Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení rozhodčích KSJ února 2013 ČSTV – Praha Strahov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení rozhodčích KSJ února 2013 ČSTV – Praha Strahov"— Transkript prezentace:

1 Školení rozhodčích KSJ 11 + 12 9. února 2013 ČSTV – Praha Strahov
Mgr. Martin Soušek – R1J1U1 –

2 Program školení Program: Zahájení (10.00)
Směrnice D3 – kvalifikace rozhodčích (10.05) ZPJ (10.30) Oběd (13.15) Hlavní rozhodčí – příprava na závod, povinnosti po ukončení závodu (14.00) Činnost protestní komise (14.30) Soutěžní řád ČSJ 2013 (zejména jeho změny platné od roku 2013) Race Control (15.00) Disciplinární řád ČSJ Jiné druhy závodů v jachtingu (MR, TMR, Kite) Zkušební testy, vyhodnocení testů (16.00) Závěr (17.00)

3 Směrnice D3 – kvalifikace rozhodčích
Rozhodčí pro řízení závodů – Race Officer (R1,R2,R3) Rozhodčí pro řešení protestů – Soudce – Judge (J1, J2) Rozhodčí pro rozhodování na vodě – Umpire – (U1, U2) Kvalifikace všech odborností třídy 2 a 3 řeší KSJ. Kvalifikace všech odborností třídy 1 řeší výhradně KR ČSJ, která zároveň navrhuje VV ČSJ jmenovat rozhodčího do funkce národního rozhodčího (Race Officer, Judge, Umpire).

4 Prodloužení kvalifikace R2 - automaticky
mít praxi v řízení závodů za poslední 4 roky v rozsahu alespoň 10 závodů nejméně regionální úrovně (6MR, 5MZ, 4P, 4K, 3C, 3M a vyšší), z toho nejméně 5x jako hlavní rozhodčí za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R2 nebo R1 předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o znovu-jmenování – F81 Pokud nesplňuje tato kritéria tak musí splnit podmínky stejné jako pro první jmenování na R2.

5 První jmenování- kvalifikace R2
mít kvalifikaci Klubového rozhodčího (R3) po dobu alespoň posledních čtyř jachtařských sezón předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o jmenování – F81 za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R2 nebo R1 po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci krajského rozhodčího mít praxi v řízení závodů za poslední 4 roky v rozsahu alespoň 10 závodů nejméně regionální úrovně (6MR, 5MZ, 4P, 4K, 3C, 3M a vyšší)

6 Prodloužení kvalifikace R3 - automaticky
mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R3, R2 nebo R1 předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o znovu-jmenování (F81) Pokud nesplňuje tato kritéria tak musí splnit podmínky stejné jako pro první jmenování na R3.

7 První jmenování kvalifikace R3
předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o jmenování – F81 absolvovat seminář pro rozhodčí R3, R2 nebo R1 složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci klubového rozhodčího

8 Prodloužení kvalifikace J2 - automaticky
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Krajským rozhodčím-soudcem (J2), musí splnit podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o znovu-jmenování (F81) a za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen samostatné protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J2 nebo J1. Pokud nesplňuje tato kritéria tak musí splnit podmínky stejné jako pro první jmenování na J2.

9 První jmenování kvalifikace J2
předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o jmenování F81 za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J2 nebo J1 po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-soudce J2 za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 4 závodů

10 Prodloužení kvalifikace U2 - automaticky
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Krajským rozhodčím-na-vodě (U2), musí splnit podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o znovu-jmenování a za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi v rozhodování závodů na vodě v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě U2 nebo U1. Pokud nesplňuje tato kritéria tak musí splnit podmínky stejné jako pro první jmenování na U2.

11 První jmenování kvalifikace U2
mít kvalifikaci R min. Klubového rozhodčího (R2) po dobu alespoň čtyř jachtařských sezón. předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o jmenování za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě U2 nebo U1 po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-na-vodě včetně praktické zkoušky

12 Splnění podmínek pro znovujmenování
Seznam účastníků aktuálního školení.

13 ZPJ 2013 – 2016

14 Definice – strana 14-19 POZOR změna definice !!! :
Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí Jedna loď je zcela vzadu od druhé, když její trup a výstroj v normální poloze jsou za přímkou vedenou kolmo k ose druhé lodi v nejzazším bodě trupu a výstroje v normální pozici. Druhá loď je zcela vpředu. Jsou v krytí, když žádná není zcela vzadu. Nicméně jsou také v krytí, když loď mezi nimi je v krytí s oběma. Tyto termíny platí vždy pro lodě na stejném větru. Neplatí pro lodě na opačném větru s výjimkou, když platí pravidlo 18 nebo když obě lodě plují na kurzu více než devadesát stupňů od skutečného větru.

15

16

17

18

19

20

21 Základní principy – strana 20-21
Sportovní chování a pravidla Závodníci v jachtingu podléhají souboru pravidel a očekává se od nich, že se jimi budou řídit a uplatňovat je. Základem sportovního chování je, že když závodníci poruší pravidlo, tak bez prodlení přijmou trest, kterým může být odstoupení. Zodpovědnost k životnímu prostředí Účastníci budou minimalizovat jakékoliv negativní dopady jachtingu na životní prostředí.

22 Část 1 – Bezpečnost 1 - Bezpečnost 1.1 Pomoc v nebezpečí
Loď nebo závodník musí poskytnout veškerou možnou pomoc jakékoliv další osobě nebo plavidlu v nebezpečí. (kterou je schopen) 1.2 Záchranné prostředky a osobní záchranné prostředky Loď musí nést odpovídající záchranné prostředky pro všechny členy posádky včetně jednoho prostředku připraveného pro bezprostřední použití, pokud její třídová pravidla nestanoví další opatření. Každý závodník je s ohledem na dané podmínky osobně zodpovědný za použití osobního záchranného prostředku.

