Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dentální amalgámy a toxikologie rtuti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dentální amalgámy a toxikologie rtuti"— Transkript prezentace:

1 Dentální amalgámy a toxikologie rtuti
Lékařská chemie a biochemie 1. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,

2 Proč je významná pro zubaře rtuť?
Ze rtuti se vyrábí amalgámy Pozn.: Amalgám, -u (z řečtiny) mužský rod amalgamace ženský rod kapalná nebo pevná slitina rtuti (popř. gallia) s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, draslíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, kadmiem, olovem. Amalgám lze připravit většinou přímým stykem rtuti s kovem (zubaři) za pokojové teploty, popřípadě elektrolyticky vyloučením z vodného roztoku elektrickým proudem na rtuťové katodě (polarografie voltametrie). Životnost 6 let (tradiční amalgámy) – 20 let (mědí obohacené amalgámy) Amalgam se používá: ve stomatologii jako základní výplňová hmota v (zadních) zubech (stříbrný); v elektrochemii; ve výrobě stříbrných zrcadel (cínový, stříbrný); Při těžbě zlata a stříbra Měřicí technika (teploměry, tlakoměry). Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

3 Výběr vhodného stomatologického materiálu
Krystalické soustavy, mikroskopické, makroskopické složení Pevnost v tlaku Pevnost v tahu Teplotní koeficient Adhezivita k zubnímu materiálu Časové změny Galvanické proudy Korozivita Změny rozměrů Kompresivita Tvrdost Plastické deformace Lámavost Vzhled (matný, lesklý, shodný s pozadím) Toxicita Alergické reakce, biologická kompatibilita Cena Dostupnost Snadnost přípravy Přání klienta Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

4 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Výhody Snadná připravitelnost Netoxický Prodyšný Nízká cena Trvanlivost Nevýhody Tmavý vzhled Obsahuje rtuť Tvorba elektrochemických článků (hliník) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

5 Požadavky kladené na dentální amalgámy
Rychlost tuhnutí - taková, aby lékař měl dostatek času plombu do zubu správně zasadit a mechanicky upravit, současně by však již po hodině až dvou měla být natolik tvrdá, že ji pacient může používat (kousat na ošetřený zub). Celkově amalgám tvrdne po dobu přibližně 24 hodin. Během tvrdnutí - nesmí docházet k velkým rozměrovým změnám amalgámu – při expanzi by hrozilo roztržení zubu, při zmenšení objemu by plomba vypadávala. Chemická odolnost vůči prostředí v lidských ústech, aby nedocházelo k uvolňování rtuti a zbylých kovů do organismu. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

6 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
První pokusy o vyplňování kavit amalgámem objeveny v Číně v 7. století První novodobé stomatologické pokusy: francouzský zubař Auguste Taveau (1826) Vytvořil po zahřátí středně tuhou pastu složenou ze stříbra a rtuti, která dobře vyplnila zub a pak v něm ztuhla do potřebného tvaru. Taveauovy plomby byly sice levnější než tehdy používané zlaté fólie a snadněji se s nimi pracovalo, avšak měly vážné nedostatky. Při tuhnutí tento první amalgám značně zvětšoval svůj objem (dnes je jeho mírné rozpínání výhodou) a buď ze zubu přečníval a bránil dobrému skusu (tehdy ještě neexistovaly vhodné nástroje pro jeho snadné zbroušení), nebo dokonce zub vnitřním pnutím roztrhl. Taveauova „stříbrná pasta“ proto nebyla mezi lidmi příliš populární. Bratři Crawcourovi, New York, vsadili na sílu reklamy, s kterou slavili obrovský úspěch. Obviněni ostatními zubaři, z nemorálnosti a profesionální neschopnosti, šarlatánství, později napadán materiál, který bratři k výplním používali. Prohlásili, že amalgám se nehodí na plomby, poněvadž je zdraví škodlivý, tudíž se nesmí dostat lidských úst. Zdůrazňovali, že rtuť tím, jak z plomby postupně vyprchává, způsobuje v těle velké škody. Kvůli útoku odborné veřejnosti museli bratři Crawcourové opustit město. Od té doby se amalgámu již nedotkl žádný „slušný“ zubař, aby nepoškodil své dobré jméno. Kampaň proti tomuto materiálu dále pokračovala. Nemoci s neznámými příčinami byly připisovány amalgámovým plombám. Někdo dokonce tvrdil, že amalgám způsobil několik případů ochrnutí, byl prý i příčinou nejrůznějších krčních chorob a dokonce i tuberkulózy. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

7 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
V roce 1843 zástupci Americké zubařské společnosti zakazovali použití amalgámu. Někteří dentisté byli vyloučeni z Lékařské společnosti, protože ho veřejně začali používat. Našli se i lékaři, kteří amalgám na veřejnosti odsuzovali, ale pak ho tajně na svých pacientech používali. Místo argumentů podložených důkazy se v kampani proti amalgámu začala používat mediální propaganda. Objevovala se opravdu zvláštní prohlášení: v roce 1874 napsal Dr. Payne v časopise Dental Cosmos: „Ani asijská cholera, ani černé neštovice, ba dokonce ani malárie nezpůsobily tolik škody jako jedovatý amalgám.“ Přitom v té době logicky nemohl být amalgámem „postižen“ ani zlomek z počtu lidí sužovaných těmito nemocemi. 70. letech 19. století: jeden z nejslavnějších amerických zubařů Joseph Foster Flag se zcela jednoznačně vyslovil pro amalgám. Prohlásil, že po letech pokusů s různými druhy této slitiny došel k závěru, že zuby vyplněné amalgámem vydrží mnohem déle než s jakoukoli jinou výplní včetně zlata. Od konce devatenáctého století byl amalgám na mnoho desetiletí nejpoužívanější plombou. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

