Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stigma a duševní onemocnění: prevalence reportovaného stigmatizujícího jednání v ČR a Anglii Petr Winkler Ladislav Csémy Miroslava Janoušková Lucie Bankovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stigma a duševní onemocnění: prevalence reportovaného stigmatizujícího jednání v ČR a Anglii Petr Winkler Ladislav Csémy Miroslava Janoušková Lucie Bankovská."— Transkript prezentace:

1 Stigma a duševní onemocnění: prevalence reportovaného stigmatizujícího jednání v ČR a Anglii Petr Winkler Ladislav Csémy Miroslava Janoušková Lucie Bankovská Motlová

2 Osnova Úvod: – Co je stigma – Důsledky stigmatizace v psychiatrii Cíle Metody Výsledky Diskuse – Včetně ukázek s destigmatizačních kampaní v zahraničí Závěr

3 Úvod Co je stigma? Řecký původ – Podstatné jméno vycházející z kořene slov „označit“, „poukázat na něco“ (Simon, 1992) – Tělesná označení (vypálené, vytetované) lidem s „neobvyklým a špatným morálním statutem“ (Goffman, 1963) – Otroci, kriminálníci... byli rituálně označováni, aby se jim ostatní vyhýbali a to zvláště na veřejných místech (Goffman, 1963) – Stigma těsně spjato s pocitem studu (Simon, 1992)

4 Úvod Co je stigma? Definice: Specifický atributivní proces, kdy jsou jedinci, společenské skupině nebo fenoménu připisovány sociálně diskreditující vlastnosti, na jejichž základě dochází k vyloučení ze sféry normality do sféry deviace (Goffman, 1963)

5 Úvod Co je stigma? Klíčové pojmy: Předsudek (Prejudice), Stereotyp (Stereotype) Atribuce (Attribution) Nálepka (Label) Deviace (Deviation) Diskriminace (Discrimination) Sociální vyloučení (Social exclusion) Sebe-stigmatizace (Self-stigma)

6 Úvod Důsledky stigmatizace v psychiatrii: Medicína – disease vs illness zdravotní stav vs jak je nemoci rozuměno a jak je s ní zacházeno ve společnosti (Prince, 2013)

7 Úvod Důsledky stigmatizace v psychiatrii: Lidé s duševním onemocněním stigmatizováni po celém světě (Angermeyer, Matschinger, & Schomerus, 2013)(Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius, & Leese, 2009) Zdroj: dle Chromý in Höschl, Libiger, and Švestka, 2002

8 Úvod Důsledky stigmatizace v psychiatrii: Problém znalostí, postojů a jednání (Thornicroft, Rose, Kassam, & Sartorius, 2007) Znalosti – evidence o nedostatku znalostí a zkreslených představách – mýty o duševně nemocných, možnostech léčby atd. – Měření pomocí MAKS – Mental Health Knowledge Survey Postoje – zahrnují nejen myšlenky, ale i emoční reakce – Měření pomocí CAMI – Community Attitudes Toward Mental Illness Jednání – diskriminace – Měření pomocí RIBS – Reported and Intended Behaviour Scale

9 Úvod Důsledky stigmatizace v psychiatrii: Důsledky pro duševně nemocného a společnost Omezení životních šancí Vyloučení z každodenních činností včetně zaměstnání Izolace Internalizované stigma – nemocným i rodinou Neochota vyhledávat odbornou pomoc Zhoršená péče o fyzické zdraví Zhoršený průběh onemocnění Zvýšené náklady na duševní onemocnění

10 Zdroj: Time-to-change.org.uk Úvod

11 Důsledky stigmatizace v psychiatrii: Důsledky pro psychiatrii Neatraktivní obor mezi studenty medicíny Neochota praktických a jiných lékařů poskytovat péči ve stejné kvalitě jako lidem bez duševních onemocnění Financování oboru nereflektuje společenskou významnost duševních onemocnění Překážka rozvoje péče dle dostupné evidence o efektivitě a cost-efektivitě => prioritní postavení v politických dokumentech, akčních plánech, usneseních atd. (EC, 2005; WHO, 2001, 2005, 2013)EC, 2005WHO,

12 Cíle 1.Zjistit míru reportovaného a zamýšleného jednání v České republice 2.Porovnat výsledky s Anglií 3.Adaptovat škálu RIBS pro ČR

13 Metody Dotazník RIBS - ČR Reportované jednáníZamýšlené jednání 1. Žijete v současné době nebo jste někdy v minulosti žil s někým, kdo má/měl psychické onemocnění? 5. Do budoucna by mi nevadilo žít společně s někým, kdo má psychické onemocnění. 2. Pracujete nyní, nebo jste někdy v minulosti pracoval/a spolu s člověkem s psychickým onemocněním? 6. Do budoucna by mi nevadilo pracovat společně s někým, kdo má psychické onemocnění. 3. Máte nyní nebo jste někdy v minulosti měl/a souseda/sousedku s psychickým onemocněním? 7. Do budoucna by mi nevadilo bydlet v sousedství někoho, kdo má psychické onemocnění. 4. Máte v současné době, nebo jste někdy v minulosti měl/a blízkého kamaráda/ku s psychickým onemocněním? 8. Do budoucna by mi nevadilo přátelit se s někým, u koho se objevilo psychické onemocnění.

