Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

volby a volební systémy v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "volby a volební systémy v ČR"— Transkript prezentace:

1 volby a volební systémy v ČR

2 Osnova Volby prvního a druhého řádu
Metodiky přepočítávání hlasů na mandáty Vybrané politické strany a jejich program

3 Volby prvního a druhého řádu
Volby prvního řádu: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Volby druhého řádu: Senát ČR; Obecní zastupitelstvo; Krajské zastupitelstvo; Evropský parlament; Referendum;

4 Volby prvního řádu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR): Aktivní volební právo – od 18 let; Pasivní volební právo – od 21 let; Volí se všichni poslanci (200) najednou na 4 roky; Volba probíhá dle zásad poměrného zastoupení (tzv. d´Hondtova metoda); První volby do PSP ČR proběhla v roce 1996 (1998, 2002, 2006, 2010);

5 Volby druhého řádu Volby do Senátu ČR:
Aktivní volební právo – od 18 let; Pasivní volební právo – od 40 let; Volí se senátoři (celkem 81) postupně po třetinách (co 2 roky) na 6 let; Volba probíhá dle zásad většinového systému (tzn. v prvním kole může zvítězit kandidát s více než 50 % hlasů; do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v prvním kole a následně rozhoduje zisk více hlasů v druhém kole); První volby do PSP ČR proběhla v roce 1996 (1998, 2002, 2006, 2010);

6 Volby druhého řádu Volby do obecních zastupitelstev:
Aktivní volební právo – od 18 let; Pasivní volební právo – každý volič (tj. od 18 let); Volba probíhá dle zásad poměrného zastoupení (tzv. d´Hondtova metoda); Kvórum – 5 %; Preferenční hlasy – 10 %; Počet mandátů v zastupitelstvu je stanoven v závislosti na počtu obyvatel obce. První volby proběhly v roce 1994 (1998, 2002; 2006; 2010).

7 Volby druhého řádu Volba do krajských zastupitelstev:
Aktivní volební právo – od 18 let; Pasivní volební právo – každý volič (tj. od 18 let); Volba probíhá dle zásad poměrného zastoupení (tzv. d´Hondtova metoda); Kvórum – 5 %; Preferenční hlasy – 5 %; Volebním obvodem je území kraje a počet rozdělovaných mandátů je určen podle počtu obyvatel kraje. První volby proběhly v roce 2000 (2004; 2008)

8 Volby druhého řádu Volby do Evropského parlamentu:
Aktivní volební právo – od 18 let; Pasivní volební právo – od 21 let; Poslanci Evropského parlamentu se volí na 5 let. Volba probíhá dle zásad poměrného zastoupení (tzv. d´Hondtova metoda); Kvórum – 5 %; Preferenční hlasy – 5 %; Závisí na počtu členů EU (v roce 2004 – 24 mandátů; v roce 2009 – 22 mandátů); První volby proběhly v roce 2004 (2009);

9 Volby druhého řádu Referendum:
Právo podílet se na referendu – od 18 let. V ČR proběhlo prozatím pouze jediné celorepublikové referendum v červnu roku 2003 týkající se přistoupení České republiky k Evropské unii.

10 Kdo může volit a být volen?
Karel Horák (17 let); Eliška Janů (68 let); Kamil Škarohlíd (22 let); Bohumil Tatarka (78 let); Jana Nová (38 let); Klára Vymětalová (42 let); Miroslav Pytykl (29 let); Anna Horáková (16 let); Hana Vyroubalová (24 let); Tomáš Marný (20 let); Hugo Goldman (39 let); Barbora Bušová (22 let); Filip Měkký (36 let); Pavel Dvořák (29 let); Milena Dvorská (82 let); Břetislav Krásný (19 let); Šárka Novotná (15 let); Miloš Ostrouhal (35 let); Lenka Navrátilová (20 let); Ivan Hrozný (90 let); Jaromír Velebný (17 let);

11 METODY PRO PŘEPOČET HLASŮ NA MANDÁTY
Většinový systém (Senát ČR) Systém poměrného zastoupení (ostatní volby): Hagenbach – Bishoffova metoda d΄Hondtova metoda

12 d´Hondtova metoda Tato přepočítávací metoda je v současnosti v praxi nejpoužívanější a má řadu modifikací. V ČR se používá od roku 1990 k výpočtu rozdělení mandátů v obecních zastupitelstvech, od roku 2000 ve volbách do zastupitelstev krajů, od roku 2002 ve volbách do Poslanecké sněmovny a od roku 2004 ve volbách do Evropského parlamentu. d΄Hondtova metoda rozděluje všechny disponibilní mandáty v jednom skrutiniu.

