Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařská chemie a biochemie 1. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařská chemie a biochemie 1. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze."— Transkript prezentace:

1 Lékařská chemie a biochemie 1. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2005 - 2015 Dentální amalgámy a toxikologie rtuti

2 2 Proč je významná pro zubaře rtuť?  kapalná nebo pevná slitina rtuti (popř. gallia) s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, draslíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, kadmiem, olovem.  Amalgám lze připravit většinou přímým stykem rtuti s kovem (zubaři) za pokojové teploty, popřípadě elektrolyticky vyloučením z vodného roztoku elektrickým proudem na rtuťové katodě (polarografie voltametrie).  Životnost 6 let (tradiční amalgámy) – 20 let (mědí obohacené amalgámy)  Amalgam se používá:  ve stomatologii jako základní výplňová hmota v (zadních) zubech (stříbrný);  v elektrochemii;  ve výrobě stříbrných zrcadel (cínový, stříbrný);  Při těžbě zlata a stříbra  Měřicí technika (teploměry, tlakoměry). Ze rtuti se vyrábí amalgámy Pozn.: Amalgám, -u (z řečtiny)mužský rod amalgamace ženský rod Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

3 3 Výběr vhodného stomatologického materiálu  Krystalické soustavy, mikroskopické, makroskopické složení  Pevnost v tlaku  Pevnost v tahu  Teplotní koeficient  Adhezivita k zubnímu materiálu  Časové změny  Galvanické proudy  Korozivita  Změny rozměrů  Kompresivita  Tvrdost  Plastické deformace  Lámavost  Vzhled (matný, lesklý, shodný s pozadím)  Toxicita  Alergické reakce, biologická kompatibilita  Cena  Dostupnost  Snadnost přípravy  Přání klienta Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

4 4 Výhody  Snadná připravitelnost  Netoxický  Prodyšný  Nízká cena  Trvanlivost  Tmavý vzhled  Obsahuje rtuť  Tvorba elektrochemických článků (hliník) Nevýhody Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

5 5 Požadavky kladené na dentální amalgámy  Rychlost tuhnutí - taková, aby lékař měl dostatek času plombu do zubu správně zasadit a mechanicky upravit, současně by však již po hodině až dvou měla být natolik tvrdá, že ji pacient může používat (kousat na ošetřený zub). Celkově amalgám tvrdne po dobu přibližně 24 hodin.  Během tvrdnutí - nesmí docházet k velkým rozměrovým změnám amalgámu – při expanzi by hrozilo roztržení zubu, při zmenšení objemu by plomba vypadávala.  Chemická odolnost vůči prostředí v lidských ústech, aby nedocházelo k uvolňování rtuti a zbylých kovů do organismu.

6 6Amalgámy  První pokusy o vyplňování kavit amalgámem objeveny v Číně v 7. století  První novodobé stomatologické pokusy: francouzský zubař Auguste Taveau (1826)  Vytvořil po zahřátí středně tuhou pastu složenou ze stříbra a rtuti, která dobře vyplnila zub a pak v něm ztuhla do potřebného tvaru. Taveauovy plomby byly sice levnější než tehdy používané zlaté fólie a snadněji se s nimi pracovalo, avšak měly vážné nedostatky. Při tuhnutí tento první amalgám značně zvětšoval svůj objem (dnes je jeho mírné rozpínání výhodou) a buď ze zubu přečníval a bránil dobrému skusu (tehdy ještě neexistovaly vhodné nástroje pro jeho snadné zbroušení), nebo dokonce zub vnitřním pnutím roztrhl. Taveauova „stříbrná pasta“ proto nebyla mezi lidmi příliš populární.  Bratři Crawcourovi, New York, vsadili na sílu reklamy, s kterou slavili obrovský úspěch. Obviněni ostatními zubaři, z nemorálnosti a profesionální neschopnosti, šarlatánství, později napadán materiál, který bratři k výplním používali. Prohlásili, že amalgám se nehodí na plomby, poněvadž je zdraví škodlivý, tudíž se nesmí dostat lidských úst. Zdůrazňovali, že rtuť tím, jak z plomby postupně vyprchává, způsobuje v těle velké škody. Kvůli útoku odborné veřejnosti museli bratři Crawcourové opustit město. Od té doby se amalgámu již nedotkl žádný „slušný“ zubař, aby nepoškodil své dobré jméno. Kampaň proti tomuto materiálu dále pokračovala. Nemoci s neznámými příčinami byly připisovány amalgámovým plombám. Někdo dokonce tvrdil, že amalgám způsobil několik případů ochrnutí, byl prý i příčinou nejrůznějších krčních chorob a dokonce i tuberkulózy. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

7 7 Amalgámy  V roce 1843 zástupci Americké zubařské společnosti zakazovali použití amalgámu. Někteří dentisté byli vyloučeni z Lékařské společnosti, protože ho veřejně začali používat. Našli se i lékaři, kteří amalgám na veřejnosti odsuzovali, ale pak ho tajně na svých pacientech používali. Místo argumentů podložených důkazy se v kampani proti amalgámu začala používat mediální propaganda.  Objevovala se opravdu zvláštní prohlášení: v roce 1874 napsal Dr. Payne v časopise Dental Cosmos: „Ani asijská cholera, ani černé neštovice, ba dokonce ani malárie nezpůsobily tolik škody jako jedovatý amalgám.“ Přitom v té době logicky nemohl být amalgámem „postižen“ ani zlomek z počtu lidí sužovaných těmito nemocemi.  70. letech 19. století: jeden z nejslavnějších amerických zubařů Joseph Foster Flag se zcela jednoznačně vyslovil pro amalgám. Prohlásil, že po letech pokusů s různými druhy této slitiny došel k závěru, že zuby vyplněné amalgámem vydrží mnohem déle než s jakoukoli jinou výplní včetně zlata. Od konce devatenáctého století byl amalgám na mnoho desetiletí nejpoužívanější plombou.

