Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINEMATIKA 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINEMATIKA 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"— Transkript prezentace:

1 KINEMATIKA 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 5. září 2012VY_32_INOVACE_170103_Kinematika_2_DUM

2 Pohyb rovnoměrný Pohyb nerovnoměrný

3 Vysvětli, kdy konají tato tělesa rovnoměrný pohyb. Tělesa na obrázcích (dopravníkový pás, letadlo, vlak) konají rovnoměrný pohyb vždy, když se pohybují stálou rychlostí. Rozdíl je pouze v době trvání rovnoměrného pohybu.

4 Pohyb rovnoměrný Graf závislosti dráhy na čase. Grafem je polopřímka vycházející z počátku soustavy souřadnic.

5 Pohyb rovnoměrný Graf závislosti rychlosti na čase. Grafem je polopřímka, rovnoběžka s osou t.

6 Pohyb rovnoměrný – další případy Jiný případ nastane, jestliže pohyb začne později než v čase t = 0.

7 Pohyb rovnoměrný – další případy Hmotný bod urazil v čase t 0 dráhu s 0. Další kapitola Zpět na obsah

8 Pohyb nerovnoměrný Zavádíme fyzikální veličinu zrychlení HB, která se značí (vektorová veličina). Je určena změnou rychlosti za čas. (změna velikosti a směru rychlosti). Okamžité zrychlení je dáno vztahem: Jednotkou zrychlení je m·s -2.

9 Pohyb nerovnoměrný Mezi pohyby nerovnoměrné patří pohyb rovnoměrně zrychlený a pohyb rovnoměrně zpomalený. U těchto pohybů je zrychlení konstantní (nemění se). Při pohybu rovnoměrně zrychleném je kladné. Rychlost pohybu se neustále zvyšuje. Grafem závislosti zrychlení na čase je přímka rovnoběžná s osou t.

10 Pohyb nerovnoměrný Při pohybu rovnoměrně zpomaleném je záporné. Má opačný směr než pohyb. Rychlost u tohoto pohybu se stále zmenšuje.

11 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu Dráha u tohoto pohybu se zvětšuje podle kvadratické funkce. Pro výpočet dráhy platí vztah: určený za podmínek: s 0 = 0, v 0 = 0

12 Nejjednodušším nerovnoměrným pohybem je pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý. Která tělesa mohou konat tento pohyb? Pohyb nerovnoměrný volně padající těleso v gravitačním poli Země Obr. 4 rozjíždějící se auto nebo vlak Obr. 5 startující letadlo nebo kosmická loď Obr. 6

13 Jiným případem nerovnoměrného pohybu je pohyb rovnoměrně zpomalený přímočarý. Která tělesa mohou konat tento pohyb? Pohyb nerovnoměrný brzdící automobil vlak vjíždějící do stanice Obr. 7 Obr. 8

14 Pohyb nerovnoměrný – volný pád Volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý s tíhovým zrychlením. Velikost tíhového zrychlení při povrchu Země v naší zeměpisné šířce je. Pozn. Mezinárodní dohodou je ustanoveno normální tíhové zrychlení, které odpovídá zrychlení na 45° zeměpisné šířky. Na povrchu Země je volný pád těles brzděn odporem prostředí. O volném pádu bychom správně měli mluvit pouze jako o pohybu ve vakuu nebo v newtonově skleněné trubici.

15 Pohyb nerovnoměrný - volný pád Pro okamžitou rychlost a dráhu volného pádu tělesa platí vztahy: Zákonitosti volného pádu experimentálně zkoumal v 17. století Galileo Galilei. Obr. 9

16 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80- 7196-223-6. Obr. 1 FUNCK, Heinz. File:Bundesarchiv Bild 183-14868-0002, Berlin, Bau Karl-Marx-Allee, Block D-Nord, Förderband.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 27 May 1952 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Bundesarchiv_Bild_183-14868- 0002%2C_Berlin%2C_Bau_Karl-Marx-Allee%2C_Block_D-Nord%2C_F%C3%B6rderband.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Bundesarchiv_Bild_183-14868- 0002%2C_Berlin%2C_Bau_Karl-Marx-Allee%2C_Block_D-Nord%2C_F%C3%B6rderband.jpg Obr. 2 SSOLBERGJ. File:Airbus A380 blue sky.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 12 May 2007 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Airbus_A380_blue_sky.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Airbus_A380_blue_sky.jpg Obr. 3 GROH, Honza. Soubor:RegioJet, souprava 04.jpg - Wikimedia Commons [online]. 8 November 2011 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/RegioJet%2C_souprava_04.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/RegioJet%2C_souprava_04.jpg Obr. 4 XOF711. File:04KJER0243.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 June 2008 [cit. 2012-09- 05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/04KJER0243.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/04KJER0243.jpg

17 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 ŠJŮ. File:Lokomotiva Albatros, Křivoklát Ex.jpg - Wikimedia Commons [online]. 10 April 2009 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Lokomotiva_Albatros%2C_K%C5%99ivokl% C3%A1t_Ex.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Lokomotiva_Albatros%2C_K%C5%99ivokl% C3%A1t_Ex.jpg Obr. 6 NASA. File:Space Shuttle Columbia launching.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 12 April 1981 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg Obr. 7 AKTRON. File:Řitka, zácpa na Prahu.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 18 September 2011 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/%C5%98itka%2C_z%C3%A1cpa_na_Prahu. jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/%C5%98itka%2C_z%C3%A1cpa_na_Prahu. jpg Obr. 8 ROLETSCHEK, Ralf. File:2011-05-31-praha-metro-by-RalfR-49.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 31 May 2011 [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/2011-05-31-praha-metro-by-RalfR-49.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/2011-05-31-praha-metro-by-RalfR-49.jpg Obr. 9 GABOR. File:Galileo Galilei.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 February 2005 [cit. 2012- 09-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Galileo_Galilei.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Galileo_Galilei.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

18 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "KINEMATIKA 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google