8 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Těžba zlata, stříbra Amalgamační způsob těžby drahých kovů (poprvé použita na těžbu stříbra v Mexiku v roce 1557, Bartolomé Medina): rozemletá hornina je promísena s elementární rtutí. Vzniklý kapalný amalgám je po oddělení horniny pyrolyzován (hozen do ohně) a rtuť prostě odpařena, Znečišťuje životní prostředí!!!! Recyklace rtuti dost obtížná. Část rtuti se ovšem dostane do atmosféry, a proto se dnes tento postup příliš nepoužívá (v civilizovaných zemích). Amalgamace je pořád používána jen v omezeném měřítku k rýžování zlata, obzvláště v rozvíjejících se zemích, hlavně v Brazílii. Rtuť se z amalgámu odpařuje při teplotě přes 300 °C a zbude ryzí zlato. Rýžování zlata: Rtuť se nechá protékat dlouhým měděným žlabem, na němž vytvořila tenkou povrchovou vrstvu. Do žlabu nanese ruda a zbytek zlata v ní vytvořil s rtutí amalgám Tento nátěr byl občas seškrabán, destilací z něho byla odstraněna rtuť a tím se získalo zlato. Rtuť importována ze španělského Amladénu do „Nového světa“ do dolů v Zacatecasu a Potosí Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

9 Voltametrie, polarografie
Redukované kovy se rozpouští v kapalné rtuti a vytváří amalgám. Amalgámy se tvoří ve vodném roztoku, což normálně není možné, protože mají více negativní redukční potenciál než vodný roztok (potenciál rozkladu redukce vodíku je posunut do negativní oblasti- tzv. přepětí vodíku. Výroba elektrod o podobných vlastnostech jako elektrody rtuťové Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

10 Složení dentálních amalgámů (% m/m)
Americká stomatologická asociace (ADA) do roku 1986 ISO 1559 Ag ≥ 65 % ≥ 40 % Sn ≤ 29 % ≤ 32 % Cu ≤ 6 % ≤ 30 % Zn ≤ 2 % Hg ≤ 3 % Typ Ag [%] Sn [%] Cu [%] Zn [%] Jiné [%] In, Pd, Se TL = tradiční soustružené piliny; 70.9 25.8 2.4 1 TS = Tradiční kulové; 72 26 1.5 0.5 HCS = Vysoký obsah mědi - kulové; 41-61 0-0.5 In 3.4 HCAd = Vysoký obsah mědi - smíšené; 0-0.9 In 10 HCL = Vysoký obsah mědi – soustružené piliny; 43 29 25 0.3 Hg 2.7 GA = Slitina pro amalgám Gallia. 50 15 Pd 9 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

11 Výroba nertuťové složky
Výroba soustružením Přesně navážené složky se spolu taví (často za kontrolované atmosféry); Tavenina se odlévá do vhodných ingotu „Homogenizace" zahříváním na 420 °C po týdny (pro jednotnou strukturu v celém průřezu ingotu). Soustružení ingotu na jemné piliny, jejichž tvar závisí na rychlosti a na tloušťce krájeného ingotu. Rozmělnění v kulových nebo jiných mlýnech, prosévání Zahřátí několik hodin na 100 °C, aby se odstranilo vnitřní pnutí vzniklé během, přípravy pilinek. Zahříváním se slitina stabilizuje pro reakci se rtutí, neboť jinak reagují pilinky velmi rychle a k amalgamaci se spotřebuje více rtuti. Výroba atomizací Přímo z taveniny se produkují kulovité částečky slitiny. Výroba v inertní atmosféře (argonu) nebo ve vodě Zvětšeno 100x Zvětšeno 500x Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15 Soustružené+kulové částice Ag-Cu eutektické slitiny

12 Typy používaných amalgámů (obecně)
Vysoký obsah mědi Soustružené piliny Nízký obsah mědi Stříbrné amalgámové slitiny Smíšené Vysoký obsah mědi Kulové Nízký obsah mědi Tradiční slitiny Soustružené piliny Prakticky stejné již po desetiletí staletí Částice různého tvaru, délka µm, šířka µm, tloušťka µm Tendence k postupnému zmenšování Ag %, Sn %, Cu <= 6 %, Zn <= 2 % Sférické, kulové Zavedeny v 60. letech minulého století Částice kulového tvaru Ø <= µm Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

13 Slitiny s vysokým obsahem mědi
Zavedeny v 60. letech minulého století Dispersalloy, Johnson & Johnson Dental Care Co. (~1963) Směs soustružené piliny + kulové částice, Ag-Cu eutektická slitina 13 % Cu (2x více než byla norma povolená ADA) Příprava Mechanicky mísené Tavené Všechny tyto mohou být připraveny jako piliny i jako sférické (kulové) Další podtypy slitin s vysokým obsahem mědi Selen – pro vylepšení biokompatibity (~1982) Palladium <= 1 % - cenové důvody Indium ~ 10 % - 30 % - snížení par rtuti, zvýší stabilitu fáze 1 = Ag2Hg3 (~1992-4) Slitina gallia Příměsí In a Sn může být snížena teplota tání pod pokojovou teplotu Může být přimíšena do prášku slitiny Ag-Sn-Cu (sférické) stejných tvarů jako dentalní amalgám Příměs Pd pro zlepšení antikorozních vlastností Např. Ga 65 %; In, 18,95 %; Sn 16 %; ostatní příměsi 0.5%. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

14 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Amalgám Ag2Hg3 = fáze 1 Atomic forces microscopy (AFM) + scanning electron microscopy (SEM) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

15 Krystalografické soustavy
Hg (-39 oC) Trojklonná Triklinická Triclinic Jednoklonná Monoklinická Monoclinic Kosočtverečná Orthorombická Orthorhombic Čtverečná Tetragonální Tetragonal Trigonální Romboedrická Rhombohedral Základnově centrované Plošně centrované Prostorově centrované 14 základní Bravaisových buněk Krychlová Kubická Cubic Šesterečná Hexagonální Hexagonal Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

16 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Reakce amalgámu Konvenční slitina Ag3Sn + Hg  Ag2Hg3 + SnxHg + Ag3Sn (x~7-8)  Hg  1+    = Ag3Sn 1 = Ag2Hg3 2 = SnxHg Mědí obohacená slitina Ag3Sn + Cu + Hg  Ag2Hg3 + Cu6Sn5 + Ag3Sn  Cu + Hg   Cu6Sn  2Cu3Sn Sn  Cu6Sn5 (jednosložkové slitiny)  = Ag3Sn  = Cu6Sn5  = Cu3Sn Disperzí modifikované soustružené piliny  Hg   2  Cu  Cu6Sn5 2 = dočasný meziprodukt (dny až týdny) Slitiny gallia CuGa + PdGa5 + Ag9In4 + Ag9Ga + β-Sn Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