23 Část 1 – Čestné plachtění
Loď a její majitel musí závodit v souladu s uznávanými principy sportovního chování a čestného jednání. Loď může být potrestána podle tohoto pravidla pouze tehdy, jestliže je prokazatelně jasné, že tyto principy byly porušeny. Diskvalifikace podle tohoto pravidla nesmí být vyškrtnuta z bodování lodě v závodě.

24 Část 1 – Přijetí pravidel, rozhodnutí závodit antidoping
3 - Přijetí pravidel 4 - Rozhodnutí závodit Loď je výhradně sama zodpovědná za rozhodnutí, zda se závodu zúčastní nebo jestli v závodění bude pokračovat. 5 - Antidoping

25 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 10
10 Na opačném větru Když jsou lodě na opačném větru, loď na větru zleva musí vyhýbat lodi na větru zprava.

26 Pravidlo 10 – směr proti větru

27 Pravidlo 10 – směr po větru

28 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 11
11 Na stejném větru, krytí Když jsou lodě na stejném větru a v krytí, návětrná loď musí vyhýbat lodi závětrné.

29 Pravidlo 11

30 Pravidlo 11

31 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 12
12 Na stejném větru, bez krytí Když jsou lodě na stejném větru a nejsou v krytí, loď zcela vzadu musí vyhýbat lodi zcela vpředu.

32 Pravidlo 12

33 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 13
13 Při obracení (při změně boku na větru) Poté, co loď překročí směr přídí proti větru, musí vyhýbat jiným lodím, dokud není na směru ostře proti větru. Během této doby neplatí pravidla 10, 11 a 12. Jestliže jsou dvě lodě současně subjektem tohoto pravidla, musí vyhýbat ta, která je vlevo od druhé nebo ta, která je vzadu.

34 Pravidlo 13

35 Pravidlo 13

36 Pravidlo 13

37 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 14
14 Zabránění doteku Jestliže je to rozumně možné, loď musí zabránit doteku s jinou lodí. Avšak loď s právem plavby nebo loď s právem na místo nebo místo u značky: (a) nemusí jednat k zabránění doteku, dokud není jasné, že jiná loď nevyhýbá, nebo že neposkytuje místo nebo místo u značky, a (b) musí být zproštěna viny, jestliže poruší toto pravidlo a dotyk nezpůsobil škodu nebo zranění.

38 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 15
15 Získání práva plavby Když loď získá právo plavby, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání, pokud nezískala právo plavby jednáním druhé lodi.

39 Pravidlo 15

40 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 16
16 Změna směru 16.1 Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání. 16.2 Navíc, když po startovním znamení loď na větru zleva vyhýbá lodi na větru zprava tak, že směřuje za její záď, loď na větru zprava nesmí měnit směr, jestliže by v důsledku toho loď na větru zleva musela bezprostředně změnit směr, aby pokračovala ve vyhýbání.

41 Pravidlo 16

42 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 17
17 Na stejném větru; správný směr Jestliže se loď zcela vzadu dostala do závětrného krytí lodě na stejném větru ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu, nesmí po dobu, kdy zůstává v této vzdálenosti na stejném větru a v krytí, plout nad svůj správný směr, a pokud tak učiní, musí neprodleně plout za záď této lodě. Toto pravidlo neplatí, jestliže krytí začne, když je návětrná loď povinna vyhýbat podle pravidla 13.

43 Pravidlo 17

44 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18
ČÁST C U ZNAČEK A PŘEKÁŽEK Pravidla části C neplatí u startovní značky obklopené splavnou vodou nebo u jejího kotevního lana od okamžiku, kdy se k ní lodě přibližují, aby odstartovaly, dokud je neminou.

45 Pravidlo 18

46 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18
18 místo u značky 18.1 Platnost pravidla 18 Pravidlo 18 platí mezi loděmi, když je po nich vyžadováno minout značku stejnou stranou a jestliže alespoň jedna z nich je v zóně. Nicméně neplatí (a) mezi loděmi na opačném větru při křižování proti větru, (b) mezi loděmi na opačném větru, když správný směr u značky pro jednu z nich, ale ne pro obě, je obrátit, (c) mezi lodí přibližující se ke značce a lodí, která ji opouští, nebo (d) jestliže je značka souvislou překážkou, v tom případě platí pravidlo 19.

47 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18.2
18.2 Poskytnutí místa u značky (a) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo u značky pokud se neuplatní pravidlo 18.2(b). (b) Jestliže jsou lodě v krytí, když první z nich dosáhne zóny, musí loď, která je v ten moment vnější, následně poskytnout vnitřní lodi místo u značky. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne zóny, musí jí ta, která je v tomto momentu zcela vzadu následně poskytnout místo u značky.

48 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18.2
(c) Když je po lodi pravidlem 18.2(b) požadováno poskytnout místo u značky, (1) musí tak činit, i když je později krytí přerušeno nebo vznikne krytí nové; (2) pokud získá vnitřní krytí s lodí, která má právo na místo u značky, musí také poskytnout této lodi místo k plavbě správným směrem během toho co zůstávají v krytí. Nicméně když loď s právem na místo u značky přejde přes směr proti větru nebo opustí zónu, pravidlo 18.2(b) přestává platit.

49 Pravidlo 18

50 Pravidlo 18

51 Pravidlo 18

52 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18.2
(d) Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo přerušila krytí, musí se předpokládat, že se tak nestalo. (e) Jestliže loď získala vnitřní krytí z pozice zcela vzadu nebo obratem v návětří druhé lodě a, od okamžiku kdy krytí vzniklo, není vnější loď schopna místo u značky poskytnout, není toto po ní požadováno.

