Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Tomáš Kotouč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Tomáš Kotouč."— Transkript prezentace:

1 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Tomáš Kotouč

2 2 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kde najdete nápovědu k IS/STAG „Nápověda“

3 3 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Novinky

4 4 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Parametry IS/STAG – kde prohlížet Možnost rychlého zobrazení pro zvolené pracoviště Portál - přihlášení menu IS/STAG podmenu Parametry IS/STAG

5 5 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Minimum studentů na předmětu Přednastaveno 10, možnost změny Podle toho se na začátku příštího roku otevře nebo neotevře výuka předmětu Pokud bude mít předmět zapsaný student, který ho má povinný, tak se předmět otevře

6 6 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Propustky, Maximální doba studia a přerušení Kolik předmětů, které student již jednou nesplnil si nemusí znovu zapsat Upravená maximální doba studia Maximální doba přerušení ES0010

7 7 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Započítávání do ročníkového průměru U uznaných předmětů, zda má být započteno i do ročníkového průměru ES0010 U uznaných předmětů možno nastavit jiný počet kreditů = na parametr

8 8 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Student je z předmětu osvobozen; předměty, které student již nesmí studovat apod. ES0010 Výsledky studia Předměty, které mají být použity při kontrolách studia Možnost ručně přidat předmět a nastavit typ kontroly Možnost vyhledat předmět zapsaný danou osobou na všech jeho doposavadních studiích, nastavit typ kontroly a převést pro kontroly Zatím jen možnost evidence, bude zapracováno do nových kontrol Zde bude možno používat předdefinované dotazy pro nalezení určitých předmětů studenta

9 9 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Počet přihlášení na termín typu zkouška Každé přihlášení na termíny dané zkoušky se studentovi započítává. Systém mu dovolí přihlásit se jen tolikrát, kolik je nastaveno v parametru TERM_MAX_POCET_ZAPISU_ZK, potom už se nepřihlásí. Je nezávislé na tom, na kolikátý pokus se student hlásí. Na ZČU nastaven parametr na 5, takže příklad: – Student se přihlásí na termín předmětu X => 1 – Student se odhlásí z termínu předmětu X – systém ho upozorní, že tím ztrácí první přihlášení – Student se přihlásí na termín předmětu X => 2 – Student se odhlásí z termínu předmětu X – upozornění – Student se přihlásí na termín předmětu X => 3 – Student se odhlásí z termínu předmětu X – upozornění – Student se přihlásí na termín předmětu X => 4 – Student se odhlásí z termínu předmětu X – upozornění – Student se přihlásí na termín předmětu X => 5 – Student se dostaví na termín a je hodnocen nedostatečně – Student se snaží přihlásit na další termín předmětu X, ale systém mu to již nedovolí s hlášením, že vyčerpal možný počet přihlášení

10 10 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Možnost přenosu předmětů z minulého studia bez zobrazení uznáno na DS Přidali jsme možnost kopírování k novému studiu předmětů z minulého studia, přičemž u předmětu zůstane rok varianty předmětu, kdy ho student studoval. Tento předmět se v aplikaci tváří jako uznaný (počítání do průměrů apod.), ale na Diploma Supplement se tiskne jako absolvovaný nikoliv uznaný. Možnost takto zkopírovat i neabsolvované předměty a kontrolovat si tak, že už je student jednou studoval a že mu již zbývá jen jeden „pokus“. Více viz např. popis formuláře ES0190.

11 11 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Podklady VŠKP zadávané učitelem nebo sekretářkou

12 12 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Podklady pro VŠKP Učitel (sekretářka) může vypsat témata VŠKP: – Kolik studentů si smí vybrat. – Kolik studentů může mít téma zapsáno. – Pro jaké studenty je určeno. – Od kdy – do kdy možno vybírat. Možnost nastavit nutnost schvalování (vedoucí katedry, děkan) – nemusí být. Student si vybírá. Učitel (sekretářka) určuje, kdo bude mít přiděleno. Natažení podkladu do AN0030.

13 13 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Poplatky za studium

14 14 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Popis algoritmu a parametrů Kompletní popis algoritmu včetně jeho parametrů

15 15 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Popis algoritmu a parametrů

16 16 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium

17 17 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium Má přístupné: studijní referentka, role „Fakulta“, speciální studijní referentka Menu „IS/STAG“ Podmenu „Poplatky za studium“ Filtr dle osoby studenta, dle konkrétního předpisu platby, dle toho, že nemá vyměřen předpis platby Dokážeme zjistit, že neexistuje předpis platby s datem vystavení (splatnosti) po datu poslední periody => má se vyměřit. Dokážeme zjistit, že počet period a počet předpisů se nerovná – chybí předpisy. Hledat Počet vybraných záznamů, stránkování Údaje o studentovi Pro delší studium: datum první platby, poslední platby, kolik period, kolik předpisů, zda ex. předpis s datem vyměření / splatnosti po poslední periodě Pro další studium: datum první platby, poslední platby, kolik period, kolik předpisů, zda ex. předpis s datem vyměření / splatnosti po poslední periodě Volič záznamů Pro vybraného studenta jsou zde 4 detaily

18 18 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium První detail je grafické znázornění následnosti studií a další informace pro určení, kdy má student platit za další a delší studium Jednotlivá studia Ta studia, která ovlivňují výpočet časově seřazená Započítávání doby zkoumaného studia a předchozích neúspěšných studií. Jednotlivé periody platby Vysvětlivky a odůvodnění Generování do PDF

19 19 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium Popis odůvodnění: proč má platit, od kdy, kdy je poslední perioda a proč Kdo si přečte tento popis, měl by porozumět proč a kdy má student platit.

