Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR a finanční sektor Leden 2009 Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR a finanční sektor Leden 2009 Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR."— Transkript prezentace:

1 Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR a finanční sektor Leden 2009 Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR

2 2© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Svět kolem nás – update Leden 2009 Finanční krize odstartovala před více než rokem problémy na americkém trhu nemovitostí K akutnímu ohrožení finančního systému došlo po zářijových kolapsech amerických investičních bank a pojišťovny AIG To, že v případě Lehman Brothers přišli o peníze i držitelé dluhu vedlo k fatálnímu růstu nedůvěry a ohrožení mnoha institucí Během několika týdnů se krize přelila přes Atlantik a destabilizovala evropský bankovní sektor Nicméně masivní intervence stabilizovaly trhy a omezily nedůvěru. Problémy tím však nekončí, neboť na místo hrozby finanční krize (stále nekončící) je na pořadu dne boj proti hrozbě světové recese Ve snaze oslabit její dopady přijímají vlády další nákladné stabilizační balíčky, nicméně ani ty nebudou sto kompenzovat pokles soukromé spotřeby a investic A pokračující potíže finančního sektoru vedou k dalším intervencím U mnohé země, navíc, ohrožuje obtížný přístup k financování pro stát Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

3 1.Dobré roky české ekonomiky 2. Mechanismus krize a jeho dopady 3. Jak přežít pokles

4 4© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Skvělé roky české ekonomiky Od začátku dekády ekonomiky zrychlovala tempo růstu, i když podmínky nebyly vždy příznivé Vlna FDI přinesla posílení růstu investicemi a poté i zlepšením exportní výkonnosti Spotřeba domácností (včetně růstu zadlužení) se však nedostala do „neudržitelných“ teritorií Ekonomické růsty kolem 6% v letech 2005 – 2007 byly „dobře vybalancované“ Makro stabilita byla zachována, inflace byla nízká a úrokové sazby se dostaly na evropskou úroveň Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

5 5© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Robustnost vnější pozice ekonomiky je nedoceněným aktivem Obrat v bilanci zahraničního obchodu byl hlavně důsledkem přílivu zahraničních investic Důsledkem stejného procesu je i rostoucí deficit bilance výnosů. Skutečnost, že velká část zisku je reinvestována, působí pouze posun v čase Nyní se dynamiky importů a exportů přiblížily, ale nové kapacity (třeba Nošovice) mohou přinést další zlepšení Nejistoty v oblasti platební bilance: Důsledky posílení směnného kurzu na konkurenční schopnost Promítnutí poklesu poptávky po exportu do dovozů Možná vyšší pozornost externí bilanci při analýzách zemí Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

6 6© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Trend posilování koruny je jedním z podstatných mechanismů pro zachování makro stability v poslední dekádě Důvody podporující posilování: Rychlý růst při relativně nízké cenové a mzdové úrovni Silné fundamentals Proti: Nízké úroky a omezené množství investovatelných aktiv Slabší makro zemí v regionu, které koruna často sleduje Platební bilance přes dobrou strukturu bude deficitní i v budoucnu Důsledky vysoké apreciace kurzu: Pokles příjmů exportérů Vysoký růst mezd v eurech Snižující se konkurenční schopnost Díky současnému vývoji, roste riziko volatility Příliš velké posílení v roce 2008? Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

7 7© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Dnešní problémy neřeší problémy včerejší Poté, co se podaří stabilizovat finanční trhy, je prioritou „omezení ztrát při zpomalení růstu“. K němu ale nepochybně dojde: Výrazné zpomalení světového růstu, který se promítne do poklesu poptávky po exportech, pokles tempa investic Ztížení přístupu k bankovním úvěrům (při jejich rostoucí potřebě od podniků), obdobné (ne-li větší) problémy na kapitálovém trhu Riziko výrazného poklesu spotřebitelské důvěry Situaci ztěžuje proběhlé posílení kurzu Kč a nejistota provázející proběhlou korekci Problémy v našem veřejném sektoru řešeny (pokud) pomalu: „Fiskální konsolidace“ projde testem Změny v oblasti penzí (vysoké přerozdělení) a zdravotnictví (efektivita a udržitelnost) Flexibilita pracovní trhu a výkonnost vzdělávacího systému Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

8 8© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Před českou representací stojí i některé strategické otázky Extrémní rozdílnost názorů vlády a opozice na daňový systém je zdrojem velké nejistoty pro ekonomiku Nedocenění provázanosti naší ekonomiky s evropským trhem může vést ke vzniku situací, které naše firmy znevýhodní Strategicky klíčová diskuse o euru je nahrazovaná ideologickou diskusí a zpochybnitelnými argumenty. Ale i návrhy zastánců přijetí eura neoplývají konzistencí. Není pochyb o tom, že připravenost naší ekonomiky na přijetí eura roste. Lze obtížně doložit, že ČR je méně flexibilní než průměrná ekonomika eurozony, a naopak, benefity z přijetí eura jsou pro ČR relativně vysoké Předchozí roky vytvořily dojem, že ekonomika je odsouzena k úspěchu bez ohledu na „politiky“. To nyní neplatí. Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

