Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012"— Transkript prezentace:

1 Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012
Tomáš Kotouč

2 Kde najdete nápovědu k IS/STAG
„Nápověda“

3 Novinky

4 Parametry IS/STAG – kde prohlížet
menu IS/STAG Portál - přihlášení podmenu Parametry IS/STAG Možnost rychlého zobrazení pro zvolené pracoviště

5 Minimum studentů na předmětu
Podle toho se na začátku příštího roku otevře nebo neotevře výuka předmětu Pokud bude mít předmět zapsaný student, který ho má povinný, tak se předmět otevře Přednastaveno 10, možnost změny

6 Propustky, Maximální doba studia a přerušení
ES0010 Maximální doba přerušení Upravená maximální doba studia Kolik předmětů, které student již jednou nesplnil si nemusí znovu zapsat

7 Započítávání do ročníkového průměru
ES0010 U uznaných předmětů možno nastavit jiný počet kreditů = na parametr U uznaných předmětů, zda má být započteno i do ročníkového průměru

8 Student je z předmětu osvobozen; předměty, které student již nesmí studovat apod.
Výsledky studia ES0010 Zatím jen možnost evidence, bude zapracováno do nových kontrol Zde bude možno používat předdefinované dotazy pro nalezení určitých předmětů studenta Předměty, které mají být použity při kontrolách studia Možnost vyhledat předmět zapsaný danou osobou na všech jeho doposavadních studiích, nastavit typ kontroly a převést pro kontroly Možnost ručně přidat předmět a nastavit typ kontroly

9 Počet přihlášení na termín typu zkouška
Každé přihlášení na termíny dané zkoušky se studentovi započítává. Systém mu dovolí přihlásit se jen tolikrát, kolik je nastaveno v parametru TERM_MAX_POCET_ZAPISU_ZK, potom už se nepřihlásí. Je nezávislé na tom, na kolikátý pokus se student hlásí. Na ZČU nastaven parametr na 5, takže příklad: Student se přihlásí na termín předmětu X => 1 Student se odhlásí z termínu předmětu X – systém ho upozorní, že tím ztrácí první přihlášení Student se přihlásí na termín předmětu X => 2 Student se odhlásí z termínu předmětu X – upozornění Student se přihlásí na termín předmětu X => 3 Student se přihlásí na termín předmětu X => 4 Student se přihlásí na termín předmětu X => 5 Student se dostaví na termín a je hodnocen nedostatečně Student se snaží přihlásit na další termín předmětu X, ale systém mu to již nedovolí s hlášením, že vyčerpal možný počet přihlášení

10 Možnost přenosu předmětů z minulého studia bez zobrazení uznáno na DS
Přidali jsme možnost kopírování k novému studiu předmětů z minulého studia, přičemž u předmětu zůstane rok varianty předmětu, kdy ho student studoval. Tento předmět se v aplikaci tváří jako uznaný (počítání do průměrů apod.), ale na Diploma Supplement se tiskne jako absolvovaný nikoliv uznaný. Možnost takto zkopírovat i neabsolvované předměty a kontrolovat si tak, že už je student jednou studoval a že mu již zbývá jen jeden „pokus“. Více viz např. popis formuláře ES0190.

11 Podklady VŠKP zadávané učitelem nebo sekretářkou

12 Podklady pro VŠKP Učitel (sekretářka) může vypsat témata VŠKP:
Kolik studentů si smí vybrat. Kolik studentů může mít téma zapsáno. Pro jaké studenty je určeno. Od kdy – do kdy možno vybírat. Možnost nastavit nutnost schvalování (vedoucí katedry, děkan) – nemusí být. Student si vybírá. Učitel (sekretářka) určuje, kdo bude mít přiděleno. Natažení podkladu do AN0030.

13 Poplatky za studium

14 Popis algoritmu a parametrů
Kompletní popis algoritmu včetně jeho parametrů

15 Popis algoritmu a parametrů

16 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium

17 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium
Menu „IS/STAG“ Má přístupné: studijní referentka, role „Fakulta“, speciální studijní referentka Podmenu „Poplatky za studium“ Filtr dle osoby studenta, dle konkrétního předpisu platby, dle toho, že nemá vyměřen předpis platby Dokážeme zjistit, že neexistuje předpis platby s datem vystavení (splatnosti) po datu poslední periody => má se vyměřit. Dokážeme zjistit, že počet period a počet předpisů se nerovná – chybí předpisy. Hledat Počet vybraných záznamů, stránkování Pro delší studium: datum první platby, poslední platby, kolik period, kolik předpisů, zda ex. předpis s datem vyměření / splatnosti po poslední periodě Pro další studium: datum první platby, poslední platby, kolik period, kolik předpisů, zda ex. předpis s datem vyměření / splatnosti po poslední periodě Volič záznamů Údaje o studentovi Pro vybraného studenta jsou zde 4 detaily

18 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium
Jednotlivá studia První detail je grafické znázornění následnosti studií a další informace pro určení, kdy má student platit za další a delší studium Generování do PDF Ta studia, která ovlivňují výpočet časově seřazená Započítávání doby zkoumaného studia a předchozích neúspěšných studií. Jednotlivé periody platby Vysvětlivky a odůvodnění

19 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium
Kdo si přečte tento popis, měl by porozumět proč a kdy má student platit. Popis odůvodnění: proč má platit, od kdy, kdy je poslední perioda a proč

20 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium
Generování do PDF Datumy a čísla period platby za delší (další) studium Předpis platby (datum vyměření, částka, datum splatnosti) Kde je na časové ose dnešní datum (datum vytištění) Barva určuje, zda je uhrazeno, .. Zde je vidět, že chybí vyměřit 2 předpisy plateb za delší studium

21 Nový portlet pro studijní referentky pro poplatky za studium
Historie změn jednotlivých ukazatelů Změna je vyvolána buď změnou parametrů výpočtu nebo změnou studií: změna data začátku studia; přerušení studia; změna začátku, konce či přerušení u předchozích studií, .. Ukazatel a perioda pro kterou má platnost Hodnota Od kdy – do kdy bylo platné