17 Fázové diagramy amalgámů
2D diagram Ag-Hg 2D diagram Au-Hg Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

18 Příklady dalších amalgámů
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

19 Fyzikální vlastnosti dentálních amalgámů
Požadovaná hodnota dle ISO 1559 Změny rozměrů [%] -0,1 - +0,2 Pevnost v tlaku [MPa] za 1 hod. Min. 50 Pevnost v tlaku [MPa] za 24 hod. Min. 300 Creep (Plastická deformovatelnost) [%] Max. 3 % Typ Pevnost v tlaku [MPa] 30 min;l hod;l den Pevnost v tahu [MPa] Knoop Tvrdost Plastická deformovatelnost [%] Změny rozměrů (µm/cm) TL = tradiční soustružené piliny; 53; 89; 430 52 146 2,05 8 TS = Tradiční kulové; 170; 265; 444 55 174 0,21 HCS = Vysoký obsah mědi - kulové; 122; 220; 486 63 173 0,07 -7 HCL = Vysoký obsah mědi – soustružené piliny; 59; 97; 477 45 0,17 5 HCB = Vysoký obsah mědi - směs 79; 123; 434 50 155 0,24 GA = Slitina pro amalgám Gallia. -; 343; 383 57 - 16 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

20 Vlastnosti dentálních amalgámů
Expanze Změny rozměrů [%] Kontrakce Čas [hod] Převládající krystalizace nových fází, růst krystalů Kontrakce, rtuť proniká do částeček slitiny Změny rozměrů: a), b) běžné materiály, běžné chování c) vlhkem kontaminovaná slitina Vliv: typ slitiny, velikost částic, tvar částic, tlak při plnění kavity Zn + H2O  ZnO + H Expanze Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

21 Pevnost dentálních amalgámů
Převzato z přednášky Dr. Pavla Brandy: Cementy a kompozitní materiály Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

22 Pevnost dentálních amalgámů
Pevnost v tlaku [MPa] Čas [hod] Téměř stejné Hrubozrnný amalgám Jemnozrnný amalgám, soustružené piliny Kulové částečky Optimum při obsahu rtuti % (m/m) Pokles pevnosti o 1 % na 1 % Hg nad 60 % Hg Pokles pevnosti o 1 % na 1 % porozity Srovnání amalgámu ze soustružených pilinek se zubní hmotou Vlastnost Zubní sklovina Zubovina (Dentin) Amalgám Modul pružnosti [GPa] 50 30 Pevnost v tlaku po 7 dnech [MPa] 250 280 350 Pevnost v tahu po 7 dnech [MPa] 35 40-260 60 Tvrdost podle Vickerse 100 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

23 Plastická deformace Materiál Plasticita [%]
Osový tlak 36 MPa na 6-mm válcový amalgám, Ø 4 mm, po 7 dnech při 37 oC, doba aplikace 4 hod. 37 oC ~ 0,9 bodu tání amalgámu => snadná difúze Materiál Plasticita [%] Konvenční soustružené piliny 2,5 Disperzně modifikovaný, mědí obohacený amalgám 0,2 Mědí obohacený, obsah Pd (Palladia) 0,5 % 0,06 Koroze Okrajové „kanálky“ Vliv plasticity na tvar amalgámu na hrany bez opory a) Počáteční stav; b) Následná plasticita; c) Následné okrajové zlomy Obecně – čím větší plasticita – větší zlomovost (u tradičních slitin) Tradiční Okrajové zlomy (třída) Vysoký obsah Cu Čas [roky] 2 = SnxHg … fáze zodpovědná za plasticitu Min. obsah 2fáze v Cu-obohaceném amalgámu + In + Pd Cu6Sn5 … nízká plasticita Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

24 Nutno rozlišovat Koroze X Matnost
Matnost = matnění, ztráta lesku, tvorba povrchových vrstev Integrita slitiny není narušena, žádná změna v mechanických vlastnostech 2 = SnxHg … snadná tvorba anody v galvanickém článku => fáze zodpovědná též za korozivitu 8Sn7Hg + 21O2 + 42H2O + 28Cl-→ 14Sn4(OH)6Cl2 + 8 Hg Do zažívacího traktu Reakce se zbytky slitiny (tvorba 1 = Ag2Hg3, a 2 = SnxHg) Vzduch, Sliny, Soli v ústech Hladce opracovaný zub => menší plocha => menší náchylnost ke korozi Produkty koroze brání mikropronikání, utěsňují zbytek materiálu Slitiny obohacené mědí, bez obsahu 2 (SnxHg) jsou odolnější proti korozi 4Cu6Sn5 + 19O2 + 18H2O + 12Cl-→ 6[CuCl2.3Cu(OH)2] + 20SnO Většinou nemění podstatným způsobem vlastnosti amalgámu Přídavky Pd < 1% podstatně vylepší vlastnosti slitiny Reakce amalgámu v galvanickém článku s jinými kovy – galvanické proudy napadají měkké tkáně rozpouštění amalgámu Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

25 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce
Příklad Galvanický článek-samovolně Anoda: Zn=Zn2++2e- 1. redoxní systém E0(Zn2+/Zn)=-0,76 V Katoda: Cu2++2e-=Cu 2. redoxní systém E0(Cu2+/Cu)=0,34 V Zn(s) + Cu2+ = Cu(s) + Zn2+ U=Ek-Ea Měření redoxního potenciálu (zopakovat si středoškolskou látku) Elektorolytický článek - Vložení napětí Anoda: Cu = Cu2+ + 2e- 1. redoxní systém Katoda: Zn2+ + 2e- = Zn 2. redoxní systém Cu(s) + Zn2+ = Zn(s) + Cu2+ U=Ea-Ek Na katodě vždy probíhá redukce! Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

26 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce
Redoxní pár [V] Li+/Li (s) - 3,04 Co2+/Co (s) - 0,28 K+/K (s) -2,92 Ni2+/Ni (s) - 0,25 Na+/Na (s) - 2,71 Sn2+/Sn (s) - 0,14 Ca2+/Ca (s) -2,50 Pb2+/Pb (s) - 0,13 Al3+/Al (s) - 1,66 2H+/H2 (g) +0,00 Mn2+/Mn (s) - 1,18 Sn4+/Sn2+ +0,15 Zn2+/Zn (s) - 0,76 Cu2+/Cu (s) +0,34 Cr3+/Cr (s) - 0,74 Ag+/Ag (s) +0,80 Fe2+/Fe (s) - 0,44 Cl2/2Cl-(g) +1,36 Cd2+/Cd (s) - 0,40 Au+/Au (s) +1,50 Tl+/Tl (s) - 0,34 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