8 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15 8 Těžba zlata, stříbra  Amalgamační způsob těžby drahých kovů (poprvé použita na těžbu stříbra v Mexiku v roce 1557, Bartolomé Medina):  rozemletá hornina je promísena s elementární rtutí.  Vzniklý kapalný amalgám je po oddělení horniny pyrolyzován (hozen do ohně) a rtuť prostě odpařena,  Znečišťuje životní prostředí!!!!  Recyklace rtuti dost obtížná. Část rtuti se ovšem dostane do atmosféry, a proto se dnes tento postup příliš nepoužívá (v civilizovaných zemích). Amalgamace je pořád používána jen v omezeném měřítku k rýžování zlata, obzvláště v rozvíjejících se zemích, hlavně v Brazílii.  Rtuť se z amalgámu odpařuje při teplotě přes 300 °C a zbude ryzí zlato.  Rýžování zlata:  Rtuť se nechá protékat dlouhým měděným žlabem, na němž vytvořila tenkou povrchovou vrstvu.  Do žlabu nanese ruda a zbytek zlata v ní vytvořil s rtutí amalgám  Tento nátěr byl občas seškrabán, destilací z něho byla odstraněna rtuť a tím se získalo zlato.  Rtuť importována ze španělského Amladénu do „Nového světa“ do dolů v Zacatecasu a Potosí

9 9 Voltametrie, polarografie  Redukované kovy se rozpouští v kapalné rtuti a vytváří amalgám. Amalgámy se tvoří ve vodném roztoku, což normálně není možné, protože mají více negativní redukční potenciál než vodný roztok (potenciál rozkladu redukce vodíku je posunut do negativní oblasti- tzv. přepětí vodíku.  Výroba elektrod o podobných vlastnostech jako elektrody rtuťové Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

10 10 Složení dentálních amalgámů (% m/m) Americká stomatologická asociace (ADA) do roku 1986ISO 1559 Ag≥ 65 %≥ 40 % Sn≤ 29 %≤ 32 % Cu≤ 6 %≤ 30 % Zn≤ 2 % Hg≤ 3 % TypAg [%]Sn [%]Cu [%]Zn [%]Jiné [%] In, Pd, Se TL = tradiční soustružené piliny;70.925.82.41— TS = Tradiční kulové;72261.50.5— HCS = Vysoký obsah mědi - kulové;41-6124-30.513-28.30-0.5In 3.4 HCAd = Vysoký obsah mědi - smíšené;62-69.715.1-18.612.0-22.70-0.9In 10 HCL = Vysoký obsah mědi – soustružené piliny; 4329250.3Hg 2.7 GA = Slitina pro amalgám Gallia.502615—Pd 9

11 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1511 Výroba nertuťové složky  Přesně navážené složky se spolu taví (často za kontrolované atmosféry);  Tavenina se odlévá do vhodných ingotu  „Homogenizace" zahříváním na 420 °C po 1 - 2 týdny (pro jednotnou strukturu v celém průřezu ingotu).  Soustružení ingotu na jemné piliny, jejichž tvar závisí na rychlosti a na tloušťce krájeného ingotu.  Rozmělnění v kulových nebo jiných mlýnech, prosévání  Zahřátí několik hodin na 100 °C, aby se odstranilo vnitřní pnutí vzniklé během, přípravy pilinek.  Zahříváním se slitina stabilizuje pro reakci se rtutí, neboť jinak reagují pilinky velmi rychle a k amalgamaci se spotřebuje více rtuti. Výroba atomizací  Přímo z taveniny se produkují kulovité částečky slitiny.  Výroba v inertní atmosféře (argonu) nebo ve vodě Výroba soustružením Zvětšeno 100x Zvětšeno 500x Soustružené+kulové částice Ag-Cu eutektické slitiny

12 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1512 Typy používaných amalgámů (obecně) Stříbrné amalgámové slitiny Vysoký obsah mědi Soustružené piliny Smíšené Kulové Nízký obsah mědi Vysoký obsah mědi Nízký obsah mědi Soustružené piliny  Prakticky stejné již po desetiletí staletí  Částice různého tvaru, délka 60-120 µm, šířka 10-70 µm, tloušťka 10-35 µm  Tendence k postupnému zmenšování  Ag 66-73 %, Sn 25-29 %, Cu <= 6 %, Zn <= 2 % Tradiční slitiny Sférické, kulové  Zavedeny v 60. letech minulého století  Částice kulového tvaru Ø <= 40-50 µm

13 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1513 Slitiny s vysokým obsahem mědi  Zavedeny v 60. letech minulého století  Dispersalloy, Johnson & Johnson Dental Care Co. (~1963)  Směs soustružené piliny + kulové částice,  Ag-Cu eutektická slitina  13 % Cu (2x více než byla norma povolená ADA)  Příprava 1.Mechanicky mísené 2.Tavené  Všechny tyto mohou být připraveny jako piliny i jako sférické (kulové)  Selen – pro vylepšení biokompatibity (~1982)  Palladium <= 1 % - cenové důvody  Indium ~ 10 % - 30 % - snížení par rtuti, zvýší stabilitu fáze  1 = Ag 2 Hg 3 (~1992-4) Další podtypy slitin s vysokým obsahem mědi Slitina gallia  Příměsí In a Sn může být snížena teplota tání pod pokojovou teplotu  Může být přimíšena do prášku slitiny Ag-Sn-Cu (sférické) stejných tvarů jako dentalní amalgám  Příměs Pd pro zlepšení antikorozních vlastností  Např. Ga 65 %; In, 18,95 %; Sn 16 %; ostatní příměsi 0.5%.

14 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1514 Amalgám Ag 2 Hg 3 = fáze Atomic forces microscopy (AFM) + scanning electron microscopy (SEM) Amalgám Ag 2 Hg 3 = fáze  1 Atomic forces microscopy (AFM) + scanning electron microscopy (SEM)

15 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1515 Krystalografické soustavy Šesterečná Hexagonální Hexagonal Krychlová Kubická Cubic Kosočtverečná Orthorombická Orthorhombic Trigonální Romboedrická Rhombohedral Jednoklonná Monoklinická Monoclinic Trojklonná Triklinická Triclinic Čtverečná Tetragonální Tetragonal Základnově centrované Plošně centrované Prostorově centrované 14 základní Bravaisových buněk Hg (-39 o C)

16 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1516 Reakce amalgámu Konvenční slitina  Ag 3 Sn + Hg  Ag 2 Hg 3 + Sn x Hg + Ag 3 Sn (x~7-8)   + Hg   1 +  2 +  Mědí obohacená slitina  Ag 3 Sn + Cu + Hg  Ag 2 Hg 3 + Cu 6 Sn 5 + Ag 3 Sn   +Cu + Hg   1 + Cu 6 Sn 5 +   2Cu 3 Sn+ 3 Sn  Cu 6 Sn 5 (jednosložkové slitiny)  = Ag 3 Sn  1 = Ag 2 Hg 3  2 = Sn x Hg  = Ag 3 Sn  = Cu 6 Sn 5  = Cu 3 Sn Disperzí modifikované soustružené piliny 1.  + Hg   1 +  2 2.  2 + Cu  Cu 6 Sn 5  2 = dočasný meziprodukt (dny až týdny) Slitiny gallia CuGa + PdGa 5 + Ag 9 In 4 + Ag 9 Ga + β-Sn

