Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka Zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka Zdroj:"— Transkript prezentace:

1

2 Třicetiletá válka Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Lens.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Lens.jpg

3 Opakování Zopakuj události 16.století:  Kdy a proč nastoupili na český trůn Habsburkové?  Co byla stavovská monarchie?  Jak vypadaly náboženské poměry v českých zemích?  Co byly Česká konfese a Rudolfův majestát?

4 České stavovské povstání Příčiny:  náboženské rozpory – katolíci X protestanti  spory mezi panovníkem a stavy  narůstající napětí mezi evropskými velmocemi

5 Náboženské rozpory Rudolfův majestát – 1609, potvrdil náboženskou svobodu v Čechách porušován katolickou stranou (uzavírání nekatolických kostelů)  nespokojenost Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov- kostel-vsech-svatych/http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov- kostel-vsech-svatych/

6 Rozpory mezi panovníkem a stavy král Matyáš (nástupce Rudolfa) – bez dědice nástupce Ferdinand Štýrský – Ferdinand II. nebránil porušování náboženské svobody sídlo ve Vídni v Praze zastupován místodržícími (katolíci)

7 Ferdinand Štýrský Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_Sustermans_028.jpg

8 Prohlédni si obrázek. Co se tu děje? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defenestration-prague-1618.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defenestration-prague-1618.jpg

9 České stavovské povstání 23.května 1618 – nekatoličtí páni vtrhli do kanceláří Pražského hradu 2 místodržící (Vilém Slavata, Bořita z Martinic) a písař (Fabricius) byli vyhozeni z oken kanceláře Jak se říká aktu „ vyhození z okna“? Kdy se tato událost v českých dějinách již uskutečnila?

10 Pražská defenestrace Správná odpověď: DEFENESTRACE (z lat.) Odehrála se již dvakrát: 30. 7. 1419 – Želivský, vyhozeni konšelé na novoměstské radnici 1483 za Vladislava Jagellonského – pražští konšelé – méně známé

11 Pražská defenestrace Zdroj: http://commons.wikimedia.org /wiki/File:Karel_Svoboda_Defe nestrace.jpg http://commons.wikimedia.org /wiki/File:Karel_Svoboda_Defe nestrace.jpg Defenestrovaní úředníci pád přežili. Pod okny kanceláře byla vrstva odpadků a listí.

12 Pražská defenestrace Dobový leták z Nizozemí Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P rager_Fenstersturz_Wahrhafftige_Zei tung_aus_Prag.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P rager_Fenstersturz_Wahrhafftige_Zei tung_aus_Prag.JPG Defenestrace v Praze vzbudila emoce po celé Evropě. Jakou výtvarnou technikou je zhotoven leták?

13 Hlavní osobnosti povstání České stavy Jindřich Matyáš ThurnVáclav Budovec z Budova Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Matthias_von _Thurn_Seite_1_Bild_0001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Matthias_von _Thurn_Seite_1_Bild_0001.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Budovec_z_Budova_Schei wl.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Budovec_z_Budova_Schei wl.png

14 Hlavní osobnosti povstání Katolická strana Vilém SlavataJaroslav Bořita z Martinic Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wilhelm_Slawata.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wilhelm_Slawata.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaroslav_Borzita_of_Martinice.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaroslav_Borzita_of_Martinice.jpg

