Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Lens.jpg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Lens.jpg."— Transkript prezentace:

1 Třicetiletá válka Zdroj:

2 Opakování Zopakuj události 16.století:
Kdy a proč nastoupili na český trůn Habsburkové? Co byla stavovská monarchie? Jak vypadaly náboženské poměry v českých zemích? Co byly Česká konfese a Rudolfův majestát?

3 České stavovské povstání
Příčiny: náboženské rozpory – katolíci X protestanti spory mezi panovníkem a stavy narůstající napětí mezi evropskými velmocemi

4 Náboženské rozpory Rudolfův majestát – 1609, potvrdil náboženskou svobodu v Čechách porušován katolickou stranou (uzavírání nekatolických kostelů)  nespokojenost Zdroj:

5 Rozpory mezi panovníkem a stavy
král Matyáš (nástupce Rudolfa) – bez dědice nástupce Ferdinand Štýrský – Ferdinand II. nebránil porušování náboženské svobody sídlo ve Vídni v Praze zastupován místodržícími (katolíci)

6 Ferdinand Štýrský Zdroj:

7 Prohlédni si obrázek. Co se tu děje?
Zdroj:

8 České stavovské povstání
23.května 1618 – nekatoličtí páni vtrhli do kanceláří Pražského hradu 2 místodržící (Vilém Slavata, Bořita z Martinic) a písař (Fabricius) byli vyhozeni z oken kanceláře Jak se říká aktu „ vyhození z okna“? Kdy se tato událost v českých dějinách již uskutečnila?

9 Pražská defenestrace Správná odpověď: DEFENESTRACE (z lat.)
Odehrála se již dvakrát: – Želivský, vyhozeni konšelé na novoměstské radnici 1483 za Vladislava Jagellonského – pražští konšelé – méně známé

10 Pražská defenestrace Zdroj: Defenestrovaní úředníci pád přežili. Pod okny kanceláře byla vrstva odpadků a listí.

11 Pražská defenestrace Dobový leták z Nizozemí
Zdroj: Defenestrace v Praze vzbudila emoce po celé Evropě. Jakou výtvarnou technikou je zhotoven leták?

12 Hlavní osobnosti povstání České stavy
Jindřich Matyáš Thurn Václav Budovec z Budova Zdroj: Zdroj:

13 Hlavní osobnosti povstání Katolická strana
Vilém Slavata Jaroslav Bořita z Martinic Zdroj: Zdroj:

14 Průběh defenestrace Po vzrušené debatě byli oba místodržící shledáni vinnými z "rušení majestátu, nepřáteli stavů i obecného dobrého a odbojníky království Českého" (dnes bychom řekli velezrádci) a byli odsouzeni k smrti vyhozením z oken v druhém patře, která byla kolem metrů nad zemí. Významným důkazem, že nešlo o momentální výbuch vzteku, je i fakt, že další dva přítomní členové zemské vlády tj. nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka a Matouš Děpolt z Lobkovic byli po provedení exekuce doprovozeni v čestném průvodu z Pražského hradu do města do svých bytů. První byl vyhozen Martinic. Říká se, že když padal, stihl vykřiknout: „Jesu, Maria, miserere mei!“ a jeden ze stavů reagoval slovy: „Schválně, jestli mu ta jeho Marie pomůže.“ Když se poté podíval z okna do příkopu a viděl Martinice živého, zvolal: „U všech svatých! Ona mu pomohla!“ Poté byl vyhozen Slavata, který si při pádu těžce zranil hlavu o římsu, a písař Fabricius. Všichni tři přežili, neboť pod okny paláce bylo údajně „nastláno“ listinami a jiným neřádstvem. Podle moderních výzkumů pánům místodržitelům také velmi pomohlo, že se půda pod okny svažovala a nebyla rovná. Ke chvíli před vyhozením píše soudobý český spisovatel a historik, Pavel Skála ze Zhoře, ve své Historii české toto: „ A tu teprve jeden každý soudil, že dolů z oken metáni budou. Ano i oni, když tomu porozuměli, že se s nimi nežertuje, ač prve nic pro svou vysokomyslnost a zpouru svou žádnému neříkali ani se nekořili, teď však teprve počali prositi, aby hrdlům jich uškozeno nebylo, ruce spínajíce a Boha prosíce, nohami o zemi zapírali a za milost žádali. “ Památná je věta vzteklého Thurna, která zněla: „Edle Herrn, da habt Ihr den anderen“ („Urození pánové, tady máte toho druhého.“). Za vyhozenými bylo vypáleno několik kulí. Avšak ani jedna nezasáhla cíl. Zdroj:

15 České stavovské povstání
defenestrace znamenala začátek povstání českých stavů proti Habsburkům zvolena nová vláda třiceti direktorů (zastoupeno panstvo, rytíři i měšťané) zvolen nový král – Fridrich Falcký – zástupce německých protestantů, zeť anglického krále  očekávání pomoci českým stavům – zklamání 

16 Fridrich Falcký 1596-1632 falcký kurfiřt
manželka Alžběta dcera anglického a skotského krále Jakuba I. vůdce Protestanské unie (spolek protestantských knížat a měst) neschopný, zbabělý – po porážce na Bílé hoře kvapně prchl ze země postupně ztratil svá území v Německu zemřel jako štvanec syn Ruprecht Falcký bojoval v anglické revoluci na straně krále s Fridrichem je příbuzná současná britská královská rodina Zdroj:

17 Válka česká 1618 - 1620 1.fáze třicetileté války
stavovská armáda – placení žoldnéři podporována nekatolickou šlechtou, rytíři, měšťany, prostý lid mimo nedošla očekávaná pomoc ze zahraničí (ani vojsko, ani peníze) císařská armáda – placení žoldnéři, velká finanční pomoc ze zahraničí (Španělsko) střídavé úspěchy na obou stranách – ohrožena i Vídeň Zdroj:

18 Bitva na Bílé hoře 8.listopadu 1620
rozhodující bitva českého stavovského povstání zbytečná porážka stavovského vojska (nevyplacený žold, nespokojenost, demoralizace, zbabělý útěk) katastrofální důsledky

19 Bitva na Bílé hoře Prohlédni si obrázek bojiště. Jak se tehdy válčilo?
Zdroj:

20 Bitva na Bílé hoře Dobové zobrazení
Zdroj:

21 Důsledky bitvy na Bílé hoře
Praha vydána bez boje nepříteli – drancování, útrapy obyvatel král Fridrich Falcký uprchl z Prahy – nelichotivá přezdívka „ zimní král“ (vládl 13 měsíců) většina vůdců odboje uprchla ze země – ztráta majetku kdo zůstal – tvrdé tresty, pronásledování, ztráta majetků

22 Mohyla na místě bitvy Zdroj:

23 Památník padlým Zdroj:

24 Poprava na Staroměstském náměstí
popraveno 27 účastníků povstání (3 páni, 7 rytířů, 17 měšťanů) Zamysli se nad zastoupením jednotlivých stavů mezi popravenými. O čem svědčí?

25 Staroměstská exekuce Popravě přihlížely stovky diváků
Staroměstská exekuce Popravě přihlížely stovky diváků. Co si o tom myslíš? Zdroj:

26 Staroměstská exekuce Dobové vyobrazení
Zdroj:

27 Pobělohorské období Důsledky porážky stavovského povstání
konfiskace (zabavení) majetku většiny účastníků povstání – ohromné majetkové přesuny, obohacování katolické šlechty, příchod mnoha cizích šlechticů (Španělé, Němci, Italové – např. rody Buquoy, Gallas, Piccollomini aj.) Albrecht z Valdštejna – český šlechtic, pův.protestant, přešel ke katolíkům – zajistil si obrovský majetek a moc – posléze jedna z nejvýznamnějších osobností třicetileté války Víš, kde je v Praze Valdštejnský palác a co v něm dnes sídlí?

28 Valdštejnský palác Zdroj: Autor: Martinect

29 Obnovené zřízení zemské
1627 v Čechách, 1628 na Moravě nová ústava země – základ pro dalších téměř 300 let dědičné právo Habsburků na český trůn (nevolili se) jediné povolené náboženství – katolické posílena moc panovníka na úkor šlechty města ztrácí moc – 1 hlas na sněmu zrovnoprávnění němčiny s češtinou – počátek germanizace českých zemí centralizace moci ve Vídni – pokles významu Prahy ztráta Horní i Dolní Lužice Jaké důsledky měla tato ústava pro české země? Jak ji asi přijalo obyvatelstvo? Co bylo největší změnou proti dřívějším poměrům?

30 Obnovené zřízení zemské
Zdroj:

31 Emigrace všichni obyvatelé museli přestoupit na katolickou víru
kdo nechtěl, musel odejít ze země odchází mnoho vzdělaných lidí – nejznámější Jan Amos Komenský Čím se proslavil Jan Amos Komenský? jiné osobnosti: Václav Hollar, Karel Škréta (malíři), Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře (literáti) aj.

32 Jan Amos Komenský 1592-1670 biskup Jednoty bratrské
pedagog, filozof, spisovatel jedna z největších českých osobností Víš, kde je dnes pohřben Jan Amos Komenský? Zdroj:

33 Muzeum Komenského v Naardenu Nizozemí
Zdroj:

34 Hospodářské důsledky konfiskace přinesly úpadek hospodářství
znehodnocena měna  růst cen, inflace úpadek měst – válečné škody, vysoké daně emigrace – odchod vzdělanců a odborníků zvyšování roboty – neefektivní práce izolace od ostatní Evropy vypuknutí třicetileté války – válečné útrapy

35 Kulturně společenské důsledky
násilná rekatolizace – emigrace pokles vzdělanosti cenzura školství pod dozorem katolické církve ustavení Karlo-Ferdinandovy univerzity (spojení všech fakult pod vedení jezuitů – přesvědčených katolíků) Zdroj: Autor: Jan Sokol

36 Ferdinand II. Štýrský 1619 - 1637 český král horlivý katolík
zodpovědný za popravy a konfiskace protestantů významná osobnost třicetileté války

37 Ferdinand II. Zdroj:

38 K zamyšlení Porážka českého stavovského povstání znamenala jednu z nejvýznamnějších událostí českých dějin. Zkus se zamyslet proč a jak by se případně vyvíjely naše další dějiny, pokud by k porážce nedošlo.

39 Opakování Přiřaď k sobě pojmy
defenestrace Bílá hora zimní král Obnovené zřízení zemské Jan Amos Komenský rekatolizace místo bitvy stav.povstání český pedagog a vzdělanec návrat katolické církve ústava pobělohorské doby vyhození z okna Fridrich Falcký

40 Správné odpovědi 1 e 2 a 3 f 4 d 5 b 6 c


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Lens.jpg."

Podobné prezentace


Reklamy Google