17 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1517 Fázové diagramy amalgámů 2D diagram Ag-Hg 2D diagram Au-Hg

18 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1518 Příklady dalších amalgámů

19 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1519 Fyzikální vlastnosti dentálních amalgámů VlastnostPožadovaná hodnota dle ISO 1559 Změny rozměrů [%]-0,1 - +0,2 Pevnost v tlaku [MPa] za 1 hod.Min. 50 Pevnost v tlaku [MPa] za 24 hod.Min. 300 Creep (Plastická deformovatelnost) [%]Max. 3 % TypPevnost v tlaku [MPa] 30 min;l hod;l den Pevnost v tahu [MPa] Knoop Tvrdost Plastická deformovatelnost [%] Změny rozměrů (µm/cm) TL = tradiční soustružené piliny; 53; 89; 430521462,058 TS = Tradiční kulové; 170; 265; 444551740,210 HCS = Vysoký obsah mědi - kulové; 122; 220; 486631730,07-7 HCL = Vysoký obsah mědi – soustružené piliny; 59; 97; 477451740,175 HCB = Vysoký obsah mědi - směs 79; 123; 434501550,24-7 GA = Slitina pro amalgám Gallia. -; 343; 38357-0,1716

20 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1520 Vlastnosti dentálních amalgámů Změny rozměrů: a), b) běžné materiály, běžné chování c) vlhkem kontaminovaná slitina Kontrakce, rtuť proniká do částeček slitiny Převládající krystalizace nových fází, růst krystalů Expanze Kontrakce Změny rozměrů [%] Čas [hod] Vliv: typ slitiny, velikost částic, tvar částic, tlak při plnění kavity Zn + H 2 O  ZnO + H 2........Expanze

21 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1521 Pevnost dentálních amalgámů Převzato z přednášky Dr. Pavla Brandy: Cementy a kompozitní materiály

22 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1522 Pevnost dentálních amalgámů Pevnost v tlaku [MPa ] Čas [hod] VlastnostZubní sklovinaZubovina (Dentin)Amalgám Modul pružnosti [GPa]50 30 Pevnost v tlaku po 7 dnech [MPa]250280350 Pevnost v tahu po 7 dnech [MPa]3540-26060 Tvrdost podle Vickerse35060100 Srovnání amalgámu ze soustružených pilinek se zubní hmotou a)Hrubozrnný amalgám b)Jemnozrnný amalgám, soustružené piliny c)Kulové částečky Téměř stejné Optimum při obsahu rtuti 44-48 % (m/m) Pokles pevnosti o 1 % na 1 % Hg nad 60 % Hg Pokles pevnosti o 1 % na 1 % porozity

23 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1523 Plastická deformace Osový tlak 36 MPa na 6-mm válcový amalgám, Ø 4 mm, po 7 dnech při 37 o C, doba aplikace 4 hod. 37 o C ~ 0,9 bodu tání amalgámu => snadná difúze Vliv plasticity na tvar amalgámu na hrany bez opory a) Počáteční stav; b) Následná plasticita; c) Následné okrajové zlomy Obecně – čím větší plasticita – větší zlomovost (u tradičních slitin) MateriálPlasticita [%] Konvenční soustružené piliny2,5 Disperzně modifikovaný, mědí obohacený amalgám0,2 Mědí obohacený, obsah Pd (Palladia) 0,5 %0,06 Koroze Okrajové „kanálky“  2 = Sn x Hg … fáze zodpovědná za plasticitu  Min. obsah  2 fáze v Cu-obohaceném amalgámu + In + Pd  Cu 6 Sn 5 … nízká plasticita Tradiční Okrajové zlomy (třída) Vysoký obsah Cu Čas [roky]

24 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1524Koroze Nutno rozlišovat Koroze X Matnost  2 = Sn x Hg … snadná tvorba anody v galvanickém článku => fáze zodpovědná též za korozivitu 8Sn 7 Hg + 21O 2 + 42H 2 O + 28Cl - → 14Sn 4 (OH) 6 Cl 2 + 8 Hg Matnost = matnění, ztráta lesku, tvorba povrchových vrstev Integrita slitiny není narušena, žádná změna v mechanických vlastnostech Vzduch, Sliny, Soli v ústech Reakce se zbytky slitiny (tvorba  1 = Ag 2 Hg 3, a  2 = Sn x Hg) Do zažívacího traktu  Hladce opracovaný zub => menší plocha => menší náchylnost ke korozi  Produkty koroze brání mikropronikání, utěsňují zbytek materiálu  Slitiny obohacené mědí, bez obsahu  2 (Sn x Hg) jsou odolnější proti korozi 4Cu 6 Sn 5 + 19O 2 + 18H 2 O + 12Cl - → 6[CuCl 2.3Cu(OH) 2 ] + 20SnO  Většinou nemění podstatným způsobem vlastnosti amalgámu  Přídavky Pd < 1% podstatně vylepší vlastnosti slitiny Reakce amalgámu v galvanickém článku s jinými kovy – galvanické proudy napadají a)měkké tkáně b)rozpouštění amalgámu

25 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1525 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce Příklad Galvanický článek-samovolně Anoda: Zn=Zn 2+ +2e - 1. redoxní systém E 0 (Zn 2+ /Zn)=-0,76 V Katoda: Cu 2+ +2e - =Cu2. redoxní systém E 0 (Cu 2+ /Cu)=0,34 V Zn(s) + Cu 2+ = Cu(s) + Zn 2+ U=E k -E a Měření redoxního potenciálu (zopakovat si středoškolskou látku) Elektorolytický článek - Vložení napětí Anoda: Cu = Cu 2+ + 2e - 1. redoxní systém Katoda: Zn 2+ + 2e - = Zn2. redoxní systém Cu(s) + Zn 2+ = Zn(s) + Cu 2+ U=E a -E k Na katodě vždy probíhá redukce!