22 Odůvodnění na rozhodnutí

23 Rozhodnutí o poplatku za studium
Ukázka šablony rozhodnutí Logo, odesílatel = pevný text Adresát = jméno, příjmení, ulice a číslo orientační, obec, PSČ, Pošta, Stát, Datum narození Spisová služba = číslo jednací Co student studuje = studijní program, typ, forma Výrok = pevný text Výrok Jak zaplatit = částka, datum splatnosti, variabilní a specifický symbol (individuální), bankovní účet Odůvodnění = část pevný text, z části přesné odůvodnění: seznam studií ovlivňujících poplatkovou povinnost, zda delšímu předcházelo další studium, standardní doba (+1 rok) = let a z toho dní, počty dnů z předcházejících a ze zkoumaného, které ovlivnily vznik poplatkové povinnosti, kdy začíná platit, kdy poslední perioda, seznam period. Odůvodnění Poučení = pevný text Poučení Toto celé nyní jako souvislý text vygeneruje funkce IS/STAG Maximální snaha o to, aby bylo vždy přezkoumatelné = musí obsahovat potřebná data a na žádná se neodvolávat Podpis, kontakty = pevný text

24 Výstup pro rozhodnutí - nově
[1] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, B6107, bakalářský, prezenční, zápis: , ukončení: úspěšné ukončení studia, přerušení: ; [2] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, M6805, magisterský, prezenční, zápis: , ukončení: ukončení pro nesplnění stud. podmínek, doba studia 3720 dní, z toho se do celkové doby aktuálního studia započítává 3510 dní; [3] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, N6107, navazující, prezenční, zápis: , ukončení: ukončení pro nesplnění stud. podmínek, doba studia 211 dní; [4] AKTUÁLNÍ STUDIUM - ZČU Plzeň - Fakulta právnická, M6805, magisterský, prezenční, zápis: , k odstudováno 1232 dní Nejprve jste studoval na [1] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, studijní program B6107, typ bakalářský, forma prezenční a to od do Toto studium bylo absolvováno úspěšně. Následně jste studoval na [2] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, studijní program M6805, typ magisterský, forma prezenční a to od do ukončení pro nesplnění stud. podmínek. Doba studia 3720 dní, z toho se do celkové doby aktuálního studia započítává 3510 dní, rozdíl 210 dní se nezapočítává a to z důvodu souběhu studií. Následně jste studoval na [3] ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, studijní program N6107, typ navazující, forma prezenční a to od do ukončení pro nesplnění stud. podmínek. Doba studia 211 dní. V současné době studujete [4] ZČU Plzeň - Fakulta právnická, studijní program M6805, typ magisterský, forma prezenční a to od a toto studium stále trvá. Z těchto skutečností vyplývá, že aktuální studium [4], které právě studujete, je s ohledem na předchozí studium [1] studiem dalším ve smyslu ust. § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách. Podle ust. § 58 odst. 4 poslední věta zákona o vysokých školách překročí-li celková doba dalšího studia standardní dobu studia, stanoví vysoká škola poplatek ve výši podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Standardní doba výše uvedeného studijního programu činí 5 let, což představuje 1825 dní. Do této doby studia se Vám započítává doba předchozích neúspěšných studií [2], [3] v celkové délce 3721 dní, tj. již okamžikem zápisu do aktuálního studia [4] vznikla poplatková povinnost. Standardní dobu studia ve smyslu ust. § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách jste překročil dne Tímto dnem Vám poprvé vznikla poplatková povinnost zaplatit poplatek podle ust. § 58 odst. 4, poslední věta, ve spojení s ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Podle ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách stanoví vysoká škola poplatek za studium každých dalších započatých šest měsíců studia. Těchto dalších šest měsíců studia započalo dne Ke stanovení tohoto data dospěla univerzita tak, že období prvních šesti měsíců začalo běžet dne , období druhých šesti měsíců začalo běžet dne , období třetích šesti měsíců začalo běžet dne , období čtvrtých šesti měsíců začalo běžet dne , období pátých šesti měsíců začalo běžet dne , období šestých šesti měsíců začalo běžet dne , období sedmých šesti měsíců začalo běžet dne Současný seznam studií = všechna, která ovlivňují danou poplatkovou povinnost = prostý seznam Nový seznam studií = všechna, která ovlivňují danou poplatkovou povinnost = převedená do vět Odkazy na studia Konstatování, že se již jedná o další studium Konstatování, že SD+1 přechází na SD+0 Doba bez poplatku (SD+1 / SD+0) – počet let a dní Počty dnů z předchozích neúspěšných a zkoumaného, které se započetly Kdy začíná platit a výrok Jaká je perioda dalších plateb Datum poslední periody Odůvodnění a jednotlivé periody

25 Výstup pro rozhodnutí - nově
Tj. ke každému případu je třeba přistupovat individuálně Jsou zde i další faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí soudu především: jak škola dobře reagovala na studentovo odvolání, zda reagovala na všechny důvody, které student uvedl v odvolání atd. Míra předpokládaného úspěchu při soudní při 0% 20-35% 70-85% 100% Rozhodnutí Neuvedeme odůvodnění a poučení. Uvedeme jen, že má zaplatit a jak. Rozhodnutí V odůvodnění uvedeme jen prostý výčet studií bez vysvětlení a uvedeme, že má zaplatit a jak. Rozhodnutí Výrok, odůvodnění a poučení. Odůvodnění obsahuje nově vygenerovaný text. Systém NIKDY nevygeneruje úplně 100% rozhodnutí, vždy je ho třeba projít a případně upravit Tvůrci IS/STAG spolu s právníkem ZČU v Plzni JUDr. Podolou mají snahu školám maximálně práci usnadnit

