Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová"— Transkript prezentace:

1 Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová freibergova@nvf.cz www.nvf.cz/spps

2 Závěry a postřehy z ankety u příležitosti hodnocení závěrečné zprávy Zuzana Freibergová

3 Mládež v politice zaměstnanosti EU Strategie „Evropa 2020“ sedm stěžejních iniciativ  Inteligentní růst Digitální program pro Evropu Unie inovací Mládež v pohybu  Udržitelný růst Efektivní využívání evropských zdrojů Průmyslová politika pro éru globalizace  Inkluzivní růst Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 3

4 Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 15 – 24 let ve druhém pololetí roku 2010 (1) 4 (1) WESTPHAL, CH., PRATT, S. European Employment Observatory Review. Youth employment measures 2010. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C1. Dostupné na: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6711&langId=en. Zdroj: Eurostat.

5 Důsledky chybějících služeb IPS  „V určitých situacích se lze bez poradenství obejít a poradenství je možno chápat jako určitý nadstandard, ovšem ve většině případů může absence poradenství znamenat u klientů značné riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, zvýšení dezorientace na trhu práce, ztráty motivace situaci řešit, a riziko celkového společenského selhání.“  „Neinformovaný výběr oboru přinese větší fluktuaci studentů a učňů.“ 5

6 Publikace DG Employment, Social Affairs and Inclusion  DULL, N., KETTNER, A., VOGLER-LUDWIG, K. Comparative paper on youth integration. PES to PES dialog. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. GHK, Budapest Institute. Budapest, 2011  DULL, N., VOGLER-LUDWIG, K. Role of public employment services in youth integration. A review of European good practice. PES to PES dialog. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. GHK, Budapest Institute. Budapest, 2011  SCHARLE, A., WEBER, T. Youth guarantees: PES approach and measures for low skilled young people. Thematic synthesis paper. PES to PES dialog. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 2011  WESTPHAL, CH., PRATT, S. Youth employment measures. European Employment Observatory Review. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 2010 6

7 Nejčastější přístupy VSZ: ještě než se mladí registrují  Preventivní a proaktivní přístup VSZ – včasný kontakt s mladými dříve než se stanou nezaměstnanými: Kontakt se školou a třídními kolektivy (Rakousko, Německo) Proškolení učitelů a výchovných poradců (Itálie, Maďarsko) Školy poskytují údaje o žácích, kteří ukončují školu i předčasně (Norsko, Nizozemí) Distribuce tištěných materiálů s informacemi o VSZ Organizování veletrhů pracovních příležitostí pro mladé 7

8  Využívání moderních médií pro komunikaci s mladými lidmi webové stránky určené výhradně pro mladé lidi – rozcestník (Rakousko, Nizozemí, Německo, Velká Británie) Facebook (Švédsko, 1.1.2011, téměř každý den jeden příspěvek VSZ) 8

9 Obdoba našich IPS s čistě preventivní rolí např. v zemích:  Belgie  Dánsko  Francie (missions locales)  Lotyšsko  Lucemburk  Německo (Berufs-Informations-Zentrum)  Nizozemí  Norsko  Polsko  Rakousko (BerufsInfoZentren)  Velká Británie (Connexions) 9

10 One-stop-shop (2)  Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Švédsko: volba povolání, nezaměstnanost, další vzdělávání dávky a podpora v nezaměstnanosti. Pobočky úřadu práce výlučně pro mladé lidi Vídeň, Athény, Budapešť 10 (2) DULL, N., KETTNER, A., VOGLER-LUDWIG, K. Comparative paper on youth integration. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. GHK, Budapest Institute. Budapest, 2011. Dostupné na ec.europa.eu/social/

11 Ve všech zemích jsou tyto služby dále rozvíjeny a posilovány, protože: (3)  Mladí lidé pod 30 let představují celou jednu pětinu obyvatelstva EU a pro ekonomiku EU mají klíčový význam.  V současné době je v EU 5 milionů nezaměstnaných ve věku do 25 let - tj. o jeden milion více než v roce 2009.  Mezi mladými je nezaměstnaných 20,4 %, což je více než dvojnásobek počtu nezaměstnaných lidí v produktivním věku (9,6 %). 11 (3) Mládež v pohybu. Dostupné na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=cs