26 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1526 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce Redoxní pár [V]Redoxní pár[V] Li + /Li (s)- 3,04Co 2+ /Co (s)- 0,28 K + /K (s)-2,92Ni 2+ /Ni (s)- 0,25 Na + /Na (s)- 2,71Sn 2+ /Sn (s)- 0,14 Ca 2+ /Ca (s)-2,50Pb 2+ /Pb (s)- 0,13 Al 3+ /Al (s)- 1,662H + /H 2 (g)+0,00 Mn 2+ /Mn (s)- 1,18Sn 4+ /Sn 2+ +0,15 Zn 2+ /Zn (s)- 0,76Cu 2+ /Cu (s)+0,34 Cr 3+ /Cr (s)- 0,74Ag + /Ag (s)+0,80 Fe 2+ /Fe (s)- 0,44Cl 2 /2Cl - (g)+1,36 Cd 2+ /Cd (s)- 0,40Au + /Au (s)+1,50 Tl + /Tl (s)- 0,34

27 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1527 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce I

28 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1528 Tepelné vlastnosti  Amalgám = dobrý tepelný vodič  Zubovina = dobrý tepelný izolátor => Před vyplněním větší kavity vhodné vyvložkovat izolačním materiálem MateriálTepelná difuzivita.10 -3 [cm 2.s -1 ] Koeficient termální roztažnosti.10 -6 [ o C] Amalgám7825 Dentin (zubovina)28  Amalgám = 3x větší tepelná roztažnost než dentin  Minimální adheze mezi zubovinou a amalgámem  Nebezpečné při studených, horkých nápojích či potravinách  Mikroprolínání vlhkosti  Poškození amalgámové výplně

29 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1529 Biologické vlastnosti  Jen podle některých literaturních zdrojů je pacient krátkodobě vystaven při tvorbě, opracovávání a vyjímání amalgámové výplně, jejím náhodném požití vyšším dávkám sloučenin rtuti, které mají škodlivý vliv na centrální nervový systém  Pověsti o zvýšené hladině rtuti v krvi, v moči a nemocnosti osob s amalgámovými výplněmi (v drtivé většině) neprokázány!!!  Hladiny ve slinách mezi 4 - 20 µg/den, menší než dietární příjem, později podstatně nižší (studie in vitro, in vivo jsou pravděpodobně podstatně nižší!!!)  Množství rtuti uvolňované z amalgámů nepostačuje ani na způsobení potratů, výraznější hromadění v placentě  Množství uvolňované rtuti z amalgámů je snižováno používáním amalgámů bez γ 2 (menší korozivita)  Alergické reakce: kontaktní dermatitida Zdroj rtutiTypAbsorpce (ng/d) WHOCelková43 000 OSHA (vzduch pracoviště)Elementární429 000 AmalgámElementární1 240 – 29 000 VodaAnorganická5 PotravaOrganická2 220 - 5 572 SlinyAnorganická180 - 1 400 Vzduch (domov)Elementární4 160 Vzduch (prostředí)Elementární32 - 96

30 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1530 Bezpečnostní opatření  Míchání amalgámů pomocí přístrojů  Separace a sbírání odpadů obsahujících rtuť  Podlaha beze spár  Dobrá ventilace nebo větrání  Tlak par rtuti vzrůstá s teplotou! Zdravotní testy, sledování, úmrtnost u zubařů se neliší od zbytku populace!!!

31 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1531 Etapy přípravy dentálních amalgámů  Promísení složek, jejich poměr a homogenizace  Nutno zajistit vysokou homogenitu mnateriálu  Při velkém obsahu rtuti - relativně tvrdá γ (Ag 3 Sn) fáze bude konvertována na měkkou γ 2 (Sn x Hg) fázi + část rtuti zbude jako nezreagovaná  Při nízkém obsahu rtuti – nedostatek Hg pro reakci  Kondenzace  Ultrazvukové kondenzátory – způsobují lokální přehřátí a uvolnění par rtuti  Při tvorbě více vrstev – amalgámy na sebe musí navazovat  Během kondenzace se na povrchu tvoří a rtuť bohatá vrstva  Soustružené pilinky – vysoké kondenzační síly  Kulovité částice - rozdílné kondenzační profily (nižší kondenzační tlaky a síly)  Broušení a modelování  Cílem je odstranění vrstev bohatých na rtuť (po mírném zatvrdnutí, avšak ne příliš pozdě – bylo by příliš tvrdé a vyštipovaly by se úlomky z objemu)  Leštění (abraziva, pemza, oxidy zinku, oxidy ceru – pasta, bruska nebo na gumovém nosiči)  Dosažení lesku a hladkosti  Opticky přijatelnější vzhled  Odolnost proti korozi  Odstranění nehomogenit na povrchu

32 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1532 Komerční amalgámy 2 složky A.Směs kovů - formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek (např. Ag, Sn, Cu). B.Rtuť. Výrobci (příklady-bez rozlišení důležitosti a zastoupení na trhu) Ivoclar Vivadent Clinical Nordiska Dental AB SAFINA BOME SDI SCITEM LIMITED

33 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1533 Používané amalgámy ANA 2000 DUETT Oblíbený smíšený amalgam obsahující sférické i disperzní částice s vysokým obsahem mědi. Ve formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek.(Ag 43%, Sn 29,6%, Cu 25,4%). Míchá se tableta +rtuť. ANA 70 DUETT Oblíbený smíšený amalgam obsahující sférické i disperzní částice. Ve formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek.(Ag 69,3%,Sn 19, % Cu 10,9% Zn 0,4%) SPHERODON-M-PRÁŠEK Smíšený amalgám bez γ 2 fáze obsahující sférické i disperzní částice (v poměru 3:2) s vyšším obsahem mědi,vyznačující se rychlejším tuhnutím a vyžadující nižší kondenzační tlaky. Složení-Ag 45,5%,Sn 31,5%,Cu 23%-míchá se piliny+rtuť. SPHERODON-M-DUET Smíšený non γ 2 amalgám se 40% obsahem stříbra. Obsahuje sférické i disperzní částice stejného složení. Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi. Složení Ag 40%,Sn 32%,Cu 28%.Bezpečné a hygienické balení neobsahující žádnou volnou rtuť.Snadno se dávkuje a míchá....tableta + rtuťový sáček.

34 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1534 Stomatologická praxe Odlučovače amalgámu METASYS MST 1 Metasys - odlučovač amalgámu na zabudování modul bez skříňky Amalgamátor pro práškový amalgám Odvoz odpadu: Specializovaná firma (např. BOME, Průhonice) Pistole na amalgám

35 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1535 80 Rtuť - Hg  Stříbřitě šedý kov, kapalný za pokojové teploty  Molekulová hmotnost: 200,61 g.mol -1  Bod tání: -38,8 o C  Bod varu: 356,9 o C  II.B skupina = Hg +, Hg 2+  Vysoká tenze par  Jednoatomové páry  Hustota cca 13 500 kg.m -3 (H 2 O 1 000 kg.m -3, ocel 7 800 kg.m -3, olovo 11 390 kg.m -3, zlato 18 800 kg.m -3, osmium 22 480 kg.m -3 ).

