Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů."— Transkript prezentace:

1 Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů

2 CÍLE a) Seznámit regiony a členskou základnu se stavem rozpočtu a dotacemi na rok 2007 b) Připomenutí podmínek čerpání dotací na základě rozdělení prostředků v regionech: na akce, pro kluby a podle gestorů c) Představit a seznámit se s vedením a obsluhou internetových stránek AMD ČR. Celkový systém i ovládání přímo vedoucími klubů a gestory jednotlivých projektů. Pokud zbude čas… d) Aktuální informace a formuláře pro podání žádostí na projekty 2008 e) PREZENTACE pokusů a dalších aktivit pro činnost klubů - návštěva akcí „Věda na radnici“ v Brně

3 RÁMCOVÝ PROGRAM sobota do příjezd účastníků, prezence, registrace - v průběhu jednání vyplnění cestovních příkazů a jejich proplácení zahájení a první část semináře přestávka druhá část semináře přestávka třetí část semináře a ukončení společné části jednání individuální konzultace (Zapletal, Šmídová) - možnost návštěvy akce „Věda na radnici“ v Brně

4 Výsledky grantů na rok 2007 připomenutí loňského systému, který pokračuje 1. Po obdržení podmínek a finančních prostředků projednal 1. Po obdržení podmínek a finančních prostředků projednal výkonný výbor AMD ČR výkonný výbor AMD ČR 2. Návrh rozdělení projednaly VV v regionech 2. Návrh rozdělení projednaly VV v regionech – výsledky byly zveřejněny v BEPPO 2/2007 – výsledky byly zveřejněny v BEPPO 2/ Podle daných pravidel odesílá ústředí gestorům 3. Podle daných pravidel odesílá ústředí gestorům 4. Přehled rozdělení + již vyúčtované dotace 4. Přehled rozdělení + již vyúčtované dotace

5 Základní rozdělení dotací 2007 PŘEHLED ČÁSTEK PODLE REGIONŮ Účel použití: ostatní neinvestiční výdaje max.70% dotace + 30% vlastní náklady. Jihočeský (Slabá) Kč Jihomoravský (Ledererová) Kč Královéhradecký (Míček) Kč Liberecký (Meixnerová) Kč Moravskoslezský (Lepík) Kč Olomoucký (Černá) Kč Pardubický (Coufal) Kč Plzeňský (Soukupová) Kč Praha (Kulichová) Kč Středočeský (Veselý) Kč Vysočina (Vyhnálková) Kč Zlínský (Rytířová) Kč Přehled podle jednotlivých klubů, akcí a gestorů – viz příloha Tučně jsou uveden projekty, které již byly řádně vyúčtovány a proplaceny

6 Základní pravidla pro použití dotací - všechny dotace až na zahraničí se účtují v poměru 70% dotace a nejméně 30% vlastních nákladů - tábory: dnů max.80 Kč na osobu a dítě - vzdělávání: 250 Kč na osobu a den Mezinárodní výměny: - max. 50% nákladů na dopravu do zahraničí - do 250 Kč na českého i zahraničního účastníka v ČR - délka pobytu min. 5 dnů, max. 14 dnů v ČR - min. 5 účastníků ve věku 10 – 16 let - pokud je akce během školního roku, je třeba dodat potvrzení ředitele školy, že souhlasí z uvolněním žáků z vyučování Vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 14 dnů po ukončení akce a je třeba vždy dodat: - hodnocení akce (je dobré i fotky) - seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště - všechny dotace až na zahraničí se účtují v poměru 70% dotace a nejméně 30% vlastních nákladů - tábory: dnů max.80 Kč na osobu a dítě - vzdělávání: 250 Kč na osobu a den Mezinárodní výměny: - max. 50% nákladů na dopravu do zahraničí - do 250 Kč na českého i zahraničního účastníka v ČR - délka pobytu min. 5 dnů, max. 14 dnů v ČR - min. 5 účastníků ve věku 10 – 16 let - pokud je akce během školního roku, je třeba dodat potvrzení ředitele školy, že souhlasí z uvolněním žáků z vyučování Vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 14 dnů po ukončení akce a je třeba vždy dodat: - hodnocení akce (je dobré i fotky) - seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště UZÁVĚRKA VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ KLUBŮ A REGIONŮ je do pátku 26. října 2007 do hodin na ústředí AMD ČR

7 Na co nelze dotaci použít ? úhradu výdajů na pohoštění a dary úhradu pořízení investičního majetku (nad Kč, to nehrozí) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu úhradu výdajů na pohoštění a dary úhradu pořízení investičního majetku (nad Kč, to nehrozí) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami uvedenými za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami uvedenými podmínkách pro projekty mobility, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění podmínkách pro projekty mobility, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění. mládeží a jejím organizačním zajištění.