53 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18.3
18.3 Obracení v zóně Jestliže loď v zóně překročí směr proti větru a je poté na stejném větru jako loď, která dosahuje značky bez obratu, potom pravidlo 18.2 mezi nimi neplatí. Loď, která změnila bok na větru (a) nesmí donutit druhou loď plachtit nad směr ostře proti větru, aby zabránila kontaktu, nebo bránit druhé lodi v obeplutí značky požadovanou stranou, a (b) musí poskytnout místo u značky, jestliže druhá loď vůči ní získá vnitřní krytí.

54 Pravidlo 18

55 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 18.4
18.4 Přehození Pokud musí loď s vnitřním krytím a právem plavby u značky přehodit, aby plula svým správným směrem, nesmí před přehozením plout dále od značky, než je pro plavbu tímto směrem potřeba. Pravidlo 18.4 neplatí u značky, která je bránou.

56 Pravidlo 18

57 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 19 + 19.1
19 MÍSTO K OBEPLUTÍ PŘEKÁŽKY 19.1 Platnost pravidla 19 Pravidlo 19 platí mezi loděmi u překážky vyjma případu, kdy je překážka i značkou, kterou mají lodě obeplout stejnou stranou. Nicméně u souvislé překážky platí pravidlo 19 vždy a pravidlo 18 neplatí.

58 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 19.2
19.2 Poskytnutí místa u překážky (a) Loď s právem plavby si může zvolit obeplout překážku kteroukoliv stranou. (b) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo mezi ní a překážkou, ledaže by od okamžiku vzniku krytí tak nebyla schopna učinit. (c) Když lodě míjí souvislou překážku a loď, která byla zcela vzadu a která měla vyhýbat, získá krytí mezi druhou lodí a překážkou a v okamžiku, kdy krytí vznikne, zde pro ni není místo k proplutí, nemá na místo podle pravidla 19.2(b) nárok. Dokud jsou lodě v krytí, musí vyhýbat a pravidla 10 a 11 neplatí.

59 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 20.1
20 Místo k obratu u překážky 20.1 Zvolání Když se loď blíží k překážce, může volat na loď na stejném větru o místo k obratu a vyhnutí. Nicméně nesmí volat když (a) se může překážce bezpečně vyhnout bez podstatné změny směru plavby, (b) pluje níže než ostře proti větru, nebo (c) překážka je značkou a loď, po které by byla požadována reakce a změna směru, ji může dosáhnout bez obratu.

60 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 20.2
20.2 Odezva (a) Poté, co loď zvolá, musí dát volané lodi čas k reakci. (b) Volaná loď musí reagovat, i když volání porušuje pravidlo (c) Volaná loď musí reagovat buďto tím, že obrátí jak je to nejdříve možné, nebo tím, že okamžitě odpoví „Obrať ty“ a následně poskytne volající lodi místo k obratu a vyhnutí. (d) když volaná loď zareaguje, musí volající obrátit jak je to jen nejdříve možné. (e) Od doby, kdy loď zavolá, dokud neobrátí a nevyhne se volané l odi, pravidlo 18.2 mezi nimi neplatí

61 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 20.3
20.3 Předání volání další lodi Když bylo na loď voláno o místo k obratu a ona má v úmyslu reagovat obratem, může volat na další loď na stejném větru o místo k obratu a vyhnutí. Může volat, i když její volání nesplňuje podmínky pravidla Pravidlo 20.2 platí mezi ní a lodí, na kterou volala.

62 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 21
21 Zproštění viny Když loď pluje v rámci místa nebo místa u značky, na které má právo podle pravidla Části C, musí být zproštěna viny když, v jakémkoliv incidentu s lodí, po které je místo nebo místo u značky požadováno, (a) poruší pravidlo Části A, pravidlo 15 nebo pravidlo 16, nebo (b) je donucena porušit pravidlo 31.

63 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 22
22 Startovní chyby, přijmutí trestŮ, pohyb vzad 22.1 Loď, která po svém startovním znamení pluje směrem k předstartovní straně startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení, aby odstartovala nebo aby vyhověla pravidlu 30.1, musí vyhýbat lodím, které tak nečiní, dokud není zcela na předstartovní straně Loď, která přijímá trest, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní Loď, která se vůči vodě pohybuje vzad za pomoci plachet, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.

64 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 23
23 Loď převržená, zakotvená nebo uvízlá na mělčině, záchrana Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená nebo dosud nezískala ovladatelnost po převržení, je zakotvená nebo uvízlá na mělčině, nebo se snaží pomoci osobě nebo plavidlu v nebezpečí. Loď je převržená, když je špička jejího stěžně ve vodě.

65 Část 2 – Potkávání lodí – pravidlo 24
24 Překážení jiné lodi 24.1 Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí, nesmí překážet závodící lodi Vyjma plavby svým správným směrem, loď nesmí překážet lodi, která přijímá trest nebo pluje na jiném úseku dráhy.

66 PŘESTÁVKA

67 Část 3 – Řízení závodu – 25 25 Vypsání závodu, plachetní směrnice a znamení 25.1 Vypsání závodu a plachetní směrnice musejí být každé lodi dostupné před začátkem závodu Význam vizuálních a zvukových znamení, který je stanoven ve Znameních závodu, nesmí být měněn s výjimkou podle pravidla 86.1(b). Význam jakýchkoliv dalších znamení, která mohou být použita, musí být uveden v plachetních směrnicích Závodní komise může použít pro vizuální znamení buď vlajku nebo jiný objekt stejného vzhledu.