36 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1536 Esencialita a toxicita prvků (obecně) (platí i pro sloučeniny)

37 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1537 Biologicky významné (esenciální) prvky Číslování 1-18 dle Int. Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Biogenní prvky I. řáduMakrobiogenní  1 % Biogenní prvky II. řáduMakrobiogenní  0,01 % Biogenní prvky III. řáduMikrobiogenní> 0,001 % Biogenní prvky IV. řáduMikrobiogenní  0,001 % Biologický význam není jednoznačně prokázán, ale je možný (pravděpodobný) Významná toxicita Obsah v organismech IIIa, IVa atd. – hlavní skupiny-USA, ČR IIIb, IVb atd. – hlavní skupiny - GB

38 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1538Rtuť  Přirozeně se vyskytuje ve všech složkách životního prostředí.  Normální koncentrace rtuti se ve vyvřelých a sedimentárních horninách 10-50 ng.g -1  Minerál rumělka 86,2 % rtuti  Do všech složek životního prostředí je rtuť uvolňována jak z přírodních zdrojů (zvětráváním minerálů, sopečnou činností, lesními požáry a vypařováním z oceánů a mokřadů), tak v důsledku činnosti člověka.  Antropogenní zdroje činí 60-80 %.  Mezi hlavní antropogenní zdroje rtuti patří vyluhování z hlušiny v lokalitách s aktivní i ukončenou těžbou rtuti, spalování uhlí a jiných fosilních paliv, výroba chloru, vyluhování z odpadů obsahujících sloučeniny rtuti na skládkách, spalování odpadů ve spalovnách, kremace, vypouštění kontaminovaných komunálních vod, výroba cementu, tavení kovů, odpady z chemického průmyslu, používání fungicidně upravených semen a těžba vzácných kovů amalgamací.

39 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1539 Příklad pozaďových koncentrací specií rtuti [ng.L -1 ] a relativní zastoupení methylrtuti k celkové rtuti MeHg/T-Hg [%] ve vodách Typ vodyLokalitaMeHg [ng.L -1 ] Hg 2+ [ng.L -1 ] TotHg [ng.L -1 ] MeHg/T-Hg [%] Odpadní MořskáŠpanělsko 14+1 60±4 200±14 120+8 214± 14 180±8 6,5 33 Mořská a Rašeliništní Gijón, ESP Švédsko SV 35 ±1 0,48-0,77 210±8 nestanoven 245 ±814,3 JezerníBajkal0,002-0,160,14-2,020,14-2,181,4-7,3 PotočníAlmadén, ESP0,05-0,349,1-439,2-430,5-7,9 PotočníAljaška0,04-0,20,1-1,40,14-1,612,5-28,6 LedovecAntarktida0,140,830,9714,4

40 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1540 Použití rtuti  Měřicí přístroje:  Tlakoměr  Teploměr  Polarograf (voltamograf)  Baterie  Elektrolyzéry  Léky, masti (???)  Zubařství  Těžba vzácných kovů amalgamací

41 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1541 12. září 2006 11:33, Na gymnáziu V. Hlavatého v Lounech byla dopoledne přerušena výuka. Zásahová jednotka likvidovala v několika učebnách a v šatnách kuličky rtuti. Podle hasičů jí bylo půl decilitru. Jedovatou látku přinesl do školy jeden ze studentů tercie. Studenti gymnázia byli evakuováni na školní hřiště. Krátce po 11. hodině ředitel znovu zahájil výuku. "Kromě tříd, ve kterých byla rtuť přímo nalezena, už se všude učí. V těchto místnostech ještě preventivně větráme," řekl iDNES.cz ředitel školy Milan Rieger. "Všichni studenti jsou v pořádku," dodal. "Jeden student přinesl rtuť do školy. Chtěl se asi pochlubit spolužákům ve třídě. Došlo k úniku malého množství této látky v několika učebnách," řekl ředitel. Chlapec nosil jedovatou látku v batohu, vzal ji prý doma rodičům. "Už jsme zjistili, o koho jde. Mluvil jsem s rodiči tohoto studenta, vzhledem k tomu, že je nezletilý, vyvodíme z toho nějaké konkrétní kázeňské řešení podle našeho školního řádu," tvrdí ředitel. S podobnou záležitostí se prý za svou kariéru setkává poprvé. Rtuť byla i v šatnách "Do školy v Poděbradské ulici v Lounech byla přivolána naše zásahová jednotka. Hasiči vysávali speciálním vysavačem kousky rtuti ve dvou třídách, v šatnách a ve skříňkách," potvrdil iDNES.cz mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. Případ nyní vyšetřuje policie. "Mohu potvrdit, že záležitost nyní vyšetřují kriminalisté z Loun. Látka bude také podrobena expertíze," sdělila iDNES.cz mluvčí policie Jaromíra Střelcová.

42 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1542 Rtuť ve vestibulu uzavřela stanici metra Zásah ve stanici metra I.P. Pavlova kvůli rtuti (Autor: ) 1. května 2006 10:41, Podezřelá chemikálie uzavřela metro na I.P. Pavlova. Vlaky stanicí dvě hodiny jen projížděly. Hasiči zjistili, že šlo o rtuť. Policie dostala hlášení o neznámé chemické látce sedm minut před půl desátou. Látka byla na schodech do metra a ve vestibulu stanice. "Místo jsme zajistili a po domluvě s dopravním podnikem začaly soupravy stanicí jen projíždět," řekl iDNES policejní mluvčí Ladislav Bernášek. Kromě policistů dorazili na místo i hasiči - pražská protichemická jednotka a také zásahový oddíl pražského dopravního podniku. "Zjistili, že podezřelou látkou je rtuť," sdělil iDNES mluvčí hasičů Vít Pernica. Hasiči rtuť pokrývající plochu zhruba třiceti metrech čtverečných vysáli speciální vývěvou na chemické látky a poté prostor metra dočišťovali. Policie vyšetřuje, odkud se rtuť vzala a kdo a z jakého důvodu ji do metra dal.

