na 1000 obyvatel: TastyCakes.Wikimedia. org. World vehicles per capita. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_vehicles_per_capita.svg>.

26 Největší letiště světa (podle počtu přepravených osob) v roce 2007:
Pořadí Město Počet přepravených osob 1 ATLANTA 2 CHICAGO 3 LONDÝN 4 TOKYO 5 LOS ANGELES 6 PAŘÍŽ 7 DALLAS 8 FRANKFURT 9 BEIJING 10 MADRID 11 DENVER 12 AMSTERDAM 13 NEW YORK 14 HONG KONG 15 LAS VEGAS 16 HOUSTON 17 PHOENIX 18 BANGKOK 19 SINGAPORE 20 ORLANDO Údaje převzaty z: GeoHive, Global Statistics. Largest seaports of the world. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.xist.org/charts/ec_seaport1.aspx>.

27 Město leží u Michiganského jezera.
Nápověda Město leží u Michiganského jezera.

28 Město leží u Erijského jezera.
Nápověda Město leží u Erijského jezera.

29 Nápověda Město leží na řece Ohio.

30 Přístav v Mexickém zálivu.
Nápověda Přístav v Mexickém zálivu.

31 Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a,b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a, 9c,10b

32 Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4a, 5c, 6a, 7b, 8b, 9a,c, 10b

33 Zdroje: 1. Keepscases. Commons.wikimedia.org: Location North America.svg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_North_America.svg>. 2. Teaandcrumpets. Commons.wikimedia.org: NorthAmerica.png [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NorthAmerica.png>. 3. Arkwatem. Commons.wikimedia.org: Colonization of the Americas 1750 id.PNG [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonization_of_the_Americas_1750.PNG>. 4. FetterLikör. Commons.wikimedia.org: Weltreligionen.png [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Weltreligionen.png&filetimestamp= >. 5. Zntrip. Commons.wikimedia.org: BlankMap-USA-states.PNG [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-USA-states.PNG >. 6. JWB. Commons.wikimedia.org: Map of American urban areas by size.svg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_American_urban_areas_by_size.svg>. 7. Andrew. Commons.wikimedia.org: Map Canada political.png [online] [cit ]. Dostupný na www:<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Canada_political.png>.


Stáhnout ppt "Severní Amerika II Zeměpis Začni klávesou F5"

Podobné prezentace


Reklamy Google