14 Metody Dotazník RIBS - ČR Překlad dle WHO guidelines – forward-backward translation Omnibus: Výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života (od roku 1995) 311 vyškolených tazatelů – listopad, prosinec 2013 Osloveno potenciálních respondentů 14 % odmítlo respondentů – reprezentativní vzorek z hlediska pohlaví, věku a regionu

15 Metody Dotazník RIBS - Anglie Omnibus 150 vyškolených tazatelů – NHS, respondentů – reprezentativní vzorek z hlediska pohlaví, věku a zaměstnanecké pozice

16 Výsledky: respondenti

17 Výsledky: reportované jednání P<0,001 *odmítlo odpovědět 0,5%

18 Výsledky: reportované jednání P<0,001 *odmítlo odpovědět 0,5%

19 Výsledky: reportované jednání P-NS *odmítlo odpovědět 0,3%

20 Výsledky: reportované jednání P<0,001 *odmítlo odpovědět 0,3%

21 Výsledky: zamýšlené jednání P<0,001

22 Výsledky: zamýšlené jednání P<0,001

23 Výsledky: zamýšlené jednání P<0,001

24 Výsledky: zamýšlené jednání P<0,001

25 Výsledky: zamýšlené jednání Statisticky významný vztah mezi skóre na škále zamýšleného jednání a věkovou skupinou – ČR i Anglie Odpověď „nevím“ u české populace – Starší 55 let – Nižší úroveň vzdělání

26 Diskuse Faktory lingvistické – „Psychické onemocnění“ vs. „mental health problems“ – „Nevadilo by mi“ vs. „I would be willing to“

27 Diskuse Faktory kulturní – Chápání pojmů „člověk s duševním onemocněním“; „duševní onemocnění“ atp. – délka veřejné diskuse, přesun péče do komunit, destigmatizační kampaně, organizace na podporu práv atd. => odtabuizování tématu, duševní zdraví jako kontinuum

28 Diskuse

29 https://www.youtube.com/watch?v=SE5Ip60_ HJk https://www.youtube.com/watch?v=SE5Ip60_ HJk Diskuse

30 https://www.youtube.com/watch?v=SE5Ip60_ HJk https://www.youtube.com/watch?v=SE5Ip60_ HJk Diskuse

31 Zdroj: youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQ GYc https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQ GYc Diskuse

32 Stigmatizace – závažný společenský problém Ojedinělá data o prevalenci stigmatizujícího jednání v ČR - i přes určitá omezení – může vypovídat spíše o neznalosti? Míra stigmatizujícího jednání v ČR alarmující Téma stigmatizace v ČR relativně výzkumně i prakticky zanedbáno – kampaně + zaměřené intervence a programy Data mohou dále posloužit pro evaluaci destigmatizačních kampaní Závěr

33 Angermeyer, M. C., Matschinger, H., & Schomerus, G. (2013). Attitudes towards psychiatric treatment and people with mental illness: changes over two decades. British Journal of Psychiatry, 203(2), doi: /bjp.bp Crisp, A. H., Gelder, M. G., Rix, S., Meltzer, H. I., & Rowlands, O. J. (2000). Stigmatisation of people with mental illnesses. British Journal of Psychiatry, 177, 4-7. doi: /bjp Eisenberg, D., Downs, M. F., Golberstein, E., & Zivin, K. (2009). Stigma and Help Seeking for Mental Health Among College Students. Medical Care Research and Review, 66(5), doi: / Evans-Lacko, S., Rose, D., Little, K., Flach, C., Rhydderch, D., Henderson, C., & Thornicroft, G. (2011). Development and psychometric properties of the reported and intended behaviour scale (RIBS): a stigma-related behaviour measure. Epidemiology & Psychiatric Science, 20(3), Givens, J. L., & Tjia, J. (2002). Depressed medical students' use of mental health services and barriers to use. Academic Medicine, 77(9), doi: / Chew-Graham, C. A., Rogers, A., & Yassin, N. (2003). 'I wouldn't want it on my CV or their records': medical students' experiences of help-seeking for mental health problems. Medical Education, 37(10), doi: /j x Komiya, N., Good, G. E., & Sherrod, N. B. (2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 47(1), doi: // Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, doi: /annurev.soc Phelan, J. C., Bromet, E. J., & Link, B. G. (1998). Psychiatric illness and family stigma. Schizophrenia Bulletin, 24(1), Rusch, N., Angermeyer, M. C., & Corrigan, P. W. (2005). Mental illness stigma: Concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma. European Psychiatry, 20(8), doi: Simon, B. (1992). Shame, stigma, and mental illness in ancient Greece. Stigma and mental illness, Stigma, G. E. (1963). Notes on the management of spoiled identity. New Jersey: Prentice ttall, 1, 963. Thornicroft, G. (2006). Shunned: Discrimination against people with mental illness: Oxford. Thornicroft, G., Brohan, E., Rose, D., Sartorius, N., & Leese, M. (2009). Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: A cross-sectional survey. The Lancet, 373(9661), doi: 6736%2808% Thornicroft, G., Rose, D., Kassam, A., & Sartorius, N. (2007). Stigma: Ignorance, prejudice or discrimination? The British Journal of Psychiatry, 190(3), doi: Vogel, D. L., Wade, N. G., & Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of Counseling Psychology, 54(1), doi: / WHO. (2001). The World health report: 2001: Mental health: new understanding, new hope. WHO. (2005). Mental Health Action Plan for Europe: Facing the Challenges, Building Solutions. First WHO European Ministerial Conference on Mental Health, Helsinki, Finland January 2005: World Health Organization. WHO. (2011). Mental Health Atlas. Geneva: World Health Organization. WHO. (2013). The European Mental Health Action Plan. Copenhagen. Winkler, P., Csémy, L., Janoušková, M., Bankovská Motlová, L. (2014). Stigmatizující jednání vůči duševně nemocným v Česku a Anglii: dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku popullace. Psychiatrie, 18(2). V tisku Reference


Stáhnout ppt "Stigma a duševní onemocnění: prevalence reportovaného stigmatizujícího jednání v ČR a Anglii Petr Winkler Ladislav Csémy Miroslava Janoušková Lucie Bankovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google