43 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1543 Nobelovy ceny v Československu (udělené): 1.Akademik Jaroslav Heyrovský – za chemii - 1959 2.Jaroslav Seifert – za literaturu -1984 Nobelovy ceny v Československu (nominace - neuděleno): 1.Edvard Beneš (míru) 2.Karel Čapek (za literaturu) 3.Milan Kundera (za literaturu) 4.Jiří Hájek (míru) 5.Václav Havel (míru) 6.Tomáš Garrigue Masaryk (míru) 7.Otto Wichterle (za chemii) Nobelovy ceny udělené rodákům z Československa 1.Bertha von Suttnerová (roz. Kinská) (míru) – Rakousko Uhersko -1905 2.Carl Ferdinand Cori (lékařství) - USA - 1947 3.Gerta Theresa Coriová (lékařství) - USA – 1947 4.Peter Grünberg (fyzika) - SRN- 2007

44 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1544 Prof. Jaroslav Heyrovský (*20. 12. 1890 –  27. 3. 1967)

45 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1545 Polarograf

46 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1546

47 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1547

48 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1548 December 10 th, 1959 (37 years after discovery of polarography) was awarded Prof. Jaroslav Heyrovský by the Swedish king Gustavo Adolph VI. in Stockholm by Nobel prize for chemistry

49 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1549 Zakázka pro dílnu na výrobu prvního polarografu a jeden z prvních polarografů

50 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1550 Rtuťová fontána (Španělsko) – Barcelona, Foundation Miró Doly Almaden

51 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1551 Soudobý polarograf (výroba v ČR)

52 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1552 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (biofyzikální oddělení, oddělení elektrochemie) Přírodovědecká fakulta UK, Praha Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie Biofyzikální ústav AV ČR Přírodovědecká fakulta MU, Brno Zdravotnická zařízení, hygienické stanice, … Polarografická pracoviště

53 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1553 Toxikologické informační středisko (TIS) 1. LF a VFN Vedoucí: MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D. 128 08 Praha 2, Na Bojišti 1 tel.: 224 919 293, 224 915 402 e-mail: tis@vfn.cz; www.tis-cz.cz http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/ Nepřetržitá služba (lékaři, biochemici, toxikologové, farmaceuti) Založeno: 1962 (Prof. Rejsek) Informace lékařům i laikům o průběhu, první pomoci při akutních otravách a jejich léčení Rychlá orientace ve složení toxických látek, znalost klinické a laboratorní diagnostiky a příslušné léčby.

54 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1554 Formy výskytu Hg: 1)Kovová rtuť (elektrody HMDE, DME, obecně ME apod.) 2)Páry rtuti 3)Amalgámy rtuti 4)Anorganické sloučeniny rtuti (rozpustné soli-chloridy, dusičnany, jodidy) 5)Organické sloučeniny rtuti ( RHgX nebo RHgR', kde R a R' představují uhlovodíkové zbytky (nějčastěji CH 3 -, C 2 H 5 -) a X anion halogenid,dusičnan, sulfid nebo síran). Mocenství: 0, +I, +II

55 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1555 Celkový počet přijatých dotazů 1995-2013 ~ 200 000 dotazů

56 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1556 Celkový počet přijatých dotazů s tématem „rtuť“ - 976

57 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1557 Procentické zastoupení přijatých dotazů s tématem „rtuť“ - 1,13 %

58 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1558 Limity Normální hodnota v moči:3-7  g.l -1 Biologický limit v moči (pro pracující):260  g.l -1 (0,056 µmol/mmol kreatininu) Normální hodnota v krvi: 4-10  g.l -1 (20-50 nmol.l -1 ) (limit v ČR nestanoven, v GB 9  g.l -1, v USA 15  g.l -1 ) U akutních intoxikací nad 95  g.l -1

59 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1559 Normy - Dávky Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK): průměrná: 0,05 mg.m -3 nárazová:0,15 mg.m -3 V 1 m 3 vzduchu nasyceného parami rtuti je při 0°C2 mg Hg 20°C 14 mg Hg 100°C 2 420 mg Hg Akutní toxicita: Kov8-10 ml, 20 ml, 50 ml … Páry1,2 - 8,5 mg Hg/m 3 HgCl (bílý precipitát, kalomel) LD 2 - 3 g p.o., bez průjmu (i pod 1 g). u dětí i LD 0,4 g. HgCl 2 (sublimát) LD 0,2 - 1g p.o. HgImálo toxický Hg(NO 3 ) 2.2H 2 OLD 0,4 - 2g p.o.

60 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1560 Kovová rtuť R-věty: R 23 - Toxický při vdechování R 33 - Nebezpečí kumulativních účinků R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S-věty: S (1/2) – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený S 45 - V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení) S 60 - Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy - LD50, orálně, myš (mg.kg -1 ):informace nejsou k dispozici - LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg -1 ): - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice : - LC 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l -1 ):

61 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1561 Kovová rtuť – per os -do 8-10 ml, až 20 ml bez následků, podle některých autorů je kovová rtuť p.o. vůbec netoxická (protože není rozpustná v žaludeční šťávě) -větší množství by snad mohlo vyvolat příznaky lehké chronické otravy (i s nefritidou?) -Množství rtuti z teploměru je toxikologicky naprosto bezvýznamné (pozor na sklo). -Uváznutí v apendixu -Embolie v plicích

62 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1562 Kovová rtuť - intravenózně Po i.v. injekci kovové rtuti - embolizace kapiček v cirkulaci, zejména plicní, event. větší kapky v srdečních dutinách (prokazatelně na rtg). Pokud pacient nezemře v šoku, přežije pravděpodobně bez následků. Suicidia i.v. injekcí kovové rtuti popisována v literatuře (např. 2 ml i.v., tj. 27 g) - bez příznaků otravy Hg řadu let až do smrti z jiné příčiny, embolizace Hg v plících, hladinky Hg v dutinách srdečních, subj. bez potíží, v šoku nebyl.

63 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1563 Kovová rtuť - Perkutánní Perkutánní otrava: Jemně rozptýlená kovová rtuť, např. v šedé masti (Ung.cinereum) nebo jiných mastech, se může vstřebat z velké kožní plochy hlavně při opakovaných aplikacích - pak se příznaky chronické otravy rtutí, resp.subak.otravy Kovová rtuť – Subkutánně, intramuskulárně zůstává hlavně v tukové tkáni, pomalu se uvolňuje a může podle deponovaného množství event. vyvolat chronickou otravu.