68 Část 3 – Řízení závodu – 26 26 Startování rozjížděk 5 Třídová vlajka (C,D,E,U…) 1 zvuk Výzva 4 P nebo I nebo Z nebo Z+I nebo černá 1 zvuk Příprava 1 Přípravná vlajka spuštěna 1 dl.zvuk 1 min. 0 Třídová vlajka spuštěna 1 zvuk start Systém startu lze změnit, ale musí to být popsáno v PS. Na malých vodách funguje např

69 Vyzývací znamení 5 minut před startem - vlajka třídy nahoru + 1 zvuk Vlajka třídy musí být popsaná v PS. Ustálené vlajky pro jednotltivé třídy : FD – K, Finn – F, Evr – E, Q – O, C – C, 420 – D, Fb - U

70 Vyzývací znamení

71 Přípravné znamení 4 minuty před startem – vlajka přípravy nahoru + 1 zvuk Vlajky přípravy : „P“ – bez startovních trestů „I“ – platí pravidlo 30.1 – obeplouvání konců „Z“ – platí pravidlo 30.2 – procentuální trest – v ČR se nepoužívá „černá“ – platí pravidlo 30.3 – pravidlo černé vlajky „Z“+ „I“ – kombinace pravidel – v ČR se nepoužívá

72 Přípravné znamení – vlajka P

73 Přípravné znamení – vlajka P

74 Přípravné znamení – vlajka I (30.1)

75 Přípravné znamení – vlajka I (30.1)

76 Přípravné znamení – vlajka Z (30.2)

77 Přípravné znamení – černá vlajka (30.3)

78 Přípravné znamení – černá vlajka (30.3)

79 Poslední minuta 1 minuty před startem – vlajka přípravy dolů + 1 dlouhý zvuk

80 Start START – vlajka třídy dolů V případě, že startuje další lodní třída, tak se spuštěním vlajky odstartované lodní třídy je zároveň vytažena vlajka následující lodní třídy (vyzývací znamení).

81 Část 3 – Řízení závodu – 27 27 Další činnosti závodní komise před startovním znamením 27.1 Ne později než s vyzývacím znamením musí závodní komise signalizovat nebo jinak vyznačit dráhu, která má být plachtěna, jestliže plachetní směrnice dráhu neurčují, dále může zaměnit jedno dráhové znamení za jiné a může signalizovat, že je vyžadováno oblečení osobních záchranných prostředků (vyvěšením vlajky Y s jedním zvukovým znamením).

82 Část 3 – Řízení závodu – 27 27.2 Ne později než s přípravným znamením může závodní komise pohybovat startovní značkou Před startovním znamením může závodní komise z jakýchkoliv příčin rozjížďku odložit (vyvěšením vlajky AP, AP nad H nebo AP nad A se dvěma zvukovými znameními) nebo přerušit (vyvěšením vlajky N nad H nebo N nad A se třemi zvukovými znameními). Před startem se používá vlajka „AP“ po startu „N“, výjimkou těsně po startu kde se používá 1.OP.

83 Část 3 – zajímavost použití oranžové vlajky
Na velkých závodech se používá „oranžová“ vlajka, která označuje ZK na startovním prámu k upozornění závodníků, že se chystá startovní procedura. Samozřejmě musí být popsáno v PS. Např. 5 minut před vyzývacím znamením lodní třídy bude vytažena na startovní lodi oranžová vlajka s jedním zvukovým znamením. Vlajka se stahuje po ukončení startovní procedury, tzn. není pak už závislá na vteřinách, ale v klidu si ji stáhnu po ukončení startovní procedury (včetně všech indiv. odvolání apod.)

84 Část 3 – Řízení závodu – 28 28 Plachtění po dráze 28.1 Loď musí odstartovat, proplout dráhu popsanou v plachetních směrnicích a dokončit. Přitom může minout jakoukoliv stranou značku, kterou nezačíná, neohraničuje nebo neukončuje úsek dráhy, který loď pluje. Po dokončení loď nemusí úplně přeplout cílovou čáru.

85 Část 3 – Řízení závodu – 28 28.2 Napnutý provázek vyjadřující dráhu lodě od chvíle, kdy se začíná blížit ke startovní čáře z její předstartovní strany aby odstartovala, musí až do dokončení (a) ležet na požadované straně každé značky, které jsou ve správném pořadí, (b) dotýkat se každé obeplouvané značky, a (c) procházet mezi značkami tvořící bránu a to ze směru od předchozí značky. Loď může opravit jakékoliv chyby, aby tomuto pravidlu vyhověla a to za předpokladu, že ještě nedokončila.

86 Část 3 – Řízení závodu – 29 29 Odvolání 29.1 Individuální odvolání
Závodní komise musí neprodleně vyvěsit vlajku X spolu s jedním zvukovým znamením, pokud je jakákoliv část trupu, posádky nebo výstroje lodě na dráhové straně startovní čáry při startovním znamení, nebo když loď musí vyhovět pravidlu Vlajka musí být vyvěšena, dokud všechny tyto lodě nedopluly zcela na předstartovní stranu startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení a nejednají v souladu s pravidlem 30.1, jestliže je uplatněno, ale ne déle než 4 minuty po startovním znamení nebo jednu minutu před jakýmkoliv pozdějším startovním znamením, podle toho, které je dřívější. Jestliže je uplatněno pravidlo 30.3, toto pravidlo neplatí. Jediný případ, kdy je chybějící zvukové znamení důvodem žádosti o nápravu dle ZPJ. Viz. kniha řešených případu ISAF.

87 Část 3 – Řízení závodu – 29

88 Část 3 – Řízení závodu – 29 Co udělá rozhodčí když není schopen identifikovat všechny lodě, které jsou přes čáru ?