26 Sestava GST_PLAT

27 Do budoucna to buď takto popíšeme NEBO rovnou tyto sloupce odstraníme
Sestava GST_PLAT To jsou výpočty IS/STAG na základě nastavených parametrů poplatků za studium To jsou údaje SIMS, kdy na studenta přestane MŠMT škole poskytovat příspěvek Do budoucna to buď takto popíšeme NEBO rovnou tyto sloupce odstraníme

28 Přestupy na stejný studijní program – proč?

29 Přestupy na stejný studijní program – proč?
Pokud nemáte nastaveno, že přestup obecně nebo přestup přes 10 je pokračováním studia, tak studentovi se ta část studia před přestupem bude započítávat jako neúspěšné studium ke všem následným studiím, i když po přestupu bylo studium úspěšné. A pokud to máte takto ošetřené vy, ale nebude to takto mít ošetřena škola, kde následně začne student studovat, tak studentovi se ta část studia před přestupem bude započítávat jako neúspěšné studium ke všem následným studiím, i když po přestupu bylo studium úspěšné.

30 Statistika hodnocení studentů na předmětech – ToR, DS

31 Statistiky hodnocení na ToR
Ukázka zobrazení statistiky používané stupnice hodnocení

32 Statistiky hodnocení na DS
Statistika se zobrazuje na DS v bodě 4.4. Statistika se zobrazí, pokud nastavíte parametr DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI na "A". Pro DS existují 4 šablony (UTB, UPCE, SLU a obecná pro zbylé školy). Zatím je tato grafika připravena JEN v té obecné šabloně. Tj. pokud to chcete realizovat i pro šablony UTB, UPCE či SLU, tak si to objednejte na

33 Státnicové komise

34 Komise Určuje, kdo smí danou komisi editovat = jen sekretářky dané katedry NUTNO uvést, od kdy – do kdy se má nabízet NUTNO uvést, u jakých studentů se má nabízet = alespoň fakultu Potom administrátor nevytváří uživatele role Zapisovatel = daná osoba musí mít jen konto učitele Pokud „Jen zapisovatel“, tak má přístup k portletu Zapisovatele a NEvytiskne se v komisi na ZoSZZ Má přístup k portletu Zapisovatele a zároveň se vytiskne v komisi na ZoSZZ

35 Komise – společná pro vše
Jedna společná komise pro všechno = státnice i obhajoba

36 Komise – pro konkrétní obhajobu
Jen pro tuto konkrétní obhajobu Pokud by student měl více obhajob, může mít pro každou obhajobu jinou komisi

37 Komise - státnicové Jen pro tuto konkrétní státnici
Pro každou státnici může mít student jinou komisi

38 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb)

39 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb)

40 Stav propojování IS/STAG a ESS (spisových služeb)
Hotové propojení: iFIS/SPS Mají nasazeno: UPCE Probíhá nebo je plánováno realizování propojení:JČU, UJEP, VFU Magion Mají nasazeno: OSU Není zatím realizované propojení: UPOL Probíhá propojování: ELISE: SLU E-SPIS: ZČU TESCO SW: MVŠO T602: TUL Gordic: VŠKE Zatím nás nikdo další s žádným požadavkem nekontaktoval Na je kompletní popis všeho, co se týká IS/STAG a ESS

41 Stav propojování IS/STAG a spisových služeb
Studijní referentka Podatelna Stav propojování IS/STAG a spisových služeb IS/STAG ESS Vznik písemnosti (z vlastních číselných řad přidělit: číslo spisu, číslo jednací či jedinečný identifikátor písemnosti) Vyvolané zaevidování písemnosti (popř. i založení spisu) Úprava metadat písemnosti / odstranění písemnosti Vyvolaná úprava metadat písemnosti / odstranění Vznik písemnosti (papírová žádost, ..) – přiřazení do spisu, u přijímacího řízení přiřazení čísla jednacího Vyvolané zaevidování písemnosti Úprava metadat písemnosti / odstranění písemnosti Vyvolaná úprava metadat písemnosti / odstranění Tisk písemnosti (případně i s čárovým kódem reprezentujícím jedinečný identifikátor písemnosti) Oboustranné propojení IS/STAG s ESS je realizováno jen u iFIS/SPS (JČU, UJEP, UPCE, VFU) Tisk vypravení – obálka / doručenka / adresní štítek (případně i s čárovým kódem reprezentujícím jedinečný identifikátor vypravení) Převzetí obálek, ofrankování, odeslání Zaevidování doručenky Vyvolané zaevidování doručenky Hlídání data vypršení zákonné lhůty pro odvolání Nastavení vyřízení písemnosti Vyvolané nastavení vyřízení písemnosti Žádost o prohlížení dokumentů studentů Vyhledání dokumentů, vrácení URL a toakenů Zobrazení webové stránky se seznamem dokumentů Uzavření studia Vyvolané uzavření spisu (skartační znak, skartační lhůta)

42 Stav propojování IS/STAG a spisových služeb
Ručně vkládané do iFIS/SPS – vyhledání spisu Zatím se na školách uvažuje o těchto principech zakládání spisů: (1) Student bude mít od přijímacího řízení až po ukončení studia jeden spis (2) pro přijímací řízení bude existovat pro každou fakultu a akademický rok jeden spis a jakmile se nějaký uchazeč stane studentem, tak se mu vytvoří spis a do něj se převedou všechny písemnosti ze spisu přijímacího řízení. Každopádně jedno studium = jeden spis. Stav propojování IS/STAG a spisových služeb IS/STAG ESS Podací deník Identifikace pro vyhledání při ručním vkládání Spis WebServices WebServices Písemnost Metadata o dokumentu jmeno prijmeni adresa Tomáš Masařík Pohnoutkov Jindra Vostrá Ukvapenice Zdeněk Odstrčil Nehramosty DMS Máme připravenou šablonu pro rozhodnutí pro hromadnou korespondenci MS Word Data pro hromadnou korespondenci – obsahují i číslo jednací atd. z iFIS/SPS Dokument k písemnosti <PID> <jmeno> <prijmeni> <adresa> Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Binární obraz dokumentu Čárový kód představuje jedinečný kód písemnosti PID Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia Seskenování, vytěžení ČK a uložení v DMS iFIS/SPS skener Spustíme si MS Word, v něm otevřeme šablonu a pomocí hromadné korespondence načteme data ze seznamu Musí být v iFIS/SPS na dokumentech razítko a podpis?