15 Průběh defenestrace  Po vzrušené debatě byli oba místodržící shledáni vinnými z "rušení majestátu, nepřáteli stavů i obecného dobrého a odbojníky království Českého" (dnes bychom řekli velezrádci) a byli odsouzeni k smrti vyhozením z oken v druhém patře, která byla kolem 16-20 metrů nad zemí. Významným důkazem, že nešlo o momentální výbuch vzteku, je i fakt, že další dva přítomní členové zemské vlády tj. nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka a Matouš Děpolt z Lobkovic byli po provedení exekuce doprovozeni v čestném průvodu z Pražského hradu do města do svých bytů. První byl vyhozen Martinic. Říká se, že když padal, stihl vykřiknout: „Jesu, Maria, miserere mei!“ a jeden ze stavů reagoval slovy: „Schválně, jestli mu ta jeho Marie pomůže.“ Když se poté podíval z okna do příkopu a viděl Martinice živého, zvolal: „U všech svatých! Ona mu pomohla!“ Poté byl vyhozen Slavata, který si při pádu těžce zranil hlavu o římsu, a písař Fabricius. Všichni tři přežili, neboť pod okny paláce bylo údajně „nastláno“ listinami a jiným neřádstvem. Podle moderních výzkumů pánům místodržitelům také velmi pomohlo, že se půda pod okny svažovala a nebyla rovná. Ke chvíli před vyhozením píše soudobý český spisovatel a historik, Pavel Skála ze Zhoře, ve své Historii české toto: „ A tu teprve jeden každý soudil, že dolů z oken metáni budou. Ano i oni, když tomu porozuměli, že se s nimi nežertuje, ač prve nic pro svou vysokomyslnost a zpouru svou žádnému neříkali ani se nekořili, teď však teprve počali prositi, aby hrdlům jich uškozeno nebylo, ruce spínajíce a Boha prosíce, nohami o zemi zapírali a za milost žádali. “ Památná je věta vzteklého Thurna, která zněla: „Edle Herrn, da habt Ihr den anderen“ („Urození pánové, tady máte toho druhého.“). Za vyhozenými bylo vypáleno několik kulí. Avšak ani jedna nezasáhla cíl. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestracehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace

16 České stavovské povstání defenestrace znamenala začátek povstání českých stavů proti Habsburkům zvolena nová vláda třiceti direktorů (zastoupeno panstvo, rytíři i měšťané) zvolen nový král – Fridrich Falcký – zástupce německých protestantů, zeť anglického krále  očekávání pomoci českým stavům – zklamání 

17 Fridrich Falcký  1596-1632 falcký kurfiřt manželka Alžběta dcera anglického a skotského krále Jakuba I. vůdce Protestanské unie (spolek protestantských knížat a měst) neschopný, zbabělý – po porážce na Bílé hoře kvapně prchl ze země postupně ztratil svá území v Německu zemřel jako štvanec syn Ruprecht Falcký bojoval v anglické revoluci na straně krále s Fridrichem je příbuzná současná britská královská rodina Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestracehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace

18 Válka česká 1618 - 1620 1.fáze třicetileté války stavovská armáda – placení žoldnéři podporována nekatolickou šlechtou, rytíři, měšťany, prostý lid mimo nedošla očekávaná pomoc ze zahraničí (ani vojsko, ani peníze) císařská armáda – placení žoldnéři, velká finanční pomoc ze zahraničí (Španělsko) střídavé úspěchy na obou stranách – ohrožena i Vídeň Zdroj: http://www.ckrumlov.info/img.php?img=835 2&LANG=cz http://www.ckrumlov.info/img.php?img=835 2&LANG=cz

19 Bitva na Bílé hoře 8.listopadu 1620 rozhodující bitva českého stavovského povstání zbytečná porážka stavovského vojska (nevyplacený žold, nespokojenost, demoralizace, zbabělý útěk) katastrofální důsledky

20 Bitva na Bílé hoře Prohlédni si obrázek bojiště. Jak se tehdy válčilo? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_am_Wei%C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_am_Wei%C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpg

21 Bitva na Bílé hoře Dobové zobrazení Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpg

22 Důsledky bitvy na Bílé hoře Praha vydána bez boje nepříteli – drancování, útrapy obyvatel král Fridrich Falcký uprchl z Prahy – nelichotivá přezdívka „ zimní král“ (vládl 13 měsíců) většina vůdců odboje uprchla ze země – ztráta majetku kdo zůstal – tvrdé tresty, pronásledování, ztráta majetků

23 Mohyla na místě bitvy Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpg

24 Památník padlým Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpg

25 Poprava na Staroměstském náměstí 21.6.1621 popraveno 27 účastníků povstání (3 páni, 7 rytířů, 17 měšťanů) Zamysli se nad zastoupením jednotlivých stavů mezi popravenými. O čem svědčí?

