Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_441 Téma: NÁSTUP HABSBURKŮ BITVA NA BÍLÉ HOŘE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_441 Téma: NÁSTUP HABSBURKŮ BITVA NA BÍLÉ HOŘE."— Transkript prezentace:

1 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_441 Téma: NÁSTUP HABSBURKŮ BITVA NA BÍLÉ HOŘE

2 Anotace: Prezentace seznamuje žáky s nástupem Habsburků, bitvou na Bílé hoře a dobou Pobělohorskou Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si mohou průběžně dělat zápis. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby: Žádné Klíčová slova: Habsburkové, Pražská defenestrace, bitva na Bílé hoře Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: 10-12 let (5. ročník)

3 RUDOLF II. Rudolf II. byl velmi vzdělaný člověk, stále více jej, na úkor vladařských povinností, přitahovaly vědecké a umělecké záliby. Na Pražském hradě soustředil četné sbírky uměleckých předmětů a kuriozit, které kupoval, ale i dostával darem od panovníků, šlechticů i měst.

4 U dvora hostil vynikající malíře a sochaře. Zajímal se rovněž o astronomii a vědecké přístroje, ale lákala ho i mystika, astrologie a alchymie. Skuteční vědci i podvodníci se do Prahy sjížděli z celé Evropy, v jednom období u dvora pracovalo na dvě stě alchymistů. Přijeli sem i hvězdáři Tycho de Brahe a Jan Kepler. TYCHO DE BRAHE JAN KEPLER

5 Uprostřed svých sbírek v roce 1612 zemřel, když ho nedlouho před smrtí sesadil z trůnu jeho bratr Matyáš. Nespokojenost s vládou Habsburků stále narůstala. Císaře Matyáše především zajímalo, kolik peněz získá na daních. Sídlil ve Vídni, v Praze místo něj vládli jeho úředníci. V českých zemích mohli dosud lidé vyznávat vedle katolického náboženství i jiné víry. Tuto náboženskou svobodu začali Habsburkové jako vášniví katolíci omezovat. Začali podporovat pouze katolické kněze a kláštery.

6 Čeští protestantští stavové se v květnu 1618 sešli v Praze na sněmu. Vyslali své zástupce na Pražský hrad k jednání s královými místodržícími. Při jednání zde došlo k prudkému sporu, při kterém byli dva císařští úředníci spolu se svým sekretářem vyhozeni z okna. Všichni tři tuto defenestraci přežili. Pražská defenestrace

7 Zemský sněm prohlásil, že již nechce, aby českému království vládl habsburský panovník a začal shromažďovat vojsko. Po Matyášovi na rakouský trůn nastoupil Ferdinand II. známý svým nesmiřitelným odporem k protestantům. Nejprve nabídl českým stavům smír, ale ten byl odmítnut. Císař tedy vypravil proti českým povstalcům vojsko. Válka mezi císařskými armádami a stavovským vojskem se protahovala a vyčerpávala celou zemi.

8 Císařská habsburská armáda se 8. listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy s vojskem českých pánů. Habsburkové zvítězili. Bitva na dlouhá staletí rozhodla o osudu celého českého národa. Habsburkové dalších tři sta let vládli v našich zemích. BITVA NA BÍLÉ HOŘE

9 •B•Bitva na Bílé hoře bývá často označována za největší národní tragédii. Délkou trvání i počtem padlých se však spíše jednalo o větší šarvátku než o bitvu. Zhruba po dvou hodinách bylo po všem. Hned po prvním útoku císařských vojsk nastala v českém vojsku panika a jeho vojáci začali prchat. •N•Na odpor se prý postavili jen Moravané, povětšinou cizí žoldnéři najatí za peníze moravských šlechticů. Ti byli soustředěni u zdi obory a nic jiného jim nezbývalo než se udatně bránit, protože s vysokou zdí za zády neměli kam prchnout. Jinak kdo mohl, od Bílé hory tenkrát utekl.

10 •P•Povstalci byli nemilosrdně potrestáni. •2•21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 vůdců odboje. Z Čech byli vypuzeni nekatoličtí kněží a katolické náboženství se stalo jediným povoleným.

11 V ranních hodinách 21. června 1621 se na pražském Staroměstském náměstí konala strašlivá exekuce. Kat Jan Mydlář zde popravil sedmadvacet stavovských předáků (tři pány, deset rytířů a sedmnáct měšťanů), z nichž čtyřiadvacet sťal mečem a tři oběsil.

12 Mezi usmrcenými nechyběli ani Václav Budovec, jeden z iniciátorů vydání Rudolfova majestátu, a hudebník i cestovatel Kryštof Harant. Dva z popravených účastníků českého stavovského povstání: Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

13 SHRNUTÍ: • Rudolf II. – • Bratr Matyáš – • Pražská defenestrace – • Ferdinand II. – • Bitva na Bílé hoře – • Poprava 27 pánů - Jediný z Habsburků, který sídlil na Pražském hradě. Místo vladařských povinností ho přitahovaly vědecké a umělecké záliby. Císaře Matyáše především zajímalo, kolik peněz získá na daních. Sídlil ve Vídni, v Praze místo něj vládli jeho úředníci. Napětí českých stavů přeteklo v květnu 1618, kdy byli vyhozeni z okna dva císařští úředníci a písař Nejprve nabídl českým stavům smír, ale ten byl odmítnut. Císař tedy vypravil proti českým povstalcům vojsko. Císařská armáda se 8. listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy s vojskem českých pánů. Habsburkové zvítězili. Povstalci byli nemilosrdně potrestáni. 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 vůdců odboje. Z Čech byli vypuzeni nekatoličtí kněží a katolické náboženství se stalo jediným povoleným.

14 Použité zdroje: • Vlastivěda 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0. • Soubor:Tycho Brahe.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Johannes Kepler 1610.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Hans von Aachen 003.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:JosephWright-Alchemist.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Clay-golem.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Lucas van Valckenborch 003.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Karel Svoboda Defenestrace.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Liebscher, Adolf - Svr%C5%BEen%C3%AD kon%C5%A1el%C5%AF s Novom%C4%9Bstsk%C3%A9 radnice 30. %C4%8Dervence 1419.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Frans Luycx 002.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:. • Soubor:27p.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Vaclav Budovec z Budova Scheiwl.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Krystof Harant.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Battle of White Mountain.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:. • Soubor:Hinrichtung auf dem Altst%C3%A4dter Ring.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:. • Vlastivěda 4. Brno : Nová škola, 2006. 52 s. ISBN 80-7289-061-1. • Historie České republiky [online]. 2006-2008 [cit. 2011-09-19]. Habsburkové. Dostupné z WWW:.


Stáhnout ppt "Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_441 Téma: NÁSTUP HABSBURKŮ BITVA NA BÍLÉ HOŘE."

Podobné prezentace


Reklamy Google