43 Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek

44 Výběr do jaké databáze a pod kým chcete přihlásit
Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek Výběr do jaké databáze a pod kým chcete přihlásit

45 Jako jaký UŽIVATEL jste do jaké DATABÁZE pod jakou ROLÍ přihlášeni
Vzhled přihlašovací obrazovky nativního klienta, automatická aktualizace a zobrazování novinek Jako jaký UŽIVATEL jste do jaké DATABÁZE pod jakou ROLÍ přihlášeni Novinky od posledního spuštění aplikace na vašem PC. Objekt, čas, popis.

46 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN

47 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN
Spustíme sestavu Formát A4 nebo A3 (stránky 1-4, 2-3) Které stránky tisknout

48 Nastavování velikosti a orientace stránky v DVIWIN

49 Relativní hodnocení v IS/STAG

50 Relativní hodnocení Body

51 Relativní hodnocení Body

52 Relativní hodnocení Body

53 Relativní hodnocení PM0060
Možnost zadat minimum a maximum bodů, které student může na předmětu dosáhnout, aby z předmětu uspěl

54 Relativní hodnocení Možnost zadat minimum a maximum bodů, které student může na předmětu dosáhnout, aby z předmětu uspěl

55 Relativní hodnocení

56 Relativní hodnocení

57 Zapisovatel u státnic

58 Zapisovatel u státnic Zobrazí se jen studenti, které smí zapisovat vidět Průběh a výsledky obhajoby VŠKP Možnost vložit i soubor s průběhem obhajoby

59 Výsledky z jednotlivých státnic. Možnost zapsání i průběhu
Zapisovatel u státnic Výsledky z jednotlivých státnic. Možnost zapsání i průběhu

60 Zapisovatel u státnic Tisk Celkové výsledky

61 Grafické přehledy nad IS/STAG

62 Grafické přehledy nad IS/STAG
Portál IS/STAG – po přihlášení Zda studenti či uchazeči Výběr, co má být na ose X a co má být podmínkou výběru

63 Grafické přehledy nad IS/STAG
Možnost exportu do MS Excel Přepočti graf Na ose X jsme si dali „Fakulty“ a podmínkou výběru je, že student je ve stavu studuje nebo přerušil studium Tabulka Koláčový graf Pod tím je ještě sloupcový graf

64 Grafické přehledy nad IS/STAG
Pro okresy na ose X je tu zobrazení sloupcové, ale i mapa ČR

65 Blízká budoucnost

66 Uznaný zápočet před zkouškou

67 Uznaný zápočet před zkouškou
ES0010 Přibude možnost zadat, že zápočet před zkouškou je uznán = potom bude možné datum zápočtu před zkouškou zadat i před daný akademický rok

68 Kontroly studia – nový formulář

69 Kontroly studia Zda jde o kontrolu nebo o upozornění pro studenta
Od kdy – do kdy je kontrola platná Fakulta, jejíž uživatelé budou moci kontrolu měnit Název kontroly – důležité jen pro obsluhu, nikde se netiskne Budou se muset používat jiné vzorce Studenti, kteří kontrole nevyhovují

70 Výrok, který může být vytisknut na rozhodnutí
Kontroly studia Výrok, který může být vytisknut na rozhodnutí

71 Odůvodnění, které může být vytisknuto na rozhodnutí
Kontroly studia Možnost uvádět i klíčová slova, která budou u studenta nahrazena příslušnou hodnotou Odůvodnění, které může být vytisknuto na rozhodnutí

72 Poučení, které může být vytisknuto na rozhodnutí
Kontroly studia Poučení, které může být vytisknuto na rozhodnutí

73 Vzorec, kterým si určuji, kteří studenti mají být prověřeni
Kontroly studia Vzorec, kterým si určuji, kteří studenti mají být prověřeni

74 Kontroly studia Vzorec, kterým si určuji, kteří studenti kontrole vyhoví a nebudou tedy vybráni

75 Kontroly studia – ZČU Předměty: Nesplněn podruhé zapsaný předmět.
Kontrolují se předměty všech statutů: A či B či C. V okamžiku kontroly se vezme aktuální datum a pro něj se v kalendáři IS/STAG (ovládaném administrátorem IS/STAG na škole) zjistí aktuální akademický rok. Systém zjišťuje zda v minulých akademických letech, oproti aktuálnímu akademickému roku, student při absolvování nějakého předmětu víc jak jednou neuspěl. Systém nebere v úvahu předměty s nastavenou možností vícezápisu. Bylo by možné vypsat i seznam těch předmětů spojeno s údajem, v jakém akademickém roce a semestru se je student pokoušel skládat. Neabsolvování všech povinných předmětů (A) v prvním ročníku. Kontroluje se jen pro studenty a jejich ročník, kde studijní referentka zadala v ES0010 druhá záložka „1“ ročník. Kontrola se provede, jakmile systém zjistí, že daný den je již nový akademický rok a to zjistí v kalendáři IS/STAG. Neabsolvování všech povinných předmětů (A) libovolném ročníku. V okamžiku kontroly se vezme aktuální datum a pro něj se v kalendáři IS/STAG (ovládaném administrátorem IS/STAG na škole) zjistí aktuální akademický rok. Systém zjišťuje zda v minulém akademickém roce, oproti aktuálnímu akademickému roku, student splnil všechny povinné předměty svého studijního plánu zařazené do jeho ročníku. Bere se ročník, který studijní referentka pro minulý akademický rok zadala studentovi v ES0010 druhá záložka a tento ročník se kontroluje oproti doporučenému ročníku u předmětů studijního plánu.

