Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_12_INOVACE_100 Leden 2012Mgr. Regina Kokešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_12_INOVACE_100 Leden 2012Mgr. Regina Kokešová."— Transkript prezentace:

1 VY_12_INOVACE_100 Leden 2012Mgr. Regina Kokešová

2  Určeno k doplnění základních informací  Rozšíření znalostí  Poukázání na další informační zdroje  Práce s textem  V závěru ověření znalostí formou kontrolních otázek

3  různá – řazení podle společenského žebříčku  nejvýše majitelé továren, dolů, hutí, velkostatků, velkoobchodů  mejitelé menších továren, statkáři  právníci, lékaři, inženýři,učitelé, státní úředníci, sedláci, církevní hodnostáři  dělníci služebné nádeníci, žebráci

4 Ve společnosti je podle nich přítomen konflikt mezi ovládanými a vládnoucími, který bude odstraněn zrušením soukromého vlastnictví a nastolením beztřídní, komunistické společnosti. http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel _Marx http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich _Engels

5 KOMUNISTICKÝ MANIFEST - Manifest ve zhuštěné podobě podává nauku o třídním boji a končí vyzváním: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ KAPITÁL - Obsahem knihy je analýza a kritika kapitalistické společnosti a zejména kapitalistického způsobu výroby a distribuce statků. První, nejstudovanější část Kapitálu obsahuje analýzy hodnoty zboží a peněžního oběhu. Zavádí pojem „nadpráce“: dělník musí odpracovat určitou nutnou pracovní dobu, aby vznikla hodnota, z níž uživí sebe a rodinu; poté však musí pracovat dále, aby uživil také kapitalistu. Z této „nadpráce“ tedy vzniká nadhodnota

6  stoupenci učení Marxe a Engelse  také se označovali jakosocialisté  v důsledku rozvoje výrobních prostředků společenské výroby dochází k rozporu mezi třídami a k třídnímu boji mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými.  Hlavním motorem dějin je podle Marxe právě rozvoj výrobních prostředků a tím růst produktivity výroby, jimž přestanou stávající výrobní vztahy vyhovovat a rostoucí kvantita tohoto rozporu vede ke kvalitativní změně výrobních vztahů

7  Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem.  tvrdí, že lidská pospolitost se umí seberegulovat a spravovat bez těchto dle anarchistů umělých a člověku nepřirozených překážek. Cílem anarchismu je společnost bez vlády.

8  hnutí za práva žen  snaha o získání volebního práva  Pro feminismus bylo důležité 19. století, které se zaměřilo především na získání volebního práva. První zemí, kde bylo toto právo přiznáno ženám na jejich nátlak, byl Nový Zéland v roce 1893, ale například Švýcarsko až v roce 1971.  Hnutí žen v 19. a na počátku 20. století bylo vedeno pojmy práva a rovnosti. Většina tehdejších historiků poukazuje na souvislost s rozvojem průmyslu a kapitálu provázeným hlubokými změnami ve společenských a politických systémech. Vznikala zde příležitost a v určitých vrstvách a systémech i nutnost placené práce žen a tím možnost ekonomické nezávislosti na muži a rodině.

9  Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu,etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. http://cs.wikipedia.org/wiki/So ubor:Judenstern_JMW.jpg

10 Semitské jazykové skupiny http://cs.wikipedia.org/wiki/Semitsk%C3%A9_jazyky

11  O co usilovali Marx a Engels?  Jak se nazývají stoupenci jejich učení?  Která významná díla napsali?  Jak se nazývají skupiny lidí, kteří odmítají jakýkoliv řád?  Co je to feminismus?  O co usilovaly ženy v 19. století?  Ve které zemi bylo nejdříve uznáno volební právo pro ženy?  Co je to antisemitismus?

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/


Stáhnout ppt "VY_12_INOVACE_100 Leden 2012Mgr. Regina Kokešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google