13 d´Hondtova metoda Získané mandáty: 1. 64583 B 2. 32292 B 3. 21529 A
Příklad: Počet rozdělovaných mandátů: 4 Počet hlasů pro stranu A: 21529 Počet hlasů pro stranu B: 64583 Počet hlasů pro stranu C: 21527 Počet hlasů pro stranu D: 16124 „Volební dělitel“ (celkový počet mandátů se rozloží do postupné řady čísel, kterými postupně dělíme celkový získaný počet hlasů) Řada dělitelů – 1,2,3,4 (postupná řada dělitelů pro 4 mandáty) Podíly A: 21529, 10765, 7177, 5383 Podíly B: 64583, 32292, 21528, 16146 Podíly C: 21527, 10764, 7176, 5382 Podíly D: 16124, 8062, 5375, 4031 Získané mandáty: B B A B

14 Příklad – d´Hondtovy metody
6 mandátů Počet hlasů pro stranu A: Počet hlasů pro stranu B: Počet hlasů pro stranu C: Počet hlasů pro stranu D: Počet hlasů pro stranu E: Počet hlasů pro stranu F: 13124

15 Výsledky Podíly A: 21529, 10725, 7176, 5382, 4306, 3588 Podíly B: 34573, 17287, 11524, 8643, 6915, 5762 Podíly C: 21527, 10764, 7175, 5382, 4305, 3588 Podíly D: 16124, 8062, 5375, 4031, 3225, 2687 Podíly E: 52234, 26117, 17411, 13059, 10447, 8706 Podíly F: 13124, 6562, 4375, 3281, 2625, 2187

16 Výsledky 1. mandát: 52234 – E; 2. mandát: 34573 – B;
4. mandát: – A; 5. mandát: – C; 6. mandát: – E;

17 Politické strany v parlamentních volbách 2010
KSČM KDU-ČSL ODS ČSSD Strana zelených Česká strana pirátská Věci veřejné Atd.

18 KDU-ČSL 1) Jaké hlubší krize je podle této strany projevem finanční a ekonomická krize? (s. 2; krize důvěry) 2) Co je hlavním zdrojem naší krize podle této strany? (s. 3; Cítíš-li se špatně, konzumuj!) 3) Může podle této strany vládnou v ČR pouze jedna strana? (s. 3; nemůže) 4) S kým tato strana nechce vytvářet vládu? (s. 3; „s přeběhlíky“ a s KSČM) 5) Co je dle této strany základem zdravé společnosti? (s. 4; rodina) 6) Jaká je porodnost dle této strany v ČR? (s. 4; celosvětově patří mezi nejnižší) 7) Jaké ministerstvo chtěla tato strana v případě úspěchu zřídit? (s. 5; ministerstvo pro rodinu) 8) Kolik stojí řádná výchova dítěte do 26 let? (s. 5; 1,5 mil.); 9) Na základě jakého předpokladu funguje penzijní systém dle této strany? (s. 5; předpokladu, že téměř všichni dospělí jedinci budou mít děti, které v době své ekonomické aktivity budou platbami na sociálním pojištění vytvářet finanční zdroje na důchody pro své rodiče) 10) Co považuje tato strana za nedostatečné v základním školství? (s. 7; výchovné působení dnešní školy) 11) O zavedení jakého předmětu na ZŠ i SŠ bude tato strana usilovat? (s. 7; etická výchova) 12) Jaké priority ve vzdělávání, které mají být přednostně zajišťovány z fondu EU, navrhuje tato strana? (s. 9; čtenářská gramotnost, výuka jazyků, přírodní vědy, etická výchova, odborné vzdělávání) 13) O kolik je dotace na sport vyšší oproti částce, kterou vynakládá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sdružení a spolků pracujících s dětmi a mládeží? (s. 10; desetkrát – kontroloval a napočítal jsem maximálně 8,5 krát) 14) Jaký návrh vás nejvíce zaujal a naopak jaký návrh vás nejvíce pobouřil? (volné odpovědi, diskuse)

19 ODS Co nebo kdo je podle této strany nepřítelem číslo jedna? (s. 1; veřejný dluh) Do kterého roku navrhne tato strana zákon o vyrovnávání státního rozpočtu? A jaký velký schodek plánuje pro rozpočet pro rok 2012? (s. 1; do roku 2017; maximálně 3 % z HDP) Jak vysoké státní výdaje budou podle této strany zveřejňovány na internetu? (s. 1; nad 1 mil.) Co získá dle této strany zaměstnavatel, který zaměstná na dobu neurčitou nezaměstnaného, absolventa nebo rodiče po skončení rodičovské? (s. 2; slevu 3600 Kč po dobu jednoho roku na sociálním pojištění a dvou letou garanci 75 % případného čtyřměsíčního odstupného s měsíční výpovědní lhůtou) Podle čeho by měla být podle této strany odstupňována výše dávek? (s. 4; podle výše aktivity, tzn. od 20 do 40 hodin práce pro obec ve veřejné službě, popř. 40 hodin vzdělávání) Do jakého věku dítěte by bylo možné čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou? (s. 4; do 5 let dítěte) Od kolikáté třídy má být nejpozději vyučována angličtina na ZŠ? (s. 6; od 3. třídy) Jak se tato strana chce postarat o vynikající studenty? (s. 7; zřídit stipendijní fond pro hrazení části životních nákladů a školného na špičkových zahraničních univerzitách) Na jakých pilířích staví tato strana boj s korupcí? (s. 7; prevence, průhlednosti a postihu; vše zveřejněno na internetu a členové výběrové komise budou zvoleni losem) Jaký postih tato strana plánuje pro firmy, které se v rámci veřejné soutěže dopustí nezákonného jednání? (s. 8; budou zařazeny na veřejně kontrolovaný seznam a na dalších 5 let se nebudou moci ucházet o přidělení veřejné zakázky) O kolik chce snížit tato strana počet ministerstev? (s. 8; o tři) 12) Jaký návrh vás nejvíce zaujal a naopak jaký návrh vás nejvíce pobouřil? (volné odpovědi, diskuse)

