Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1 Začni klávesou F5 1

2 Text Další úkoly Kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště otevřeš stránku s úkoly k danému tématu. Na dolní liště jsou tlačítka, která nabízejí texty, fotografie, obrázky. Vysvětlivky: vyřeš ústně A práce s atlasem odkaz na stránky na internetu odkaz na jiné místo v prezentaci další a doplňující úkoly k danému tématu StátyPrůmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělstvíKonecTestZajímavosti

3 Další úkoly Přečti článek ve Wikipedii a doplň:  Wikipedie – osídlování Ameriky V roce 1492 doplul do Ameriky. V domnění, že je v, nazval místní obyvatelstvo (doplň): Jak souvisí pojmenování kontinentu Amerika s italským mořeplavcem Vespuccim? Nápověda Původní obyvatelé Ameriky mají původ. Předpokládá se, že se do Severní Ameriky dostali přes. Přechod umožnil pokles v době ledové. Střední a Jižní Amerika byla osídlena z asijských ostrovů přes Z Evropy jako první dopluli do Amerikykolem roku. Důkazem je osada v severní části ostrova Wikipedie. StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo ZemědělstvíKonecTestZajímavosti

4 Další úkoly StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo Zemědělství A Atlas – Severní Amerika v polovině 16. stolení Uveď tři příklady indiánských kmenů žijících v té době na území Severní Ameriky: Které dva státní útvary se v té době nacházely v oblasti Střední Ameriky? S využitím atlasu doplň legendu k mapě znázorňující kolonizaci v roce 1750.    3 KonecTestZajímavosti

5 A Hustota zalidnění Možné přírodní vlivy: reliéf, nadmořská výška, klima (teplota, množství srážek), přítomnost velkého vodního toku, vzdálenost od moře, úrodnost půd…) Z atlasu (Severní Amerika – hustota osídlení) doplň, které oblasti Severní Ameriky jsou: možné přírodní vlivyoblast a) nejvíce osídleny možné přírodní vlivyoblast b) neosídleny Další úkoly StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo ZemědělstvíKonecTestZajímavosti

6 Další úkoly Eskymáci Etnické složení, jazyky Nejrozšířenější etnikum ve Střední Americe jsou Nejpoužívanější a oficiální jazyk většiny středoamerických států je: Střední Amerika Wikipedie Velmi pestré složení obyvatel mají USA. Území státu bylo osídleno převážně imigranty, kteří přicházeli z celého světa. Wikipedie Hispánec je označení pro obyvatele USA který mákořeny. Hispánci tvoří přibližně% obyvatel USA. Podle Wikipedie doplň přibližné procentuální složení obyvatel USA: 75 % 12 % 1 % 4 % Kdo jsou Afroameričané? Jaký mají původ?  Vyjmenuj alespoň tři důvody dřívější či současné imigrace do USA  Nápověda   Doplň: Doplň jiné označení pro Eskymáky:Ve kterých částech Ameriky žijí?  StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo ZemědělstvíKonecTestZajímavosti

7 Další úkoly StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo Zemědělství Mormoni Na Haiti a Jamajce je rozšířené náboženství (doplň název): Wikipedie Která další náboženství jsou v SA rozšířena? Doplňující úkoly: A KonecTestZajímavosti Náboženství V Severní Americe převažují dvě náboženství. Doplň jejich název:  Porovnej Severní Ameriku a Evropu. Jaká je u těchto dvou náboženství souvislost? A 4 Zdůvodni.

8 Aljaška StátyPrůmysl a těžbaDoprava Obyvatelstvo Zemědělství Doplňující úkoly: Přirozený přírůstek Aljaška (Zjisti z článku o historii Aljašky)Od koho koupily Spojené státy americké v roce 1867 Aljašku? FrancieAnglieRuskaŠpanělska Za jakou částku? A Z atlasu zjisti, která oblast Severní Ameriky má největší přirozený přírůstek obyvatelstva. Pokus se zdůvodnit, proč právě tam. KonecTestZajímavosti

9 Další úkoly StátyPrůmysl a těžbaDopravaObyvatelstvo Zemědělství V atlase (mapa půdních typů) najdi oblast Severní Ameriky, která má nejúrodnější půdy. Porovnej se zemědělskou mapou Severní Ameriky a doplň, které plodiny se v této oblasti pěstují:  Ve které oblasti Severní Ameriky je významná těžba dřeva? Plodiny pěstované ve Střední Americe:   A KonecTestZajímavosti

