Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření demografických jevů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření demografických jevů"— Transkript prezentace:

1 Měření demografických jevů
počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry souhrnné ukazatele Standardizace

2 Hrubé míry D – počet zemřelých N – počet narozených
P – střední stav obyvatel

3 Specifické míry úmrtnosti plodnosti
Specifická míra plodnosti žen ve věku x Specifická míra úmrtnosti mužů ve věku x Počet dětí narozených ženám ve věku x Počet zemřelých mužů ve věku x Střední stav žen ve věku x Střední stav mužů ve věku x

4 Kojenecká úmrtnost ● Úmrtnost v prvním roce života ● Ukazatel vyspělosti státu ● kvocient kojenecké úmrtnosti = počet úmrtí do jednoho roku na 1000 živě narozených dětí ● Kojenecká úmrtnost v Česku činila v roce ,4‰

5

6

7

8

9 Vývoj čistých specifických plodností v ČR v období 1950 – 2001
Pramen: Demografická příručka. ČSÚ, Praha 1996 Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2001, ČSÚ 2003

10

11 Čas v demografii

12 ∑1,80 ∑1,85

13 Fiktivní data, reprodukční období zúženo na 20-26 let

14 Úhrnná plodnost (1) (2) (3) (4) věk žen počet žen počet specifická
narozených míra plodnosti (2)/(1) 15-19 4 474 0,018 0,090 20-24 28 013 0,124 0,620 25-29 36 440 0,188 0,940 30-34 27 402 0,150 0,750 35-39 14 044 0,077 0,385 40-44 3 176 45-49 182 0,001 0,005 celkem - úhrn plodností 2,880 (3)x5

15

16

17

18 Úmrtnostní tabulky Rozdělujeme je na
– generační (pro jednu generaci narozených při znalostech počtu zemřelých) – okamžikové (podle údajů o počtech zemřelých v daném věku v daném roce, tyto údaje jsou dostupnější než předchozí)

19 Úmrtnostní tabulky Naděje dožití – průměrný věk tabulkových zemřekých
Normální délka života – modální věk tabulkových zemřelých Pravděpodobná délka života – věkový medián tabulkových zemřelých

20 Úmrtnostní tabulky ČR ženy 2006 – počty zemřelých
Naděje dožití ,9 let Pravděpodobná délka života 82,5 let Normální délka života let

21

22

23 HMÚ x Naděje dožití HMÚ (‰) Naděje dožití (obě pohlaví) Uzbekistán 5
67 Bangladeš 6 69 Mongolsko Indonesie 71 Irak Japonsko 9 83 Belgie 10 80 Německo Švédsko 82 Česko 78

24 Přímá standardizace - úmrtnost ve věku x ve sledované populaci
– střední stav obyv. ve věku x ve standardní populaci – střední stav obyv. ve standardní populaci

25 D u P å Metoda nepřímé standardizace t = hmu .
nst x st hmu t D u P = å . D – počet zemřelých ve sledovaném regionu - úmrtnost ve věku x v populaci standardu Px – střední stav obyv. ve věku x ve sledovaném regionu standardizovaný index (úmrtnosti) teoretický počet zemřelých ve sledovaném regionu (za předpokladu, že specifické úmrtnosti jsou stejné jako ve standardu)

26 Metoda nepřímé standardizace
Region A Region B nadřazená jednotka (standard) věková počet teoretický intenzita skupina obyvatel úmrtnosti zemřelých P x ux D 0-14 5000 13 2500 6 7500 19 2,5 15-39 3000 16 14 5500 30 5,5 40-59 25 3500 34 6000 59 9,8 60+ 1000 87 4500 112 24,9 79 141 Celkem 11500 95 8,3 12000 125 10,4 23500 220 9,4 st hmu = 95/79*9,4 = 1,2*9,4 = 11,3 hmu = 125/141*9,4 = 0,89*9,4 = 8,4

27 Reprodukční míry ● Ukazují vývoj populace v budoucnosti
● Hrubá míra reprodukce – počet děvčat, které se narodí jedné ženě během jejího reprodukčního období. ● Čistá míra reprodukce – počet děvčat, které se narodí průměrně jedné ženě během jejího reprodukčního období a zároveň se dožije věku matky v době porodu.

28 Klasifikace narozených
pohlaví: stabilní poměr 0,485: 0,515 ž:m, sekundární a primární poměr pohlaví vitalita: živorozenost X mrtvorozenost (mortinalita) X kojenecká úmrtnost legitimita

29

30

31

32 Porodnost a plodnost podle velikostních skupin obcí (Slovensko 2001-03)

33 Porodnost a plodnost podle velikostních skupin obcí - graf (Slovensko 2001-03)

34

35 United States and Europe
Mean number of children ever born to women 18 – 44 by importance of religions: United States and Europe European Value Survey conducted in 2000, National Survey of Family Growth (2002).

36

37

38

39 Úmrtnost podle velikostních skupin obcí (Slovensko 2001-03)

40 Trends in life expectancy for men in Russia, USA and Estonia

41 Standardizovaný index úmrtnosti, okresy ČR, 1996-2000 – muži

42

43 Demografická revoluce
Proces spojený s rychlým poklesem úmrtnosti (epidemiologický přechod) až postupným poklesem porodnosti (přechod porodnosti) Státy před demografickou revolucí mají nízký přirozený přírůstek, během ní vysoký a po skončení opět nízký (až záporný) Teorie od 30.let 20.století: Landry, Notestein, u nas Pavlík (1961) Postupně akceptováno

44 Demografická revoluce
Demografická revoluce (demografický přechod) – přeměna z extenzivních forem reprodukce na formy intenzivní Začala koncem 18. stol. v Evropě – postupně se šíří do dalších regionů (difuse reprodukčního chování) Souvisí s rozvojem modernizace – vazba na industrializaci, urbanizaci, demokratizaci Často dochází k časovému opoždění poklesu porodnosti za poklesem úmrtnosti → zvýšení přirozeného přírůstku Rozevření nůžek při poklesu porodnosti a úmrtnosti je tím větší, čím později proces změn začíná

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Podíly populace podle fází demografické revoluce (2010)

54 Afrika Amerika

55 Asie Evropa

56 Země podle fází demografické revoluce

57 Úroveň plodnosti a její trendy ve světě

58 Úroveň podnosti

59

60 Data sheet 2011

61 Data sheet 2011 - pokračování

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 změny řádu vymírání v čase

73

74

75


Stáhnout ppt "Měření demografických jevů"

Podobné prezentace


Reklamy Google