Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitrozemské sladké bezodtokové jezero ve střední Asii, na hranicích mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. Zdrojnicemi jsou řeky Amudarja a Syrdarja.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitrozemské sladké bezodtokové jezero ve střední Asii, na hranicích mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. Zdrojnicemi jsou řeky Amudarja a Syrdarja."— Transkript prezentace:

1

2 Vnitrozemské sladké bezodtokové jezero ve střední Asii, na hranicích mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. Zdrojnicemi jsou řeky Amudarja a Syrdarja.

3 Aralské jezero vysychá. Postupné zmenšování plochy jezera je monitorováno od počátku 60. let. Při sledování procesů spojených se zánikem jezerní pánve Aralského jezera hrají významnou roli metody distančního snímání zemského povrchu. Na internetových stránkách je možné nalézt velké množství snímků dokumentujících postupné mizení Aralského jezera. Aralské jezero 1960 Rozloha 66.500 km 2 (4. největší na světě) Nadmořská výška vodní hladiny 53 m.n.m. Salinita 11 g/l Aralské jezero 1990 Rozloha 2.950 km 2 Nadmořská výška vodní hladiny 38 m.n.m. Salinita 30 g/l Malý Aral Velký Aral Rozloha 26.500 km 2 Nadmořská výška vodní hladiny 30 m.n.m. Salinita 61 g/l Aralská poušť Rozloha 43.000 km 2

4 Vzniklo asi před 10.000 lety, kdy se v oblasti Aralské pánve setkaly řeky Amudarja (Oxus) a Syrdarja (Jaxartes) napájené z tajících ledovců Pamíru Ťan-Šanu. Podle archeologických výzkumů Amudarja v historii často měnila svůj tok.

5 Co je příčinou vysychání? 1. kolísání klimatu 2. Důsledek činnosti člověka Střední Asie je důležitou oblastí pěstování bavlny. Střední Asie je ohrožena globální změnou klimatu. V 60. letech se prudce zvýšila plocha, na které se pěstovalo „bílé zlato“ – bavlna. Jejími nejvýznamnějšími producenty se staly státy střední Asie, především Uzbekistán a Turkmenistán. Obdělávaná plocha v oblasti se zvýšila o 50.000 km 2, z toho v deltě Amudarji o 28.000 km 2. Hlavní oblasti pěstování bavlny

6 BAVLNA Bavlník se p ě stuje na plantážích v tropických nebo subtropických oblastech. P ř i dozrávání pot ř ebuje zavlažování, p ř i sklizni naopak sucho. Sklízejí se tobolky velikosti vlašského o ř echu s vlákny. Nejlépe ru č n ě. M ěř í se v žocích (asi 170 kg.)

7 VYSYHÁNÍ ARALU V 60. letech se prudce zvýšila plocha, na které se pěstovala bavlna. Na Amudarje a Syrdarje byly vystavěny přehrady, které zavlažovaly bavlníkové plantáže. Přítok vody do jezera se prudce snížil a Aralské jezero začalo vysychat.

8 PROBLÉMY PROBLÉM EKOLOGICKÝ Do jezera p ř itékalo ro č n ě p ř es 60 km 3 vody (hlavní zdrojnicí byla Amudarja). Dnes má jezero pouze ob č asný p ř ítok (asi 1,5 km 2 ). Z bývalého jezerního dna je slaná pouš ť. Denn ě vítr roznese do vzdálenosti až 300 km asi 200.000 tun soli a písku. Došlo ke zm ě n ě mikroklimatu. Zvýšily se teplotní extrémy, v oblasti zu ř í píse č né bou ř e. Extrémn ě stoupla salinita vody v jeze ř e. Ekosystém se zhroutil a v ě tšina druh ů vyhynula. Z 24 druh ů ryb 20 vyhynulo.

9 PROBLÉMY PROBLÉM EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ V oblasti jezera se živilo asi 60.000 obyvatel rybolovem (ro č n ě vylovili 48.000 tun). Ryby v jeze ř e vyhynuly a lidé ztratili obživu. Od bývalých rybá ř ských m ě st je dnes pob ř eží až 250 km vzdálené. Zvýšil se po č et nádorových a alergických onemocn ě ní, prudce stoupla úmrtnost.

10 ŘEŠENÍ? Byla ustavena komise OSN, která dohlíží na hospoda ř ení s vodou obou ř ek. Kazaši odd ě lili v roce 1997 12 km dlouhou hrází Malý Aral na severu od Velkého Aralu. V Malém Aralu. Tím zvýšila hladina vody v malém jeze ř e a klesla její salinita. Do jezera se vrátily n ě které druhy ryb.

11 ŘEŠENÍ? Uvažuje se o p ř ivedení vody do jezera ze sibi ř ských ř ek. Problémem je obrovská ekonomická náro č nost (naplánováno ješt ě za SSSR). Znovunapln ě ní jezera

12 ODKAZY Historie katastrofy, dopadyHistorie katastrofy, dopady – pouze text. Vše o Aralském jeze ř eVše o Aralském jeze ř e – text i satelitní snímky. Základní údaje o Aralském jeze ř eZákladní údaje o Aralském jeze ř e – č esky. Desertifikace, syndrom Aralského jezeraDesertifikace, syndrom Aralského jezera – zajímavá stránka, n ě mecký projekt (anglicky). Odkaz na projekt Malého Aralu Minulost a budoucnost aralské oblastiMinulost a budoucnost aralské oblasti – výborná stránka. Snímky NASA – bez komentá ř e. Konkurence z ESAKonkurence z ESA – Ameri č ani jsou lepší. USGS - severní jezeroUSGS - severní jezero – satelitní snímky. Fotky z AraluFotky z Aralu – ruská stránka (anglicky). Spousta dalších odkaz ů


Stáhnout ppt "Vnitrozemské sladké bezodtokové jezero ve střední Asii, na hranicích mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. Zdrojnicemi jsou řeky Amudarja a Syrdarja."

Podobné prezentace


Reklamy Google