20 20 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium Datumy a čísla period platby za delší (další) studium Předpis platby (datum vyměření, částka, datum splatnosti) Barva určuje, zda je uhrazeno,.. Kde je na časové ose dnešní datum (datum vytištění) Zde je vidět, že chybí vyměřit 2 předpisy plateb za delší studium Generování do PDF

21 21 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium Historie změn jednotlivých ukazatelů Ukazatel a perioda pro kterou má platnost Od kdy – do kdy bylo platné Hodnota Změna je vyvolána buď změnou parametrů výpočtu nebo změnou studií: změna data začátku studia; přerušení studia; změna začátku, konce či přerušení u předchozích studií,..

22 22 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Odůvodnění na rozhodnutí

23 23 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Rozhodnutí o poplatku za studium Maximální snaha o to, aby bylo vždy přezkoumatelné = musí obsahovat potřebná data a na žádná se neodvolávat Výrok Odůvodnění Poučení Adresát = jméno, příjmení, ulice a číslo orientační, obec, PSČ, Pošta, Stát, Datum narození Spisová služba = číslo jednací Co student studuje = studijní program, typ, forma Jak zaplatit = částka, datum splatnosti, variabilní a specifický symbol (individuální), bankovní účet Podpis, kontakty = pevný text Logo, odesílatel = pevný text Odůvodnění = část pevný text, Poučení = pevný text Ukázka šablony rozhodnutí Toto celé nyní jako souvislý text vygeneruje funkce IS/STAG Výrok = pevný text z části přesné odůvodnění: seznam studií ovlivňujících poplatkovou povinnost, zda delšímu předcházelo další studium, standardní doba (+1 rok) = let a z toho dní, počty dnů z předcházejících a ze zkoumaného, které ovlivnily vznik poplatkové povinnosti, kdy začíná platit, kdy poslední perioda, seznam period.

24 24 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Výstup pro rozhodnutí - nově [1] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, B6107, bakalářský, prezenční, zápis: , ukončení: úspěšné ukončení studia, přerušení: ; [2] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, M6805, magisterský, prezenční, zápis: , ukončení: ukončení pro nesplnění stud. podmínek, doba studia 3720 dní, z toho se do celkové doby aktuálního studia započítává 3510 dní; [3] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, N6107, navazující, prezenční, zápis: , ukončení: ukončení pro nesplnění stud. podmínek, doba studia 211 dní; [4] AKTUÁLNÍ STUDIUM - ZČU Plzeň - Fakulta právnická, M6805, magisterský, prezenční, zápis: , k odstudováno 1232 dní Nejprve jste studoval na [1] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, studijní program B6107, typ bakalářský, forma prezenční a to od do Toto studium bylo absolvováno úspěšně. Následně jste studoval na [2] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, studijní program M6805, typ magisterský, forma prezenční a to od do ukončení pro nesplnění stud. podmínek. Doba studia 3720 dní, z toho se do celkové doby aktuálního studia započítává 3510 dní, rozdíl 210 dní se nezapočítává a to z důvodu souběhu studií. Následně jste studoval na [3] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, studijní program N6107, typ navazující, forma prezenční a to od do ukončení pro nesplnění stud. podmínek. Doba studia 211 dní. V současné době studujete [4] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, studijní program M6805, typ magisterský, forma prezenční a to od a toto studium stále trvá. Z těchto skutečností vyplývá, že aktuální studium [4], které právě studujete, je s ohledem na předchozí studium [1] studiem dalším ve smyslu ust. § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách. Podle ust. § 58 odst. 4 poslední věta zákona o vysokých školách překročí-li celková doba dalšího studia standardní dobu studia, stanoví vysoká škola poplatek ve výši podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Standardní doba výše uvedeného studijního programu činí 5 let, což představuje 1825 dní. Do této doby studia se Vám započítává doba předchozích neúspěšných studií [2], [3] v celkové délce 3721 dní, tj. již okamžikem zápisu do aktuálního studia [4] vznikla poplatková povinnost. Standardní dobu studia ve smyslu ust. § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách jste překročil dne Tímto dnem Vám poprvé vznikla poplatková povinnost zaplatit poplatek podle ust. § 58 odst. 4, poslední věta, ve spojení s ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Podle ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách stanoví vysoká škola poplatek za studium každých dalších započatých šest měsíců studia. Těchto dalších šest měsíců studia započalo dne Ke stanovení tohoto data dospěla univerzita tak, že období prvních šesti měsíců začalo běžet dne , období druhých šesti měsíců začalo běžet dne , období třetích šesti měsíců začalo běžet dne , období čtvrtých šesti měsíců začalo běžet dne , období pátých šesti měsíců začalo běžet dne , období šestých šesti měsíců začalo běžet dne , období sedmých šesti měsíců začalo běžet dne Konstatování, že se již jedná o další studium Konstatování, že SD+1 přechází na SD+0 Doba bez poplatku (SD+1 / SD+0) – počet let a dní Počty dnů z předchozích neúspěšných a zkoumaného, které se započetly Kdy začíná platit a výrok Odkazy na studia Jaká je perioda dalších plateb Datum poslední periody Odůvodnění a jednotlivé periody Nový seznam studií = všechna, která ovlivňují danou poplatkovou povinnost = převedená do vět Současný seznam studií = všechna, která ovlivňují danou poplatkovou povinnost = prostý seznam

25 25 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Výstup pro rozhodnutí - nově Míra předpokládaného úspěchu při soudní při 0% 100% Rozhodnutí Neuvedeme odůvodnění a poučení. Uvedeme jen, že má zaplatit a jak. Rozhodnutí V odůvodnění uvedeme jen prostý výčet studií bez vysvětlení a uvedeme, že má zaplatit a jak % Rozhodnutí Výrok, odůvodnění a poučení. Odůvodnění obsahuje nově vygenerovaný text % Systém NIKDY nevygeneruje úplně 100% rozhodnutí, vždy je ho třeba projít a případně upravit Tvůrci IS/STAG spolu s právníkem ZČU v Plzni JUDr. Podolou mají snahu školám maximálně práci usnadnit Jsou zde i další faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí soudu především: jak škola dobře reagovala na studentovo odvolání, zda reagovala na všechny důvody, které student uvedl v odvolání atd. Tj. ke každému případu je třeba přistupovat individuálně

26 26 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Sestava GST_PLAT

27 27 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Sestava GST_PLAT To jsou údaje SIMS, kdy na studenta přestane MŠMT škole poskytovat příspěvek To jsou výpočty IS/STAG na základě nastavených parametrů poplatků za studium Do budoucna to buď takto popíšeme NEBO rovnou tyto sloupce odstraníme

28 28 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Přestupy na stejný studijní program – proč?