10 Státy Průmysl a těžba DopravaObyvatelstvoZemědělství Další úkoly Z výběru označ oblasti s významnou těžbou ropy:  A U Velkých jezer leží významná střediska hutního a strojírenského průmyslu. Co mělo význam pro jejich vznik v polovině 19. století? S využitím atlasu vyber hlavní faktory.  příznivé klimapřítomnost železnicepoloha u jezerhustá síť silnic  Které nerostné suroviny jsou důležité pro hutnický průmysl? Z hospodářské mapy SA zjisti naleziště těchto surovin.  Které druhy dopravy jsou pro převoz těchto surovin nejlevnější? Porovnej s výše označenými faktory. KonecTestZajímavosti

11 Státy Průmysl a těžba DopravaObyvatelstvoZemědělství Další úkoly Centrum automobilového průmyslu (automobilky Ford, Chrysler, General Motors).  K textu přiřaď město z výběru: Průmysl strojírenský, hutnický, chemický a výroba spotřební elektroniky. Potravinářský průmysl (zpracování zemědělských produktů z oblasti). Námořní přístav. Nápověda Původně světové ocelářské město, v současnosti finanční služby.  Centrem jakého průmyslu je Hollywood? (čtvrť v Los Angeles v Kalifornii) Wikipedie  Kde se nachází Silicon Valley (Křemíkové údolí)? Zdůvodni název. Doplňující úkoly: Wikipedie Město přezdívané Space City, odsud jsou řízeny vesmírné lety amerických raketoplánů. Výroba zařízení k těžbě ropy. Významný přístav. Sídlo firmy Texas Medical Center (největší zdravotnická firma na světě). Nápověda KonecTestZajímavosti

12 StátyPrůmysl a těžba Doprava ObyvatelstvoZemědělství Další úkoly Největší letiště na světě Silniční doprava je nejvýznamnějším druhem dopravy. V USA je jedna z nejrozsáhlejších silničních sítí na světě. Silniční dopravaVypočítej, kolik osobních automobilů je přibližně v USA. Jako indicie využij tlačítka o počtu automobilů a dále počet obyvatel v USA. Počet automobilů ve světě USA V USA je přibližněmilionů automobilů.  Letecká doprava S využitím atlasu a údajů v tabulce o největších letištích na světě zjisti, která letiště Severní Ameriky jsou mezi pěti největšími podle počtu přepravovaných osob. Letecká doprava je významná především pro přepravu osob.  KonecTestZajímavosti

13 StátyPrůmysl a těžba Doprava ObyvatelstvoZemědělství Vodní doprava Vodní doprava na jezerech Kam až do vnitrozemí mohou díky vodním kanálům doplout námořní lodě ze zálivu Sv. Vavřince? Jaké zboží je po této vodní cestě především převáženo?   Z hospodářské mapy Severní Ameriky zjisti, která řeka a její dva přítoky mají pro vodní dopravu největší význam: A přítoky: Co tento říční systém propojuje?  Z hospodářské mapy Severní Ameriky zjisti a doplň přístavy světového významu a které suroviny nebo zboží se z těchto přístavů vyváží:  Západní pobřeží: Východní pobřeží: Mexický záliv: A Další úkoly KonecTestZajímavosti

14 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství  Doplň názvy států: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 6 7 12 15 1 5 14 11 13 8 9 4 10 USA Politická mapa KanadaMexikostáty Střední Ameriky Zdroj:1 KonecTestZajímavosti Státy

15 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství USA 2. část Státy podle rozlohyStáty podle počtu obyvatel USA Politická mapaKanadaMexikostáty Střední Ameriky Pro doplnění údajů o státu využij atlas, učebnici, odkazy na internet (dolní lišta). Spojené státy americké  Označ, co patří k USA: Kaskádové pohoří řeka Yukon Arktická nížina Aljaška Pobřežní nížina Baffinův ostrov Mt. McKinley Appalačské pohoří Missouri Velké medvědí jezero záliv sv. Vavřince Michiganské jezero řeka Colorado Kalifornský polostr. řeka Mackenzie Labrador Počet států unie: Jazyk Měna: Hlavní město: Rozloha:km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: Pořadí ve světě: mil. Vznik USA (rok)  KonecTestZajímavosti Státy