27 Redukčně – oxidační (redoxní) reakce I
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

28 Tepelné vlastnosti Materiál Tepelná difuzivita .10-3 [cm2.s-1]
Koeficient termální roztažnosti .10-6 [oC] Amalgám 78 25 Dentin (zubovina) 2 8 Amalgám = dobrý tepelný vodič Zubovina = dobrý tepelný izolátor => Před vyplněním větší kavity vhodné vyvložkovat izolačním materiálem Amalgám = 3x větší tepelná roztažnost než dentin Minimální adheze mezi zubovinou a amalgámem Nebezpečné při studených, horkých nápojích či potravinách Mikroprolínání vlhkosti Poškození amalgámové výplně Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

29 Biologické vlastnosti
Jen podle některých literaturních zdrojů je pacient krátkodobě vystaven při tvorbě, opracovávání a vyjímání amalgámové výplně, jejím náhodném požití vyšším dávkám sloučenin rtuti, které mají škodlivý vliv na centrální nervový systém Pověsti o zvýšené hladině rtuti v krvi, v moči a nemocnosti osob s amalgámovými výplněmi (v drtivé většině) neprokázány!!! Hladiny ve slinách mezi µg/den, menší než dietární příjem, později podstatně nižší (studie in vitro, in vivo jsou pravděpodobně podstatně nižší!!!) Množství rtuti uvolňované z amalgámů nepostačuje ani na způsobení potratů, výraznější hromadění v placentě Množství uvolňované rtuti z amalgámů je snižováno používáním amalgámů bez γ2 (menší korozivita) Alergické reakce: kontaktní dermatitida Zdroj rtuti Typ Absorpce (ng/d) WHO Celková 43 000 OSHA (vzduch pracoviště) Elementární Amalgám 1 240 – Voda Anorganická 5 Potrava Organická Sliny Vzduch (domov) 4 160 Vzduch (prostředí) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

30 Bezpečnostní opatření
Míchání amalgámů pomocí přístrojů Separace a sbírání odpadů obsahujících rtuť Podlaha beze spár Dobrá ventilace nebo větrání Tlak par rtuti vzrůstá s teplotou! Zdravotní testy, sledování, úmrtnost u zubařů se neliší od zbytku populace!!! Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

31 Etapy přípravy dentálních amalgámů
Promísení složek, jejich poměr a homogenizace Nutno zajistit vysokou homogenitu mnateriálu Při velkém obsahu rtuti - relativně tvrdá γ (Ag3Sn) fáze bude konvertována na měkkou γ2 (SnxHg) fázi + část rtuti zbude jako nezreagovaná Při nízkém obsahu rtuti – nedostatek Hg pro reakci Kondenzace Ultrazvukové kondenzátory – způsobují lokální přehřátí a uvolnění par rtuti Při tvorbě více vrstev – amalgámy na sebe musí navazovat Během kondenzace se na povrchu tvoří a rtuť bohatá vrstva Soustružené pilinky – vysoké kondenzační síly Kulovité částice - rozdílné kondenzační profily (nižší kondenzační tlaky a síly) Broušení a modelování Cílem je odstranění vrstev bohatých na rtuť (po mírném zatvrdnutí, avšak ne příliš pozdě – bylo by příliš tvrdé a vyštipovaly by se úlomky z objemu) Leštění (abraziva, pemza, oxidy zinku, oxidy ceru – pasta, bruska nebo na gumovém nosiči) Dosažení lesku a hladkosti Opticky přijatelnější vzhled Odolnost proti korozi Odstranění nehomogenit na povrchu Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

32 (příklady-bez rozlišení důležitosti a zastoupení na trhu)
Komerční amalgámy 2 složky Směs kovů - formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek (např. Ag, Sn, Cu). Rtuť. Výrobci (příklady-bez rozlišení důležitosti a zastoupení na trhu) Ivoclar Vivadent Clinical Nordiska Dental AB SAFINA BOME SDI SCITEM LIMITED Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

33 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Používané amalgámy ANA 2000 DUETT Oblíbený smíšený amalgam obsahující sférické i disperzní částice s vysokým obsahem mědi. Ve formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek.(Ag 43%, Sn 29,6%, Cu 25,4%). Míchá se tableta +rtuť. ANA 70 DUETT Oblíbený smíšený amalgam obsahující sférické i disperzní částice. Ve formě prášku, kapslí (samoaktivační) nebo peletek.(Ag 69,3%,Sn 19, % Cu 10,9% Zn 0,4%) SPHERODON-M-PRÁŠEK Smíšený amalgám bez γ2 fáze obsahující sférické i disperzní částice (v poměru 3:2) s vyšším obsahem mědi,vyznačující se rychlejším tuhnutím a vyžadující nižší kondenzační tlaky. Složení-Ag 45,5%,Sn 31,5%,Cu 23%-míchá se piliny+rtuť. SPHERODON-M-DUET Smíšený non γ2 amalgám se 40% obsahem stříbra. Obsahuje sférické i disperzní částice stejného složení. Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi. Složení Ag 40%,Sn 32%,Cu 28%.Bezpečné a hygienické balení neobsahující žádnou volnou rtuť.Snadno se dávkuje a míchá....tableta + rtuťový sáček. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

34 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Stomatologická praxe Amalgamátor pro práškový amalgám Pistole na amalgám Odlučovače amalgámu METASYS MST 1 Metasys - odlučovač amalgámu na zabudování modul bez skříňky Odvoz odpadu: Specializovaná firma (např. BOME, Průhonice) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

35 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
80Rtuť - Hg Stříbřitě šedý kov, kapalný za pokojové teploty Molekulová hmotnost: 200,61 g.mol-1 Bod tání: -38,8 oC Bod varu: 356,9 oC II.B skupina = Hg+, Hg2+ Vysoká tenze par Jednoatomové páry Hustota cca kg.m-3 (H2O kg.m-3, ocel kg.m-3, olovo kg.m-3, zlato kg.m-3, osmium kg.m-3). Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