29 29 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Přestupy na stejný studijní program – proč? Pokud nemáte nastaveno, že přestup obecně nebo přestup přes 10 je pokračováním studia, tak studentovi se ta část studia před přestupem bude započítávat jako neúspěšné studium ke všem následným studiím, i když po přestupu bylo studium úspěšné. A pokud to máte takto ošetřené vy, ale nebude to takto mít ošetřena škola, kde následně začne student studovat, tak studentovi se ta část studia před přestupem bude započítávat jako neúspěšné studium ke všem následným studiím, i když po přestupu bylo studium úspěšné.

30 30 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Statistika hodnocení studentů na předmětech – ToR, DS

31 31 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Statistiky hodnocení na ToR Ukázka zobrazení statistiky používané stupnice hodnocení

32 32 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Statistiky hodnocení na DS Statistika se zobrazuje na DS v bodě 4.4. Statistika se zobrazí, pokud nastavíte parametr DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI na "A". Pro DS existují 4 šablony (UTB, UPCE, SLU a obecná pro zbylé školy). Zatím je tato grafika připravena JEN v té obecné šabloně. Tj. pokud to chcete realizovat i pro šablony UTB, UPCE či SLU, tak si to objednejte na

33 33 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Státnicové komise

34 34 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Komise NUTNO uvést, od kdy – do kdy se má nabízet NUTNO uvést, u jakých studentů se má nabízet = alespoň fakultu Určuje, kdo smí danou komisi editovat = jen sekretářky dané katedry Má přístup k portletu Zapisovatele a zároveň se vytiskne v komisi na ZoSZZ Pokud „Jen zapisovatel“, tak má přístup k portletu Zapisovatele a NEvytiskne se v komisi na ZoSZZ Potom administrátor nevytváří uživatele role Zapisovatel = daná osoba musí mít jen konto učitele

35 35 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Komise – společná pro vše Jedna společná komise pro všechno = státnice i obhajoba

36 36 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Komise – pro konkrétní obhajobu Jen pro tuto konkrétní obhajobu Pokud by student měl více obhajob, může mít pro každou obhajobu jinou komisi

37 37 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Komise - státnicové Jen pro tuto konkrétní státnici Pro každou státnici může mít student jinou komisi

38 38 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb)

39 39 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb)

40 40 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb) Hotové propojení: – iFIS/SPS Mají nasazeno: UPCE Probíhá nebo je plánováno realizování propojení:JČU, UJEP, VFU – Magion Mají nasazeno: OSU Není zatím realizované propojení: UPOL Probíhá propojování: – ELISE: SLU – E-SPIS: ZČU – TESCO SW: MVŠO – T602: TUL – Gordic: VŠKE Zatím nás nikdo další s žádným požadavkem nekontaktoval Na je kompletní popis všeho, co se týká IS/STAG a ESS

41 41 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Stav propojování IS/STAG a spisových služeb ESS IS/STAG Vznik písemnosti (z vlastních číselných řad přidělit: číslo spisu, číslo jednací či jedinečný identifikátor písemnosti) Vyvolané zaevidování písemnosti (popř. i založení spisu) Úprava metadat písemnosti / odstranění písemnosti Vyvolaná úprava metadat písemnosti / odstranění Tisk písemnosti (případně i s čárovým kódem reprezentujícím jedinečný identifikátor písemnosti) Úprava metadat písemnosti / odstranění písemnosti Vyvolaná úprava metadat písemnosti / odstranění Tisk vypravení – obálka / doručenka / adresní štítek (případně i s čárovým kódem reprezentujícím jedinečný identifikátor vypravení) Zaevidování doručenky Vyvolané zaevidování doručenky Hlídání data vypršení zákonné lhůty pro odvolání Nastavení vyřízení písemnosti Vyvolané nastavení vyřízení písemnosti Převzetí obálek, ofrankování, odeslání Studijní referentka Podatelna Vznik písemnosti (papírová žádost,..) – přiřazení do spisu, u přijímacího řízení přiřazení čísla jednacího Vyvolané zaevidování písemnosti Uzavření studia Vyvolané uzavření spisu (skartační znak, skartační lhůta) Žádost o prohlížení dokumentů studentů Vyhledání dokumentů, vrácení URL a toakenů Zobrazení webové stránky se seznamem dokumentů Oboustranné propojení IS/STAG s ESS je realizováno jen u iFIS/SPS (JČU, UJEP, UPCE, VFU)