89 Část 3 – Řízení závodu – 29

90 Část 3 – Řízení závodu – 29 29.2 Všeobecné odvolání
Když závodní komise není při startovním znamení schopna identifikovat lodě, které jsou na dráhové straně startovní čáry, nebo které podléhají pravidlu 30, nebo jestliže se stala chyba ve startovní proceduře, může (musí) závodní komise signalizovat všeobecné odvolání (vyvěšením prvního opakovače se dvěma zvukovými znameními). Vyzývací znamení pro nový start odvolané třídy musí být dáno jednu minutu poté, co byl první opakovač spuštěn (s jedním zvukovým znamením) a starty dalších tříd musejí následovat po novém startu.

91 Část 3 – Řízení závodu – 29

92 Část 3 – Řízení závodu – 30 30 Startovní tresty 30.1 Pravidlo vlajky I
Jestliže byla vztyčena vlajka I a jakákoliv část trupu lodě, posádky nebo výstroje je na dráhové straně startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení během poslední minuty před jejím startovním znamením, musí předtím, než odstartuje, proplout směrem z dráhové strany přes jedno z jejích prodloužení na předstartovní stranu.

93 Přípravné znamení – vlajka I (30.1)

94 Část 3 – Řízení závodu – 30 30.2 Pravidlo vlajky Z
Jestliže byla vztyčena vlajka Z, žádná část trupu lodě, posádky nebo výstroje nesmí být během poslední minuty před startovním znamením v trojúhelníku tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí dostat bez projednávání 20% bodový trest vypočítaný tak, jak je stanoveno v pravidle 44.3(c). Musí být potrestána, i když je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestlliže je před startovním znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je loď opětovně identifikována během nasledného pokusu o start stejné rozjížďky, musí dostat další 20% bodový trest.

95 Přípravné znamení – vlajka Z (30.2)

96 Část 3 – Řízení závodu – 30 30.3 Pravidlo černé vlajky
Jestliže byla vztyčena černá vlajka, žádná část trupu lodě, posádky nebo výstroje nesmí být během poslední minuty před startovním znamením v trojúhelníku tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí být diskvalifikována bez projednávání, i když je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestliže je před startovním znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je signalizováno všeobecné odvolání nebo je rozjížďka přerušena po startovním znamení, závodní komise musí zobrazit číslo její plachty před dalším vyzývacím znamením pro tuto rozjížďku a jestliže je rozjížďka znovu startována nebo znovu jeta, loď se jí nesmí účastnit. Jestliže tak učiní, její diskvalifikace nesmí být vyškrtnuta z jejího bodování v závodě.

97 Část 3 – Řízení závodu – 30 Při opakovaném startu lodní třídy, start na „černou“ vlajku se v poslední minutě výrazně změnil vítr zprava. Pokud by pokračovala startovní procedura, tak by bylo nejspíše vyloučeno velké množství závodního pole na BFD. Otázka : „Existuje možnost jak tomu z pozice HR předejít ?“ Odpověď : „ANO, pokud k tomu dojde, tak v průběhu poslední minuty budu vlajkovat „AP“

98 Přípravné znamení – černá vlajka (30.3)

99 Část 3 – Řízení závodu – 31 31 Dotek se značkou
Loď, která závodí, se nesmí dotknout startovní značky před odstartováním, značky, která začíná, vymezuje nebo končí úsek dráhy, na kterém se loď nachází, nebo cílové značky po dokončení.

100 Část 3 – Řízení závodu – 32 32 Zkrácení nebo přerušení po startu
32.1 Po startovním znamení může závodní komise zkrátit dráhu (vyvěšením vlajky S se dvěma zvukovými znameními), nebo přerušit rozjížďku (vyvěšením vlajky N, N nad H nebo N nad A spolu se třemi zvukovými znameními), protože se stala chyba ve startovní proceduře, protože je špatné počasí, protože je nedostatečný vítr, který může mít za následek, že žádná loď nedokončí v časovém limitu, protože chybí značka nebo změnila svoji pozici, nebo z jakýchkoliv jiných příčin majících vliv na bezpečnost nebo regulérnost závodění,  nebo může zkrátit dráhu, aby mohly být uskutečněny další vypsané rozjížďky. Závodní komise nesmí přerušit rozjížďku poté, co jedna loď, která plachtila po dráze, dokončila v časovém limitu, byl-li nějaký, bez uvážení následků pro všechny lodě v rozjížďce nebo v závodě.

101 Část 3 – Přerušení – 32

102 Část 3 – Přerušení – návrat na břeh– 32

103 Část 3 – Přerušení – start příští den – 32

104 Část 3 – Zkrácení dráhy – 32 32.2 Jestliže závodní komise signalizuje zkrácení dráhy (vyvěšením vlajky S spolu se dvěma zvukovými znameními), cílová čára musí být: (a) u obeplouvané značky: mezi touto značkou a stožárem s vyvěšenou vlajkou S; (b) u čáry, kterou lodě musejí protnout při ukončení každého kola: tato čára; (c) u brány: mezi značkami brány. Zkrácená dráha musí být signalizována dříve než první loď protne cílovou čáru.