16 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství USA 3. část  nejhustěji osídlená oblast, průmysl, obchod, bankovnictví  leží zde hlavní město a největší město USA  základem hospodářství v této oblasti je zemědělství  významná naleziště ropy + navazující chemický prům.  oblast ohrožována hurikány  zemědělská oblast  „obilnice“ USA  v západní části chov dobytka  lidnaté pobřeží, hornaté a pusté vnitrozemí  národní parky  Hollywood  leží zde druhé největší město USA  počítačový průmysl  největší stát USA  řídké osídlení  těžba ropy  těžba dřeva  leží v Tichém oceánu  součást USA od r. 1959 USA Politická mapaKanadaMexikostáty Střední Ameriky Regiony USA Region Číslo na obrázku  Doplň z výběru správné údaje: 12 3 4 5 6 zdroj:5 KonecTestZajímavosti Státy

17 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství Nejlidnatější města USA USA Politická mapaKanadaMexikostáty Střední Ameriky 1. Socha Svobody 2. Automobilový průmysl (Ford, Chrysler, General Motors) 3. Hlavní město 4. Významný strojírenský, hutnický, chemický průmysl a výroba spotřební elektroniky 5. Hollyvood 6. Řídící centrum vesmírných letů 7. Most Golden Gate (Zlatá brána) 8. Největší letiště na světě 9. Nejlidnatější město USA 10. Druhé nejlidnatější město USA 11. Třetí nejlidnatější město USA Ke kterým městům patří údaje v tabulce? Doplň podle čísel.  Města USA 6 Los AngelesNew York KonecTestZajímavosti Státy

18 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství Státy podle rozlohyStáty podle počtu obyvatelKanada USAPolitická mapa Kanada Mexikostáty Střední Ameriky Kanada Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, rybolov) Jazyk: Měna: Hlavní město: Rozloha:km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: Pořadí ve světě: mil. Články o Kanadě Kanada 2. část KonecTestZajímavosti Státy

19 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvo USAPolitická mapa Kanada Mexikostáty Střední Ameriky Zemědělství Kanadská města a územní uspořádání KanadaLetní olympijské hryZimní olympijské hry Ve kterých kanadských městech se již konaly olympijské hry? Nápověda Hlavní město Kanady:Nejlidnatější město Kanady: Provincie Kanada je federativním státem rozčleněným na provincií ateritoria. 7  Doplň: KonecTestZajímavosti Státy

20 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství Státy podle rozlohyStáty podle počtu obyvatelMexiko (Wikipedie) USAPolitická mapaKanada Mexiko státy Střední Ameriky Jazyk Hlavní město: Rozloha:km² Pořadí ve světě: Počet obyvatel: Pořadí ve světě: mil. Mexiko Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, rybolov) Články o MexikuHlavní městoFilm (12 minut) KonecTestZajímavosti Státy

21 Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělství JamajkaDominikánská r.PanamaHaitiGuatemalaKostarikaKuba USAPolitická mapaKanadaMexiko státy Střední Ameriky Pevninské státy Střední Ameriky Ostrovní státy Vyber dva ostrovní státy a doplň k nim heslovitě nějaké zajímavosti. Využij články portálu Lidé a Země (odkazy na spodní liště). Vyber si jeden stát a zjisti o něm nějakou zajímavost: Wikipedie KonecTestZajímavosti Státy

22 KonecTest Zajímavosti Průmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělstvíStáty Cestování Klikni na odkaz. Vyber kontinent (stát) a prohlédni si nabízené zájezdy. Dopiš, která místa bys chtěl/a navštívit: v Kanadě: v USA: ve Střední Americe: v Mexiku: Vlajky Filmy Zeměpisné rekordy I Zeměpisné rekordy Severní Ameriky: Krátké filmy: Zeměpisné rekordy II Testy – Amerika Články Články portálu Lidé a Země: Testy Test – vlajky států (Amerika)

23 2 a)asijský původ b)evropský původ c)africký původ a)Španělé b)Portugalci c)Vikingové a)USA b)Kanada c)Mexiko a)Afroameričan b)Hispánec c)Mulat 1 3 4 5 Původní obyvatelé Ameriky mají: Z Evropy první dopluli do Ameriky: Mezi státy Latinské Ameriky nepatří: Obyvatel USA se španělskými kořeny: Oblast významná produkcí kukuřice a pšenice: a)pás východně od Velkých planin b)západní pobřeží c)nížiny v JV části SA 7 a)banány, cukr. třtina, kávovník, kakaovník b)kukuřice, pšenice, citrusy c)brambory, rýže, cukrová řepa a)Florida, východní pobřeží b)Mexický záliv, Texas, Aljaška, záp. Kanada c)Kordillery, Kalifornský poloostrov a)SV USA b)západ USA c)JV USA a)letecká b)železniční c)silniční 6 8 9 1010 Ve Střední Americe se pěstují převážně tyto plodiny: Významná naleziště ropy : Průmyslově nejvýznamnější oblast Severní Ameriky: Nejvýznamnější dopravou v USA je: Nejvýznamnější pro vodní dopravu jsou: a)řeka Colorado, řeka svatého Vavřince b)Mississippi, Velká jezera, ř. sv. Vavřince c)Missouri, Velká jezera Kontrola testu č. 1 Test č. 2 StátyPrůmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělstvíKonec Test 1 Zajímavosti