9 Co čeká světovou (a českou) ekonomiku?

10 10© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Globální recese ? Naše první „recese“ ? Zpomalení ekonomiky zastihne prakticky celý průmyslový svět, což komplikuje překonání poklesu Čísla z USA (auto prodej, maloobchod či ceny nemovitostí) ukazují dramatický dopad omezení spotřeby Ne všechny ekonomiky však prožily v posledních letech neudržitelný růst spotřeby, trhy aktiv ukazují dramaticky rozdílný vývoj Naše země prožila zpomalení koncem 90. let, které však mělo do velké míry strukturální povahu Současný vývoj je tedy pro nás novým fenoménem, zejména díky velké otevřenosti ekonomiky Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

11 11© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Evropská recese Evropa může být ovlivněna krizí dokonce více než USA Finanční sektor EU má nemalou expozici na riziková aktiva Politická realita EU komplikuje přijímání rozhodnutí Obecně jsou evropské trhy méně efektivní a flexibilní Robustní (a nákladné) akce vlád budou (dřív či později) stabilizovat finanční trhy (není jiná možnost) Klíčový je ale dopad krize na reálnou ekonomiku EU je největší exportní ekonomika, vliv světového zpomalení bude velký Důvěra spotřebitelů v EU vždy nízká, hrozí její další propad Přístup ke kapitálu bude omezen celosvětově, funding bude dražší, rizikové přirážky výrazně vzrostou a až poté se vrátí na „standardní úroveň“ Ani nákladné vládní plány nemohou kompenzovat dopady snížení soukromé spotřeby na ekonomiku. Navíc mohou destabilizovat makro ukazatele. Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

12 12© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Česká recese Předpoklad, že naše země bude současnou krizí ovlivněna málo není reálný Vysoká provázanost naší ekonomiky s EU Vysoký podíl vývozů na HDP, navíc v citlivém sektoru Občané jsou ovlivněni informacemi stejně jako na jiných trzích Váhavá reakce vlády má své důvody, nicméně k posunu dochází Snaha nepodkovávat důvěru domácností i firem je vlastní každé vládě Počáteční „pro Kč“ ovlivnila jednání Díky světové povaze recese lze aktivními politikami v malých zemích dosáhnout jen malého efektu Zachování makro stability u plovoucích měn je důležité V současné fázi je však i z politického hlediska atraktivní přejít do tábora „aktivistů“, o což se naše vláda snaží. Ovšem hledání správných opatření je velmi obtížné… Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

13 13© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Jak zpomaluje i krizí nepřímo zasažená ekonomika Reakce na očekávání zpomalení Banky zpřísňují úvěrovou politiku, na mnohé projekty nejsou peníze Firmy redukují zbytné náklady, zpomalují investice Obyvatelstvo postupně snižuje ochotu nakupovat (zbytné) zboží a služby Pokles zahraniční poptávky v „globálním“ světě V okamžiku, kdy (pružně řízené) firmy zaznamenají poptávku, omezí výrobu Pokles výroby finálního produktu se okamžitě promítne na subdodavatele Obyvatelé disponují méně penězi (méně pracují či práci ztratí) či čelí nejistotě Důsledky i pro ostatní firmy a podnikání Nižší kupní síla a pokles důvěry snižuje ochotu utrácet i za služby a místní zboží Klesající poptávka omezí nabídku s důsledky stejnými jako výše Počáteční negativní očekávání se tím potvrzují a ještě zesilují Zpomalení ekonomiky počíná u firem a až poté dojde i na obyvatelstvo. Při oživení naopak reagují rychleji firmy, obyvatelé déle váhají. Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

14 14© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Co čeká Česko – Finanční sektor Finanční sektor byl ve velmi dobré kondici na počátku krize Ale otázka důvěry (a částečně stability) není v našich rukou Stabilní neznamená prostý ztrát, možné jsou jak investiční tak i úvěrové ztráty Trend k vyššímu kapitálu, likviditě a přísnějšímu posuzování rizik I finančně „nezasažené“ instituce přistupují ke zpřísnění úvěrových politik a vyšším přirážkám Chování bankovního průmyslu ovlivní do určité míry vývoj ekonomiky Nebankovní finanční sektor (stejně tak jako podnikání vysoce závislé na dostupnosti úvěrů) budou výrazně ovlivněny horší dostupností (či vyšší cenou) úvěrů Propad na trhu akcií má menší důsledky pro českou ekonomiku a zejména odrazem struktury obchodovaných akcií Kde jsou bílý rytíři? Jsou jimi venture či státní fondy? Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