105 Část 3 – Zkrácení – 32

106 Část 3 – Zkrácení – 32 na bojce

107 Část 3 – Zkrácení – 32 brána

108 Část 3 – Změna dráhy – 33 33 Změna následujícího úseku dráhy
Zavodní komise může změnit úsek dráhy, který začíná u obeplouvané značky nebo brány, změnou pozice následující značky (nebo cílové čáry) a signalizací všem lodím před tím, než tento úsek zahájí. Následující značka nemusí být v tomto okamžiku na své pozici. (a) Jestliže bude změněn směr úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukovým signálem a buďto (1) novým kompasovým kurzem nebo (2) zelený trojúhelník pro změnu vpravo, nebo červený obdélník pro změnu vlevo. (b) Jestliže bude změněna délka úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukem a ‘–’, jestliže bude délka zkrácena nebo ‘+’, jestliže bude prodloužena. (c) Následující úseky mohou být změněny bez další signalizace, aby byl zachován tvar dráhy.

109 Část 3 – Změna dráhy – 32

110 Část 3 – Chybějící značka – 34
33 Změna následujícího úseku dráhy Zavodní komise může změnit úsek dráhy, který začíná u obeplouvané značky nebo brány, změnou pozice následující značky (nebo cílové čáry) a signalizací všem lodím před tím, než tento úsek zahájí. Následující značka nemusí být v tomto okamžiku na své pozici. (a) Jestliže bude změněn směr úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukovým signálem a buďto (1) novým kompasovým kurzem nebo (2) zelený trojúhelník pro změnu vpravo, nebo červený obdélník pro změnu vlevo. (b) Jestliže bude změněna délka úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukem a ‘–’, jestliže bude délka zkrácena nebo ‘+’, jestliže bude prodloužena. (c) Následující úseky mohou být změněny bez další signalizace, aby byl zachován tvar dráhy.

111 Část 3 – Náhradní značka

112 Část 4 – Os. Záchranné prostředky – 40
40 OSOBNÍ ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY. Když je před nebo s vyzývacím znamením vyvěšena vlajka Y spolu s jedním zvukovým znamením, závodníci musí mít oblečeny osobní záchranné prostředky, s vyjímkou krátké výměny nebo úpravy oděvu čí osobní výstroje. Mokrý oblek a suchý oblek nejsou osobními záchrannými prostředky.

113 Odložení rozj.

114 Odložení rozj. – návrat na břeh

115 Odložení rozj. na další den

116 Vlajka „L“

117 Cíl

118 Část 4 – Pohon – 42 42 POHON 42.1 Základní pravidlo
Loď musí závodit pouze užitím větru a vody, aby zvýšila, udržela nebo snížila svoji rychlost s výjimkou povolenou v pravidlech 42.3 nebo 45. Její posádka může měnit nastavení plachet a trupu a provádět jiné jachtařské činnosti, ale na druhé straně nesmí pohybovat svými těly, aby loď poháněla.

119 Část 4 – Os. Záchranné prostředky – 40
40 OSOBNÍ ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY. Když je před nebo s vyzývacím znamením vyvěšena vlajka Y spolu s jedním zvukovým znamením, závodníci musí mít oblečeny osobní záchranné prostředky, s vyjímkou krátké výměny nebo úpravy oděvu čí osobní výstroje. Mokrý oblek a suchý oblek nejsou osobními záchrannými prostředky.

120 Část 3 – záchranné prostředky

121 Část 4 – Pohon– 42 Video ISAF

122 Penalta – pravidlo 42 Vlajka, písknutí a označení konkrétní lodě

123 Dodatek A - Bodování Umístnění se rovná počet bodů.
1.místo = 1 bod, 2. = 2, 3. = 3, 4. = 4 atd. V případě handicapu se dosažený čas přepočte na korigovaný čas, následně se lodě seřadí od nejmenšího korigovaného času a přiřadí se jim opět body 1 – xx DNC, DNS, DNF, DSQ, DNE, DGM … = počet přihlášených + 1 OCS ( ) , 30.2 (vlajka Z), 30.3 (BFD), RAF, DNF hodnotí ZK bez projednání

124 Dodatek A - Bodování Umístnění se rovná počet bodů. (ZPJ A4.1)
1.místo = 1 bod, 2. = 2, 3. = 3, 4. = 4 atd. V případě handicapu se dosažený čas přepočte na korigovaný čas, následně se lodě seřadí od nejmenšího korigovaného času a přiřadí se jim opět body 1 – xx (ZPJ A3) DNC, DNS, DNF, DSQ, DNE, DGM … = počet přihlášených + 1 (ZPJ A4.2) OCS ( ) , 30.2 (vlajka Z), 30.3 (BFD), RAF, DNF hodnotí ZK bez projednání (ZPJ A5)

125 Dodatek B - Windsurfing

126 Dodatek C – Match Racing

127 Dodatek D – Team Racing

128 Dodatek E Rádiem řízené lodě

129 Dodatek F Kiteboarding

130 Identifikace na plachtách
Dodatek G Identifikace na plachtách

131 Vážení oděvu a výstroje
Dodatek H Vážení oděvu a výstroje

132 Dodatek J vypsání závodu a plachetní směrnice

133 Průvodce vypsáním závodu
Dodatek K Průvodce vypsáním závodu

134 Průvodce plachetními směrnicemi
Dodatek L Průvodce plachetními směrnicemi

135 Dodatek M Doporučení pro PK

136 Dodatek N mezinárodní JURY

137 speciální postup pro 42 ZPJ
Dodatek P speciální postup pro 42 ZPJ

138 Dodatek P Platí pouze pokud tak stanoví plachetní směrnice Tresty :
První trest : otáčka 720 nebo DSQ bez projednání Druhý trest : DNF nebo DNE bez projednání Třetí a další trest : DNE nebo DGM z celého závodu a jednání dle 69.2(a) V případě prvního trestu, pokud ZK odloží, přeruší nebo signalizuje všeobecné odvolání, tak trest je zrušen, ale započítává se do počtu obdržených trestů dle tohoto dodatku. Náprava možná pouze z důvodu, že PK nevzala v úvahu signál ZK nebo třídová pravidla. Vlajka O a R.

