Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINEMATIKA 2 5. září 2012 VY_32_INOVACE_170103_Kinematika_2_DUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINEMATIKA 2 5. září 2012 VY_32_INOVACE_170103_Kinematika_2_DUM"— Transkript prezentace:

1 KINEMATIKA 2 5. září 2012 VY_32_INOVACE_170103_Kinematika_2_DUM
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Pohyb rovnoměrný Pohyb nerovnoměrný

3 Vysvětli, kdy konají tato tělesa rovnoměrný pohyb.
Obr. 2 Obr. 1 Tělesa na obrázcích (dopravníkový pás, letadlo, vlak) konají rovnoměrný pohyb vždy, když se pohybují stálou rychlostí. Rozdíl je pouze v době trvání rovnoměrného pohybu. Obr. 3

4 Pohyb rovnoměrný Graf závislosti dráhy na čase.
Grafem je polopřímka vycházející z počátku soustavy souřadnic.

5 Pohyb rovnoměrný Graf závislosti rychlosti na čase.
Grafem je polopřímka, rovnoběžka s osou t.

6 Pohyb rovnoměrný – další případy
Jiný případ nastane, jestliže pohyb začne později než v čase t = 0.

7 Pohyb rovnoměrný – další případy
Hmotný bod urazil v čase t0 dráhu s0. Zpět na obsah Další kapitola

8 Pohyb nerovnoměrný Zavádíme fyzikální veličinu zrychlení HB, která se značí (vektorová veličina). Je určena změnou rychlosti za čas. (změna velikosti a směru rychlosti). Okamžité zrychlení je dáno vztahem: Jednotkou zrychlení je m·s-2.

9 Pohyb nerovnoměrný Mezi pohyby nerovnoměrné patří pohyb rovnoměrně zrychlený a pohyb rovnoměrně zpomalený. U těchto pohybů je zrychlení konstantní (nemění se). Při pohybu rovnoměrně zrychleném je kladné. Rychlost pohybu se neustále zvyšuje. Grafem závislosti zrychlení na čase je přímka rovnoběžná s osou t.

10 Pohyb nerovnoměrný Při pohybu rovnoměrně zpomaleném je záporné. Má opačný směr než pohyb. Rychlost u tohoto pohybu se stále zmenšuje.

11 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu
Dráha u tohoto pohybu se zvětšuje podle kvadratické funkce. Pro výpočet dráhy platí vztah: určený za podmínek: s0 = 0, v0 = 0

12 Pohyb nerovnoměrný Obr. 4 Nejjednodušším nerovnoměrným pohybem je pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý. Která tělesa mohou konat tento pohyb? volně padající těleso v gravitačním poli Země Obr. 5 rozjíždějící se auto nebo vlak Obr. 6 startující letadlo nebo kosmická loď

13 vlak vjíždějící do stanice
Pohyb nerovnoměrný Jiným případem nerovnoměrného pohybu je pohyb rovnoměrně zpomalený přímočarý. Která tělesa mohou konat tento pohyb? Obr. 7 brzdící automobil Obr. 8 vlak vjíždějící do stanice

14 Pohyb nerovnoměrný – volný pád
Volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý s tíhovým zrychlením. Velikost tíhového zrychlení při povrchu Země v naší zeměpisné šířce je Pozn. Mezinárodní dohodou je ustanoveno normální tíhové zrychlení , které odpovídá zrychlení na 45° zeměpisné šířky. Na povrchu Země je volný pád těles brzděn odporem prostředí. O volném pádu bychom správně měli mluvit pouze jako o pohybu ve vakuu nebo v newtonově skleněné trubici.

15 Pohyb nerovnoměrný - volný pád
Pro okamžitou rychlost a dráhu volného pádu tělesa platí vztahy: Zákonitosti volného pádu experimentálně zkoumal v 17. století Galileo Galilei. Obr. 9

16 CITACE ZDROJŮ ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN Obr. 1 FUNCK, Heinz. File:Bundesarchiv Bild , Berlin, Bau Karl-Marx-Allee, Block D-Nord, Förderband.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 27 May 1952 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Obr. 2 SSOLBERGJ. File:Airbus A380 blue sky.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 12 May 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 3 GROH, Honza. Soubor:RegioJet, souprava 04.jpg - Wikimedia Commons [online]. 8 November 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 4 XOF711. File:04KJER0243.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 June 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

17 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 ŠJŮ. File:Lokomotiva Albatros, Křivoklát Ex.jpg - Wikimedia Commons [online]. 10 April 2009 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 6 NASA. File:Space Shuttle Columbia launching.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 12 April 1981 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 7 AKTRON. File:Řitka, zácpa na Prahu.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 18 September 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 8 ROLETSCHEK, Ralf. File: praha-metro-by-RalfR-49.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 31 May 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 9 GABOR. File:Galileo Galilei.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 February 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

18 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "KINEMATIKA 2 5. září 2012 VY_32_INOVACE_170103_Kinematika_2_DUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google