Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třetí role vysokých škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třetí role vysokých škol"— Transkript prezentace:

1 Třetí role vysokých škol
Dr. Ing. Otakar Fojt Scientific Attaché, British Embassy Prague 23. května 2007

2 První dvě role 1. role - Vzdělávání
uchovávání znalostí a specializovaných odborností předávání znalostí z generace na generaci 2. role – Věda a výzkum Rozšiřování znalostního základu naší společnosti

3 Třetí role 3. Role – Přenos poznatků do praxe
Uplatňování aplikovaných výstupů vědy Přenos nových poznatků a transfer technologií Zakládání inovativních společností Přímé působení na rozvoj regionu

4 Co to je univerzita? Skvělou univerzitu tvoří skvělí pracovníci
Skvělí vědci Skvělí myslitelé Skvělí pedagogové A netvoří ji Skvělí administrativní pracovníci Skvělí pracovníci pro přenos technologií a ani skvělý management I když je pravda, že Ti z druhého seznamu napomáhají těm na seznamu prvním.

5 Nové poslání univerzit
Třetí role univerzit se stává společenskou nutností Aplikují se komerčně využitelné nové poznatky Univerzita zaujímá roli formující síly v regionu Získává respekt a úctu Univerzita však nesmí Přehnat svou třetí roli, první dvě jsou stále prioritní Změnit se z kvalitní pedagogickovědecké instituce na špatný výzkumný ústav Nutit své pracovníky pouze do aplikovaného výzkumu

6 Nové úkoly Mezi hlavní úkoly patří změna myšlení
Důležitá není jen publikační činnost, ale podstatnou roli hrají také patenty, aplikace a otevřenost komunikace Rozvoj spolupráce s průmyslem a dalšími partnery Pozitivní vztah k inovačnímu podnikání Prakticky by univerzity měli Zřídit kancelář pro transfer technologií Jasně nastavit pravidla ochrany duševního vlastnictví Motivovat své zaměstnance k inovacím Ošetřit možná finanční rizika Zavést nové akreditované studium inovačního podnikání a připravovat potřebné odborníky

7 Inovační základna Pouze kvalitní vzdělání je základem výzkumu
Pouze kvalitní výzkum je zdrojem inovací Základem veškerých inovací jsou LIDÉ Bez rozvoje, motivace a udržování lidských zdrojů není trvalý rozvoj inovací možný

8 Tři modely tech.transferu
Servisní model (Cílem je naplňovat potřeby Univerzity) Ziskový model (Cílem je maximalizace zisku) Rozvojový model (Cílem je ekonomický rozvoj regionu) Každé centrum pro transfer technologií je kombinací těchto tří základních modelů.

9 1. Servisní model Hlavním cílem je uspokojovat potřeby Univerzity
Všem vynálezům se dostává stejné pozornosti a stejných zdrojů Rozhodnutí nejsou činěna jen komerčně Nevýhodou je nízká ziskovost a potřeba významné finanční podpory od Univerzit Univerzita je šťastnější, ale ne bohatější!

10 2. Ziskový model Hlavním cílem je maximalizace zisku
Zkušení zaměstnanci jsou nezbytní Nevýhodou jsou přísná výběrová kritéria a zaměření pouze na velmi úspěšné projekty a selekci vítězů Mnoho zaměstnanců nemusí být spokojeno s takovým fungováním organizace Vždy se najdou příklady úspěšných vynálezů, které tento model nerozpoznal!

11 3. Rozvojový model Hlavním cílem je ekonomický rozvoj a návrat investic regionu nebo státu Provádí se tranfer technologií místním podnikům za nižší než komerční ceny Zaměření na vytváření nových spin-offů, pracovních míst a podpory podnikání Univerzita má funkci rozvoje regionu Univerzita není bohatější ani šťastnější! Není-li nalezen partner v regionu, technologie většinou nejsou dál rozvíjeny!

12 Strategie Tech. Tranferu
Každé centrum tranferu technologií je kombinací předchozích tří modelů Strategické rozhodnutí často zcela chybí Různé zdroje financování vyžadují různé modely a často dochází ke střetu zájmů Většina center se prioritně snaží uspokojovat potřeby univerity, aby získala potřebnou důvěru vědců

13 Motivace vědců Bez vědců, kteří chtějí komercializovat své objevy, žádný transfer technologií není Pro vědce není důležitý jen podíl na zisku, ale i společenské ocenění a uznání Celá Evropa potřebuje vytvářet kulturu rozvíjející podnikání a komerční úspěchy Rozdělení podílu na zisku většinou patří mezi vědce, odborné pracoviště a výzkumnou organizaci

14 Rozdělení zisku Jasná pravidla o rozdělení zisku zakotvená ve směrnicích organizace hned od počátku jsou zárukou úspěchu Vědec musí mít pocit, že díky dobře nastaveným pravidům se mu nevyplatí odejít se svým nápadem a vyvíjet jej sám doma mimo pracoviště Pravidla musí být výhodná i pro univerzitní pracoviště, aby motivovalo své zaměstnance

15 Rozdělení zisku – Oxford (ISIS)
ISIS uhradí veškeré náklady na patentování ISIS obdrží zpět náklady z příjmů licence nebo spin off společnosti ISIS si ponechá 30% zisku a zbytek se rozdělí v následujícím poměru Celkový zisk Původce Univerzita Katedra do £50k 87,5% 12,5% 0% do £500k 45% 30% 25% nad £500k 22,5% 40% 37,5%

16 Rozdělení zisku – VŠB-TUO
VŠB uhradí veškeré náklady na patentování VŠB od výnosů odečte náklady nutné na vytvoření patentu (% hrubé mzdy všech původců), náklady na průmyslověprávní ochranu a na komercializaci předmětu Zisk je pak rozdělen podle následujícího klíče Celkový zisk Původce Univerzita do 500t. Kč 75% 25% do 2mil. Kč 55% 45% nad 2mil. Kč 35% 65%

17 Závěrem Přeji všem zástupcům univerzit úspěšnou implementaci třetí role a pokud bude v mých silách, rád pomohu vlastními zkušenostmi. Děkuji za pozoronost.


Stáhnout ppt "Třetí role vysokých škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google