Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Autor:Mgr. Andrea Justová Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Vzdělávací obor:Vlastivěda Vyučovací předmět:Vlastivěda Ročník:4. Tematická oblast:České dějiny 1 Téma hodiny:Třicetiletá válka 1 Označení DUM:VY_32_INOVACE_35.18.JUS.VL.4 Vytvořeno:12. 05. 2014

3 T Ř ICETILETÁ VÁLKA 1 Obr.1

4 FERDINAND II. Č ESKÝ KRÁL a CÍSA Ř SÍDLIL VE VÍDNI V Č ESKÝCH ZEMÍCH VYBÍRAL P Ř EDEVŠÍM DAN Ě A NEDBAL NA POT Ř EBY OBYVATELSTVA V PRAZE MÍSTO N Ě J VLÁDLI JEHO Ú Ř EDNÍCI PORUŠOVÁNÍ STARÝCH PRÁV Č ESKÝCH ZEMÍ NESPOKOJENOST OBYVATELSTVA

5 ZÁSTUPCI Č ESKÝCH STAV Ů - Ž ÁDALI O NÁPRAVU P Ř I JEDNÁNÍ DOŠLO KE SPORU - 2. Č ESKÁ DEFENESTRACE (VYHOZENÍ DVOU CÍSA Ř SKÝCH Ú Ř EDNÍK Ů Z OKNA Pra Ž ského hradu) cht Ě li si zvolit jiného krále ZÁSTUPCI Č ESKÝCH STAV Ů - Ž ÁDALI O NÁPRAVU P Ř I JEDNÁNÍ DOŠLO KE SPORU - 2. Č ESKÁ DEFENESTRACE (VYHOZENÍ DVOU CÍSA Ř SKÝCH Ú Ř EDNÍK Ů Z OKNA Pra Ž ského hradu) cht Ě li si zvolit jiného krále Císa Ř vypravil proti Č eským povstalc Ů m vojsko Obr.2

6 BITVA NA BÍLÉ HO Ř E ROKU 1620 ST Ř ET VOJSKA Č ESKÝCH PÁN Ů S CÍSA Ř SKÝMI BITVA TRVALA JEN DV Ě HODINY CÍSA Ř SKÉ VOJSKO ZVÍT Ě ZILO Č EŠTÍ PÁNI – Ž ÁDALI CÍSA Ř E O MILOST CÍSA Ř JIM NEVYHOV Ě L A KRUT Ě JE POTRESTAL Obr.3

7 TREST CÍSA Ř E FERDINANDA II. DAL POPRAVIT 27 V Ů DC Ů Č ESKÉHO POVSTÁNÍ V PRAZE NA STAROM Ě STSKÉM NÁM Ě STÍ JEJICH RODINÁM SEBRAL VŠECHEN MAJETEK V Č ECHÁCH A NA MORAV Ě POVOLIL JEDINÉ NÁBO Ž ENSTVÍ VYZNÁNÍ KATOLICKÉ MNOHO LIDÍ SE ODST Ě HOVALO MAJETEK P Ř ID Ě LIL SVÝM V Ě RNÝM (CIZÍM ŠLECHTIC Ů M)

8 T Ř ICETILETÁ VÁLKA TRVALA 30 LET PUSTOŠILA ROZSÁHLÉ KRAJINY ST Ř EDNÍ EVROPY ZPO Č ÁTKU – BOJ HABSBURK Ů PROTI Č ECH Ů M POZD Ě JI – BOJE I V JINÝCH ZEMÍCH (UHRY, N Ě MECKO) NAKONEC SKON Č ILA BEZ VÍT Ě Z Ů HABSBURKOVÉ SI UDR Ž ELI VLÁDU VE VŠECH ZEMÍCH SVÉ Ř ÍŠE

9 JAN AMOS KOMENSKÝ JEDEN Z NEJV Ě TŠÍCH U Č ENC Ů SVÉ DOBY P Ř EMÝŠLEL - JAK ZLEPŠIT VÝCHOVU D Ě TÍ - JAK LÉPE VYU Č OVAT VE ŠLOLÁCH ODEŠEL DO ZAHRANI Č Í (POLSKÉHO LEŠNA), KDE U Č IL A PSAL KNIHY JE NAZÝVÁN „U Č ITELEM NÁROD Ů “ JEHO DÍLo: Sv Ě T v obrazech orbis pictus, … Obr.4

10 Ž IVOT V Č ESKÝCH ZEMÍCH PO T Ř ICETILETÉ VÁLCE VELKÝ ÚBYTEK OBYVATELSTVA ŠLECHTA – POT Ř EBOVALA PRACOVNÍ SÍLY NA OBD Ě LÁVÁNÍ POLÍ PODDANÍ - ZÁKAZ ST Ě HOVÁNÍ - NESM Ě LI STUDOVAT - NESM Ě LI SE Ž ENIT A VDÁVAT BEZ SVOLENÍ VRCHNOSTI - MUSELI UZNÁVAT KATOLICKOU VÍRU VZPOURY

11 VZPOURA CHOD Ů NEJZNÁM Ě JŠÍ VZPORA ODEHRÁLA SE NA ZÁPADNÍCH HRANICÍCH ZEM Ě BYLA KRUT Ě POTLA Č ENA VÚDCE - JAN SLADKÝ KOZINA - BYL POPRAVEN ŠLECHTA - Ž ILA V P Ř EPYCHU JAZYK - N Ě M Č INA – SPOLE Č ENSKÉ VRSTVY LATINA - VZD Ě LANCI Č EŠTINA - LIDOVÉ VRSTVY - Č ESKÁ LITERATURA Obr.5

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Seznam použité literatury a pramenů: HARNA, J. Obrazy ze starších českých dějin : Alter, 2011. ISBN 978-80-7245-228-6. s. 48-53. Použité zdroje: Strana 1 [OBR.1][cit.2014-04-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Musketeers.jp g?uselang=cs>.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Musketeers.jp g?uselang=cs

13 Strana 3 Strana 4 [OBR.3][cit.2014-04-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99 e#mediaviewer/Soubor:Schlacht_am_Wei%C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpg>.http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99 e#mediaviewer/Soubor:Schlacht_am_Wei%C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpg Strana 7 [OBR.4][cit.2014-04-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD#mediaviewer /Soubor:Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg>.http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD#mediaviewer /Soubor:Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg [OBR.2][cit.2014-04-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka #mediaviewer/Soubor:Prager.Fenstersturz.1618.jpg>.http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka #mediaviewer/Soubor:Prager.Fenstersturz.1618.jpg

14 Nečíslovaný obrazový materiál je použit z kolekce programu Microsoft PowerPoint. Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů Microsoft Office. Strana 9 [OBR.5][cit.2014-04-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kozina#mediaviewer/Soubor:Jan_ Vil%C3%ADmek_-_Jan_Sladk%C3%BD_Kozina.jpg>.http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kozina#mediaviewer/Soubor:Jan_ Vil%C3%ADmek_-_Jan_Sladk%C3%BD_Kozina.jpg


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713"

Podobné prezentace


Reklamy Google