76 Kontroly studia – ZČU Doba studia: Překročena maximální doba studia.
Kontroluje se k aktuálnímu dni počet odstudovaných dnů právě studujícího studia. Do doby studia se nebere doba předchozích neúspěšných studií, ani doba studií, ze kterých student na aktuální studium přestupoval. Porovnává se proti ručně zadané maximální době studia zadané v ES0010 a pokud tato hodnota není vyplněna, tak proti hodnotě od studijního programu resp. studijního oboru dle nastavení parametru MATRIKA_STAND_DELKA. Přerušení: Překročena maximální doba přerušení studia. Kontrola se provádí kdykoliv. Nezapsání do studia do X dnů od ukončení přerušení studia. Kontrola se provádí kdykoliv. Kontroluje se rozdíl mezi aktuálním datem a datem plánovaného přerušení pro případy, kdy není nastaven datum nástupu po přerušení. Prostupnost studiem: Za první semestr získáno alespoň X kreditů - A či B či C, kontrola po začátku LS za ZS dle kalendáře IS/STAG. Za první semestr nesplnil vyjmenované předměty - kontrola po začátku LS za ZS dle kalendáře IS/STAG. Za první ročník získáno alespoň X kreditů - A či B či C, kontrola za minulý uzavřený ročník dle kalendáře IS/STAG. Za 4 po sobě jdoucí semestry získáno alespoň X kreditů A či B či C, kontrola vždy jen předchozích 4 uzavřených semestrů dle kalendáře IS/STAG. Výjimka: nekontroluje se, pokud student splnil podmínky pro konání závěrečných státnic. Za ukončený akademický rok byl jeho vážený studijní průměr vyšší než X.

77 Kontroly studia – ZČU Státnice a postupové zkoušky:
Nesložil státní závěrečnou zkoušku ani ve druhém opravném termínu Nesložil klauzurní postupovou zkoušku v řádném ani opravném termínu. Nesplnil státní doktorskou zkoušku ani při opakovaném pokusu. VŠKP: Neodevzdal kvalifikační práci v určeném termínu. Neobhájil ani na druhý pokus disertační práci. Co asi nebude realizovatelné: Státnice více jak X let po splnění všech studijních povinností. Nevíme, jak máme bezpečně poznat splnění všech studijních povinností. Dalo by se realizovat, pokud by to znamenalo splnění limitu kreditů za studium a splnění všech bloků studia, přičemž státnice by nebyly kreditně ohodnoceny. Obhajoba VŠKP více jak X let po splnění všech studijních povinností. Nezapsání do dalšího ročníku do stanoveného termínu. V IS/STAG nemáme daný termín uložen.

78 Kontroly studia – Olomouc
Požadované kontroly: Vyhodnoceni promenne pro obecne ukonceni studia a automatickeho generovani rozhodnuti na základe promennych. Zde je jejich seznam 1) Kredity - Nezískání 40 kreditu za akademicky rok a nebo neziskani alespon 80 kreditu v souctu dvou po sobe nasledujicich akademickych let. Neplati pro posledni akademicky rok stadradni doby. Promenne: pocet_kred_za_rok, pocet_kred_za_predchozi_rok, posledni_rok_std_doby (!posledni_rok_std_doby) AND ((pocet_kred_za_rok < 40) OR (pocet_kred_za_predchozi_rok + pocet_kred_za_rok) < 80) 2) Maximalni delka studia - Standardni doba studia zvestsena o tri akademicke roky Promenne: rocnik (bez preruseni) rocnik > STD_DOBA Nevykonani státní zaverecne zkousky do dvou kalendarnich let od data splneni studijnich povinnosti pri zachovani predchozi podminky Promenne: splneno_szz,datum_spl_stud_povinosti if (!splneno_szz) AND ((datum_spl_stud_povinosti < ) AND (DNES > (AKTUALNI_AK_ROK + 2)) OR ((datum_spl_stud_povinosti >= ) AND (DNES > (datum_spl_stud_povinosti + 2 roky)))

79 Kontroly studia – Olomouc
3) Nevykonani zkousky - Nevykonani statni zaverecne zkousky ani ve druhem opravnem terminu Promenne: poc_term_us_statnic if (poc_term_us_statnic > 3) - Nespleni podruhe zapsaneho predmetu ani ve druhem opravnem terminu Promenne: mezni_termin (datum pro splneni studijnich povinosti), pocet_zaps_predmetu (pocet kolikrat byl predmet zapsan), pocet_absol_terminu if (pocet_zaps_predmetu >= 2 AND pocet_absol_terminu >=3) OR (pocet_zaps_predmetu >= 2 AND DNES > mezni_termin) OR (!JEDNOZAPISOVE) - Neobhajeni diplomove/bakalarske prace po predchozim vraceni k prepracovani Promenne: pocet_obhajob, znamk_druh_obhajoby if (pocet_obhajob >= 2 AND znamk_druh_obhajoby == 'F') 4) Preruseni - Nezapsani se do studia po preruseni dat_nast_po_preruseni, dat_ukon_preruseni if (dat_nast_po_preruseni == '' AND dat_ukon_preruseni > (DNES + 5))

80 Kontroly studia – Pardubice
Požadované kontroly: Alespoň 30 kreditů za minulý akademický rok = Prosím, na včas (alespoň měsíc předem či raději dříve) zasílejte návrhy, co bude třeba kontrolovat

