Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU"— Transkript prezentace:

1 Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU
Terms of use                                                                                                      Konference EUŽ, Energetika a energetická bezpečnost Zlepšení Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU Ing. Libor Fejta TOP 09 Třebíč, Komise Energetika

2 Obsah: Současný stav a přehled rizik, které přináší 2. Možnosti zlepšení 3. Závěr

3 Současný stav: entso-e: Evropská elektrizační soustava entso-e:
European Network of Transmission System Operators for Electricity Oblasti mimo kontinentální Evropu jsou propojeny s menší kapacitou přenosu 3

4 Česká přenosová soustava – přeshraniční toky
Současný stav – přetěžování přenosové soustavy ČR: Česká přenosová soustava – přeshraniční toky Přeshraniční toky výkonu: ( , 12.h.) Skutečný tok do ČR ze severu je o cca 1000 MW vyšší než plán (vliv přebytku výroby z větru na severu Německa) Skutečný tok z ČR na jih je o cca 1250 MW vyšší než plán Dochází k přetěžování soustavy ČR, zvláště při velké výrobě z větru na severu Německa a nižší výrobě z FVE na jihu Německa, což vyžaduje regulační zásahy ze strany ČEPS 4

5 Výroba VtE v DE a vliv na PS ČR
Současný stav – přetěžovaná vedení, nutnost přepojování: Výroba VtE v DE a vliv na PS ČR

6 Narůstá nutnost regulace, a to i z nejlevnějšího zdroje ČR, JE Dukovany:
Odpadlá výroba EDU z podpůrných služeb ES ( ) - MWh: Se zhoršováním stability soustavy ČR (vliv především neplánovaných přetoků ze zahraničí, zejména ze severu, narůstají požadavky na regulaci z EDU) 6

7 Regulační zálohy poskytnuté z EDU 2013 (MWh): nejvíce narostla regulační podpůrná služba služba „Redispečink“, která se využívá především pro stabilizaci elektrizační soustavy 7

8 Současný stav a predikce do r
Současný stav a predikce do r nutnost připravit soustavu na dovozy po roce 2020: Díky poklesu výroby , klesne vývoz (z TWh ročně) do 2020 na minimum Nárůst výroby 2025 ještě počítá v grafu s ETE3,4 (pokrytí 15-20TWh), ale i kdyby se rozhodlo o výstavbě nového jaderného zdroje „zítra“, tak před r spuštěn nebude! 2017

9 Predikce: - Pokud nebude nový JZ, ani nové uhelné zdroje (kombinace obojího je možná), staneme se cca od r dovozci a na to je potřeba se připravit 2017 zdroj: ČEZ, a.s.

10 Oblast entso-e s přímými vlivy na ES ČR:
Přetoky elektrické energie – riziko rozpadu soustavy se zvyšuje: Oblast entso-e s přímými vlivy na ES ČR: Toky činného výkonu ze severu na jih Jsou požadovány nominální hodnoty napětí a frekvence na hraničních přenosových profilech Semafory ukazují stupeň stability přenosových tras 10

11 Vývoj výroby z OZE v Německu do r. 2030:
V roce 2017 bude instalovaný výkon OZE v Německu cca 80 GW, což je zhruba úroveň celé německé PS! Vzhledem k nestabilním dodávkám z OZE však bude muset být pokrytí i z jiných zdrojů (v r byl výkon německých zdrojů už téměř 170 GW, z toho 66 GW z FVE+větru), což ukazuje na další nárůst vývozního potenciálu do zahraničí, především přes ČR Na to je potřeba se připravit (polská a česká PST trafa – provoz od r. 2016). Po vytlačení stabilních zdrojů z trhu (nevyplatí se stavět nikomu v kontinentální Evropě) vzrostou náklady na regulaci, což může zvýšit ceny elektřiny spotřebitelům a zhoršit konkurenceschopnost. 2017 zdroj: ČEPS, a.s.

12 Rizika přetoků do ČR: Největší riziko (nejmenší stabilita) je při nízké výrobě z FVE a vysoké výrobě z větru, hrozba blackoutu, který se přenese i do ČR bude částečně eliminována při nasazení PST – 2016 (PST=Phase Shift Transformer) Největší tlak přetoků (zejména větru) bude při slunečném a větrném počasí zdroj: ČEPS, a.s.