139 procedury pro odvolání
Dodatek R procedury pro odvolání

140 PŘÍPRAVA NA ZÁVOD

141 Příprava na závod Dokumenty závodu - Vypsání závodu (Dodatek K ZPJ)
- Plachetní směrnice (Dodatek L ZPJ) - Vyhlášky hlavního rozhodčího příklad – z HDD - Vyhlášky protestní komise příklad – z HDD

142 Vypsání závodu Dle dodatku J1.1 musí obsahovat :
název, místo a datum závodu a jméno pořadatele že závod bude řízen dle pravidel (ZPJ ISAF ) seznam dalších dokumentů podle kterých se bude řídit závod závodní třídy, jakýkoliv handicapový nebo přepočtový systém pokud bude použit, podmínky přihlášek a jejich omezení časy registrace a vyzývacích znamení – pokud jsou známy + další informace dle J1.2 Určitě by ve vypsání mělo být uvedeno startovné a další poplatky, které budou se závodem vybírány, např. kempovné atd. Pro tvorbu doporučuji použít průvodce Dodatek K

143 Plachetní směrnice Dle dodatku J2.1 musí obsahovat :
že závod bude řízen podle pravidel seznam všech dokumentů časový plán dráhy popis značek dráhy popis startovní a cílové čáry, třídové vlajky a další signály časové limity handicapový systém – pokud bude použit Bodovací systém – pokud je použit jiný než dle Dodatku A + další informace dle J2.2 Pro tvorbu PS doporučuji použít průvodce Dodatek L

144 STAVBA TRATĚ

145 Stavba tratě Při vyplutí od břehu na startovní lodi vlajkujeme „L“
Při výjezdu na vodu ideálně jednotlivé čluny již dodržují předpokládaný tvar tratě, toto výrazně urychluje celkový čas potřebný ke stavbě tratě Všechny čluny spojeny pomocí VHF Hlavní rozhodčí na startovní lodi najde pozici pro start, zde nejvíce komunikuje s bojkou č.1. Jak je startovní loď ukotvena, tak překontrolujeme směr a sílu větru na startovní lodi a na bojce č.1, případně provedeme nutné korekce, zkontrolujeme vzdálenost mezi startem a 1 Hodíme bojku č. 1 Zkontrolujeme pozici bojky 2, zejména šířku, výšku umístnění značky 2 kontrolujeme ze startovní lodě a také od značky č.1 Umístníme další značky dle PS

146 Stavba tratě

147 Stavba tratě V průběhu stavby tratě používáme jako pomůcku :
třepetalku nebo jiný instrument na určení směru větru kompas anemometr – windmeter Vysílačku VHF Průběžně člunaři informují hlavního rozhodčího o směru a síle větru na jejich pozici. Ideální oznámení je např. kurs větru 230, síla 5 m/s. Lze samozřejmě používat i místní označení jako třeba fouká od kina 5 m/s. Úplně nejhorší hlášení, které může HR slyšet ve vysílačce je : HR : „Jedničko jak ti to tam fouká ?“ Zn.č.1. : „Jó dobrý !“  tak takto prosím néééééé Z této informace se HR stejně nedoví vůbec nic.

148 PROTESTNÍ ŘÍZENÍ

149 Protestní řízení Protestní řízení je vlastně zvláštním způsobem rozhodování v rámci pravidel, tak jak to bývá u soudních přelíčení. Právo protestovat (60ZPJ + 69 ZPJ Loď (60.1) ZK (60.2) PK (60.3) Protestní řízení by mělo probíhat za důstojných podmínek Požadavky protestu (61 ZPJ) Informování protestovaného Loď – pokud je to možní tak ihned, pokud ne tak co nejdříve ZK - vyhláška PK - vyhláška

150 Protestní řízení Obsah protestu : (61.2 ZPJ)
Protestující a protestovaný Incident, včetně toho kde a kdy se vyskytl Pravidlo, které mělo být porušeno (uvedení chybného pravidla není důvodem k zamítnutí protestu) Jméno zástupce protestujícího + kontakty

151 Protestní řízení 62 – Náprava – v případě udělení nápravy je doporučeno udělit nápravu dle pravidla A10

152 Protestní řízení Doporučení jak postupovat – Dodatek M

153 Protestní řízení Postup od přijetí protestu až po ukončení
1) Přijetí písemného protestu s vyznačením času přijetí a kdo protest přijal 2) Okopírovat protest a předat straně protestované k seznámení 3) Uvést seznam projednávaných protestů na nástěnce – Formulář program projednávání protestů 4) Protestní řízení Protest by měl probíhat za důstojných podmínek a to nejlépe v místnosti vyčleněné pouze tomuto účelu, aby nedocházelo k rušení probíhajícího řízení. - Je naprosto nepřípustné, aby na protest ať už rozhodčí nebo závodníci dorazili v plavkách apod. obklečení. Minimum jsou alespoň kraťasy a čisté tričko u rozhodčích nejlépe s logem rozhodčího ČSJ.