64 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1564 Kovová rtuť – inhalace Inhalace výparů Hg plícemi je prakticky kompletní Do několika minut se dostává do mozkové cirkulace a díky snadné rozpustnosti v tucích překračuje hematoencefalickou bariéru a působí neurotoxicky. V mozkové tkáni oxidována na Hg 2+ (ta už hematoencefalickou bariéru překračuje méně) =>kumuluje se v mozkové a mozečkové kůře a bazálních gangliích V erytrocytech (aj.) přeměna pomocí katalázy na Hg 2+, je distribuována do tkání a interaguje s –SH skupinami enzymů Projevy zvláště v ledvinách (největší depo), hlavně v kůře nadledvin, kde se váže na methalothioneiny (MT). Ledviny se brání tvorbou MT, poškození ledvin až po saturaci-proximální tubulus, glomeruly, nefrotoxický syndrom

65 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1565 Konstanty stability (log K) komplexů rtuti s molekulami (skupinami) vyskytujícími se v DOC (rozpuštěném organickém uhlíku) v porovnání s log K rtuti a běžných komplexotvorných činidel LigandLogK HgL LogK HgL2 Glycin10,319,2 Cystein14,4- Thiomočovina11,422,1 EDTA21,5; 23,1- Kys. thiosalicylová25,7- Glutathion—30,7 Diethyldithiokarbamát—33,4 Sulfid—37,7 Kys. thioglykolová34,543,8 Huminové kys. (Suwannee River)26, 1-32,2 Hydrofob. kompl. z odpadních vod>30 Pro nevratné vázání rtuti v biosféře jsou významné thiolové skupiny (-SH) přítomné v molekulách tvořících rozpuštěný organický uhlík (DOC). Tyto skupiny jsou obsaženy především v hydrofóbní frakci rozpuštěné organické hmoty (DOM) v podobě huminových a fulvových kyselin v přírodě a glutathionu, cysteinu v lidském organismu.

66 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1566 Přeměny sloučenin rtuti probíhající ve složkách vodního ekosystému Přerušovaná čára představuje hranici mezi složkami životního prostředí aq = kapalná fáze, DOC = rozpuštěné organické látky, s = pevná fáze

67 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1567Amalgámy „Plomby zubní amalgamové netoxické. Rtuť v amalgámu nelze prokázat už za 7-10 dní po zhotovení plomby“ v literatuře popisovány lehké otravy rtutí chronické i u zubařů po dlouhodobém neopatrném zacházení s amalgamem (tření v prstech); za vstřebávání kůží pravděpodobně odpovědné mazové kožní žlázy. Nebezpečí: 1) V krematoriích při zpopelňování mrtvol - při značně vysokých teplotách se do atmosféry dostává rtuť z amalgámu prakticky kvantitativně. Vypařená rtuť po ochlazení opět kondenzuje a sorbuje se atmosférický prach, ukládá se v půdě a dostává se tak i do potravního řetězce při konzumaci rostlin. 2) Ve vývojových zemích při těžbě zlata (zlatonosná ruda je smíchána se rtutí, vytvoří se amalgám a ten se spálí, rtuť se vypaří a zůstává zlato).

68 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1568 Prokazování otrav rtutí Rtuť v krvi – ukazuje na nedávnou expozici, akutní otrava Rtuť v moči – spíše chronická intoxikace (hodnoty kolísají i během jednoho dne) Proteinurie (zpočátku nízkomolekulární proteiny, β 1, β 2 mikroglobuliny, N-acetylglukosaminidáza, retinol-vážící protein)

69 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1569 Klinický obraz chronické otravy Po vstřebání (kovové i obsažené v rozpustných solích): Ginglivitis: Zánět dásní, salivace, vypadávání zubů Tremor: jemný, později výrazný intenční, zpočátku jen končetin (písmo), později víčka, rty, ztráta kontroly volních pohybů s poruchami chůze Erethismus: toxická organická psychóza - úzkostnost, stydlivost, nervozita, hádavost, emoční labilita, nepřátelství, poruchy paměti, koncentrace, inverze spánkového rytmu, deprese, pokles IQ, stav připomíná někdy až schizofrenii Méně často poškození ledvin: tubulární léze, poškození glomerulů Léčba EDTA DMPS (dimerkaptopropansulfonát-Dimaval) Hemodialýza (při anurii)

70 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1570 Klinický obraz akutní otravy Kašel, dušnost, febrilie, vykašlávání hlenů s příměsí krve při plicním edému Inhalačně Bezprostředně po požití palčivá bolest v krku, pocit svírání, bělavě popelavé zbarvení sliznice dutiny ústní a okolní potřísněné kůže V několika minutách, někdy až do 30 minut zvracení často s příměsí krve a cáry sliznice (smrt v šoku i během několika minut nebo hodin) (někdy zvracení zachrání život), silná bolest v epigastriu, pak i v celém břiše, kovová chuť v ústech, salivace, žízeň; v dutině ústní a hrtanu zarudlé skvrny, bílošedé plochy poleptání. Profusní průjmy, často krvavé, tenesmy, event. křeče lýtkového svalstva ztráty NaCl zvracením a průjmy - průjmy s cáry odloupané sliznice střevní, Brzo kolaps - urychlený, nitkovitý puls, mělké dýchání, silný pokles TK, popelavá kůže, prostrace; po velkém množství a opožděně zahájené terapii časná smrt v šoku v prvních 24 - 26 hodinách, někdy i dříve - během několika minut nebo málo hodin. Přežije-li pacient šok - příznaky druhé fáze otravy od druhého dne: stomatitida až velmi těžká ulcerosní (tvorba Hg - nekrosy - sekund. infekce), černý lem na ozubí; na sliznici dutiny ústní, dásních, okrajích jazyka, na tonsilách bílé příškvary, pak s mazlavě hnisavými povlaky, ulcerace Proteinurie Selhání ledvin - Smrt většinou v uremii. Na kůži vyvolá už 1 - 5 % roztok chloridu rtuťnatého dermatitidu, silnější roztoky až puchýře a ulcerace, při kontaminaci oka ulcerace spojivky, příp. i rohovky. Hg 2+ per os

71 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1571 Léčba Hg 2+ per os mléko nebo vaječný bílek nebo obojí; pacient to vyzvrátí buď spontánně nebo nutno ke zvracení donutit opatrným mechanickým podrážděním zadní stěny hltanu; tento zákrok event. opakovat - i když pacient obsah žaludku hned vyzvrátí, přece jen část Hg se stačí srazit na Hg albuminát, protože však vazba Hg na bílkovinu je reversibilní, nemá Hg albuminát zůstat v žaludku; zvracení však provokovat jen nejsou-li známky silného poleptání. p.o. 50 - 100 ml "antidotum metallorum Sauter" -stabilizovaný roztok sirovodíku za účelem precipitace Hg v žaludku, vyzvrátit. Natrium formaldehyd sulfoxalát - 10 g ve sklence vody p.o., který redukuje Hg 2+ iont na méně toxický Hg + iont + volnou Hg, pak vyzvrátit nebo vypláchnout. hydrát natriové soli 2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonové kyseliny - Unithiol, Unitiol Všechny tyto zákroky nejúčinnější do 10 až 15 minut po požití - HgCl 2 se velmi rychle vstřebává. Výplach žaludku velmi opatrně (neuplynula-li dlouhá doba od požití nebo nejsou-li známky silného poleptání)