15 15© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Veřejný sektor a makro důsledky Nedojde-li ke značnému oslabení směnného kurzu, úrokové sazby půjdou dolů (tento text se nemění od října 2008, dnešní kurz je zřejmě „na hraně“) Deficit poroste Za současných okolností není vhodné kompenzovat výpadky příjmů poklesem výdajů, vláda zřejmě přejde i k aktivním rozpočtovým opatřením Ta mohou být suboptimální, neb jsou značně ovlivněna „volbami“ V oblasti finanční regulace budou vznikat iniciativy na změny v dohledu a regulaci Některé budou racionální a prosaditelné (zvýšení transparence trhů), jiné racionální a neprosaditelné (koncentrace dohledů, fakticky racionální) a jiné špatné (obecně nárůst regulace, státní zásahy a restrikce) Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

16 16© 2009 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Důsledky pro reálnou ekonomiku Pro podniky, příliš špatných zpráv Silný kurz, slabá zahraniční (i domácí) poptávka, méně přátelské a velmi obezřetné banky, hrozba fiskálních omezení… …což povede nejen ke zpomalení růstu ekonomiky, ale i ohrožení podniků „Státní balíčky“ mohou situaci jen mírně zlepšit Podniky mohou adekvátními reakcemi snížit ztráty: Přizpůsobení poptávce, redukce nákladů, flexibilita Scénáře možných šoků či negativních vlivů, potřeba opětovně posoudit podstupovaná rizika Kvalitní řízení firemních financí Krize přináší i příležitosti Mnohá aktiva jsou relativně levná Ovšem valuace jsou velmi obtížné Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

17 Jak přežít (či nepřežít) recesi

18 18© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Je finanční krize u konce? Obrovské ztráty finančních institucí oznámených v minulých dnech nejsou překvapením Nicméně pokud bilance mnoha bank stále obsahují nadceněná toxická aktiva, je to velmi špatná zpráva Finanční instituce totiž čeká dopad zpomalení ekonomiky – zhoršení bonity „standardních dlužníků“ Neschopnost či jen neochota bank své klienty „podržet“ může znamenat výrazně horší dopady zpomalení ekonomiky na podniky Horší situace podniků by se promítla do situace na pracovním trhu a důvěry lidí v ekonomiku Proto je klíčové, aby alespoň část finančního sektoru byla schopna pokud možno „normální funkce“, i když dopad krize na její hospodaření bude nemalý Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

19 19© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Co lze očekávat od „státních balíčků“ Povaha nastupující recese zvýrazňuje význam vládních politik Zároveň je třeba, aby očekávání od vlád byla reálná Neudržitelná a neufinancovatelná opatření mohou situaci zhoršit Shoda na odmítnutí protekcionismu je dobrá zpráva Instrumenty krizového managementu Automatické stabilizéry Snížení daní (odpisy) Zvýšení výdajů „Tržně konformní“ podpora podniků Slabá místa jsou účinnost, rychlost a důsledky pro makro politiky Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

20 20© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Globální recese s individuálními dopady Zpomalení ekonomiky má významně odlišný dopad na různé odvětví Ovšem ani kombinace méně postiženého sektoru a slabšího podniku není bezpečný Navíc, i méně postižené sektory vyžadují adekvátní změny strategie Analogicky to platí i pro lidi Finanční instituce v ČR jsou nyní „méně postižené“ Větším dopadem než finanční krize (a důsledky investic) bude dopad zpomalení ekonomiky a zhoršení kreditní kvality Pokles zisků a oslabení institucí povede k potřebě redefinice strategie Nástup krize byl nečekaný, hloubka větší než čekávaná a konec zatím v nedohlednu. Ale konec světa to není. Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

21 Krize a oblast treasury

22 22© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Vliv na klíčové oblasti firem Reálná ekonomika Ačkoliv je dopad diferencovaný, výhled je neradostný ve většině sektorů Krátkodobě pokles často dvouciferný, otázka zlepšení v tomto roce nejasná Finanční situace firem České banky schopny klienty podporovat Renesance „relationship banking“ a jednoduchých produktů Velmi pravděpodobně se u firem zhoršuje cash flow Co s finančními „přebytky“ „Cash is king“, a to větší než dříve Díky volatilitě trhů lze stále utrpět u investic nemalé ztráty Akvizice v reálné ekonomice nepochybně levné, ale valuace „velmi obtížné“ Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku

23 23© 2008 Deloitte Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Situace na finančních trzích Volatilita klíčové slovo Forex Všichni nemohou oslabovat Regionální linky posíleny Premium pro „silné měny“ Obrat po čase? Úrokové sazby Velké země sníží sazby „regardless..“ Malé plovoucí měny budou muset občas „podporovat kurz“ ČR se blíží této situaci, ale zřejmě v ní není Klesající cena primárních i sekundárních zdrojů se může projevit v ceně úvěrů více, než akce CB Světová Finanční krize a její dopad na českou ekonomiku


Stáhnout ppt "Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR a finanční sektor Leden 2009 Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google