36 Esencialita a toxicita prvků (obecně) (platí i pro sloučeniny)
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

37 Biologicky významné (esenciální) prvky
Číslování 1-18 dle Int. Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) IIIa, IVa atd. – hlavní skupiny-USA, ČR IIIb, IVb atd. – hlavní skupiny - GB Obsah v organismech Biogenní prvky I. řádu Makrobiogenní  1 % Biogenní prvky II. řádu  0,01 % Biogenní prvky III. řádu Mikrobiogenní > 0,001 % Biogenní prvky IV. řádu  0,001 % Biologický význam není jednoznačně prokázán, ale je možný (pravděpodobný) Významná toxicita Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

38 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Přirozeně se vyskytuje ve všech složkách životního prostředí. Normální koncentrace rtuti se ve vyvřelých a sedimentárních horninách ng.g-1 Minerál rumělka 86,2 % rtuti Do všech složek životního prostředí je rtuť uvolňována jak z přírodních zdrojů (zvětráváním minerálů, sopečnou činností, lesními požáry a vypařováním z oceánů a mokřadů), tak v důsledku činnosti člověka. Antropogenní zdroje činí %. Mezi hlavní antropogenní zdroje rtuti patří vyluhování z hlušiny v lokalitách s aktivní i ukončenou těžbou rtuti, spalování uhlí a jiných fosilních paliv, výroba chloru, vyluhování z odpadů obsahujících sloučeniny rtuti na skládkách, spalování odpadů ve spalovnách, kremace, vypouštění kontaminovaných komunálních vod, výroba cementu, tavení kovů, odpady z chemického průmyslu, používání fungicidně upravených semen a těžba vzácných kovů amalgamací. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

39 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Příklad pozaďových koncentrací specií rtuti [ng.L-1] a relativní zastoupení methylrtuti k celkové rtuti MeHg/T-Hg [%] ve vodách Typ vody Lokalita MeHg [ng.L-1] Hg2+ TotHg MeHg/T-Hg [%] Odpadní Mořská Španělsko Španělsko 14+1 60±4 200± 214± ±8 6,5 33 Mořská a Rašeliništní Gijón, ESP Švédsko SV 35 ±1 0,48-0,77 210±8 nestanoven 245 ±8 14,3 Jezerní Bajkal 0,002-0,16 0,14-2,02 0,14-2,18 1,4-7,3 Potoční Almadén, ESP 0,05-0,34 9,1-43 9,2-43 0,5-7,9 Aljaška 0,04-0,2 0,1-1,4 0,14-1,6 12,5-28,6 Ledovec Antarktida 0,14 0,83 0,97 14,4 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

40 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Použití rtuti Měřicí přístroje: Tlakoměr Teploměr Polarograf (voltamograf) Baterie Elektrolyzéry Léky, masti (???) Zubařství Těžba vzácných kovů amalgamací Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

41 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
12. září 2006  11:33,  Na gymnáziu V. Hlavatého v Lounech byla dopoledne přerušena výuka. Zásahová jednotka likvidovala v několika učebnách a v šatnách kuličky rtuti. Podle hasičů jí bylo půl decilitru. Jedovatou látku přinesl do školy jeden ze studentů tercie. Studenti gymnázia byli evakuováni na školní hřiště. Krátce po 11. hodině ředitel znovu zahájil výuku. "Kromě tříd, ve kterých byla rtuť přímo nalezena, už se všude učí. V těchto místnostech ještě preventivně větráme," řekl iDNES.cz ředitel školy Milan Rieger. "Všichni studenti jsou v pořádku," dodal. "Jeden student přinesl rtuť do školy. Chtěl se asi pochlubit spolužákům ve třídě. Došlo k úniku malého množství této látky v několika učebnách," řekl ředitel. Chlapec nosil jedovatou látku v batohu, vzal ji prý doma rodičům. "Už jsme zjistili, o koho jde. Mluvil jsem s rodiči tohoto studenta, vzhledem k tomu, že je nezletilý, vyvodíme z toho nějaké konkrétní kázeňské řešení podle našeho školního řádu," tvrdí ředitel. S podobnou záležitostí se prý za svou kariéru setkává poprvé. Rtuť byla i v šatnách "Do školy v Poděbradské ulici v Lounech byla přivolána naše zásahová jednotka. Hasiči vysávali speciálním vysavačem kousky rtuti ve dvou třídách, v šatnách a ve skříňkách," potvrdil iDNES.cz mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. Případ nyní vyšetřuje policie. "Mohu potvrdit, že záležitost nyní vyšetřují kriminalisté z Loun. Látka bude také podrobena expertíze," sdělila iDNES.cz mluvčí policie Jaromíra Střelcová. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

42 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Rtuť ve vestibulu uzavřela stanici metra Zásah ve stanici metra I.P. Pavlova kvůli rtuti (Autor: ) 1. května 2006  10:41,  Podezřelá chemikálie uzavřela metro na I.P. Pavlova. Vlaky stanicí dvě hodiny jen projížděly. Hasiči zjistili, že šlo o rtuť. Policie dostala hlášení o neznámé chemické látce sedm minut před půl desátou. Látka byla na schodech do metra a ve vestibulu stanice. "Místo jsme zajistili a po domluvě s dopravním podnikem začaly soupravy stanicí jen projíždět," řekl iDNES policejní mluvčí Ladislav Bernášek. Kromě policistů dorazili na místo i hasiči - pražská protichemická jednotka a také zásahový oddíl pražského dopravního podniku. "Zjistili, že podezřelou látkou je rtuť," sdělil iDNES mluvčí hasičů Vít Pernica. Hasiči rtuť pokrývající plochu zhruba třiceti metrech čtverečných vysáli speciální vývěvou na chemické látky a poté prostor metra dočišťovali. Policie vyšetřuje, odkud se rtuť vzala a kdo a z jakého důvodu ji do metra dal. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

43 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Nobelovy ceny v Československu (udělené): Akademik Jaroslav Heyrovský – za chemii Jaroslav Seifert – za literaturu -1984 Nobelovy ceny v Československu (nominace - neuděleno): Nobelovy ceny udělené rodákům z Československa Bertha von Suttnerová (roz. Kinská) (míru) – Rakousko Uhersko -1905 Carl Ferdinand Cori (lékařství) - USA Gerta Theresa Coriová (lékařství) - USA – 1947 Peter Grünberg (fyzika) - SRN- 2007 Edvard Beneš (míru) Karel Čapek (za literaturu) Milan Kundera (za literaturu) Jiří Hájek (míru) Václav Havel (míru) Tomáš Garrigue Masaryk (míru) Otto Wichterle (za chemii) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