8 Přehled vyúčtování (vzor) KMD:…………………………………..…..Vedoucí:…………………………………….….Příjem 1 Dotace MŠMT…………………………… A Kč (bude vyplacena proti podkladům) 2. Vlastní příjmy a) darovací listina (vzor na web)…… B Kč (přiložit) nebo a) darovací listina (vzor na web)…… B Kč (přiložit) nebo b) příjem od účastníků………………. C Kč (přiložit seznam,jméno,příjmení, b) příjem od účastníků………………. C Kč (přiložit seznam,jméno,příjmení, adresa bydliště, dat.narození podpis) adresa bydliště, dat.narození podpis) Příjem celkem……………………………. A+B+C Vydání (přiložit všechny doklady související s projektem a činností klubu) 1. Např. Pokladní doklad nákup materiálu na pokusy ………. ??? Kč 2. Jízdenky (součet všech jízdenek……………………………… ??? Kč 3. atd. Vydání celkem……………………………. ČÁSTKA SHODNÁ S PŘÍJMY Stačí doporučeně poslat nebo předat na ústředí do pátku do hodin Je nutné připojit krátké hodnocení využití dotace + fotky z akce (dáme na web klubu) Dotace budou proplaceny pouze ŘÁDNÝM ČLENŮM (viz přehled) před převzetím je třeba dodat vyplněnou přihlášku a uhradit členské příspěvky (10 Kč nevýděleční + 20 výděleční)

9 Jak na procenta dotace ? Příklad jak spočítat, kolik mohu využít dotace a získat vlastní náklady Kč (přiznaná dotace) ………………………. Max. 70% ??? Kč (vlastní příjmy)……………………….….. Min. 30% (darovací listina… přehled členů… a vybraných částek) (darovací listina… přehled členů… a vybraných částek) 30% x Kč = : 70% = 2 442,85 Kč Vypočtenou částku (2 442,85 Kč) je lépe zaokrouhlit nahoru. Pro vyúčtování dotace klubu: Příjem Kč dotace klubu (bude zaslána po dodání podkladů ??? Kč vlastní příjmy CELKEM = dotace + vlastní příjmy

10 Podávání projektů, tvorbu rozpočtů, hodnocení a vyúčtování - Příprava projektů bude nadále na základě zaslaných požadavků klubů a regionů. - Pokračovat v přípravě kritérií a hodnocení činnosti klubů, regionů a celé organizace. - Následné rozdělení získaných finančních prostředků bude v kompetenci osob a orgánů, které přebírají finanční zodpovědnost, tedy prezidenta a výkonného výboru. Možnost ovlivnění výše částek na jednotlivé použití v rámci stanovených podmínek bude na regionálních výborech. - Po převzetí finanční částky a podmínek vyúčtování, přebírá finanční zodpovědnost gestor. Poznámka k upřesnění: 1. Částku pro AMD dělí na jednotlivé projekty a regiony VV AMD ČR 2. Na regionální projekty a pro kluby v regionu dělí částku VV regionů a zástupci regionů 3. Na vyžádání odešle schválené částky ústředí jednotlivým gestorům před konáním akce 4. Gestor projektu je povinen vyúčtovat do 14 dnů po ukončení akce a dodat přehled PŘÍJMŮ a dokladů o příjmech + VÝDAJŮ a dokladů o výdajích, kdy každý doklad musí být gestorem podepsán 5. TERMÍN uzávěrky vyúčtování do pátku do na ústředí AMD Schváleno jednáním výkonného výboru AMD ČR