154 Protestní řízení Je dobré mít k dispozici rozhlas na vyvolávání jednotlivých závodníků předvolaných před protestní komisi Jako pomůcka se doporučuje používat modely lodiček, ale zásadní tvrzení je lepší pokud jsou závodníky namalována na papír jako pozdější důkaz toho co který závodník tvrdil. Ideálně necháme závodníka namalovat co se stalo a následně to může pro ilustraci doplnit pomocí modelů Protest by měl být řízen minimálně tříčlenou protestní komisí Protestní řízení vede většinou předseda protestní komise, ale klidně to může být i jiný člen PK (např. s ohledem na jazykovou výbavu atd.) Při protestu nesmíme dopustit, aby se jednoltivé osoby překřičovaly nebo si skákaly do řeči

155 Protestní řízení 5) Rozmístnění stran protestu protestovaný svědci
protestující trenéři tlumočníci Protestní komise

156 Protestní řízení Postup výpovědí a otázek :
Protestující podá svoji výpověď Protestovaný podá svoji výpověď Dotazy protestujícího na protestovaného Dotazy protestovaného na protestujícího Protestní komise – dotazy Výpověď svědka – svědci vypovídají jednotlivě Dotazy na svědka protestujícího a protestovaného Protestní komise Porada protestní komise Vyhlášení výsledků – zjištěná fakta, porušení pravidla, rozhodnutí Poučení o odvolání

157 SOUTĚŽNÍ ŘÁD

158 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Rozsah a platnost SŘ – bod 1 SŘ dle SŘ se musí řídit všechny závody pořádané v ČR a zapsané v CTL, výjimky povoluje na žádost em STK ČSJ - Účast v závodě – bod 2 SŘ - všichni závodníci musí mít licenci kromě VPOZ (75.2 ZPJ) - co je VPOZ závod - bod 2.4 – povinné pojištění - bod 2.10 – lékařská prohlídka – nepodceňovat - Reklama – bod 3 SŘ - CTL – bod 4 SŘ

159 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
Vypsání MČR – SŘ bod 4.6 Závod MČR dané lodní třídy bude vypsán pouze za předpokladu, že tato lodní třída v minulém roce vypsala a úspěšně odjela Pohár ČR (min. 3 závody s koef. 4P) a v rámci této pohárové soutěže bylo hodnoceno minimálně 10 lodí. Toto omezení se nevztahuje na závody lodních tříd Team Racing, Team Racing mládeže, Match Racing, Kajutové lodě a Námořní jachting. V případě, že lodní třída neodjela požadovaný počet závodů, z důvodu nepřízně počasí, tak toto omezení neplatí. VV ČSJ může udělit výjimku v odůvodněných případech i z jiného důvodu.

160 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
Vypsání MČR – SŘ bod 4.7 Pro nově vzniklou lodní třídu v jejím prvním roce působení se MČR nevypisuje, je možné vypsat pouze Velkou cenu koef. „5vc“ a to za předpokladu, že tato lodní třída v tomto roce vypíše Pohár ČR (min. 3 závody s koef. 4P).

161 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
VPOZ – bod 4.8 SŘ Závody VPOZ vypsané dle tohoto SŘ podle bodu 2.3 je možné zařadit do CTL pouze jako samostatné závody s koef. 1 – VPOZ bez účasti jiných lodních tříd nebo jiných koeficientů u stejné lodní třídy. Souběh dvou závodů, z nichž je jeden VPOZ není možný, výjimka je možná udělit pouze za předpokladu, že pořadatel zajistí naprosto oddělené tratě, tak aby nemohlo dojít ke kolizi mezi závodníky s platnou licencí ČSJ a závodníky VPOZ. Výjimku povoluje STK ČSJ. Bod 4.9 SŘ Pořadatelům se nedoporučuje vypisovat závody s koef. 6mr, 5mz, 4P, 3C, 3M s počtem tříd vyšším než čtyři na jeden okruh.

162 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Struktura soutěží – bod 5 SŘ - Kategorie závodníků – bod 6 SŘ - Lodní třídy – bod 7 SŘ a dodatek A SŘ - Vypsání závodu – bod 8 SŘ - Funkcionáři závodu – bod 9 SŘ - ředitel, hlavní rozhodčí, protestní komise, záchranný systém, hospodář, garant ČSJ, delegát KR ČSJ, tech.inspektor - Příprava a řízení závodu – bod 10 SŘ - Bezpečnost a ochrana zdraví – bod 11 SŘ - stav krajní nouze – všechny vlajky dolů a 4 zvuky - další povinnosti s vyhlášením stavu krajní nouze

163 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Ukončení závodu a dokumentace – bod 12 SŘ - Výkonnostní třídy – bod 13 SŘ - Změny SŘ – bod 14 SŘ – mění pouze VV ČSJ - Formuláře používané při závodech – bod 15 SŘ Přílohy Soutěžního řádu : Příloha A – lodní třídy

164 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Příloha B – koeficienty závodu !!! - Příloha C – výkonnostní třídy v jachtingu - Příloha D - Předpisy související s pořádáním závodů - Příloha E – druhy závodů - Příloha F – vzor podpisové archu - Příloha G – vzor výsledkové listiny 8888 – VPOZ, cizinci 99NN-XXX - Příloha H – úkoly a práva garanta ČSJ - Příloha J – úkoly a práva delegáta KR ČSJ - Příloha K – ceremoniál při zahájení a ukončení MČR - Příloha L – výkonnostní třídy v námořním jachtingu - Příloha M – závody kajutových plachetnic

165 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Příloha N – předávání výsledků - Program Race Control exportní soubor pro žebříček naabbbb.zip (web ČSJ) - soubor aktivita.csv (web ČSJ) - zálohový soubor – zaabbbb.zip – cstv.cz - import na web - u závodů s koef. 4 a vyšších (netýká se 4K) odeslat originál protestních formulářů na ČSJ nebo scan na jachting.vysledky(zavinac)cstv.cz

166 Soutěžní řád – směrnice B5 ČSJ
- Příloha O – doporučené standardy pro pořadatele

167 RACE CONTROL 2013


Stáhnout ppt "Školení rozhodčích KSJ února 2013 ČSTV – Praha Strahov"

Podobné prezentace


Reklamy Google