13 Rizika přetoků elektrické energie:
Německý přebytek je dlouhodobý, nezvratný, s jednoznačným směrem toku sever-jih (nedostatek výroby na jihu), nestabilní a pro týdenní/denní plánování těžko predikovatelný (závisí na počasí). Lze ovšem predikovat dlouhodobě a ročně. Rizikem je ohrožení stability Přenosové soustavy ČR (časté neplnění kritéria N-1) i Německa, včetně rizika rozpadu soustavy a rozsáhlého blackoutu, protože dojde k postupnému vytlačení stabilních zdrojů z trhu Protože je Německo významným vývozcem elektřiny, tak při rozpadu jeho soustavy do ostrovů a vzniku blackoutových oblastí, by se nestabilita pravděpodobně přenesla do dalších částí entso-e, zejména do oblastí, které jsou na dovozech z Německa závislé Nestabilita entso-e zvýší dále náklady na regulaci (podpůrné služby – regulace výkonu, frekvence a napětí) Případný blackout by znamenal obrovské hospodářské ztráty, ztráty na životech a oslabení bezpečnosti postižených států Riziko blackoutu oslabuje geopolitickou nezávislost dotčených států

14 Možné zlepšení přenosu energie v Německu?
Úvahy o výstavbě vedení sever – jih Ss vedení MW, délka 600km - nejsou zkušenosti Vysoké náklady Dlouhá doba realizace I kdyby se vedení vybudovala, kapacita by už stejně nestačila

15 Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště: Konzum přebytečného německého větru by byl výhodný hlavně v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji a na Vysočině, při regulaci EDU a ETE 15

16 Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště: ČR má konzum elektřiny na úrovni cca 10% Německa. Tlak přetoků bude eskalovat. Zatím stavíme bezpečnostní bariéry (PST) a nedobrovolně neseme náklady volného obchodu mezi Rakouskem a Německem (redispečink, vynucený ohrožením kritéria N-1) . Je potřeba ale více využít polohy a schopnosti ES ČR, ve prospěch stability, bezpečnosti i budoucích cen elektřiny, což může být výhodné pro českou i pro německou stranu.

17 Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště: Zlepšení regulačních, akumulačních a přenosových schopností elektrizační soustavy ČR: Zlepšení regulačních schopností EDU a ETE, možnost regulace do plusu (provoz na sníženém výkonu, ale s delší dobou provozu do výměny paliva) Urychlená výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech, kde končí původní projektová životnost a žádá se o prodloužení licence – udržení regulačních a obranných schopností v oblasti a schopnosti rozjedu soustavy v případě jejího rozpadu Nové jaderné zdroje ČR musí mít dobré regulační a obranné schopnosti (regulace výkonu, frekvence, napětí, práce v ostrovním režimu, dlouhodobá práce na vlastní spotřebu) Posílení přetěžovaných přenosových tras Postupné budování akumulační elektro-automobility, nabíjení baterií např. v noci, když je přebytek elektřiny a ceny jsou nízké nebo záporné (státní správa, velká města – nízkoemisní zóny), daňově zvýhodnit

18 Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště: Dohodnout s německými partnery objemy tzv. podpůrných služeb (regulace), při nadvýrobě ve větrných zdrojích a nemožnosti bezpečného přenosu zákazníkům, tj. energetická soustava ČR odlehčí, aby umožnila větší uplatnění větrné energie, ale za lépe predikovaných podmínek a podmínek vzájemné výhodnosti Na úrovni EU (EK) jednat o zabránění vytlačování stabilních a regulace schopných zdrojů z trhu, upozornit na rizika blackoutu a z toho vyplývajících značných hospodářských ztrát, bezpečnostních rizik (omezení bezpečnostních funkcí státu) a geopolitické závislosti části EU. Iniciovat zpracování evropské energetické koncepce, se zohledněním podmínek jednotlivých států z pohledu výroby a přenosu elektrické energie, s důrazem na stabilitu entso-e Téma je potřeba zařadit do agendy europoslanců ČR

19 Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště: Zpracovat studii, která popíše stav energetické soustavy ČR z pohledu: stability, regulačních kapacit, odolnosti proti rozpadu schopností ostrovních provozů a možností rozjezdu a obnovy celistvosti soustavy po jejím rozpadu možností posílení regulačních, akumulačních a přenosových schopností soustavy nutnosti výstavby nových zdrojů, s popisem požadavků na regulaci a akumulaci Studii poskytnout MPO a Hospodářskému výboru PS PČR s doporučením na zapracování do Státní energetické koncepce ČR Studii by mohla zpracovat některá z technických VŠ ve spolupráci s ČEPS, ÚJV Řež a dalšími odbornými institucemi.

20 ZÁVĚR: - Stabilita přenosové soustavy ČR se zhoršuje, hlavním vlivem je pokračující výstavba větrných zdrojů na severu Německa. Polsko i ČR staví obranné bariéry (PST transformátory). EU by však měla své produktovody spíše propojovat než oddělovat a neměla by dále oslabovat stabilitu svojí elektrizační soustavy (entso-e) - Je potřeba nastartovat proces vzájemně výhodné spolupráce v oblasti výroby a přenosu elektřiny v Evropě. Každý stát má jiné podmínky. Je dobré je vzájemně akceptovat a snažit se je sladit, pro dosažení lepší ekonomické výhodnosti celku i stability soustavy. Tato spolupráce se může zlepšit i mezi ČR a Německem. Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google