Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení toků výkonů v PS Použití technických prostředků pro řízení propustnosti sítě Praha, 29.11.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení toků výkonů v PS Použití technických prostředků pro řízení propustnosti sítě Praha, 29.11.2005."— Transkript prezentace:

1 Řízení toků výkonů v PS Použití technických prostředků pro řízení propustnosti sítě Praha, 29.11.2005

2 Úvod Kompetence provozovatele soustavy k řízení toků výkonů vyplývá z § 24 Energetického zákona Standardní prostředky (rekonfigurace, redispečing, protiobchod) TPR a PST (transformátory s příčnou regulací a s regulací fáze) FACTS (moderní prostředky založené na výkonové elektronice)

3 Hlavní důvody potřeby řízení toků výkonů. Výskyt nových úzkých míst v sítích v souvislosti s rostoucími výměnami el. energie a to hlavně mezistátními Přetěžování vedení v údržbových a neúplných stavech sítě Omezení rizika přetěžování vedení vnitřní sítě vlivem nevhodného provozu zdrojů(například velkých větrných parků, viz. příklady z oblasti Německa) Rizika výpadků a přerušení zásobování v oblastech Omezení nevyžádaných obchodních případů (tranzitů) Optimalizace provozu přenosových sítí (např. ztráty činného výkonu) Nedostatečná účinnost klasických řešení rozvoje sítí Zamezení možnosti šíření velkých systémových poruch

4 Princip přenosu činného výkonu P vedením Příčná kompenzace Podélná kompenzace UPFC Řízení toků výkonů

5 Transformátory bez úhlové regulace Pro stav naprázdno a to jak pro střední odbočku, tak i pro všechny odbočky jsou vstupní a výstupní napětí na odpovídajících svorkách ve fázi ( bez úhlového posunu) Transformátory s úhlovou regulací Již ve stavu naprázdno a to jak pro regulaci odbočkami, tak v některých případech i pro střední odbočku nejsou vstupní a výstupní napětí na odpovídajících svorkách ve fázi – jsou úhlově natočena Transformátory s úhlovou regulací jsou v podstatě všechny transformátory, které mají přídavné napětí (vlivem regulace odboček) fázově natočeno vůči napětí ke kterému je regulace přidávána Dělení transformátorů s příčnou regulací – různé, z praktických hledisek TPR – transformátory s příčnou regulací PST – transformátory pro regulaci fáze Již ve stavu naprázdno a to jak pro regulaci odbočkami, tak v některých případech i pro střední odbočku nejsou vstupní a výstupní napětí na odpovídajících svorkách ve fázi – jsou úhlově natočena Transformátory s úhlovou regulací jsou v podstatě všechny transformátory, které mají přídavné napětí (vlivem regulace odboček) fázově natočeno vůči napětí ke kterému je regulace přidávána Dělení transformátorů s příčnou regulací – různé, z praktických hledisek TPR – transformátory s příčnou regulací PST – transformátory pro regulaci fáze Zdroj: EGÚ Brno, Ing.J.Ptaček,Ph.D.

6 Existující transformátory 400/220 kV s příčnou regulací Použití transformátorů pro regulaci toků v Rakousku 3 další PST o výkonu 600 MVA budou instalovány do konce r.2006 (důvody –slabá síť, nemožnost postavit nové vedení)

7 Využití transformátorů s příčnou regulací v Evropě -Navýšení přenosové kapacity ve směru na Německo o cca 1100 MW -Udržování konstantních toků výkonů po profilech -Navýšení přenosové kapacity ve směru na Německo o cca 1100 MW -Udržování konstantních toků výkonů po profilech Zdroj: EGÚ Brno, Ing.J.Ptaček,Ph.D.

8 Příklad modelového výpočtu využití transformátoru PST pro regulaci tranzitu přes ES

9 Negativní vlivy PST na poměry v sítích (PS, 110 kV): Negativní vlivy PST na poměry v sítích (PS, 110 kV): V některých ES (částech sítě) dochází vlivem užití PST ke zvýšení ztrát činného výkonu, v jiných ES (zahraničních) může docházet i ke snížení ztrát. Toto může být předmětem poměrně vážných diskusí výhodnosti instalace PST. V celém propojeném systému (soustavě) jsou však ztráty výkonu vlivem PST vždy větší (jak vlivem ztrát na vlastním PST, tak vlivem ztrát od přídavných toků vynucených PST). Vytlačení toků z některých částí sítě (vedení) může způsobit přetěžování v jiných částech sítě. To se může projevit i v jiných soustavách (sousedních, nebo i vzdálenějších) což může vést k problémům. Užití PST může vyvolávat také problémy související s provozem sítě s velkými rozdíly zátěžných úhlů (například provoz (spínání) souvisejících uzlových oblastí 110 kV). V případě spolupráce PS se 110 kV s umístěnými PST – riziko přetěžování 110 kV Chránění PST je na rozdíl od standardních transformátorů poměrně komplikované V některých ES (částech sítě) dochází vlivem užití PST ke zvýšení ztrát činného výkonu, v jiných ES (zahraničních) může docházet i ke snížení ztrát. Toto může být předmětem poměrně vážných diskusí výhodnosti instalace PST. V celém propojeném systému (soustavě) jsou však ztráty výkonu vlivem PST vždy větší (jak vlivem ztrát na vlastním PST, tak vlivem ztrát od přídavných toků vynucených PST). Vytlačení toků z některých částí sítě (vedení) může způsobit přetěžování v jiných částech sítě. To se může projevit i v jiných soustavách (sousedních, nebo i vzdálenějších) což může vést k problémům. Užití PST může vyvolávat také problémy související s provozem sítě s velkými rozdíly zátěžných úhlů (například provoz (spínání) souvisejících uzlových oblastí 110 kV). V případě spolupráce PS se 110 kV s umístěnými PST – riziko přetěžování 110 kV Chránění PST je na rozdíl od standardních transformátorů poměrně komplikované

