Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní obrození II Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní obrození II Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Národní obrození II Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 V první třetině 19. století vznikají empírové zámky.
2. generace národního obrození (fáze ofenzivní): - psali česky; - pěstovali vědeckou literaturu; - vytvořili umělecky náročnou poezii; - prosazovali myšlenky preromantismu; - splnili tři důležité předpoklady literárního rozvoje: V první třetině 19. století vznikají empírové zámky. K nejkrásnějším patří zámek Kostelec nad Orlicí postavený podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha.

3 a) vypracovali básnický a odborný jazyk
Josef Jungmann (1773 – 1847) - vůdčí osobnost II. fáze NO - jazykovědec, literární historik - překladatel, žurnalista, básník - inicioval vznik prvního vědeckého časopisu Krok Hudlice u Berouna

4 Daniel Adam z Veleslavína
Rozmlouvání o jazyce českém - kulturní program II. generace - obraz nízké úrovně češtiny - nové pojetí vlastenectví: vlastencem je ten, kdo mluví česky, ne ten, kdo v Čechách žije Daniel Adam z Veleslavína

5 Slovník česko-německý; pětidílný

6 Slovník česko-německý
- základ dalšího rozvoje českého jazyka a literatury - 5 dílů, 4689 stran, slov čerpal: ze starších literárních památek Jungmann z jiných slovanských jazyků (ruština - příroda, polština – závoj) tvořil neologismy: rostlina, nerost, ozvěna, kyselina, čtverec atd. - vytvořeno odborné názvosloví - práce trvala 30 let

7 Jan Evangelista Purkyně
Jan Svatopluk Presl - český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof - profesor zoologie a mineralogie na univerzitě v Praze (kopretina, kukuřice, bledule, lebeda; tuleň, vorvaň, myš domácí, bobr, dikobraz, zubr, mrož, hroch, klokan; draslík, kyslík, vápník …)

8 - učebnice pro gymnázia - literární teorie + čítanka
Slovesnost - učebnice pro gymnázia - literární teorie + čítanka (ukázky z české literatury od doby Husovy po autorovu současnost) Historie literatury české - první česky psané literární dějiny - soupis literárních památek od nejstarších dob po autorovu současnost (7 500 literárních děl)

9 b) posilovali historické vědomí František Palacký (1798 – 1876)
František Palacký (1798 – 1876) - významný historik, politik, spisovatel - zastánce austroslavismu - inicioval založení politických novin – Času a Národních listů Hodslavice

10 Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě
- historie českého národa od nejstarších dob po rok 1526 („Pravdu psát nemohu, lhát nechci.“) - nejvýše hodnotí dobu husitskou

11 Pavel Josef Šafařík (1795 – 1861)
- Slovák píšící česky - literární historik a vědec, jazykovědec, etnograf - zakladatel slovanské archeologie Slovanské starožitnosti - nejstarší dějiny Slovanů (do konce 10. století) - Slované jsou prapůvodními obyvateli Evropy stejně jako Germáni, Řekové či Římané (tato teorie dnes překonána)

12 - vystudoval teologii a filozofii
c) formulovali a propagovali slovanské myšlenky v poezii Jan Kollár (1793 – 1852) - Slovák píšící česky - vystudoval teologii a filozofii - významný pobyt v německém městě Jena (Frederika Wilhemina Schmidtová) Slávy dcera - lyrickoepické básnické dílo - témata: láska k ženě + láska k vlasti - putování po místech osídlených kdysi Slovany - průvodci: Mína (dcera bohyně Slávy, přišla na svět proto, aby napravila křivdy páchané na Slovanech), Mílek (slovanský bůžek lásky) - části: Sála; Labe, Rén, Vltava; Dunaj (Léthé, Acherón)

13 František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852)
- básník, kritik, publicista, sběratel a vydavatel českých a slovanských lidových písní a přísloví Slovanské národní písně - třísvazkový sborník, první pořízený soubor u nás Mudrosloví národa slovanského ve příslovích - mudrosloví = filozofie přísloví Chvála – nejpříjemnější písnička.

14 Ohlas = napodobenina lidové poezie. Ohlas písní ruských
- 26 básní, vystihují rytmus a styl ruských bylin - oslava hrdinství a síly ruských bohatýrů (Ilja Muromec, Ilja Volžanín, Čurila Plenkovič)

15 - básně převážně lyrické (pravidelný daktylotrochejský verš)
Ohlas písní českých - básně převážně lyrické (pravidelný daktylotrochejský verš) - básně elegické (Milý nade všecko) - žertovné a satirické (Poslední vůle) - úvodní báseň Toman a lesní panna - balada

16 Pocestný Je to chůze po tom světě - kam se noha šine; sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to život na tom světě že by člověk utek; ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánům! Ti na voze sedí pěkně v suše, ale chudý, ten za nimi v dešti, blátě kluše. Ej, co já dbám na té cestě na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne: jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom toho - až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem.

17 Václav Kliment Klicpera (1792 – 1859)
- rodák z Chlumce nad Cidlinou - průkopník dramatické tvorby v češtině - v letech 1819 – 1846 působil jako gymnaziální profesor v HK - v HK založil ochotnické divadlo - kritika dobových nešvarů - povýšenosti, chlubivosti, planého vlastenčení  snaha převychovat národní společnost - užití tzv. „kuklení“ – záměny osob Divotvorný klobouk  Rohovín Čtverrohý Hadrián z Římsů

18 Národní obrození II Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Hora - Hořejš, Petr:Toulky českou minulostí 6, Baronet, Praha 1997 Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol – Učebnice. DIDAKTIS Brno 2009 Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol – Pracovní sešit. DIDAKTIS Brno 2009 Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. O.K. –Soft, Sokolov 2001 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních odborných škol. SPN, Praha 2000


Stáhnout ppt "Národní obrození II Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google