81 Hromadná korespondence

82 Proces – studijní referentka
Studijní referentka si chce vytisknout nějaké rozhodnutí – např. rozhodnutí o ukončení studia. Vybere si studenty – filtr na fakultu, program, .. Z nich si zakliká ty, pro které opravdu chce rozhodnutí vytisknout. Klikne na tlačítko a vyjede ji: X dopisů – rozhodnutí, X dopisních štítků, seznam pro poštu, .. Zároveň je třeba přenést metadata do spisové služby - jednou. Protože podobný výběr může chtít vyjet za nějakou dobu znovu, bylo by dobré, aby si mohla nastavení filtru uložit a příště použít. Studijní referentka si určí, které šablony jsou pro ni prioritní. Tomáš Masařík Pohnoutkov Rozhodnutí Dle zákona č. 111/1998 Sb. §xx Vás vylučuji ze studia jmeno prijmeni adresa Tomáš Masařík Pohnoutkov Jindra Vostrá Ukvapenice Zdeněk Odstrčil Nehramosty V systému může existovat X šablon pro různá rozhodnutí. I pro jeden typ rozhodnutí může existovat více šablon (např. každá fakulta své se svým logem a podpisem děkana). Seznam pro poštu

83 ---------------------------------------- TYDOIDNO NAZEV
Na portále pěkně zobrazit popis položek a popis sestav, aby si uživatelé mohli dobře napsat své šablony Jedna sestava může mít přiřazeno více šablon stejného typu = např. různé dopisy s rozhodnutím pro jednotlivé fakulty Jedna sestava může mít přiřazeno více šablon různého typu = např. pro dopis, pro adresní štítky a pro seznam pro poštu SPIS_TYPY_DOKUMENTU TYDOIDNO NAZEV Při tisku potom možno zaškrtnout, aby se nepřeneslo do Spisové služby Budeme přidávat my 1:N(0) Šablony přiřazené sestavě Šablony Název Soubor Sestavy TYDOIDNO Název Možné datové sady sestavy Maximálně 63 položek pro jednu sestavu BEZ EXCELu Bude obsahovat popis - kde se obsah každé položky v databázi najde Které šablony v rámci sestavy uživatel pro daný výstup preferuje Jedna šablona může být stejná pro více sestav = např. adresní štítky Může ovlivnit data výběru Uživatelem uložený Výstup pro danou sestavu = nastavení parametrů filtru Název Nastavení konkrétního parametru pro výstup Možné parametry pro filtry výběru Uživatelé

84 Hromadná korespondence
1. Výběr sestavy pro výstup 2. Nastavení filtru, kterým se vyberou studenti 9. Možnost přidávat vlastní šablony 5. Výběr šablon 8. Možnost uložit si nastavení filtrů i seznam vybraných šablon pod svůj název 3. Vygenerování seznamu studentů 4. Výběr konkrétních studentů 6. Zda má být zapsáno do spisové služby 7. Výstup = generování dokumentů a jejich otevření v MS Word

85 Hromadná korespondence – uložený výstup
1. Výběr z uživatelem již uložených výstupů nebo výběr sestavy pro výstup 2. Úprava filtru, kterým se vyberou studenti 5. Možnost změnit výběr šablon 3. Vygenerování seznamu studentů 4. Výběr konkrétních studentů 6. Zda má být zapsáno do spisové služby 7. Výstup = generování dokumentů a jejich otevření v MS Word

86 Napojení IS/STAG na JUK

87 Celkové řešení spojení IS/STAG a JUK
1. Aby student na škole nemusel všechny platby platit hotově, může se použít identifikační karta. Aby nemusel na mnoha místech skládat peníze, existuje JUK, do kterého vkládá či zasílá peníze a ostatní systémy si vždy při platbě ověřují, zda má na zaplacení a peníze se z JUK čerpají Tisky Menza Kolej XXX JUK (ISKaM) 6. Je technicky možné zařídit, aby stipendium, které studijní referentka zadala do IS/STAG a student si tento typ stipendia nasměroval do JUK bylo studentovi přičteno na účet v JUK 2. Student může na svůj účet v JUK vkládat finanční prostředky bankovním převodem či pokladnou Účet studenta 7. Je technicky možné zařídit, aby pohledávka, kterou studijní referentka zadala do IS/STAG a student si tento typ pohledávky přeje hradit z JUK byla studentovi uhrazena z jeho účtu v JUK 5. Student si v IS/STAG může nastavovat pravidla směrování výplat stipendií a plateb pohledávek 8. Tím by škola mohla ušetřit na poplatcích za převody na bankovním účtu i za pracovní síly v pokladně IS/STAG Pravidla určená studentem pro směrování plateb Banka Závazek Pokladna Pohledávka 3. Studijní referentka může do IS/STAG vložit stipendium a to se studentovi vyplatí dle zadaného nasměrování bankovním převodem nebo pokladnou 4. Studijní referentka může do IS/STAG vložit pohledávku a student ji uhradí bankovním převodem nebo pokladnou

88 Mikroplatby do JUK Dalším levelem je řešení nejen on-line plateb, ale i pozdější zúčtování, až na účtu bude potřebný obnos Je možné, aby student potvrdil ochotu uhradit platbu přiložením své identifikační karty = uloží se ID karty a čas použití – viditelné pro studenta Odečtení částky z účtu studenta WebServices – komunikace mezi IS/STAG a JUK JUK Zpět se dostane informace o uskutečněné splátce a studijní referentka se jí hned (asi po 1,5 sekundě) dozví Studijní referentka zadá pohledávku (mikroplatbu placenou z JUK) Pokud je nějaký problém (např. student nemá na účtu potřebný obnos), JUK tuto informaci předá návratovou hodnotou IS/STAG a formulář to studijní referentce sdělí.

