Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v ČR Praha 10. 12. 2010 Národní kampaň proti chudobě a sociálnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v ČR Praha 10. 12. 2010 Národní kampaň proti chudobě a sociálnímu."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v ČR Praha 10. 12. 2010 Národní kampaň proti chudobě a sociálnímu vyloučení v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EY2010 Dotační program EY 2010, projekt číslo 72-1 PhDr. Karel Schwarz, člen Výkonného výboru EAPN ČR

2 Cíle projektu:  zvýšit povědomí veřejnosti o příčinách, prevenci a zmírňování chudoby a sociálního vyloučení,  zapojit veřejnou správu do boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,  usilovat o zapojování lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení do prezentace a řešení příčin a následků sociálního vyloučení,  získané zkušenosti přenést do Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI),  podporovat kvalitu a udržitelnost systému sociální ochrany a sociálních služeb

3 Řešitel projektu: EAPN ČR, občanské sdružení  člen Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení EAPN (European Anti Poverty Network) – 27 národních sítí a 28 evropských zastřešujících organizací  národní síť nevládních organizací vystupujících proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice  usiluje o odstranění společenských a politických bariér vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením  zasazuje se o přijetí problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou správou v ČR  obhajuje práva lidí závislých na sociálních službách  podporuje zapojení organizací zabývajících se sociálním začleňováním a jejich klientů do procesů a politik, které jejich život ovlivňují

4 Spolupracující subjekty projektu: (1) Členské organizace EAPN ČR:  Armáda spásy ČR  Člověk v tísni, o.p.s.  Diakonie Českobratrské církve evangelické  FORINT – Fórum pro integraci  Charita ČR  IQ Roma Servis, o.s., Brno  Křesťan a práce  Nový prostor, o.s.  SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, o.s.  Slezská diakonie  Vzájemné soužití, o.s., Ostrava

5 Spolupracující subjekty projektu: (2) Další spolupracující organizace:  A kluby ČR, o.p.s.  Charita Ostrava  Diecézní charita ostravsko-opavské diecéze, Ostrava  DOM, o.s.  Ester, o.s., Javorník – Zálesí  Finanční gramotnost, o.p.s.  Fokus Praha, o.s.  Meta, o.s.  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Podané ruce, o.s., Brno

6 Spolupracující subjekty projektu: (3) Další spolupracující organizace:  Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Ostrava  Poradna při finanční tísni, o.p.s.  Probační a mediační služba České republiky  Rozkoš bez rizika, o.s.  Rozmarýna, o.p.s.  Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.  SPES, Olomouc, o.s.  Úřad Veřejného ochránce práv  Zahrada, o.s.  Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský dům Praha

7 Hlavní aktivity projektu:  prezentace veřejnosti  workshopy, semináře  participace lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení  Fórum k otázkám předlužení

8 Prezentace veřejnosti:  v médiích  na webových stránkách www.eapncr.orgwww.eapncr.org  v rámci Týdnů pro neziskový sektor 2010 (únor – březen 2010)  Národní týden (Fokus week) 12.-18.4.2010  Evropský mediální týden (24.-30.5.2010)  výstava fotografií  Evropský den boje proti chudobě (říjen 2010)

9 Workshopy, semináře:  workshop „Chudoba a sociální vyloučení“ v Ostravě 12.5.2010  konference „Na pomoc ohroženým rodinám“ v Brně (včetně sborníku)  workshop „Chudoba a sociální vyloučení“ v Plzni 24.6.2010  seminář „Chudoba a zadlužení“ v Praze 4.10.2010  seminář k tvorbě NAPSI v Praze 15.10.2010

10 Participace lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení: = účast lidí žijících v chudobě na zmírňování chudoby a sociálního vyloučení a na rozhodování o záležitostech týkajících se chudoby Existují různá pojetí participace, například:  účast na veřejných akcích (kulturních, sportovních, společenských, politických akcích apod.)  petiční akce  prezentace životních příběhů