11 PROJEKTY na rok 2008 Základní a souhrnný projekt za celou organizaci podává ústředí AMD ČR na základě požadavků klubů a regionů Základní a souhrnný projekt za celou organizaci podává ústředí AMD ČR na základě požadavků klubů a regionů MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Vždy na předepsaném formuláři (příloha) - Program 1 - pravidelná činnost - mezinárodní výměny a spolupráce - mezinárodní výměny a spolupráce - Program 2 - podpora vybraných forem pro neorganizované - Program 3 - Investice (je třeba speciální přílohy) 1. Program č.1 - HSV kluby a regiony (pravidelná celoroční činnost) 2. Program č.2 - aktivity vůči neorganizované děti a mládež 3. Program č.3 – Investice (na základě dohody s ústředím)

12 Aktuality - poznámky - doplňky - STATISTIKY A PŘEHLEDY AKTIVIT – viz program Excel a systém evidence - Souhrn předkládaných informací bude zveřejněn v BEPPO 3/2007+pozvánky na Vánoce debrujárů 13. – a Valné shromáždění v Praze - DAROVACÍ LISTINA – je na web + možnost vyzvednutí - Upozornění na možnost podávání projektů v rámci krajů (viz JHM, Praha…) - LABORATOŘ – prezentace Irena Dardová - ESI 2007 DURBAN – Kuncová Míla + Jana Krchňavý - 15 POKUSŮ S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI – KMD Stříbro (viz podklad+web) - KŘESADLO: možnost podání návrhů (viz úspěch M.Kulichová) - BANNER: možnost a způsob využívání - LEKTORSKÝ SBOR: návrh na přípravu zřizovací schůzky (členové+obsah činnosti) - MAPA debrujárských klubů 2006 – možnosti stažení a využívání - TERMÍN VV AMD ČR pro dodatečné rozdělení nečerpaných dotací – návrh v sobotu Praha + schválení projektů na rok OSVĚDČENÍ o absolvování školení vedoucích - VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ Praha = volební + k 15. výročí (koho chcete pozvat ?) - ŘÁDNÉ REGISTRACE – vyplnit přihlášky a uhradit členské příspěvky klubů, které jsou pouze evidovaní - BEPPO 3/2007 výzva k podávání žádostí na dodatečné dotace

13 Individuální jednání a konzultace: - Křičková Martina (podepsat a předat vyúčtování klubu + konzultace výměny se SRN - Ledererová Lída+VV JHM: příprava projektu na JHM - Kulichová Marie+VV Praha: příprava projektu pro Prahu+výjezd do SRN (Šmídová) - Coufal Josef: konzultace vyúčtování tábora Budislav Dušková Hana: vyúčtování tábora+podpis dokladů - Dardová Irena: podpisy na vyúčtování+doplnění chybějících dokladů - Rešková+Budík: způsob a doklady vyúčtování výměny se SRN+výlet JHM - Zachariáš Petr – vyúčtování dotace KMD + darovací listina - Lepík Libor – konzultace MILSET Bratislava (podklady akcí pro plán ) - Bělohradovi – vyúčtování dotace - Kuncová Míla – přehled sponzorských příspěvků na ESI (aviza) pro vyplacení - darovací listina (nelze zaúčtovat bez doložených výdajů !) - darovací listina (nelze zaúčtovat bez doložených výdajů !) - ????

14 NÁHRADY CESTOVNÉHO  Poskytování stravného (jako jedné z cestovních náhrad) upravuje § 5 zákona o poskytování cestovních náhrad. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:  a) 57 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  b) 87 Kč až 105 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,  c) 136 Kč až 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 57 Kč.

15 Přehled aktivit klubů v roce Jihočeský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akce Poče t Poznámk a dnůklubvedoucí dětídosp. celke mnávštěva

16 Přehled aktivit klubů v roce Jihomoravský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva KyjovRežňákováVeletrh Go a Region Tour-prezentace KyjovPavlasováVeletrh Go a Region Tour-prezentace VranoviceHnízdoVeletrh Go a Region Tour-prezentace Brno-DráčekLedererováVeletrh Go a Region Tour-prezentace KyjovPilátVeletrh Go a Region Tour-prezentace NesoviceReškováVeletrh Go a Region Tour-prezentace Bílovice n/S.KřičkováVeletrh Go a Region Tour-prezentace PohořeliceKaňovskáVěda na radnici VranoviceHnízdoFyzika není nuda - prezentace v Praze HustopečeKuncováExkurze do planetária Brno NesoviceReškováPozor děti - Brno BrnoHúserkováLanové centrum55257