42 42 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Stav propojování IS/STAG a spisových služeb IS/STAG WebServices ESS WebServices DMS Podací deník Spis Písemnost Dokument k písemnosti Zatím se na školách uvažuje o těchto principech zakládání spisů: (1) Student bude mít od přijímacího řízení až po ukončení studia jeden spis (2) pro přijímací řízení bude existovat pro každou fakultu a akademický rok jeden spis a jakmile se nějaký uchazeč stane studentem, tak se mu vytvoří spis a do něj se převedou všechny písemnosti ze spisu přijímacího řízení. Každopádně jedno studium = jeden spis. Binární obraz dokumentu Metadata o dokumentu jmenoprijmeniadresa TomášMasaříkPohnoutkov JindraVostráUkvapenice ZdeněkOdstrčilNehramosty Data pro hromadnou korespondenci – obsahují i číslo jednací atd. z iFIS/SPS Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Máme připravenou šablonu pro rozhodnutí pro hromadnou korespondenci MS Word Spustíme si MS Word, v něm otevřeme šablonu a pomocí hromadné korespondence načteme data ze seznamu Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Čárový kód představuje jedinečný kód písemnosti PID skener Seskenování, vytěžení ČK a uložení v DMS iFIS/SPS Ručně vkládané do iFIS/SPS – vyhledání spisu Musí být v iFIS/SPS na dokumentech razítko a podpis? Identifikace pro vyhledání při ručním vkládání

43 43 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek

44 44 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek Výběr do jaké databáze a pod kým chcete přihlásit

45 45 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek Jako jaký UŽIVATEL jste do jaké DATABÁZE pod jakou ROLÍ přihlášeni Novinky od posledního spuštění aplikace na vašem PC. Objekt, čas, popis.

46 46 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN

47 47 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN Formát A4 nebo A3 (stránky 1-4, 2-3) Které stránky tisknout Spustíme sestavu

48 48 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN

49 49 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení v IS/STAG

50 50 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení Body

51 51 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení Body

52 52 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení Body

53 53 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení Možnost zadat minimum a maximum bodů, které student může na předmětu dosáhnout, aby z předmětu uspěl PM0060

54 54 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení Možnost zadat minimum a maximum bodů, které student může na předmětu dosáhnout, aby z předmětu uspěl

55 55 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení

56 56 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Relativní hodnocení

57 57 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zapisovatel u státnic

58 58 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zapisovatel u státnic Průběh a výsledky obhajoby VŠKP Možnost vložit i soubor s průběhem obhajoby Zobrazí se jen studenti, které smí zapisovat vidět

59 59 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zapisovatel u státnic Výsledky z jednotlivých státnic. Možnost zapsání i průběhu

60 60 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zapisovatel u státnic Tisk Celkové výsledky

61 61 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Grafické přehledy nad IS/STAG

62 62 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Grafické přehledy nad IS/STAG Portál IS/STAG – po přihlášení Zda studenti či uchazeči Výběr, co má být na ose X a co má být podmínkou výběru

63 63 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Grafické přehledy nad IS/STAG Na ose X jsme si dali „Fakulty“ a podmínkou výběru je, že student je ve stavu studuje nebo přerušil studium Přepočti graf Tabulka Možnost exportu do MS Excel Koláčový graf Pod tím je ještě sloupcový graf

64 64 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Grafické přehledy nad IS/STAG Pro okresy na ose X je tu zobrazení sloupcové, ale i mapa ČR

65 65 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Blízká budoucnost

66 66 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Uznaný zápočet před zkouškou

67 67 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Uznaný zápočet před zkouškou Přibude možnost zadat, že zápočet před zkouškou je uznán = potom bude možné datum zápočtu před zkouškou zadat i před daný akademický rok ES0010

68 68 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – nový formulář

69 69 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Fakulta, jejíž uživatelé budou moci kontrolu měnit Název kontroly – důležité jen pro obsluhu, nikde se netiskne Zda jde o kontrolu nebo o upozornění pro studenta Budou se muset používat jiné vzorce Od kdy – do kdy je kontrola platná Studenti, kteří kontrole nevyhovují

70 70 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Výrok, který může být vytisknut na rozhodnutí

71 71 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Odůvodnění, které může být vytisknuto na rozhodnutí Možnost uvádět i klíčová slova, která budou u studenta nahrazena příslušnou hodnotou

72 72 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Poučení, které může být vytisknuto na rozhodnutí

73 73 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Vzorec, kterým si určuji, kteří studenti mají být prověřeni

74 74 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia Vzorec, kterým si určuji, kteří studenti kontrole vyhoví a nebudou tedy vybráni

75 75 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – ZČU Předměty: – Nesplněn podruhé zapsaný předmět. Kontrolují se předměty všech statutů: A či B či C. V okamžiku kontroly se vezme aktuální datum a pro něj se v kalendáři IS/STAG (ovládaném administrátorem IS/STAG na škole) zjistí aktuální akademický rok. Systém zjišťuje zda v minulých akademických letech, oproti aktuálnímu akademickému roku, student při absolvování nějakého předmětu víc jak jednou neuspěl. Systém nebere v úvahu předměty s nastavenou možností vícezápisu. Bylo by možné vypsat i seznam těch předmětů spojeno s údajem, v jakém akademickém roce a semestru se je student pokoušel skládat. – Neabsolvování všech povinných předmětů (A) v prvním ročníku. Kontroluje se jen pro studenty a jejich ročník, kde studijní referentka zadala v ES0010 druhá záložka „1“ ročník. Kontrola se provede, jakmile systém zjistí, že daný den je již nový akademický rok a to zjistí v kalendáři IS/STAG. – Neabsolvování všech povinných předmětů (A) libovolném ročníku. V okamžiku kontroly se vezme aktuální datum a pro něj se v kalendáři IS/STAG (ovládaném administrátorem IS/STAG na škole) zjistí aktuální akademický rok. Systém zjišťuje zda v minulém akademickém roce, oproti aktuálnímu akademickému roku, student splnil všechny povinné předměty svého studijního plánu zařazené do jeho ročníku. Bere se ročník, který studijní referentka pro minulý akademický rok zadala studentovi v ES0010 druhá záložka a tento ročník se kontroluje oproti doporučenému ročníku u předmětů studijního plánu.