24 Kontrola testu č. 2 2 a)New York b)Los Angeles c)Washington a)Ottawa b)Montreal c)Toronto a)Jamajka b)Nikaragua c)Panama 1 3 4 5 Hlavní město USA: Nejlidnatější město USA: Hlavní město Kanady: Mezi státy pevninské Střední Ameriky nepatří: Mezi ostrovní státy Střední Ameriky nepatří: a)Kuba b)Haiti c)Honduras 7 a)Kanada na 2. místě a USA na 3. místě b)USA na 1. místě a Kanada na 3. místě c)Kanada na 1. místě a USA na 3. místě a)2. ve světě b)3. ve světě c)4. ve světě a)49 b)50 c)51 a)angličtina b)španělština c)francouzština 6 8 9 1010 V pořadí na světě podle rozlohy je: Podle počtu obyvatel jsou Spojené státy americké: Kolik států má USA? Úřední jazyky v Kanadě jsou: Havajské ostrovy patří: a)Kanadě b)USA c)Mexiku a)New York b)Los Angeles c)Washington StátyPrůmysl a těžbaDopravaObyvatelstvoZemědělstvíKonec Test 2 Zajímavosti

25 TastyCakes.Wikimedia. org. World vehicles per capita. [online]. 2008 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_vehicles_per_capita.svg Počet osobních automobilů ve světě Počet osobních automobilů ve světě na 1000 obyvatel:

26 PořadíMěsto Počet přepravených osob 1ATLANTA 89 379 287 2CHICAGO 76 177 855 3LONDÝN68 068 304 4TOKYO66 823 414 5LOS ANGELES 61 896 075 6PAŘÍŽ59 922 177 7DALLAS59 786 476 8FRANKFURT54 161 856 9BEIJING53 583 664 10MADRID52 122 702 11DENVER 49 863 352 12AMSTERDAM47 794 994 13NEW YORK 47 716 941 14HONG KONG47 042 419 15LAS VEGAS 46 961 011 16HOUSTON 42 998 040 17PHOENIX 42 184 515 18BANGKOK41 210 081 19SINGAPORE36 701 556 20ORLANDO 36 480 416 Největší letiště světa (podle počtu přepravených osob) v roce 2007: Údaje převzaty z: GeoHive, Global Statistics. Largest seaports of the world. [online]. 2007 [cit. 2009-05-08]. Dostupné z WWW:.http://www.xist.org/charts/ec_seaport1.aspx

27 Nápověda Město leží u Michiganského jezera.

28 Nápověda Město leží u Erijského jezera.

29 Nápověda Město leží na řece Ohio.

30 Nápověda Přístav v Mexickém zálivu.

31 Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a,b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a, 9c,10b

32 Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4a, 5c, 6a, 7b, 8b, 9a,c, 10b

33 Zdroje: 1. Keepscases. Commons.wikimedia.org: Location North America.svg [online]. 2009-12-05 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_North_America.svg 2. Teaandcrumpets. Commons.wikimedia.org: NorthAmerica.png [online ]. 2007-10-29 [cit. 2010-04-04]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NorthAmerica.png 3. Arkwatem. Commons.wikimedia.org: Colonization of the Americas 1750 id.PNG [online]. 2007-07-29 [cit. 2010-04-04]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonization_of_the_Americas_1750.PNG 4. FetterLikör. Commons.wikimedia.org: Weltreligionen.png [online]. 2010-03-26 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Weltreligionen.png&filetimestamp=20100326075141 5. Zntrip. Commons.wikimedia.org: BlankMap-USA-states.PNG [online]. 2006-07-29 [cit. 2010-04-10]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-USA-states.PNG 6. JWB. Commons.wikimedia.org: Map of American urban areas by size.svg [online]. 2009-10-23 [cit. 2010-04-26]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_American_urban_areas_by_size.svg 7. Andrew. Commons.wikimedia.org: Map Canada political.png [online]. 2007-06-13 [cit. 2010-04-28]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Canada_political.png


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google