10 TCSC – Tyristorově řízená sériová kompenzace -Mění impedanci přenosové cesty a tím ovlivňuje toky výkonů v sítích -Použití : Rz. Stoede (Švédsko), Rz. Kayenta (USA) -Zvýšení přenosových schopností vedení, zabránění subsynchronním oscilacím -Mění impedanci přenosové cesty a tím ovlivňuje toky výkonů v sítích -Použití : Rz. Stoede (Švédsko), Rz. Kayenta (USA) -Zvýšení přenosových schopností vedení, zabránění subsynchronním oscilacím Zdroj: EGÚ Brno, Ing.J.Ptaček,Ph.D.

11 UPFC – Univerzální regulátor výkonu -Účinná kombinace sériové a paralelní kompenzace -Nezávislé ovlivňování toků činného a jalového výkonu -Aplikace : Rz. Inez (USA) – napětí 138 kV, zvýšení přenosové schopnosti dlouhých vedení napájející konzumní oblast, regulace napětí -Účinná kombinace sériové a paralelní kompenzace -Nezávislé ovlivňování toků činného a jalového výkonu -Aplikace : Rz. Inez (USA) – napětí 138 kV, zvýšení přenosové schopnosti dlouhých vedení napájející konzumní oblast, regulace napětí Zdroj: EGÚ Brno, Ing.J.Ptaček,Ph.D.

12 Srovnání základních vlastností a regulačních účinků specializovaných prostředků pro regulaci toků výkonů v sítích: Zdroj: EGÚ Brno, Ing.J.Ptaček,Ph.D.

13 Vznik mezisystémových kyvů problém provozu propojených soustav FACTS jsou schopny tyto kyvy tlumit a zvyšují tím stabilitu soustavy Výpadek bloku 300 MW ve Španělsku

14 FACTS -Typické investiční náklady Operating range [MVAr] Náklady na výstavbu vedeníPříjmy ze zvýšení přenosu

15 Výhody FACTS Lepší využití existujících vedení Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti Zvýšení dynamické stability Zvýšení kvality dodávky elektřiny Ochrana životního prostředí (neznečišťují, není nutné stavět nová vedení)

16 Aktuální (plánované) rozvojové akce Posílení schématu PS Příčná spojka 400 kV Čechy Střed – Bezděčín Nové vedení 400 kV Krasíkov – H. Životice Zdvojení vedení 400 kV Nošovice – Prosenice Vyvedení výkonu nových VtE do PS Rozvodna 400kV Vernéřov připojená z R Hradec Vyvedení výkonu nového bloku ELE 660 MW R 400 kV Chotějovice Nové vedení 400 kV Chotějovice – Výškov Nové vedení 400 kV Chotějovice – Babylon Rozšíření transformačních vazeb 400/110 kV ve stanicích Čebín Týnec Neznášov Zvyšování přeshraniční přenosové kapacity Zdvojení vedení 400 kV Slavětice – Dürnrohr

17 4 Plánovaný rozvoj PS v letech 2005 - 2015 2 3 1 5 6 7 8

18 Závěr Prostředky pro řízení toku výkonu jsou v PS stále více používány. Instalací FACTS je ve světě málo, důvodem je jejich vysoká cena. Technické schopnosti řízení výkonu pomocí FACTS jsou vynikající. Nejrozšířenější v PS je použití PST. Nasazení prostředků pro řízení výkonu v propojených sítí (typů soustavy ČR) je omezeno. ČEPS se na základě studií a rozborů rozhodl řešit situaci vzniku congestions „klasickým způsobem“ – posilováním a stavbou nových vedení.

19 Děkuji za pozornost.

20 1. zdvojení linky Čechy Střed - Bezděčín rok 2008, délka 68 km

21 2. nová linka Krasíkov - Horní Životice rok 2010, délka 78 km

22 3. zdvojení linky Nošovice - Prosenice rok 2009, délka 79 km

23 4. zdvojení linky Slavětice - Dürnrohr rok 2007, délka 43 km

24 roky 2008 a 2013, délka 75 km 5. Hradec - Vernéřov - Vítkov

25 6. VtE CzechVenti - Vernéřov rok 2008, délka 3 km

26 7. VtE - Hradec rok 2008, délka 2 km

27 8. blok 660 MW Ledvice (Chotějovice) rok 2012, délka 80 km


Stáhnout ppt "Řízení toků výkonů v PS Použití technických prostředků pro řízení propustnosti sítě Praha, 29.11.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google