76 76 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – ZČU Doba studia: – Překročena maximální doba studia. Kontroluje se k aktuálnímu dni počet odstudovaných dnů právě studujícího studia. Do doby studia se nebere doba předchozích neúspěšných studií, ani doba studií, ze kterých student na aktuální studium přestupoval. Porovnává se proti ručně zadané maximální době studia zadané v ES0010 a pokud tato hodnota není vyplněna, tak proti hodnotě od studijního programu resp. studijního oboru dle nastavení parametru MATRIKA_STAND_DELKA. Přerušení: – Překročena maximální doba přerušení studia. Kontrola se provádí kdykoliv. – Nezapsání do studia do X dnů od ukončení přerušení studia. Kontrola se provádí kdykoliv. Kontroluje se rozdíl mezi aktuálním datem a datem plánovaného přerušení pro případy, kdy není nastaven datum nástupu po přerušení. Prostupnost studiem: – Za první semestr získáno alespoň X kreditů - A či B či C, kontrola po začátku LS za ZS dle kalendáře IS/STAG. – Za první semestr nesplnil vyjmenované předměty - kontrola po začátku LS za ZS dle kalendáře IS/STAG. – Za první ročník získáno alespoň X kreditů - A či B či C, kontrola za minulý uzavřený ročník dle kalendáře IS/STAG. – Za 4 po sobě jdoucí semestry získáno alespoň X kreditů A či B či C, kontrola vždy jen předchozích 4 uzavřených semestrů dle kalendáře IS/STAG. Výjimka: nekontroluje se, pokud student splnil podmínky pro konání závěrečných státnic. – Za ukončený akademický rok byl jeho vážený studijní průměr vyšší než X.

77 77 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – ZČU Státnice a postupové zkoušky: – Nesložil státní závěrečnou zkoušku ani ve druhém opravném termínu – Nesložil klauzurní postupovou zkoušku v řádném ani opravném termínu. – Nesplnil státní doktorskou zkoušku ani při opakovaném pokusu. VŠKP: – Neodevzdal kvalifikační práci v určeném termínu. – Neobhájil ani na druhý pokus disertační práci. Co asi nebude realizovatelné: – Státnice více jak X let po splnění všech studijních povinností. Nevíme, jak máme bezpečně poznat splnění všech studijních povinností. Dalo by se realizovat, pokud by to znamenalo splnění limitu kreditů za studium a splnění všech bloků studia, přičemž státnice by nebyly kreditně ohodnoceny. – Obhajoba VŠKP více jak X let po splnění všech studijních povinností. Nevíme, jak máme bezpečně poznat splnění všech studijních povinností. Dalo by se realizovat, pokud by to znamenalo splnění limitu kreditů za studium a splnění všech bloků studia, přičemž státnice by nebyly kreditně ohodnoceny. –Nezapsání do dalšího ročníku do stanoveného termínu. V IS/STAG nemáme daný termín uložen.

78 78 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – Olomouc Požadované kontroly: –https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=144360https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id= –Vyhodnoceni promenne pro obecne ukonceni studia a automatickeho generovani rozhodnuti na základe promennych. Zde je jejich seznam 1) Kredity - Nezískání 40 kreditu za akademicky rok a nebo neziskani alespon 80 kreditu v souctu dvou po sobe nasledujicich akademickych let. Neplati pro posledni akademicky rok stadradni doby. Promenne: pocet_kred_za_rok, pocet_kred_za_predchozi_rok, posledni_rok_std_doby (!posledni_rok_std_doby) AND ((pocet_kred_za_rok STD_DOBA + 3 -Nevykonani státní zaverecne zkousky do dvou kalendarnich let od data splneni studijnich povinnosti pri zachovani predchozi podminky Promenne: splneno_szz,datum_spl_stud_povinosti if (!splneno_szz) AND ((datum_spl_stud_povinosti (AKTUALNI_AK_ROK + 2)) OR ((datum_spl_stud_povinosti >= ) AND (DNES > (datum_spl_stud_povinosti + 2 roky)))

79 79 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – Olomouc –3) Nevykonani zkousky - Nevykonani statni zaverecne zkousky ani ve druhem opravnem terminu Promenne: poc_term_us_statnic if (poc_term_us_statnic > 3) - Nespleni podruhe zapsaneho predmetu ani ve druhem opravnem terminu Promenne: mezni_termin (datum pro splneni studijnich povinosti), pocet_zaps_predmetu (pocet kolikrat byl predmet zapsan), pocet_absol_terminu if (pocet_zaps_predmetu >= 2 AND pocet_absol_terminu >=3) OR (pocet_zaps_predmetu >= 2 AND DNES > mezni_termin) OR (!JEDNOZAPISOVE) - Neobhajeni diplomove/bakalarske prace po predchozim vraceni k prepracovani Promenne: pocet_obhajob, znamk_druh_obhajoby if (pocet_obhajob >= 2 AND znamk_druh_obhajoby == 'F') 4) Preruseni - Nezapsani se do studia po preruseni dat_nast_po_preruseni, dat_ukon_preruseni if (dat_nast_po_preruseni == '' AND dat_ukon_preruseni > (DNES + 5))

80 80 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Kontroly studia – Pardubice Požadované kontroly: –Alespoň 30 kreditů za minulý akademický rok = https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=147159https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id= Prosím, na včas (alespoň měsíc předem či raději dříve) zasílejte návrhy, co bude třeba kontrolovat

81 81 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Hromadná korespondence