44 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Prof. Jaroslav Heyrovský (* –  ) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

45 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Polarograf Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

46 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

47 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

48 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
December 10th, 1959 (37 years after discovery of polarography) was awarded Prof. Jaroslav Heyrovský by the Swedish king Gustavo Adolph VI. in Stockholm by Nobel prize for chemistry Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

49 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Zakázka pro dílnu na výrobu prvního polarografu a jeden z prvních polarografů Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

50 Rtuťová fontána (Španělsko) – Barcelona, Foundation Miró Doly Almaden
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

51 Soudobý polarograf (výroba v ČR)
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

52 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Polarografická pracoviště Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (biofyzikální oddělení, oddělení elektrochemie) Přírodovědecká fakulta UK, Praha Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie Biofyzikální ústav AV ČR Přírodovědecká fakulta MU, Brno Zdravotnická zařízení, hygienické stanice, … Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

53 Toxikologické informační středisko (TIS) 1. LF a VFN
Vedoucí: MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D. Praha 2, Na Bojišti 1 tel.: , Nepřetržitá služba (lékaři, biochemici, toxikologové, farmaceuti) Založeno: 1962 (Prof. Rejsek) Informace lékařům i laikům o průběhu, první pomoci při akutních otravách a jejich léčení Rychlá orientace ve složení toxických látek, znalost klinické a laboratorní diagnostiky a příslušné léčby. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

54 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Formy výskytu Hg: Mocenství: 0, +I, +II Kovová rtuť (elektrody HMDE, DME, obecně ME apod.) Páry rtuti Amalgámy rtuti Anorganické sloučeniny rtuti (rozpustné soli-chloridy, dusičnany, jodidy) Organické sloučeniny rtuti (RHgX nebo RHgR', kde R a R' představují uhlovodíkové zbytky (nějčastěji CH3-, C2H5-) a X anion halogenid,dusičnan, sulfid nebo síran). Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

55 Celkový počet přijatých dotazů 1995-2013 ~ 200 000 dotazů
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

56 Celkový počet přijatých dotazů s tématem „rtuť“ - 976
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

57 Procentické zastoupení přijatých dotazů s tématem „rtuť“ - 1,13 %
Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

58 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Limity Normální hodnota v moči: g.l-1 Biologický limit v moči (pro pracující): 260 g.l-1 (0,056 µmol/mmol kreatininu) Normální hodnota v krvi: g.l-1 (20-50 nmol.l-1) (limit v ČR nestanoven, v GB 9 g.l-1, v USA 15 g.l-1) U akutních intoxikací nad g.l-1 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

59 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Normy - Dávky Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK): průměrná: 0,05 mg.m-3 nárazová: 0,15 mg.m-3 V 1 m3 vzduchu nasyceného parami rtuti je při 0°C 2 mg Hg 20°C 14 mg Hg 100°C mg Hg Akutní toxicita: Kov ml, 20 ml, 50 ml … Páry 1,2 - 8,5 mg Hg/m3 HgCl (bílý precipitát, kalomel) LD g p.o., bez průjmu (i pod 1 g). u dětí i LD 0,4 g. HgCl2(sublimát) LD 0,2 - 1g p.o. HgI málo toxický Hg(NO3)2.2H2O LD 0,4 - 2g p.o. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

60 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Kovová rtuť R-věty: R 23 - Toxický při vdechování R 33 - Nebezpečí kumulativních účinků R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S-věty: S (1/2) – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený S 45 - V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení) S 60 - Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy - LD50, orálně, myš (mg.kg-1): informace nejsou k dispozici - LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice : - LC 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

61 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Kovová rtuť – per os do 8-10 ml, až 20 ml bez následků, podle některých autorů je kovová rtuť p.o. vůbec netoxická (protože není rozpustná v žaludeční šťávě) větší množství by snad mohlo vyvolat příznaky lehké chronické otravy (i s nefritidou?) Množství rtuti z teploměru je toxikologicky naprosto bezvýznamné (pozor na sklo). Uváznutí v apendixu Embolie v plicích Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

62 Kovová rtuť - intravenózně
Po i.v. injekci kovové rtuti - embolizace kapiček v cirkulaci, zejména plicní, event. větší kapky v srdečních dutinách (prokazatelně na rtg). Pokud pacient nezemře v šoku, přežije pravděpodobně bez následků. Suicidia i.v. injekcí kovové rtuti popisována v literatuře (např. 2 ml i.v., tj. 27 g) - bez příznaků otravy Hg řadu let až do smrti z jiné příčiny, embolizace Hg v plících, hladinky Hg v dutinách srdečních, subj. bez potíží, v šoku nebyl. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

63 Kovová rtuť - Perkutánní
Perkutánní otrava: Jemně rozptýlená kovová rtuť, např. v šedé masti (Ung.cinereum) nebo jiných mastech, se může vstřebat z velké kožní plochy hlavně při opakovaných aplikacích - pak se příznaky chronické otravy rtutí, resp.subak.otravy Kovová rtuť – Subkutánně, intramuskulárně zůstává hlavně v tukové tkáni, pomalu se uvolňuje a může podle deponovaného množství event. vyvolat chronickou otravu. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

64 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Kovová rtuť – inhalace Inhalace výparů Hg plícemi je prakticky kompletní Do několika minut se dostává do mozkové cirkulace a díky snadné rozpustnosti v tucích překračuje hematoencefalickou bariéru a působí neurotoxicky. V mozkové tkáni oxidována na Hg2+ (ta už hematoencefalickou bariéru překračuje méně) =>kumuluje se v mozkové a mozečkové kůře a bazálních gangliích V erytrocytech (aj.) přeměna pomocí katalázy na Hg2+, je distribuována do tkání a interaguje s –SH skupinami enzymů Projevy zvláště v ledvinách (největší depo), hlavně v kůře nadledvin, kde se váže na methalothioneiny (MT). Ledviny se brání tvorbou MT, poškození ledvin až po saturaci-proximální tubulus, glomeruly, nefrotoxický syndrom Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