89 Mikroplatby do JUK Postup zadání mikroplatby
V ES0010 si vyberu studenta (např. tím, že student přiloží svou JIS kartu) Kliknu na tlačítko „PL“ v akademickém roce, kdy chci platbu předepsat

90 Mikroplatby do JUK Tím jsme se dostali do formuláře PZ0030
Tímto tlačítkem si vyberu další předpis Vyberu si předpis platby A kliknu na OK

91 Mikroplatby do JUK Mohu změnit částku, datum apod.
A změním, že chci zaplatit z JUK Uložím (F10) nebo může student přiložit svou JIS kartu a systém uloží a navíc do poznámky nastaví, že bylo uloženo kartou číslo dne, čas = potvrzení, že to provedl student Do 2 sekund se formulář sám překreslí a buď bude záznam podbarven zeleně = bylo odečteno z JUK nebo červeně a bude zobrazeno hlášení, proč se nepovedlo zaplatit

92 Připravované propojování IS/STAG a Moodle

93 E-learningový systém – 3 oblasti
MOODLE Vytváření kurzů Audio Struktura kurzu Výuka E-learningový systém jen pro CŽV nebo i jako podpora kontaktní výuky? Video Komunikace Testy Text IS/STAG Management kurzů Výuka kurzů Frekventanti Přihlášky Kurzy Frekventanti Výuka Kurzy Vyučující Platby Certifikáty Výsledky

94 Proč napojovat Moodle? Dorovnávací kurzy (pro první ročníky, aby se srovnala úroveň znalostí – nadefinují se nutné vstupní znalosti pro výuku předmětu a kdo je nemá nechť si splní předepsaný kurz / kurzy), Výuka části studia předmětu samostudiem. Využití Moodle pro podporu kontaktní výuky (výukové materiály, komunikace, ..).

95 Propojení Do IS/STAG je možno z E-learningového systému načíst seznam připravených kurzů nebo je možné je ve formuláři EL0010 založit ručně. V IS/STAG se kurzům říká „Aktivity“. Aktivitu je možné napojit na předměty nebo na rozvrhové akce nebo na studijní plány (EL0010, PM0010, RA0010, SL0010). Student je potom zapsán na studijní plán resp. na předmět resp. na rozvrhovou akci. Tím ho systém automaticky zapíše na Aktivitu. Potom je možné z IS/STAG v E-learningovém systému založit nové frekventanty. A frekventantům zapsat kurz. Po absolvování kurzu je možné do IS/STAG přenést hodnocení. Jde nám tedy o to, aby propojování IS/STAG a MOODLE pro jednotlivé kurzy nemusel jednotlivě řešit nějaký programátor, ale aby se vytvořilo jednou pro vždy řešení, kde si propojení bude řešit učitel / sekretářka katedry v IS/STAG sám bez zásahů programátorů či administrátorů. IS/STAG E-learningový systém Předmět Studenta Aktivita Předmětu Student Předmět Aktivita Kurzy Rozvrhová akce Studenta Aktivita Rozvrhové akce Rozvrhová akce Frekventanti na kurzu Student na Aktivitě Studijní plán Studenta Aktivita Studijního plánu Studijní plán Frekventanti

96 Návrh WebServices mezi IS/STAG a MOODLE
Job Založení nového kurzu Vyvolané založení nové aktivity Job Odstranění kurzu Vyvolané odstranění aktivity Přiřazení studenta k aktivitě Událost Vyvolané založení frekventanta Událost Vyvolané přiřazení frekventanta ke kurzu Odstranění studenta z aktivity Událost Vyvolané odstranění frekventanta z kurzu Odstranění studenta ze všech aktivit Událost Vyvolané odstranění frekventanta ze systému Job Zadání výsledků frekventanta na kurzu Vyvolané uložení hodnocení frekventanta na kurzu Spouštění jobů v IS/STAG Události vzniklé v IS/STAG

97 Moodle – pořizování dat z IS/STAG
Pokud chceme E-learningový systém využívat jako podporu pro výuku: vystavit detailnější informace o výuce, vystavit detailnější informace o způsobu hodnocení studentů na předmětu, vystavit různé materiály k výuce, komunikovat (chat) se studenty, potom je možno: z IS/STAG prostřednictvím jeho webových služeb stáhnout seznam předmětů, které přihlášený učitel učí, po výběru předmětu zavolat další webovou službu IS/STAG a získat sylabus předmětu, který se uloží v Moodle. Moodle Pro přihlášeného učitele seznam předmětů v IS/STAG s jeho účastí IS/STAG WebServices Sylabus předmětu Garantuje Přednáší Vede cvičení Vede seminář Učitel Předmět Vybraný předmět Sylabus předmětu Rozvrhová akce Typ (Př/Cv/Sem) Učí rozvrhovou akci Uživatel Uložení sylabu předmětu

98 IS/STAG a MOODLE 7 5 6 2 3 4 1 8 IS/STAG Moodle WebServices
Výběr předmětu 7 Portlet učitele pro založení kurzu 5 Založit kurzy pro všechny předměty Založení kurzu WebServices WebServices Pro určitého učitele vrátí seznam jeho předmětů WS Učitelé Pro zvolený předmět vrátí jeho sylabus WS Učitel Uživatel Učitelé u kurzu Garantuje, Přednáší, Vede cvičení, Vede seminář Učí rozvrhovou akci 6 Přiřazení Kurzy Job 2 WS Předmět Studenta Aktivita Předmětu PR Frekventanti na kurzu Student Předmět Aktivita WS Rozvrhová akce Studenta Aktivita Rozvrhové akce Rozvrhová akce Událost 3 WS Frekventanti Student na Aktivitě PR Studijní plán Studenta Aktivita Studijního plánu WS Studijní plán Uživatel PR Portlet učitele pro správu studentů na aktivitě Job 4 Sledování výsledků a jejich přenos Ověřování 1 Ověřování Odstranění St. z Akt. LDAP (AD či jiná školní autorita) 8 Skupiny uživatelů Uživatel ve skupině uživatelů Uživatel

99 Zápisné (místo školného)

100 Zápisné V létě se nás ptal pan kvestor ZČU v Plzni, jak je IS/STAG připraven na zápisné, že pan ministr Fiala řekl, že to bude. Ten den večer zápisné pan ministr zrušil a nyní již to opět vypadá, že možná bude. Má odpověď je jednoduchá = záleží na tom, co budete po IS/STAG požadovat: Pokud půjde jen o to, že všichni studenti každý semestr zaplatí nějakou jednotnou částku, tak je to otázka 3 minut do IS/STAG přidat nový druh předpisu a fakulty mohou vesele zadávat předpisy plateb. Pokud bude chtít nějaké výjimky typu: jen vykazovaní studenti, bez těch, co dostávají sociální stipendium, bez doktorandů, jen ti, co neplatí za delší studium, výpočet různé částky pro různé typy studentů, atd. apod. tak budeme chtít zadání alespoň 3 měsíce dopředu.

