Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚMLUVA O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (CBD)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚMLUVA O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (CBD)"— Transkript prezentace:

1 ÚMLUVA O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (CBD)
české předsednictví v Radě EU

2 TÉMATICKÉ PROGRAMY ČINNOSTÍ a PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Lesní biodiverzita Zemědělská biodiverzita Vnitrozemské vodní ekosystémy ABS - Přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z nich Ekosystémový přístup Chráněná území Přenos technologií a technologická spolupráce Invazní vetřelecké druhy CEPA - informování, vzdělávání CHM - Informační systém CBD Global Biodiversity Outlook Odpovědnosti a náhrady škod Fungování úmluvy cestovní ruch indikátory

3 ZAJIŠTĚNÍ v ČR Ministerstvo životního prostředí
NFP, OMOB Ministerstvo zemědělství ABS – genetické zdroje, lesní hospodářství; zemědělství Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vědecká a poradní činnost, CHM ČR, Kontaktní místo pro SBSTTA Český výbor pro Úmluvu o biologické rozmanitosti založen v listopadu 1996, fungování od 1997 součástí je Vědecký poradní sbor pro řešení odborných otázek

4 ČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
Národních zprávy (I., II., III) Tématické zprávy invazní druhy, lesní ekosystémy, ABS, horské ekosystémy, chráněná území, přenos technologií a spolupráce Odpovědi na Notifikace sekretariátu (realizace rozhodnutí COP) CHM – Informační systém Úmluvy, (Clearing House Mechanism) Český CHM, „redakční rada“ Strategie ochrany biologické rozmanitosti – článek 6 CBD

5 STRATEGIE schválena usnesením vlády č. 620/05 ze dne 25. května 2005
Ukládá ministru dopravy, životního prostředí, zemědělství, zahraničních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a informatiky a školství, mládeže a tělovýchovy zohledňovat cíle Strategie v programových a odvětvových dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích a v právních předpisech. Akční plán: Státní program ochrany přírody a krajiny ochrany vodních a mokřadních ekosystémů Ke stažení na

6 WPIEI - BIODIVERZITA Pracovní skupina Rady EU, 27 MS a EK
Skupina pro naplňování CBD a přípravu na její jednání Předsedá „předsednická země“, pravou rukou je minulé, současné před. a Evropská Komise Odpovědi na notifikace – příprava textů Příprava úvodních proslovů na jednání CBD Příprava stanovisek k jednáním CBD Koordinace postupů všech EU 27 Informace o probíhajících projektech

7 AKTIVITY CBD- PONECHAT
ABS - Přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z nich MZe - Ing. Karel Jan Štolc? Ekosystémový přístup RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR Chráněná území AOPK ČR – Ing. Jarmila Lončáková Přenos technologií a technologická spolupráce AOPK ČR - Mgr. Jan Zárybnický Lesní biodiverzita MZe - Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Zemědělská biodiverzita - půdní biodiverzita, GURTS, výživa a opylovače Ing. Jana Janderková - AOPK ČR - Půda, Invazní vetřelecké druhy Ing. Jan Šíma - OZCHČP CEPA - informování, vzdělávání RNDr. Jan Plesník, CSc. - AOPK ČR CHM - Informační systém CBD Mgr. Pavla Peterová - AOPK ČR Global Biodiversity Outlook Odpovědnosti a náhrady škod Eva Adamová - OMV Vnitrozemské vodní ekosystémy VÚV - Ing. Stanislav Juráň, Mgr. Ondřej Simon Fungování úmluvy OMOB, RNDr. Jan Plesník, CSc. - AOPK ČR cestovní ruch OOK - Ing. Martina Pásková, Ph.D. (není potvrzeno) indikátory AOPK ČR - Ing. Michael Hošek, Mgr. Karel Chobot;

8 AKTIVITY CBD - PŘEDAT Ostrovní biodiverzita předat Švédsku, Francii
Mořská a pobřežní biodiverzita článek 8j - "domorodí obyvatelé" Horská biodiverzita není expert - předat Světová taxonomická iniciativa Finanční otázky pod Úmluvy předat Motivační opatření Spolupráce se soukromým sektorem /obchod Biodiverzita a změna klimatu Suché a subhumidní oblasti

9 WPIEI - Biodiverzita Second meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Protected Areas, February 2008, FAO Headquarters, Rome, Italy EU koordinuje cca od listopadu 2007. Stanoviska ke VŠEM bodům programu – připravuje Trojka/dobrovolníci MS se k nim vyjádří – (2-3 kola připomínek) PRES na jednáních WPIEI je schvaluje jednotná, jediná pozice EU, MS nemají již možnost na jednáních CBD vystupovat

10 WPIEI + jednání CBD Každé ráno koordinace EU – předsedá opět PRES
Stanoviska – poslední úpravy Ad-hoc jednání přímo na místě Nutnost přítomnosti expertů – reagují přímo na místě na vyjádření ostatních smluvních stran Vystupuje za všechny EU 27 přímo na jednání

11 A PO PŘEDSEDNICTVÍ? ZACHOVAT stav – expert se věnuje problematice CBD… a vše funguje, jak má…

12 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Vavřinová Jana_Vavrinova@env.cz
tel:


Stáhnout ppt "ÚMLUVA O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (CBD)"

Podobné prezentace


Reklamy Google