Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Vznik Československé republiky Označen í DUMU VY_32_INOVACE_610 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 2. listopadu 2013 Anotace Formou prezentace a výkladu se studenti seznámí s příčinami a hlavními událostmi vzniku Československé republiky. Součástí materiálu je i interpretace historického pramene.

2 Vznik Československa 28.října 1918 28.října 1918 Území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi Území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi 1. ledna 1993 rozdělení na Českou republiku a Slovenskou republiku. 1. ledna 1993 rozdělení na Českou republiku a Slovenskou republiku. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslove nsko#.C4.8Ceskoslovensko_.281990.E2.80.9319 92.29, 2. 11. 2013

3 Příčiny vzniku republiky První světová válka, rozpad Rakouska – Uherska, ochota dohodových států uznat vznik nástupnických států První světová válka, rozpad Rakouska – Uherska, ochota dohodových států uznat vznik nástupnických států Zahraniční odboj – politický, vojenský Zahraniční odboj – politický, vojenský Domácí odboj Domácí odboj Ruské revoluce Ruské revoluce

4 Zahraniční politický odboj Centrem Paříž Centrem Paříž 1916 Československá národní rada 1916 Československá národní rada Iniciativa T. G. Masaryka, E. Beneše, M.R. Štefánika. Iniciativa T. G. Masaryka, E. Beneše, M.R. Štefánika. Na obrázku pamětní deska na bývalém sídle Československé národní rady v Paříži http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslove nsk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslove nsk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada, 2. 11. 2013

5 Tomáš Garrigue Masaryk 7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány 7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány Státník, politik, univerzitní profesor Státník, politik, univerzitní profesor První prezident Československé republiky (1918 – 1935) První prezident Československé republiky (1918 – 1935) K 80. narozeninám přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ K 80. narozeninám přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ http://cs.wikipedia.org/wiki/T.G.Masaryk, 2. 11. 2013

6 Eduard Beneš 28. května 1884 Kožlany – 3. září 28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí 1948 Sezimovo Ústí Druhý československý prezident (1935–1948) Druhý československý prezident (1935–1948) V čele zahraničního politického odboje za druhé světové války. V čele zahraničního politického odboje za druhé světové války. http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Benes, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Benes, 2. 11. 2013

7 Milan Rastislav Štefánik 21. července 1880 Košariská – 4. května 1919 Ivanka pri Dunaji 21. července 1880 Košariská – 4. května 1919 Ivanka pri Dunaji Slovenský politik, generál francouzské armády a také astronom Slovenský politik, generál francouzské armády a také astronom Zahynul při letecké katastrofě při návratu do vlasti. Zahynul při letecké katastrofě při návratu do vlasti. http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_Ste fanik, 2. 11. 2013

8 Zahraniční vojenský odboj Československé legie (v Rusku, Francii, Itálii) Československé legie (v Rusku, Francii, Itálii) Čeští a slovenští vojáci v I. světové válce na straně Dohody Čeští a slovenští vojáci v I. světové válce na straně Dohody Koncem války přes 100 000 legionářů (dobrovolců, bratrů = oficiální označení příslušníka vojska). Koncem války přes 100 000 legionářů (dobrovolců, bratrů = oficiální označení příslušníka vojska). http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3 %A9_legie, 2. 11. 2013

9 Domácí odboj  Mafie (E.Beneš, J. Kvapil)  Rusofilství (K.Kramář)  Český svaz (1916 - poslanci vídeňského parlamentu)  Národní výbor (1916 - Praha)  Národní výbor československý (1918- Praha). http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kramar, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kramar, 2. 11. 2013

10 Prohlášení samostatnosti Zákon o zřízení samostatného státu československého „Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní výbor jménem československého národa jako výkonný svrchovaný orgán nařizuje: Čl. I Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s československou Národní radou v Paříži, jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost Národní výbor. Čl. II Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Čl. III. Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení.“ A.Švehla, A. Rašín, J. Stříbrný, F. Soukup, V. Šrobár PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu, I., 1918 – 1919, Lidové noviny, Praha 1991,ISBN 80-7106-040-2, s.80.

11 Muži 28. října  Alois Rašín  Antonín Švehla  František Soukup  Jiří Stříbrný  Vavro Šrobár http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Rasin, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_ %C5%A0vehla, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Soukup, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St% C5%99%C3%ADbrn%C3%BD, 2. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3 %A1r, 2. 11. 2013

12 Doporučené použité studijní materiály ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80- 7235-194-X ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80- 7235-194-X BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN 80- 85192-29-2 BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN 80- 85192-29-2 www.dejepis.com www.dejepis.com


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google