101 Grafický editor studijních plánů

102 + - - ++ - - ++ - ++ - ++ - ++ - + - - ++ - - - - ++ - - - ++ - - + -
Filtr na výběr studijních plánů: Filtr na výběr předmětu: Zařadit do: Ak. rok Fakulta Program Typ Forma Obor Kombinace Katedra Předmět Zařazení Ročník Semestr Vyber 2010/11 % % % % % % + % % 1 ZS Seznam vybraných plánů a kombinací: Podmiňující: Filtr na výběr segmentů: Studijní plán Kombinace Předmět Studijní plán Kombinace Fakulta Program Typ Forma Obor Plán Segment Předmět Studijní plán Kombinace Vyber % % % % % % % Předmět Seznam vybraných segmentů: Seznam plánů, segmentů a bloků: Segmenty studijního plánu ve skupinách: Segment Studijní plán 1 Segment Název skupiny Segment 1 - Segment 2 - Segment Segment 1 ++ - Název skupiny Segment X - Blok předmětů 1 ++ - Blok předmětů 2 ++ - Předměty vybraného studijního plánu resp. kombinace: Blok předmětů 3 ++ - 1. ročník 2. ročník 3. ročník Blok předmětů 4 ++ - ZS LS ZS LS ZS LS + Předmět 1 - Předmět 7 - Segment 2 ++ - Předmět 2 - Předmět 8 - Předmět 9 - Blok předmětů 5 ++ - Předmět 3 - mΣ = 14 kreditů Předmět 10 - Blok předmětů 6 ++ - Předmět 4 - mΣ = 20 kreditů + Předmět 5 - Předmět 11 - + Předmět 6 - Předmět 12 - Studijní plán 2 Σ = 28 kreditů Předmět 13 - Segment 3 ++ - Předmět 14 - Blok předmětů 7 ++ - Předmět 15 - Σ = 36 kreditů

103 Opakování

104 Automatické vybírání studentů k předpisu platby

105 Automatické vybírání studentů k předpisu platby
U předpisu platby je možné zadat vzorec.

106 Automatické vybírání studentů k předpisu platby
Používané parametry vzorců pro delší studium: (SIMS_EVIDOVAN=1) .. že již máme pro studenta údaje ze SIMS (STAV_DNES='S') .. ke dnešnímu dni je ve stavu studuje (SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_3>0) .. již má platit za studium (SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_VYSTAVENI=1) .. pro daného studenta neexistuje předpis platby za delší studium s datem vystavení větším než datum poslední periody platby za delší studium (SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_SPLATNOST=1) .. pro daného studenta neexistuje předpis platby za delší studium s datem splatnosti větším než datum poslední periody platby za delší studium Používané parametry vzorců pro další studium: (SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_4>0) .. již má platit za další studium (SIMS_MA_PLATIT_4=1) .. zda má platit za další studium = to je zde důležité, protože předchozí parametr může vrátit i hodnotu NULL a tudíž by vzorec byl špatně vyhodnocen (SIMS_MA_PLATIT_4_BEZ_PREDPISU_ROK_VYSTAVENI=1) .. pro daného studenta neexistuje předpis platby za další studium s datem vystavení větším než datum poslední periody platby za další studium (SIMS_MA_PLATIT_4_BEZ_PREDPISU_ROK_SPATNOST=1) .. pro daného studenta neexistuje předpis platby za další studium s datem splatnosti větším než datum poslední periody platby za další studium Je možno používat závorky a operandy AND a OR.

107 Automatické vybírání studentů k předpisu platby
Toto tlačítko vybere ze zobrazeného seznamu studentů jen ty, kteří vyhovují zadanému vzorci. Toto tlačítko převede označené studenty do horního seznamu - tedy těch, kteří jsou již k předpisu přiřazeni.

108 Automatické vybírání studentů k předpisu platby
Datum splatnosti = přebírá se od obecného předpisu. Mělo by být Datum vystavení dní Datum plnění = k jakému datu se platba vztahuje = předvyplňuje se datum poslední periody platby Datum vystavení = přednastavuje se dnešní datum Všechny datumy je možno ručně změnit Pokud později studijní referentka nechá třeba platby přegenerovat, tak by měla datumy nastavit zpět tak, aby vzorec mohl s nimi počítat Předvyplňuje se číslo poslední periody platby

109 Řešení problémů

110 Řešení problémů Své požadavky (chyby, náměty atd.) zasílejte svým administrátorům. Ti je vyhodnotí a pokud se to bude týkat vývoje, zašlou na HelpDesk do Plzně (určitá ová adresa = jediné kontaktní místo dle smlouvy o IS/STAG). Piště hned jakmile se problém vyskytne, ať ho můžeme rychle odstranit. Každý požadavek napište zvlášť – může ho zpracovávat více lidí najednou. U každého požadavku uvádějte: popis problému, co systém hlásil ("ORA:00401 ve skříni je tma"), v jakém formuláři / sestavě / portletu byl problém zaznamenám - stačí formulář ES0010, sestava Z_VD_TEX, portlet [Informace o studentovi]) uvádějte i verzi formuláře / sestavy / distribuce portálu (10.1, ), pod jakým uživatelem se problém projevil (uživatelské jméno, uživatelská role), u jakého záznamu se to projevilo (student A07001, roční záznam 2008/09), kdy se to stalo ( :10). Všechny tyto informace pomohou administrátorovi (nebo po předání programátorovi) rychleji identifikovat problém a tak ho také rychleji odstranit. Zjištění více informací o IS/STAG –

111 Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty?
Ing. Tomáš Kotouč,


Stáhnout ppt "Novinky v IS/STAG za kalendářní rok 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google