72 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1572 Nejčastější případy – rtuť obecně Pacient si pravděpodobně dal omylem v noci z 31.3. na 1.4.98 do kávy místo cukru bílý precipitát. Pracuje v lékárně. Rozbitý teploměr (měřicí přístroj) a rozsypané kuličky Zalomený teploměr v konečníku nebo poranění kůže o střepy, teploměr perforoval střevo a rtuť uvízla v gluteálním svalu Žena při práci v Tesle vypila asi 20 ml kovové rtuti. Lékařčino dítě spolklo včera někdy během dne čočkovou baterii (1% kovové rtuti). Policií byl na oddělení přivezen pac.,kterému dala manželka do jídla rtuť z teploměru. Dotaz, jak může poškodit člověka požití 5,15 g rtuti (byla zapečena v rohlíku ve formě drobných kuliček). Požité kuličky z čaje který byl míchán rtuťovým teploměrem Manžel lékařky před smažením hranolků měřil teplotu rozpáleného omastku teploměrem, ten praskl a několik kuliček rtuti nalezli v tuku. Volající rozbila teploměr a na 3 kouscích cukroví ulpěla kapička rtuti. Cukroví po té upekli a paní se ptá, zda se mohli intoxikovat rtutí.

73 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1573 Zajímavé případy (1) [17.12.2003 (St) 13:35] [žena, dospělý/á, věk 55 r] Paní, 55, bývalá laborantka z Ústavu anorg. chemie v Řeži, je 6 let v ID pro hepatopatii a neuropatii. Potíže začaly před 27 lety. Paní si vzpomněla, že v laboratoři měli pod pracovním stolem louži rozlité rtuti, přišlo se na to teprve při výměně pracovního stolu. Dotaz na možnost chronické otravy z výparů rtuti a na projevy chronické otravy rtutí. Její problémy začaly v těhotenství, kdy se projevila hepatopatie a brzy po porodu příznaky periferní neuropatie, do dneška nevysvětlené.

74 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1574 Zajímavé případy (2) 26.3.1999 20:01 Jde o manžela, dnes v Heyrovského ústavu AV ČR měli v digestoři celý den rtuť (množství neví, pracoval tam nějaký doktorand), bez odsávání. Teď přišel z práce. Dotaz na toxicitu, terapii. V případě nálezu u manžela nebo obtíží ještě zavolá.

75 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1575 Nejzávažnější případy pokusů o sebevraždu 1.Datum: 14. 1. 2002 Muž, 28 let Vstřik 2 ml kovové Hg (z teploměru) do žíly Hladiny rtuti serum: 62-52-48 (toxická hladina 35) Moč: 8-12-32 (toxická hladina nad 150) 2. Datum: 7. 9. 2001 Muž, 22 let Vstřik kovové Hg (z teploměru) do žíly Obtíže: Bolestivé zarudnutí v místě vpichu Hladina rtuti v moči: 0,39-0,33 µmol/mol kreatininu (0,58 µg/g cre, cca 1 µg/l) – „téměř“ negativní 3. Dotaz: 18. 6. 1996 Žena, 18 let, narkomanka (anonym) aplikovala rtuť teploměru paravenózně místo i.v. (před 3 měsíci) Obtíže: Postižená ruka bolí, brní. Má tam zatvrdlé kulovité místo.

76 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1576 Kategorie (dotazy 1995-2004) Havárie (3) Chybné použití (5) Domácí práce (4) Omyl (4) Agrese (3) Medicinální (7) Léčebný omyl (laik) (3) Profesionální (20) Neznámé (50) Náhoda (566) Sebevražda (56) Poranění Per rectum Požití Chybné použití Havárie Polití Agrese Kombinace Podkategorie

77 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1577Náhoda 95969798990001020304Suma Poranění1113 Per rectum152210 Požití1931425453548079737492 Chybné použití 1416 Havárie22 Polití11 Agrese112 Kombinace325 Inhalace3213431215245 20394457586085959810566

78 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1578 Pokusy o sebevraždu 95969798990001020304Suma Požití nekov22215214 Požití kov21424610837 Injekce kov intravenózně 11114 Injekce kov paravenózně 11 2474566138156

79 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1579 !!!Obecně oblíbený omyl!!! Skladování kovové rtuti (odpad) pod vodou (tekutinou) Hladina vodyTenze par rtuti [µg.m -3 ] 0400 5375 10290 Měřeno po 5 minutách ve výšce 20 cm nad hladinou rtuti, laboratorní teplota Dotaz: 19.7.1998 Do tanku na vodu pro dobytek se jim vylilo 5 ml kovové rtuti. Odpověď lékaře: Doporučil jsem,aby se obrátili na HS HK nebo živ. prostředí okr. úřadu. Sám si myslím,že pokud bude rtuť pod vodou tak se nic moc neděje.

80 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1580 Absolutní počty hlášených profesionálních intoxikací rtutí v ČR v letech 1973-2003 Intoxikace rtutí počet 1973219791 1974219823 1975319872 1977119911 1978219951 Celkem18

81 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1581 Nepřesnosti:  Absence na preventivních prohlídkách  Své obtíže nepřiznávají (obava před ztrátou zaměstnání)  Pracovníci „na černém trhu práce“  Živnostníků  Domácí pracovníci  Vědečtí pracovníci Obava před ztrátou zaměstnání Lehkomyslnost

82 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1582 Likvidace rozlité kovové rtuti: posypat kuličky Hg (kontaminované místo) sirným, měděným nebo zinkovým prachem, vzniklý amalgam se pak lehce smete košťátkem. Likvidace roztoků Hg 2+ - Umyvadlo, kanál, odpad, ??? - 0,01 M HgCl 2 =2,71 g.l -1 => LD = 1 dcl - Normy: balená či pramenitá voda: 0,5 µg.l -1 - odpadní vody: 50µg.l -1 (denní 100 µg.l -1 )

83 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/1583 Literární zdroje: 1)Databáze léků (AISLP, DRUGDEX, Rote Liste) 2)Toxikologické databáze (ATDRS, RTECS, POISINDEX, INCHEM, INTOX) 3)Bezpečnostní karty 4)Databáze TEXPRO 5)Databáze Evidence 1995-2006 6)Zdravotnická statistika. Nemoci z povolání a profesionální otravy. ÚZIS ČR 7)Houserová P. a kol.: Chemické formy rtuti ve vodních ekosystémech - vlastnosti, úrovně, koloběh a stanovení. Chem. Listy 100, 862-876 (2006).


Stáhnout ppt "Lékařská chemie a biochemie 1. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google