20 ČSSD Do kterého roku se zasadí tato strana, aby schodek veřejného rozpočtu klesl pod 3 % HDP? (s. 2; v roce 2013) Jaké firmy se nebudou moci zúčastnit veřejných zakázek dle této strany? (s. 2; firmy, které mají anonymní listinné akcie na majitele NEBO se dopustily korupčního jednání) Co navrhuje tato strana učinit s nedoloženým původem peněz? (s. 3; zdanit vysokou sankční daní, ale týká se majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 2 mil. Kč nebo nemovitosti nad 10 mil. + s. 9; tato sankční daň by byla 76 %) Jaké zvýhodnění může získat zaměstnavatel a za co? (s. 3; daňové zvýhodnění, a to při realizaci sociálních programů pro zaměstnance) Jakou státní garanci nabízí tato strana při výplatě starobních důchodů? (s. 3; 55 % z čisté mzdy) Pro jaké vyučovací předměty chce vytvořit tato strana lepší podmínky? (s. 3; výuku angličtiny, výuku dalších cizích jazyků a matematiky) Jaké výročí oslavila tato strana v roce 2008? (s. 5; 130 let) Co jedině ovlivní postoj této strany k otázce limitů těžby hnědého uhlí? (s. 7; kladné výsledky krajského referenda) Co považuje tato strana za skutečnost v souvislosti s všeobecnou ochotou lidí platit na daních více? (s. 8; „Je skutečností, že lidé jsou ochotni platit na daních více, mají-li záruku, že jim bude opora či pomoc v případě potřeby skutečně poskytnuta a že veřejné služby budou efektivní a především kvalitní.“) Jakou úpravu tato strana navrhuje v případě sazby daně z příjmu právnických osob? (s. 9; zvýšení ze stávajících 19 % na 21 %) Je tato strana pro zavedení eura? A jaké výhody či nevýhody jsou spojeny s přijetím eura? (s. 9; ano, je; možná rizika lze eliminovat vhodnou vládní politikou + „Mezi přímé a okamžité výhody patří odstranění kurzového rizika, odstranění některých transakčních nákladů pro občany i firmy, lepší odolnost proti měnovým krizím nebo vyšší transparentnost cen) Jaké konkrétní firmy odmítá tato strana privatizovat? (s. 10; ČEPS, Mero, Čepro, České dráhy, Lesy ČR, Budvar a Česká pošta) Jaký návrh vás nejvíce zaujal a naopak jaký návrh vás nejvíce pobouřil? (volné odpovědi, diskuse)

21 KSČM Na koho se zejména obrací tato strana? (s. 1; na ty občany, kteří si nepřejí, aby si časem ODS a ČSSD rozdělily moc + na ty, kteří poznali, že ti, kteří dnes mají moc, se nezajímají o názory lidí) Na jakou částku chce tato strana zvýšit minimální mzdu? (s. 2; postupně až na Kč) Na jakou částku chce tato strana zvýšit minimální důchod? (s. 2; až na Kč) Jak vysoká sazba by měla být podle této strany daň z příjmu u fyzických osob, které vydělávají nad měsíčně? (s. 3; 40 %) Jaká jsou klíčová odvětví v zemědělství dle této strany? (s. 4; chov skotu a mléčná produkce) Za jakých podmínek podle této strany by mohl ztratit poslanec svůj mandát? (s. 6; „Navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen) Co navrhuje tato strana pro VŠ studenty se studijním průměrem do 1,5? (s. 7; zavedení státního prospěchového stipendia ve výši 5000 Kč měsíčně) Jaký je názor této strany na vydávání majetku církvím? (s. 8; „Prosadit restituční tečku a zastavení jakéhokoliv dalšího vydávání majetku církvím.“) Výuku čeho chce podporovat tato strana na všech úrovních vzdělávacího systému včetně bezplatných kurzů pro seniory? (s. 9; výuka v zacházení s informačními techologiemi) Čím chce tato strana podpořit zveřejňování informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy? (s. 10; např. formou povinného zveřejňování zápisů z jednání na internetu) Jaký je vztah této strany k možnosti vybudovat americkou základnu na území ČR? (s. 10; chce vyloučit tuto možnost, tedy negativní) Jaký návrh vás nejvíce zaujal a naopak jaký návrh vás nejvíce pobouřil? (volné odpovědi, diskuse)

22 České pirátské strany


Stáhnout ppt "volby a volební systémy v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google