82 82 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Proces – studijní referentka Studijní referentka si chce vytisknout nějaké rozhodnutí – např. rozhodnutí o ukončení studia. Vybere si studenty – filtr na fakultu, program,.. Z nich si zakliká ty, pro které opravdu chce rozhodnutí vytisknout. Klikne na tlačítko a vyjede ji: X dopisů – rozhodnutí, X dopisních štítků, seznam pro poštu,.. Zároveň je třeba přenést metadata do spisové služby - jednou. Protože podobný výběr může chtít vyjet za nějakou dobu znovu, bylo by dobré, aby si mohla nastavení filtru uložit a příště použít. Studijní referentka si určí, které šablony jsou pro ni prioritní. Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia jmenoprijmeniadresa TomášMasaříkPohnoutkov JindraVostráUkvapenice ZdeněkOdstrčilNehramosty V systému může existovat X šablon pro různá rozhodnutí. I pro jeden typ rozhodnutí může existovat více šablon (např. každá fakulta své se svým logem a podpisem děkana). Seznam pro poštu

83 83 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Šablony Název Soubor SPIS_TYPY_DOKUMENTU TYDOIDNO NAZEV Sestavy TYDOIDNO Název 1:N(0) Šablony přiřazené sestavě Možné datové sady sestavy Uživatelé Které šablony v rámci sestavy uživatel pro daný výstup preferuje Možné parametry pro filtry výběru Uživatelem uložený Výstup pro danou sestavu = nastavení parametrů filtru Název Nastavení konkrétního parametru pro výstup Jedna šablona může být stejná pro více sestav = např. adresní štítky Jedna sestava může mít přiřazeno více šablon různého typu = např. pro dopis, pro adresní štítky a pro seznam pro poštu Jedna sestava může mít přiřazeno více šablon stejného typu = např. různé dopisy s rozhodnutím pro jednotlivé fakulty Při tisku potom možno zaškrtnout, aby se nepřeneslo do Spisové služby Maximálně 63 položek pro jednu sestavu BEZ EXCELu Bude obsahovat popis - kde se obsah každé položky v databázi najde Budeme přidávat my Na portále pěkně zobrazit popis položek a popis sestav, aby si uživatelé mohli dobře napsat své šablony Může ovlivnit data výběru

84 84 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Hromadná korespondence 1. Výběr sestavy pro výstup 2. Nastavení filtru, kterým se vyberou studenti 3. Vygenerování seznamu studentů 4. Výběr konkrétních studentů 5. Výběr šablon 6. Zda má být zapsáno do spisové služby 7. Výstup = generování dokumentů a jejich otevření v MS Word 8. Možnost uložit si nastavení filtrů i seznam vybraných šablon pod svůj název 9. Možnost přidávat vlastní šablony

85 85 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Hromadná korespondence – uložený výstup 1. Výběr z uživatelem již uložených výstupů nebo výběr sestavy pro výstup 2. Úprava filtru, kterým se vyberou studenti 3. Vygenerování seznamu studentů 4. Výběr konkrétních studentů 5. Možnost změnit výběr šablon 7. Výstup = generování dokumentů a jejich otevření v MS Word 6. Zda má být zapsáno do spisové služby

86 86 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Napojení IS/STAG na JUK

87 87 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok Student může na svůj účet v JUK vkládat finanční prostředky bankovním převodem či pokladnou 3. Studijní referentka může do IS/STAG vložit stipendium a to se studentovi vyplatí dle zadaného nasměrování bankovním převodem nebo pokladnou Celkové řešení spojení IS/STAG a JUK JUK (ISKaM) Účet studenta IS/STAG Pohledávka Závazek Tisky Menza Kolej XXX 1. Aby student na škole nemusel všechny platby platit hotově, může se použít identifikační karta. Aby nemusel na mnoha místech skládat peníze, existuje JUK, do kterého vkládá či zasílá peníze a ostatní systémy si vždy při platbě ověřují, zda má na zaplacení a peníze se z JUK čerpají Banka 6. Je technicky možné zařídit, aby stipendium, které studijní referentka zadala do IS/STAG a student si tento typ stipendia nasměroval do JUK bylo studentovi přičteno na účet v JUK Pokladna Pravidla určená studentem pro směrování plateb 7. Je technicky možné zařídit, aby pohledávka, kterou studijní referentka zadala do IS/STAG a student si tento typ pohledávky přeje hradit z JUK byla studentovi uhrazena z jeho účtu v JUK 5. Student si v IS/STAG může nastavovat pravidla směrování výplat stipendií a plateb pohledávek 4. Studijní referentka může do IS/STAG vložit pohledávku a student ji uhradí bankovním převodem nebo pokladnou 8. Tím by škola mohla ušetřit na poplatcích za převody na bankovním účtu i za pracovní síly v pokladně

88 88 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Mikroplatby do JUK WebServices – komunikace mezi IS/STAG a JUK JUK Studijní referentka zadá pohledávku (mikroplatbu placenou z JUK) Odečtení částky z účtu studenta Zpět se dostane informace o uskutečněné splátce a studijní referentka se jí hned (asi po 1,5 sekundě) dozví Je možné, aby student potvrdil ochotu uhradit platbu přiložením své identifikační karty = uloží se ID karty a čas použití – viditelné pro studenta Pokud je nějaký problém (např. student nemá na účtu potřebný obnos), JUK tuto informaci předá návratovou hodnotou IS/STAG a formulář to studijní referentce sdělí. Dalším levelem je řešení nejen on-line plateb, ale i pozdější zúčtování, až na účtu bude potřebný obnos

89 89 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Mikroplatby do JUK Postup zadání mikroplatby V ES0010 si vyberu studenta (např. tím, že student přiloží svou JIS kartu) Kliknu na tlačítko „PL“ v akademickém roce, kdy chci platbu předepsat

90 90 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Mikroplatby do JUK Tím jsme se dostali do formuláře PZ0030 Tímto tlačítkem si vyberu další předpis Vyberu si předpis platby A kliknu na OK

91 91 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Mikroplatby do JUK Mohu změnit částku, datum apod. A změním, že chci zaplatit z JUK Uložím (F10) nebo může student přiložit svou JIS kartu a systém uloží a navíc do poznámky nastaví, že bylo uloženo kartou číslo dne, čas = potvrzení, že to provedl student Do 2 sekund se formulář sám překreslí a buď bude záznam podbarven zeleně = bylo odečteno z JUK nebo červeně a bude zobrazeno hlášení, proč se nepovedlo zaplatit

92 92 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Připravované propojování IS/STAG a Moodle

93 93 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 IS/STAG MOODLE E-learningový systém – 3 oblasti Vytváření kurzů Struktura kurzu Audio Video Text Výuka Komunikace Testy … Výuka kurzů Výuka Frekventanti Vyučující Kurzy Management kurzů Přihlášky Frekventanti Platby Kurzy Certifikáty Výsledky E-learningový systém jen pro CŽV nebo i jako podpora kontaktní výuky?

