Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství."— Transkript prezentace:

1 Volitelný předmět Moderní ošetřovatelství

2 Profesní organizace sester
prosazují zájmy sester při jednání s vládními i nevládními organizacemi sledují kvalitu ošetřovatelské péče rozvíjí a podporují výzkum rozvíjí teoretickou i praktickou úroveň oboru ovlivňují úroveň a kvalitu kvalifikační a specializační přípravy sester organizace se zakládají na místí, národní i mezinárodní úrovni

3 SAŠO – Spolek absolventek školy ošetřovatelské
první profesní organizace, založena v r. 1921 spojoval první diplomované sestry (9 zakládajících členek) hlavní cíle spolku výchova a vzdělávání sester přednášky kurzy publikují ve Zprávách ČSČK zlepšení pracovních a životních podmínek

4 SAŠO 5.3.1926 přičlenění k sociálně zdravotnímu odboru ČSČK
propagace sesterského povolání 1926 v rámci hospodářské výstavy v Praze připravily expozici „zásady správného ošetřování kojence a rodičky“ přednášky a cvičení v kurzech ČSČK hygiena domácí ošetřování správná výživa výchovné kurzy samaritánské služby pro učitele

5 I. sjezd diplomovaných sester ( 2. – 5. července 1927 )
Předsedkyně spolku d.s. A.M.Šindelářová Rezoluce – dva požadavky založit Svaz sester ošetřovatelek ČSR pořádání sesterských konferencí alespoň každý druhý rok Požadavky zaslané MZ úpravy služného podle služebních let možnost zajištění penze, dovolená ne méně než 4 týdny úprava pracovní doby, ubytování, ochrana uniformy a odlišení znaku pro české a německé sestry

6 SDS – Spolek diplomovaných sester
nový název Spolku od r. 1928 předsedkyně Olga-Josefa Andělová-Křivánková činnost spolku budování sesterských ubytoven při nemocnicích rozšíření občanských svobod ošetřovatelek, úprava pracovní doby, dovolené pokračovací kurzy, pomoc při založení další ošetřovatelské školy pokus o sjednocení a úpravu uniforem

7 II.sjezd diplomovaných sester (1931)
Potřeba dalšího vzdělávání ve speciálních úsecích práce dietetika rentgen a radioterapie laboratorní metody instrumentování nervové a duševní choroby Řešena řada problémů rozdíl ve stravování lékařů a ošetřovatelek dlouhá pracovní doba,“pasírky“, spropitné

8 III.Celostátní sjezd diplomovaných sester-ošetřovatelek v ČSR (1936)
Sjezd zdůraznil požadavky vybudovat další školy pro civilní sestry spolupůsobit na úpravách osnov ošetřovatelských škol ustanovit diplomované sestry jako spolupracovnice úředních lékařů zřídit referát ošetřovatelství při ministerstvu zdravotnictví zřídit místa představených a vrchních sester ve všech ústavech a veřejných nemocnicích

9 V roce 1938 – ustaven ošetřovatelský poradní sbor při ministerstvu zdravotnictví
ošetřovatelské školy,krátkodobé kurzy organizace práce v ústavech SDS – darován pozemek v Kunraticích, budována zotavovna pro sestry snaha o rozšíření působnosti – Brno, Slovensko, Podkarpatská Rus ukončení činnosti SDS v r. 1941, po válce již neobnovena

10 ČSS - Česká společnost sester
vznik v roce 1973 navázala na tradice SDS nemohla pracovat jako samostatná organizace – součást Československé lékařské společnosti JEP společně se Slovenskou společností sester tvoří federální sdružení Československé společnosti sester, členem ICN od r. 1983 samostatná organizace od r. 1990 práce v oblasti odborného růstu sester – konference, semináře, pracovní dny,podpora VŠ studia sester

11 ČAS – Česká asociace sester
Vznik v roce 1991, sloučení ČAS a ČSS odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, profesní organizace sester sdružuje sestry a další kategorie SZP (v resortu zdravotnictví, sociálního zabezpečení, školství) organizované do jednotlivých sekcí, regionů nejvyšší orgán – Fórum delegátů, volí devítičlenné prezidium a revizní komisi prezidentka H. Vorlíčková, víceprezidentka R. Vágnerová sídlo U nemocnice 2, Praha 2

12 Cíle ČAS vytváření podmínek pro zvyšování odborné, morální a etické úrovně podílet se na zvyšování úrovně kvality a efektivnosti poskytované ošetřovatelské péče podporovat a podílet se na rozvoji moderního ošetřovatelství a prosazovat jej v praxi koordinovat a podporovat vzdělávací a výměnné programy pro členy asociace podporovat rozvoj ošetřovatelského výzkumu, aktivní zapojení členů do řešení výzkumných úkolů

13 Cíle ČAS vytvářet podmínky pro výměnu odborných informací souvisejících s ošetřovatelstvím podporovat publikační a přednáškovou činnost navazovat a prohlubovat spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi podílet se na řešení sociálních a ekonomických problémů zdravotnické profese podporovat vznik komor sester příprava na volný pohyb pracovníků v rámci EU

14 Organizace porodních asistentek
vznikají podpůrné spolky – zlepšení sociálního postavení Sdružení porodních babiček v Rakousku ( založeno v Brně) 1911 – Zemská jednota porodních babiček (první stavovská organizace) 1912 – vydáván časopis „Věstník“ 1919 – spolky sloučeny, vzniká Ústřední jednota porodních asistentek

15 Program Zemské jednoty porodních babiček
delší doba vyučování porodních babiček zvýšený požadavek na inteligenci a předběžné vzdělání uchazeček zavedení úředně povolených honorářů penzionování babiček v určitém věku dosazování babiček podle okresů a potřeb