65 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Pro nevratné vázání rtuti v biosféře jsou významné thiolové skupiny (-SH) přítomné v molekulách tvořících rozpuštěný organický uhlík (DOC). Tyto skupiny jsou obsaženy především v hydrofóbní frakci rozpuštěné organické hmoty (DOM) v podobě huminových a fulvových kyselin v přírodě a glutathionu, cysteinu v lidském organismu. Konstanty stability (log K) komplexů rtuti s molekulami (skupinami) vyskytujícími se v DOC (rozpuštěném organickém uhlíku) v porovnání s log K rtuti a běžných komplexotvorných činidel Ligand LogKHgL LogKHgL2 Glycin 10,3 19,2 Cystein 14,4 - Thiomočovina 11,4 22,1 EDTA 21,5; 23,1 Kys. thiosalicylová 25,7 Glutathion 30,7 Diethyldithiokarbamát 33,4 Sulfid 37,7 Kys. thioglykolová 34,5 43,8 Huminové kys. (Suwannee River) 26, 1-32,2 Hydrofob. kompl. z odpadních vod >30 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

66 Přeměny sloučenin rtuti probíhající ve složkách vodního ekosystému
Přerušovaná čára představuje hranici mezi složkami životního prostředí aq = kapalná fáze, DOC = rozpuštěné organické látky, s = pevná fáze Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

67 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
„Plomby zubní amalgamové netoxické. Rtuť v amalgámu nelze prokázat už za 7-10 dní po zhotovení plomby“ v literatuře popisovány lehké otravy rtutí chronické i u zubařů po dlouhodobém neopatrném zacházení s amalgamem (tření v prstech); za vstřebávání kůží pravděpodobně odpovědné mazové kožní žlázy. Nebezpečí: 1) V krematoriích při zpopelňování mrtvol - při značně vysokých teplotách se do atmosféry dostává rtuť z amalgámu prakticky kvantitativně. Vypařená rtuť po ochlazení opět kondenzuje a sorbuje se atmosférický prach, ukládá se v půdě a dostává se tak i do potravního řetězce při konzumaci rostlin. 2) Ve vývojových zemích při těžbě zlata (zlatonosná ruda je smíchána se rtutí, vytvoří se amalgám a ten se spálí, rtuť se vypaří a zůstává zlato). Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

68 Prokazování otrav rtutí
Rtuť v krvi – ukazuje na nedávnou expozici, akutní otrava Rtuť v moči – spíše chronická intoxikace (hodnoty kolísají i během jednoho dne) Proteinurie (zpočátku nízkomolekulární proteiny, β1, β2 mikroglobuliny, N-acetylglukosaminidáza, retinol-vážící protein) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

69 Klinický obraz chronické otravy
Po vstřebání (kovové i obsažené v rozpustných solích): Ginglivitis: Zánět dásní, salivace, vypadávání zubů Tremor: jemný, později výrazný intenční, zpočátku jen končetin (písmo), později víčka, rty, ztráta kontroly volních pohybů s poruchami chůze Erethismus: toxická organická psychóza - úzkostnost, stydlivost, nervozita, hádavost, emoční labilita, nepřátelství, poruchy paměti, koncentrace, inverze spánkového rytmu, deprese, pokles IQ, stav připomíná někdy až schizofrenii Méně často poškození ledvin: tubulární léze, poškození glomerulů Léčba EDTA DMPS (dimerkaptopropansulfonát-Dimaval) Hemodialýza (při anurii) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

70 Klinický obraz akutní otravy
Inhalačně Kašel, dušnost, febrilie, vykašlávání hlenů s příměsí krve při plicním edému Hg2+per os Bezprostředně po požití palčivá bolest v krku, pocit svírání, bělavě popelavé zbarvení sliznice dutiny ústní a okolní potřísněné kůže V několika minutách, někdy až do 30 minut zvracení často s příměsí krve a cáry sliznice (smrt v šoku i během několika minut nebo hodin) (někdy zvracení zachrání život), silná bolest v epigastriu, pak i v celém břiše, kovová chuť v ústech, salivace, žízeň; v dutině ústní a hrtanu zarudlé skvrny, bílošedé plochy poleptání. Profusní průjmy, často krvavé, tenesmy, event. křeče lýtkového svalstva ztráty NaCl zvracením a průjmy - průjmy s cáry odloupané sliznice střevní, Brzo kolaps - urychlený, nitkovitý puls, mělké dýchání, silný pokles TK, popelavá kůže, prostrace; po velkém množství a opožděně zahájené terapii časná smrt v šoku v prvních hodinách, někdy i dříve - během několika minut nebo málo hodin. Přežije-li pacient šok - příznaky druhé fáze otravy od druhého dne: stomatitida až velmi těžká ulcerosní (tvorba Hg - nekrosy - sekund. infekce), černý lem na ozubí; na sliznici dutiny ústní, dásních, okrajích jazyka, na tonsilách bílé příškvary, pak s mazlavě hnisavými povlaky, ulcerace Proteinurie Selhání ledvin - Smrt většinou v uremii. Na kůži vyvolá už % roztok chloridu rtuťnatého dermatitidu, silnější roztoky až puchýře a ulcerace, při kontaminaci oka ulcerace spojivky, příp. i rohovky. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

71 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Léčba Hg2+per os mléko nebo vaječný bílek nebo obojí; pacient to vyzvrátí buď spontánně nebo nutno ke zvracení donutit opatrným mechanickým podrážděním zadní stěny hltanu; tento zákrok event. opakovat - i když pacient obsah žaludku hned vyzvrátí, přece jen část Hg se stačí srazit na Hg albuminát, protože však vazba Hg na bílkovinu je reversibilní, nemá Hg albuminát zůstat v žaludku; zvracení však provokovat jen nejsou-li známky silného poleptání. p.o ml "antidotum metallorum Sauter" -stabilizovaný roztok sirovodíku za účelem precipitace Hg v žaludku, vyzvrátit. Natrium formaldehyd sulfoxalát - 10 g ve sklence vody p.o., který redukuje Hg2+ iont na méně toxický Hg+ iont + volnou Hg, pak vyzvrátit nebo vypláchnout. hydrát natriové soli 2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonové kyseliny - Unithiol, Unitiol Všechny tyto zákroky nejúčinnější do 10 až 15 minut po požití - HgCl2 se velmi rychle vstřebává. Výplach žaludku velmi opatrně (neuplynula-li dlouhá doba od požití nebo nejsou-li známky silného poleptání) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