94 94 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Proč napojovat Moodle? Dorovnávací kurzy (pro první ročníky, aby se srovnala úroveň znalostí – nadefinují se nutné vstupní znalosti pro výuku předmětu a kdo je nemá nechť si splní předepsaný kurz / kurzy), Výuka části studia předmětu samostudiem. Využití Moodle pro podporu kontaktní výuky (výukové materiály, komunikace,..).

95 95 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Propojení Do IS/STAG je možno z E-learningového systému načíst seznam připravených kurzů nebo je možné je ve formuláři EL0010 založit ručně. V IS/STAG se kurzům říká „Aktivity“. Aktivitu je možné napojit na předměty nebo na rozvrhové akce nebo na studijní plány (EL0010, PM0010, RA0010, SL0010). Student je potom zapsán na studijní plán resp. na předmět resp. na rozvrhovou akci. Tím ho systém automaticky zapíše na Aktivitu. Potom je možné z IS/STAG v E-learningovém systému založit nové frekventanty. A frekventantům zapsat kurz. Po absolvování kurzu je možné do IS/STAG přenést hodnocení. E-learningový systém Kurzy Frekventanti na kurzu Frekventanti IS/STAG Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě Jde nám tedy o to, aby propojování IS/STAG a MOODLE pro jednotlivé kurzy nemusel jednotlivě řešit nějaký programátor, ale aby se vytvořilo jednou pro vždy řešení, kde si propojení bude řešit učitel / sekretářka katedry v IS/STAG sám bez zásahů programátorů či administrátorů.

96 96 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Návrh WebServices mezi IS/STAG a MOODLE MOODLE IS/STAG Přiřazení studenta k aktivitě Vyvolané založení frekventanta Založení nového kurzu Vyvolané založení nové aktivity Odstranění kurzu Vyvolané odstranění aktivity Vyvolané přiřazení frekventanta ke kurzu Odstranění studenta z aktivity Vyvolané odstranění frekventanta z kurzu Zadání výsledků frekventanta na kurzu Vyvolané uložení hodnocení frekventanta na kurzu Job Událost Spouštění jobů v IS/STAG Události vzniklé v IS/STAG Odstranění studenta ze všech aktivit Vyvolané odstranění frekventanta ze systému Událost

97 97 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 IS/STAG Moodle – pořizování dat z IS/STAG Pokud chceme E-learningový systém využívat jako podporu pro výuku: – vystavit detailnější informace o výuce, – vystavit detailnější informace o způsobu hodnocení studentů na předmětu, – vystavit různé materiály k výuce, – komunikovat (chat) se studenty, –…–… potom je možno: – z IS/STAG prostřednictvím jeho webových služeb stáhnout seznam předmětů, které přihlášený učitel učí, – po výběru předmětu zavolat další webovou službu IS/STAG a získat sylabus předmětu, který se uloží v Moodle. Moodle Pro přihlášeného učitele seznam předmětů v IS/STAG s jeho účastí Vybraný předmět Sylabus předmětu Učitel Rozvrhová akce Typ (Př/Cv/Sem) Předmět Garantuje Přednáší Vede cvičení Vede seminář Učí rozvrhovou akci WebServices Sylabus předmětu Uživatel Uložení sylabu předmětu

98 98 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Moodle WebServices IS/STAG IS/STAG a MOODLE Kurzy Frekventanti na kurzu Frekventanti Aktivita Předmět Rozvrhová akce Studijní plán Aktivita Předmětu Aktivita Rozvrhové akce Aktivita Studijního plánu Student Předmět Studenta Rozvrhová akce Studenta Studijní plán Studenta Student na Aktivitě Učitel Garantuje, Přednáší, Vede cvičení, Vede seminář Učí rozvrhovou akci Uživatel Učitelé Učitelé u kurzu LDAP (AD či jiná školní autorita) Uživatel Skupiny uživatelůUživatel ve skupině uživatelů Ověřování Událost Job WS PR WS Pro určitého učitele vrátí seznam jeho předmětů WS Pro zvolený předmět vrátí jeho sylabus PR WS Job PR WS Portlet učitele pro založení kurzu Výběr předmětu Založení kurzu Portlet učitele pro správu studentů na aktivitě Odstranění St. z Akt. Sledování výsledků a jejich přenos Přiřazení 6 Založit kurzy pro všechny předměty 7

99 99 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zápisné (místo školného)

100 100 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Zápisné V létě se nás ptal pan kvestor ZČU v Plzni, jak je IS/STAG připraven na zápisné, že pan ministr Fiala řekl, že to bude. Ten den večer zápisné pan ministr zrušil a nyní již to opět vypadá, že možná bude. Má odpověď je jednoduchá = záleží na tom, co budete po IS/STAG požadovat: – Pokud půjde jen o to, že všichni studenti každý semestr zaplatí nějakou jednotnou částku, tak je to otázka 3 minut do IS/STAG přidat nový druh předpisu a fakulty mohou vesele zadávat předpisy plateb. – Pokud bude chtít nějaké výjimky typu: jen vykazovaní studenti, bez těch, co dostávají sociální stipendium, bez doktorandů, jen ti, co neplatí za delší studium, výpočet různé částky pro různé typy studentů, atd. apod. tak budeme chtít zadání alespoň 3 měsíce dopředu.