16 Organizace porodních asistentek po roce 1920
1922 – ustaven Mezinárodní svaz porodních asistentek 1923 – členem se stává i Ústřední jednota porodních asistentek 1924 – Sjezd v Praze, do čela zvolena p.a. H.Lišková 1948 – všechny spolky sjednoceny do organizace ROH 1965 – změna názvu na „ ženská sestra“ 1993 – opět název „ porodní asistentka“ 1997 – vzniká Česká asociace porodních asistentek (ČAPA)

17 Současnost – odloučením od ČAPA vzniká UNIPA (Unie porodních asistentek) vydává časopis Porodní asistence – změna názvu ČAPA na ČKPA (Česká konfederace porodních asistentek) vydává časopis Porodní asistentka ČAS – sekce gynekologie-porodnictví

18 ICN - Mezinárodní rada sester International Council of Nurses
v současné době sdružuje více než 160 organizací nejstarší a nejsilnější mezinárodní profesní organizací sester – na popud zakladatelky organizace anglických sester - Ethel Gordon Bedford Fenvick, první prezidentka funkční období - čtyři roky každé dva roky se schází „Rada zástupkyň zemí“ složená z předsedkyň národních členských organizací a zástupců prezidia ICN Ženeva - sídlo výkonného výboru

19 Cíle ICN podporovat vznik národních společností sester v dalších zemích pomáhat sestrám ve snaze o zlepšení kvality ošetřovatelské péče podporovat úsilí sester o vysokou kvalitu jejich kvalifikační a specializační přípravy rozvoj teoretické a praktické báze ošetřovatelství a podpora ošetřovatelského výzkumu usilovat o zlepšení sociálního postavení sester, být významným zástupcem sester na mezinárodní úrovni

20 ICN a české sestry 1933 – SDS přijat za člena
2. světová válka, události po r (SDS členem ROH) členství přerušily 1983 – opět přijaty jako Federální sdružení ČSS a Slovenské společnosti sester 1993 – toto členství opět zaniká rozdělením Československa 1994 – novým členem se stala Česká asociace sester

21 WENR – Pracovní skupina sester pracujících ve výzkumu
pracuje od roku 1978 sdružuje zástupce členských organizací ICN z více než 25 zemí ČSS se stala členem této skupiny schází se každoročně k pracovnímu jednání každé dva roky pořádá mezinárodní konferenci v roce 1993 zasedala skupina v Praze (v historii českého ošetřovatelství první mezinárodní setkání sester z celé Evropy)

22 Cíle WENER organizovat spolupráci sester zabývajících se výzkumem
vytvořit fórum pro výměnu informací o výzkumu podpora výzkumu v ošetřovatelství již ve vzdělávacích programech podpora publikování výsledků výzkumu aplikace výsledků výzkumu a vědeckého poznání do ošetřovatelské praxe podpora vzájemné komunikace sester ve výzkumu (univerzity, výzkumné instituce)

23 PCN – Stálý výbor sester Rady Evropy
vznik v r. 1971 je Radou Evropy pokládán za oficiálního zástupce sester v tomto orgánu – prosazuje zájmy sester v Radě Evropy členy jsou národní sesterské organizace Evropy, které jsou členem ICN vydává zásadní doporučení pro ošetřovatelství vydává požadavky na kvalifikační přípravu sester v členských zemích srovnatelné úrovně pro volný pohyb pracovních sil

24 Cíle PCN prosazovat v RE otázky vztahující se k ošetřovatelskému povolání a poskytování zdravotní péče prezentovat v RE názory sester a vydávat doporučení v ošetřovatelských otázkách působit na zdravotní komisi a výkonný výbor RE jménem a v zájmu ošetřovatelské profese vytvořit databázi o ošetřovatelské profesi v členských státech prostředník a organizátor spolupráce mezi RE, výzkum. institucemi a mezinárodními zdravotnickými org.

25 ENG – Evropská ošetřovatelská skupina
Sdružuje národní sesterské organizace – Rakousko, Belgie, Německo, Francie,Lucembursko, Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko Má statut pozorovatele v PCN Cíle vytvořit regionální (evropské) sdružení sester zdokonalit vzdělávání sester usilovat o rozvoj ošetřovatelství umožnit propojení sester k RE i v zemích, které zatím nejsou členy EU

26 NNF - Severská federace sester
sdružuje národní organizace sester – Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko aktivní v oblasti výzkumu a vzdělávání organizuje řadu mezinárodních konferencí a pracovních jednání v ICN prezentuje společné zájmy sester této oblasti pomáhá sestrám (střed.a východní Evropa) při studijních pobytech v zahraničí

27 Americké sdružení sester
národní profesionální organizace pro ošetřovatelství v USA založena v roce 1896 jako Sdružení absolventek ošetřovatelství v USA a Kanadě současný název od roku 1911 1982 – je Federací sester jednotlivých států cíle udržení vysokého standardu ošetřovatelské péče zvýšit úroveň vzdělání a kvalifikace sester reprezentace ošetřovatelské profese

28 Kanadské sdružení sester
národní sesterské sdružení Kanady členové – organizace jednotlivých provincií vypracovalo národní normy a etický kodex prostřednictvím Národních testovacích služeb připravuje licenční zkoušky a národní normy pro licencování registrovaných sester poskytuje granty na výzkum a stipendia kanadských sester vydává časopis Kanadská sestra

29 Moderní ošetřovatelství Profesní organizace sester a porodních asistentek


Stáhnout ppt "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google