72 Nejčastější případy – rtuť obecně
Pacient si pravděpodobně dal omylem v noci z na do kávy místo cukru bílý precipitát. Pracuje v lékárně. Rozbitý teploměr (měřicí přístroj) a rozsypané kuličky Zalomený teploměr v konečníku nebo poranění kůže o střepy, teploměr perforoval střevo a rtuť uvízla v gluteálním svalu Žena při práci v Tesle vypila asi 20 ml kovové rtuti. Lékařčino dítě spolklo včera někdy během dne čočkovou baterii (1% kovové rtuti). Policií byl na oddělení přivezen pac.,kterému dala manželka do jídla rtuť z teploměru. Dotaz, jak může poškodit člověka požití 5,15 g rtuti (byla zapečena v rohlíku ve formě drobných kuliček). Požité kuličky z čaje který byl míchán rtuťovým teploměrem Manžel lékařky před smažením hranolků měřil teplotu rozpáleného omastku teploměrem, ten praskl a několik kuliček rtuti nalezli v tuku. Volající rozbila teploměr a na 3 kouscích cukroví ulpěla kapička rtuti. Cukroví po té upekli a paní se ptá, zda se mohli intoxikovat rtutí. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

73 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Zajímavé případy (1) [ (St) 13:35] [žena, dospělý/á, věk 55 r] Paní, 55, bývalá laborantka z Ústavu anorg. chemie v Řeži, je 6 let v ID pro hepatopatii a neuropatii. Potíže začaly před 27 lety. Paní si vzpomněla, že v laboratoři měli pod pracovním stolem louži rozlité rtuti, přišlo se na to teprve při výměně pracovního stolu. Dotaz na možnost chronické otravy z výparů rtuti a na projevy chronické otravy rtutí. Její problémy začaly v těhotenství, kdy se projevila hepatopatie a brzy po porodu příznaky periferní neuropatie, do dneška nevysvětlené. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

74 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Zajímavé případy (2) :01 Jde o manžela, dnes v Heyrovského ústavu AV ČR měli v digestoři celý den rtuť (množství neví, pracoval tam nějaký doktorand), bez odsávání. Teď přišel z práce. Dotaz na toxicitu, terapii. V případě nálezu u manžela nebo obtíží ještě zavolá. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

75 Nejzávažnější případy pokusů o sebevraždu
Datum: Muž, 28 let Vstřik 2 ml kovové Hg (z teploměru) do žíly Hladiny rtuti serum: (toxická hladina 35) Moč: (toxická hladina nad 150) 2. Datum: Muž, 22 let Vstřik kovové Hg (z teploměru) do žíly Obtíže: Bolestivé zarudnutí v místě vpichu Hladina rtuti v moči: 0,39-0,33 µmol/mol kreatininu (0,58 µg/g cre, cca 1 µg/l) – „téměř“ negativní 3. Dotaz: Žena, 18 let, narkomanka (anonym) aplikovala rtuť teploměru paravenózně místo i.v. (před 3 měsíci) Obtíže: Postižená ruka bolí, brní. Má tam zatvrdlé kulovité místo. Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

76 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Kategorie (dotazy ) Havárie (3) Chybné použití (5) Domácí práce (4) Omyl (4) Agrese (3) Medicinální (7) Léčebný omyl (laik) (3) Profesionální (20) Neznámé (50) Náhoda (566) Sebevražda (56) Podkategorie Poranění Per rectum Požití Chybné použití Havárie Polití Agrese Kombinace Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

77 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Náhoda 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Suma Poranění 1 3 Per rectum 5 2 10 Požití 19 31 42 54 53 80 79 73 7 492 Chybné použití 4 6 Havárie Polití Agrese Kombinace Inhalace 12 15 45 20 39 44 57 58 60 85 566 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

78 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Pokusy o sebevraždu 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Suma Požití nekov 2 1 5 14 Požití kov 4 6 10 8 37 Injekce kov intravenózně Injekce kov paravenózně 7 13 56 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

79 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
!!!Obecně oblíbený omyl!!! Dotaz: Do tanku na vodu pro dobytek se jim vylilo 5 ml kovové rtuti. Odpověď lékaře: Doporučil jsem,aby se obrátili na HS HK nebo živ. prostředí okr. úřadu. Sám si myslím,že pokud bude rtuť pod vodou tak se nic moc neděje. Skladování kovové rtuti (odpad) pod vodou (tekutinou) Hladina vody Tenze par rtuti [µg.m-3] 400 5 375 10 290 Měřeno po 5 minutách ve výšce 20 cm nad hladinou rtuti, laboratorní teplota Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

80 Absolutní počty hlášených profesionálních intoxikací rtutí v ČR v letech 1973-2003
Intoxikace rtutí počet 1973 2 1979 1 1974 1982 3 1975 1987 1977 1991 1978 1995 Celkem 18 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

81 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Nepřesnosti: Obava před ztrátou zaměstnání Lehkomyslnost Absence na preventivních prohlídkách Své obtíže nepřiznávají (obava před ztrátou zaměstnání) Pracovníci „na černém trhu práce“ Živnostníků Domácí pracovníci Vědečtí pracovníci Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

82 Likvidace rozlité kovové rtuti:
posypat kuličky Hg (kontaminované místo) sirným, měděným nebo zinkovým prachem, vzniklý amalgam se pak lehce smete košťátkem. Likvidace roztoků Hg2+ Umyvadlo, kanál, odpad, ??? 0,01 M HgCl2=2,71 g.l-1=> LD = 1 dcl Normy: balená či pramenitá voda: 0,5 µg.l-1 odpadní vody: 50µg.l-1 (denní 100 µg.l-1) Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15

83 Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15
Literární zdroje: Databáze léků (AISLP, DRUGDEX, Rote Liste) Toxikologické databáze (ATDRS, RTECS, POISINDEX, INCHEM, INTOX) Bezpečnostní karty Databáze TEXPRO Databáze Evidence Zdravotnická statistika. Nemoci z povolání a profesionální otravy. ÚZIS ČR Houserová P. a kol.: Chemické formy rtuti ve vodních ekosystémech - vlastnosti, úrovně, koloběh a stanovení. Chem. Listy 100, (2006). Amalgámy a toxikologie rtuti 14/15


Stáhnout ppt "Dentální amalgámy a toxikologie rtuti"

Podobné prezentace


Reklamy Google