26 Staroměstská exekuce Popravě přihlížely stovky diváků. Co si o tom myslíš? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_White_Mountain.jpg

27 Staroměstská exekuce Dobové vyobrazení Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_Altst%C3%A4dter_Ring.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_Altst%C3%A4dter_Ring.JPG

28 Pobělohorské období Důsledky porážky stavovského povstání konfiskace (zabavení) majetku většiny účastníků povstání – ohromné majetkové přesuny, obohacování katolické šlechty, příchod mnoha cizích šlechticů (Španělé, Němci, Italové – např. rody Buquoy, Gallas, Piccollomini aj.) Albrecht z Valdštejna – český šlechtic, pův.protestant, přešel ke katolíkům – zajistil si obrovský majetek a moc – posléze jedna z nejvýznamnějších osobností třicetileté války Víš, kde je v Praze Valdštejnský palác a co v něm dnes sídlí?

29 Valdštejnský palác Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_Altst%C3%A4dter_Ring.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_Altst%C3%A4dter_Ring.JPG Autor: Martinect

30 Obnovené zřízení zemské 1627 v Čechách, 1628 na Moravě nová ústava země – základ pro dalších téměř 300 let  dědičné právo Habsburků na český trůn (nevolili se)  jediné povolené náboženství – katolické  posílena moc panovníka na úkor šlechty  města ztrácí moc – 1 hlas na sněmu  zrovnoprávnění němčiny s češtinou – počátek germanizace českých zemí  centralizace moci ve Vídni – pokles významu Prahy  ztráta Horní i Dolní Lužice Jaké důsledky měla tato ústava pro české země? Jak ji asi přijalo obyvatelstvo? Co bylo největší změnou proti dřívějším poměrům?

31 Obnovené zřízení zemské Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9.gif

32 Emigrace všichni obyvatelé museli přestoupit na katolickou víru kdo nechtěl, musel odejít ze země odchází mnoho vzdělaných lidí – nejznámější Jan Amos Komenský Čím se proslavil Jan Amos Komenský? jiné osobnosti: Václav Hollar, Karel Škréta (malíři), Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře (literáti) aj.

33 Jan Amos Komenský 1592-1670 biskup Jednoty bratrské pedagog, filozof, spisovatel jedna z největších českých osobností Víš, kde je dnes pohřben Jan Amos Komenský? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johan_amos_co menius_1592-1671.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johan_amos_co menius_1592-1671.jpg

34 Muzeum Komenského v Naardenu Nizozemí Zdroj: http://www.comeniusmuseum.nl/fotos/museum_ingang03.jpghttp://www.comeniusmuseum.nl/fotos/museum_ingang03.jpg

35 Hospodářské důsledky konfiskace přinesly úpadek hospodářství znehodnocena měna  růst cen, inflace úpadek měst – válečné škody, vysoké daně emigrace – odchod vzdělanců a odborníků zvyšování roboty – neefektivní práce izolace od ostatní Evropy vypuknutí třicetileté války – válečné útrapy

36 Kulturně společenské důsledky násilná rekatolizace – emigrace pokles vzdělanosti cenzura školství pod dozorem katolické církve ustavení Karlo-Ferdinandovy univerzity (spojení všech fakult pod vedení jezuitů – přesvědčených katolíků) Zdroj: http://www.comeniusmuseum.nl/fotos/museum_ingang03.jpghttp://www.comeniusmuseum.nl/fotos/museum_ingang03.jpg Autor: Jan Sokol

37 Ferdinand II. Štýrský 1619 - 1637 český král horlivý katolík zodpovědný za popravy a konfiskace protestantů významná osobnost třicetileté války

38 Ferdinand II. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_II_with_insignia.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_II_with_insignia.jpg

39 K zamyšlení Porážka českého stavovského povstání znamenala jednu z nejvýznamnějších událostí českých dějin. Zkus se zamyslet proč a jak by se případně vyvíjely naše další dějiny, pokud by k porážce nedošlo.

40 Opakování Přiřaď k sobě pojmy 1.defenestrace 2.Bílá hora 3.zimní král 4.Obnovené zřízení zemské 5.Jan Amos Komenský 6.rekatolizace a.místo bitvy stav.povstání b.český pedagog a vzdělanec c.návrat katolické církve d.ústava pobělohorské doby e.vyhození z okna f.Fridrich Falcký

41 Správné odpovědi 1 e 2 a 3 f 4 d 5 b 6 c


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka Zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google