11 Naše pojetí participace:  Hledání způsobu, jak přizvat k procesům vedoucím k odstranění chudoby a sociálního vyloučení ty, kteří se v těchto situacích vyznají a sami je prožívají  Vyslechnout jejich špatné i dobré zkušenosti  SPECIKA NAŠEHO PŘÍSTUPU:  volba cílových skupin  úloha facilitátorů  výběr mluvčích (současně výběr delegátů na Evropské setkání)  komunitní způsob vzájemného sdílení zkušeností

12 Volba cílových skupin pro participaci:  Lidé s duševními (psychickými) obtížemi  Závislí na drogách a alkoholu  Oběti trestné činnosti  Propuštění z vězení nebo ochranné léčby  Sociálně vyloučení z důvodů chudoby  Sociálně vyloučení z důvodů etnicity  Ohrožené rodiny s dětmi  Bezdomovci  Mladí lidé od 18 do 26 let, ohrožení společensky nežádoucími jevy  Mladí lidé do 26 let, opouštějící školská a výchovná zařízení  Lidé s mentálním postižením

13 Úloha facilitátorů:  V každé cílové skupině doprovodná osoba (facilitátor)  3 facilitátoři pracovních skupin  Hlavní facilitátor

14 Výběr mluvčích a delegátů na Evropské setkání:  Mluvčí pracovních skupin  Mluvčí setkání  4 delegáti na Evropské setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením v Bruselu (25.-26.6.2010)

15 Komunitní způsob práce:  Vzájemné sdílení zkušeností  Posilování stanovisek a postojů

16 Průběh setkání:  Dvoudenní setkání v Praze (15.-16.4.2010)  Zástupci cílových skupin (po 2- 3 lidech z každé cílové skupiny)

17 Výstupy z Národního setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení:  Vztahy a komunikace s okolím (institucemi, sociálním okolím, poskytovateli soc. služeb)  Dluhy, exekuce  Nedostatečné vzdělání  Pracovní příležitosti

18 Fórum k otázkám předlužení:  10 „kulatých stolů“, z toho 4 v roce 2010  účast expertů, lidí z praxe, z akademické sféry, z politiky a pracovníků v přímém kontaktu s klienty  pokus o shrnutí problematiky předlužení  formulace preventivních opatření proti zadlužování v ČR

19 Preventivní opatření proti zadlužování v ČR: (1)  Finanční vzdělávání (dospělých i dětí)  Zlepšení informovanosti o finančních produktech a jejich nebezpečích  Rozšíření sítě finančního poradenství  Usměrnění reklamy  Etická pravidla půjčování peněz  Povinné zřízení a operativní využívání rejstříků dlužníků

20 Preventivní opatření proti zadlužování v ČR : (2)  Novelizace insolvenčního zákona (zjednodušit a umožnit využití pro chudé dlužníky - fyzické osoby)  Umožnění sociálních úvěrů  Novelizace zákona o loteriích (finanční zdroj pro dluhové poradenství)  Omezení hazardních her  Novelizace exekučního zákona (zavedení předexekučních upomínek, zamezení násobných exekucí)

21 Preventivní opatření proti zadlužování v ČR : (3)  Zabránění neúměrného navyšování nákladů za dluhy (například při výkonu rozhodnutí)  Omezení volnosti při uzavírání smluv (povinné zjišťování bonity klienta, zákaz rozhodčích doložek, akreditace právnických osob půjčujících peníze…)  Snížení poplatků z prodlení s platbou nájemného  Prohlásit snižování zadluženosti za veřejný zájem

22 EAPN ČR, občanské sdružení  Web: http://www.eapncr.orghttp://www.eapncr.org  E-mail: eapncr@seznam.czeapncr@seznam.cz  Telefon: +420-602616632  PhDr. Karel Schwarz, koordinátor projektů

23 EAPN ČR, o. s.  Děkuji Vám za pozornost!  Na shledanou!


Stáhnout ppt "Závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v ČR Praha 10. 12. 2010 Národní kampaň proti chudobě a sociálnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google