17 Přehled aktivit klubů v roce Královéhradecký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva SolniceHolá OlgaFyzika není nuda - prezentace v Praze SolniceHolá OlgaBambiriáda Rychnov nad Kněžnou

18 Přehled aktivit klubů v roce Liberecký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva LiberecMeixerová Z.Den otevřených dveří

19 Přehled aktivit klubů v roce Moravskoslezský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva PetřvaldKřižákováDen otevřených BrušperkÚtratová K.Družina BrušperkÚtratová K.Borcad Karviná-Hranice BystroňováSněhurka BruntálMatonohaDen za vědou a technikou BrušperkÚtratová K.Cvičná stěna D.BenešovHahn L.Bambiriáda Praha BrušperkÚtratová K.Dinopark Karviná-Hranice BystroňováDen Země-expedice Ekoenergie Karviná-Hranice BystroňováPálení čarodějnic Karviná-Hranice BystroňováTři čarodějnice D.BenešovHahn L.Den dětí BruntálMatonohaFyzikální liga na Bruntálsku HavířovDardová,Holouš.Chemie - život je ! Ostrava-Výšk.DuškováTábor debrujárů Velké Karlovice22527

20 Přehled aktivit klubů v roce Olomoucký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva LitovelČerná M.Exkurze Příbor,Muzeum Kopřivnice LitovelČerná M.Jarmark chemie,fyziky a matematiky

21 Přehled aktivit klubů v roce Pardubický kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva

22 Přehled aktivit klubů v roce Plzeňský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva StříbroSoukupováVěda na Radnici v Brně

23 Přehled aktivit klubů v roce Praha, hlavní město Čísl oTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva Praha-Břečťan.KulichováDen otevřených dveří a pokusy Praha-Břečťan.KulichováVeletrh Go a Region tour - prezentace Praha-Břečťan.KulichováPokusy se vzduchem Praha-RuskáKočkováPředvádění pokusů pro děti třetích tříd Praha-Břečťan.KulichováLedová Praha Praha-RuskáKočkováLedová Praha Praha-Břečťan.KulichováOrbis Pictus - výstava Praha-Břečťan.KulichováDen muzeí Praha-Břečťan.KulichováBambiriáda Praha Praha-RuskáKočkováBambiriáda Praha Praha-Voděr.MartincováBambiriáda Praha819100

24 Přehled aktivit klubů v roce Středočeský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva

25 Přehled aktivit klubů v roce Vysočina ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva Havl.BrodŠirokáExkurze Brno - Technické muzeum35237

26 Přehled aktivit klubů v roce Zlínský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva HolešovZachariášPokusy s čestným prezidentem HolešovZachariášPokusy bez výbuchů ZlínskoOndrušekVěda hrou - Kunovice ZlínskoOndrušekVěda hrou - Hluk30838 březen1Uherský OstrohBělohradováNávštěva u debrujárů-hry a pokusy Kostelec u Hol.MaceškaDen vody na ZŠ Kostelec u Holešova30535 březen1Uherský OstrohBělohradováVyrobte si s námi - výrobky s fyzikou Uherský BrodRytířováNávštěva delegace z Francie10440 duben1Uherský OstrohBělohradováDlouhé Stráně - exkurze PrakšiceSavaraDen Země Uh.OstrohBělohradováBambiriáda Uherské Hradiště Dolní NěmčíČervenková J.Bambiriáda Uherské Hradiště Staré MěstoKubíkováBambiriáda Uherské Hradiště HlukOndrušekPokusy pro školy Uherský OstrohBělohradováPrázdniny na ranči14216

27 Přehled republikových aktivit v roce 2007 Čísl oTermín Poče tRealizátor Název akce Poče t Poznámk a dnůklubvedoucí dětídosp. celke mnávštěva Brno-JHM Ledererov áVeletrh GO a Region Tour 2007 Brno ústředí AMDZapletalSeminář vedoucích Luhačovice ústředí AMDZapletal Dny muzeí a Týden udržitelného rozvoje LitomyšlCoufalRepublikový tábor Budislav


Stáhnout ppt "Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů."

Podobné prezentace


Reklamy Google