Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj evolučních teorií Autor: Mgr. Tomáš HasíkUrčení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj evolučních teorií Autor: Mgr. Tomáš HasíkUrčení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie."— Transkript prezentace:

1 Vývoj evolučních teorií Autor: Mgr. Tomáš HasíkUrčení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Pohled na evoluci v minulosti Starověk – vývoj organismů byl připouštěn (Anaximandros z Milétu, 610 – 546 př. n. l. – v pradávných oceánech žily ryby, které ztratily šupiny a stala se z nich suchozemská zvířata a posléze i člověk) Středověk – útlak přírodních věd v Evropě, veřejné publikování evolučních teorií vyloučeno

3 Pohled na evoluci v minulosti Carl Linné (1707 – 1778) odmítal možnost vzniku nových druhů, považoval druhy za neměnné. Později připustil možnost vzniku nových druhů (rostlin), například křížením. Carl Linné

4 Pohled na evoluci v minulosti Georges Louis Leclerc Buffon (1707 – 1788) Svými názory o možné proměně jedněch druhů vlivem prostředí v jiné ovlivnil další badatele (např. Lamarcka). Jeden z nejvýznamnějších přírodovědců nejen své doby. Georges Leclerck Buffon

5 Pohled na evoluci v minulosti Georges Cuvier (1769 – 1832). Uznávaný anatom své doby dokázal na základě zbytků kosterního materiálu rekonstruovat tělesnou stavbu vyhynulých živočichů, myšlenku přeměn jedněch druhů v jiné však odmítal. Stoupenec teorie katastrofismu (zkameněliny jsou pozůstatkem organismů zhynulých při přírodních katastrofách po nichž následovalo přistěhování organismů ze sousedních oblastí Georges Cuvier

6 Lamarckismus Jean Baptiste Pierre Lamarck (1744 - 1829) je autorem první ucelené teorie evoluce organismů zvané lamarckismus (1809). Dává do souvislosti změny organismů s charakterem prostředí, vychází ovšem z mylného předpokladu aktivního a „chtěného“ přizpůsobování organismů k měnícímu se prostředí a dědění znaků získaných v průběhu života (např. intenzivnějším používáním určitých orgánů). Teorie však je neplatná, neboť neexistují mechanismy přepisu struktury bílkovin do DNA. Jean Baptiste Lamarck

7 Charles Darwin Charles Robert Darwin (1809 – 1882) svoji evoluční teorii publikoval v díle „O původu druhů přírodním výběrem“ (1859). Jeho další významné dílo „O původu člověka“ (1871) vyvolalo mnohé odmítavé reakce. Ve stejném období vypracoval obdobnou teorii i další anglický biolog – Alfred Russel Wallace (1823 – 1913).

8 Charles Darwin

9 O původu druhů 1859

10 Základní Darwinovy teze 1.Organismy jsou vývojovým pokračováním společných předků „původem postupnou úpravou – descent with modification“ 2.Přírodní výběr je mechanismus selektující adaptace Vychází z poznatků získaných během několikaleté plavby kolem světa na lodi Beagle

11 Plavba lodi HMS Beagle 1831 - 36

12 Darwinismus Princip darwinismu vychází ze zjištění, že populace je variabilní. V každé generaci vzniká rozmnožováním množství jedinců, z nichž však jen málo přežívá a ještě méně dosahuje dospělosti a zanechává potomstvo. Většinu jedinců eliminuje přírodní (přirozený) výběr. Podstatou přírodního výběru je selekce jedinců na základě působení abiotických i biotických složek prostředí. Přežívají a rozmnožují se jedinci nejlépe adaptovaní.

13 Princip přirozeného výběru

14

15

16 Přírodní výběr – rezistence bakterií

17 Sociální darwinismus Myšlenkový směr aplikující principy darwinismu na lidskou společnost Zneužíván proti sociálně slabším či zdravotně handicapovaným vrstvám obyvatelstva

18 Neodarwinismus Současná teorie evoluce – vychází z klasického darwinismu (opravuje však jeho nedostatky – např. Darwin obdobně jako J. B. Lamarck předpokládal dědičnost získaných znaků), který je doplněn o moderní poznatky genetiky (v době Darwina nebyly výsledky práce J. G. Mendela dostatečně rozšířeny a doceněny), molekulární biologie, paleontologie, taxonomie, apod.

19 Teorie sobeckého genu Teorie je založena na představě, že organismy jsou pouze schránkami genů, které je využívají ke své replikaci a šíření. Autorem teorie je Richard Dawkins

20 Protidarwinovské hnutí V současné době panují zejména v USA a některých zemích západní Evropy silné protidarwinovské tendence s náboženským podtextem. Na soudní úrovni se vedou spory o výkladu evoluce v učebnicích. Značná část populace nemá o evoluci života objektivní informace a neuznává ji.

21 Zdroje obrázků http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_von_Linn%C3%A9.jpg PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_von_Linn%C3%A9.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges- Louis_Leclerc,_Comte_de_Buffon.jpg?uselang=cs PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges- Louis_Leclerc,_Comte_de_Buffon.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuvier-1769-1832.jpg PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuvier-1769-1832.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean- Baptiste_de_Lamarck.jpg?uselang=cs PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean- Baptiste_de_Lamarck.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_1816.jpg PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_1816.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_aged_51.jpg PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_aged_51.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwin_restored2.jpg PD http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwin_restored2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Origin_of_Species_title_page.jpg PD http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Origin_of_Species_title_page.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:PSM_V57_D097_Hms_beagle_in_the_str aits_of_magellan.png PD http://en.wikipedia.org/wiki/File:PSM_V57_D097_Hms_beagle_in_the_str aits_of_magellan.png

22 Zdroje obrázků http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voyage_of_the_Beagle.jpg CC 3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voyage_of_the_Beagle.jpg http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/bergstrom_02 http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=381 &topic_id=&keywords= http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=381 &topic_id=&keywords=


Stáhnout ppt "Vývoj evolučních teorií Autor: Mgr. Tomáš HasíkUrčení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google