Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektu: Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektu: Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektu: Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: KONSTRUKCE GRAFU ELIPSY Označení DUM: VY_32_INOVACE_02_2_14 Autor: Mgr. Helena Šenkeříková Datum: 10. 7. 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Matematika Tematický okruh: Analytická geometrie Ročník: 3. ročník Anotace: Názorná ukázka vytvoření dané křivky podle definice, ukázka konstrukce i podle jiných vztahů, které jsou odvozeny a dokázány před názornou ukázkou. www.zlinskedumy.cz

2 KONSTRUKCE GRAFU ELIPSY 1. Vykreslení grafu podle definice 2. Konstrukce grafu podle parametrických rovnic - trojúhelníková konstrukce 3. Konstrukce grafu pomocí dělení obou poloos - příčková konstrukce

3 1. Vykreslení grafu podle definice

4 ELIPSA V rovině jsou dány 2 různé body (ohniska elipsy E, F). Množinu všech bodů X v dané rovině, které mají součet vzdáleností od obou ohnisek konstantní a tento součet je větší než vzdálenost ohnisek, nazýváme elipsou. Platí: |EX| + |FX| = 2a, kde a je hlavní poloosa elipsy

5

6

7 2. Konstrukce grafu podle parametrických rovnic - trojúhelníková konstrukce

8 Rovnice elipsy se středem S[0,0]: Víme, že platí: cos 2  + sin 2  Tedy platí i: Z toho plyne, porovnáme-li s rovnicí elipsy, že množina bodů elipsy má souřadnice [acos , bsin  ], což je průsečík kolmice vedené z průsečíku ramene úhlu  s kružnicí o poloměru a s rovnoběžkou vedenou průsečíkem ramene úhlu  s kružnicí o poloměru b (viz následující obrázek).

9

10

11 3. Konstrukce grafu pomocí dělení obou poloos - příčková konstrukce

12 p q Rozdělíme poloosu a i poloosu b na stejný počet dílků, označme, že jich bude n. Z poloosy a je přeneseme na obdélník, opsaný elipse, viz obrázek. Pak zvolíme m dílků na poloose b od středu elipsy, na obdélníku od pravého vrcholu elipsy. Pak spojíme hlavní vrcholy s těmito body podle obrázku přímkami p,q. Průsečík je bodem elipsy.

13 rovnice přímky p : rovnice přímky q : Souřadnice průsečíku musí vyhovovat oběma rovnicím, řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Vyjde nám,. Chceme dokázat, že tento průsečík vyhovuje rovnici elipsy: b 2 x 2 +a 2 y 2 =a 2 b 2 Dosadíme souřadnice průsečíku do rovnice: | : a 2 b 2 |. Z toho plyne, že rovnice vždy platí pro libovolná přirozená čísla m,n. Takže každý průsečík takto sestrojený leží na elipse. Důkaz: Poznámka: Protože elipsa je souměrně sdružená podle obou os, platí totéž pro zbývající kvadranty, jen osově převráceně.

14

15 ÚKOL: Proveďte konstrukci elipsy Použijte trojúhelníkovou metodu.

16 1. Narýsujeme osový kříž a dvě soustředné kružnice o poloměru 8 cm a 5 cm

17 2. Narýsujeme ze středu polopřímku (koncové rameno orientovaného úhlu – čím menší úhel, tím je konstrukce přesnější)

18 3. Průsečíkem polopřímky a menší kružnice vedeme rovnoběžku s osou x, průsečíkem s větší kružnicí vedeme kolmici

19 4. Průsečík rovnoběžky a kolmice je bod elipsy

20 5. Narýsujeme další polopřímku a vedeme průsečíky rovnoběžku a kolmici

21 6. Narýsujeme další polopřímku a vedeme průsečíky rovnoběžku a kolmici

22 7. Průsečík rovnoběžky a kolmice je další bod elipsy

23


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektu: Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony:"

Podobné prezentace


Reklamy Google