101 101 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Grafický editor studijních plánů

102 102 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Předměty vybraného studijního plánu resp. kombinace: Seznam plánů, segmentů a bloků: Filtr na výběr studijních plánů: FakultaProgram % Typ % Forma % Obor % Ak. rok 2010/11 Kombinace % Filtr na výběr předmětu: Katedra % Ročník 1 Semestr ZS Předmět % Zařazení Zařadit do: Seznam vybraných plánů a kombinací: Studijní plán Vyber Kombinace Studijní plán 1 Studijní plán 2 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Blok předmětů 1 Blok předmětů 2 Blok předmětů 3 Blok předmětů 4 Blok předmětů 5 Blok předmětů Blok předmětů Předmět 1 - ZSLS 1. ročník Předmět 2 - Předmět 3 - mΣ = 14 kreditů Předmět 4 - Předmět 5 - Předmět 6 - Předmět 7 - Předmět 8 - Předmět 9 - Předmět 10 - mΣ = 20 kreditů Předmět 11 - Předmět 12 - Předmět 13 - Předmět 14 - Předmět 15 - Σ = 28 kreditů Σ = 36 kreditů ZSLS 2. ročník ZSLS 3. ročník Filtr na výběr segmentů: FakultaProgram % Typ % Forma % Obor % Plán Vyber % Segment % Seznam vybraných segmentů: Segment Segmenty studijního plánu ve skupinách: Segment 1 - Název skupiny Segment 2 - Segment X - Název skupiny Podmiňující: Předmět +

103 103 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Opakování

104 104 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Automatické vybírání studentů k předpisu platby

105 105 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Automatické vybírání studentů k předpisu platby U předpisu platby je možné zadat vzorec.

106 106 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Automatické vybírání studentů k předpisu platby Používané parametry vzorců pro delší studium: – (SIMS_EVIDOVAN=1).. že již máme pro studenta údaje ze SIMS – (STAV_DNES='S').. ke dnešnímu dni je ve stavu studuje – (SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_3>0).. již má platit za studium – (SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_VYSTAVENI=1).. pro daného studenta neexistuje předpis platby za delší studium s datem vystavení větším než datum poslední periody platby za delší studium – (SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_SPLATNOST=1).. pro daného studenta neexistuje předpis platby za delší studium s datem splatnosti větším než datum poslední periody platby za delší studium Používané parametry vzorců pro další studium: – (STAV_DNES='S').. ke dnešnímu dni je ve stavu studuje – (SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_4>0).. již má platit za další studium – (SIMS_MA_PLATIT_4=1).. zda má platit za další studium = to je zde důležité, protože předchozí parametr může vrátit i hodnotu NULL a tudíž by vzorec byl špatně vyhodnocen – (SIMS_MA_PLATIT_4_BEZ_PREDPISU_ROK_VYSTAVENI=1).. pro daného studenta neexistuje předpis platby za další studium s datem vystavení větším než datum poslední periody platby za další studium – (SIMS_MA_PLATIT_4_BEZ_PREDPISU_ROK_SPATNOST=1).. pro daného studenta neexistuje předpis platby za další studium s datem splatnosti větším než datum poslední periody platby za další studium Je možno používat závorky a operandy AND a OR.

107 107 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Automatické vybírání studentů k předpisu platby Toto tlačítko vybere ze zobrazeného seznamu studentů jen ty, kteří vyhovují zadanému vzorci. Toto tlačítko převede označené studenty do horního seznamu - tedy těch, kteří jsou již k předpisu přiřazeni.

108 108 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Automatické vybírání studentů k předpisu platby Datum vystavení = přednastavuje se dnešní datum Datum splatnosti = přebírá se od obecného předpisu. Mělo by být Datum vystavení dní Datum plnění = k jakému datu se platba vztahuje = předvyplňuje se datum poslední periody platby Předvyplňuje se číslo poslední periody platby Všechny datumy je možno ručně změnit Pokud později studijní referentka nechá třeba platby přegenerovat, tak by měla datumy nastavit zpět tak, aby vzorec mohl s nimi počítat

109 109 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Řešení problémů

110 110 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Řešení problémů Své požadavky (chyby, náměty atd.) zasílejte svým administrátorům. Ti je vyhodnotí a pokud se to bude týkat vývoje, zašlou na HelpDesk do Plzně (určitá ová adresa = jediné kontaktní místo dle smlouvy o IS/STAG). Piště hned jakmile se problém vyskytne, ať ho můžeme rychle odstranit. Každý požadavek napište zvlášť – může ho zpracovávat více lidí najednou. U každého požadavku uvádějte: – popis problému, – co systém hlásil ("ORA:00401 ve skříni je tma"), – v jakém formuláři / sestavě / portletu byl problém zaznamenám - stačí formulář ES0010, sestava Z_VD_TEX, portlet [Informace o studentovi]) – uvádějte i verzi formuláře / sestavy / distribuce portálu (10.1, ), – pod jakým uživatelem se problém projevil (uživatelské jméno, uživatelská role), – u jakého záznamu se to projevilo (student A07001, roční záznam 2008/09), – kdy se to stalo ( :10). – Všechny tyto informace pomohou administrátorovi (nebo po předání programátorovi) rychleji identifikovat problém a tak ho také rychleji odstranit. Zjištění více informací o IS/STAG –

111 111 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty? Ing. Tomáš Kotouč,


Stáhnout ppt "Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012 Tomáš Kotouč."

Podobné prezentace


Reklamy Google