12  „Práce v IPS, poradenství je skutečně prevencí nezaměstnanosti, i když se nedají hned vyčíslit finanční efekty. V našem regionu není jiná služba, která by tyto potřeby klientů zabezpečila. Jistě, pedagogicko-psychologická poradna otypuje žáka a doporučí vhodný obor (např. umělecký), ale bez znalosti trhu práce - v IPS jsou potom ti koordinátoři názorů z PPP, kteří musí rodiče a žáka dostat trochu do reálné představy, jak se s oborem v regionu pak uplatní.“ 12

13 Ideální představa o IPS  „Ideálně by jednotlivá IPS měla tvořit síť pracovišť, která budou nejen žákům a nezaměstnaným, ale celé veřejnosti poskytovat kariérové poradenství a podporu celoživotnímu vzdělávání.“  „Dostupné poradenství v rámci regionu pro všechny potřebné klienty a zachování rovných podmínek ve všech směrech pro všechna poradenská pracoviště.“ 13

14 Návrh počtu a velikosti IPS (1)  V každém okrese (nebo městské části Prahy) minimálně jedna IPS.  Pokud jsou od sebe dvě IPS vzdáleny méně než 20 km a existuje mezi nimi dobré dopravní spojení umožňující přesun třídních kolektivů, doporučuje sloučit je v jednu: jeden vedoucí, součet úvazků (bez vedoucího IPS a metodika IPS) se krátí o 20 %.  Počet pracovníků IPS a jejich vedoucích se odvozuje od kohorty mládeže ve věku do 14 let – viz Tabulka (nebo jiného kritéria, např. počet nezaměstnaných, počet obyvatel, míra nezaměstnanosti atd.).Tabulka  V krajském městě je IPS také metodickým a koordinačním pracovištěm pro ostatní IPS v kraji. 14

15 Návrh počtu a velikosti IPS (2)  Vedoucí krajské IPS má bez ohledu na velikost spádové oblasti úvazek 1,0.  V každé krajské IPS se kromě uvedených pracovních úvazků zřizuje pracovní pozice „metodik IPS“ (úvazek 1,0), mohl by jím být dosavadní „servisní pracovník“.  Rozpočet na činnosti IPS se odvozuje od výkonu IPS, které si každá IPS stanoví sama a zadá jako cílové ukazatele do OKcentra (bude potřeba vytvořit nový formulář). Kontrola plnění probíhá průběžně v rámci OKcentra.  Korekci okresních plánů činnosti a ukazatelů jejich dosažení provádí krajský „metodik IPS“. 15

16 Závěry  Nerušit, ponechat ve službách zaměstnanosti.  Sjednotit činnost.  Rozšířit cílovou skupinu na všechny občany hledají informace o TP a DV, jako primární ponechat mladé.  Personálně posílit.  Vytvořit podmínky, aby se mohla síť IPS stát sebeřízenou učící se sítí (vytvoření koncepce, koordinace činnosti).  Poskytnout metodikům IPS podporu při vytváření koncepce sítě.  Otázkou je, kdo by měl být metodikem a jaké by mělo být jeho postavení vůči vedoucímu IPS. 16

17  „Bylo by dobré, kdyby se vytvořila samostatná skupina „M“ - mladiství, do které by se hned po evidenci na ÚP zařadili všichni mladiství a začalo se s nimi hned pracovat … na nové volbě povolání, na dodání nějaké kvalifikace např. rekvalifikačním kurzem, dostat ho včas do projektů, které probíhají, udržovat je v aktivitě … U mladých jde o čas, aby byl podchycen ihned po zaevidování a ne poslán do IPS až po roce, když už zprostředkovatelka neví co s ním …Lze také využít útvar trhu práce, aby oslovili zaměstnavatele, nabídli finanční příspěvek tak, aby se čerstvě zletilý (u mladistvých je to zhola nemožné) zaměstnal.“ 17

18 Děkuji za pozornost 18


Stáhnout ppt "Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová"

Podobné prezentace


Reklamy Google