Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických."— Transkript prezentace:

1 Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb

2 Program schůzky Úvodní slovo ředitele projektů doc.RNDr.Josefa Dolínka, CSc. Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA CZ.1.04/4.1.00/27.00003 Zvyšování počítačových dovedností zaměstnanců správních úřadů CZ.1.04/4.1.00/27.00004 2

3 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Období realizace projektu od 15. října 2009 do 15. dubna 2012 finančně zajištěno z ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR Období zajištění udržitelnosti produktů projektu Od 16. dubna 2012 do 15. dubna 2017 finančně podpořeno ze státního rozpočtu ČR 3

4 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Realizace projektu Hlavní cíle projektu: Posílení kompetencí zaměstnanců státní správy pro projektovou činnost prostřednictvím vzdělávacích aktivit, ověřených certifikační zkouškou IPMA „D“. Projekt byl uskutečněn v souladu s potřebami státní správy k naplnění „Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“, kde je kladen důraz na řešení stanovených úkolů prostřednictvím projektů. 4

5 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Realizace projektu Průběh přípravy na certifikaci a certifikace IPMA E-learningová část přípravy, délkou odpovídala cca 16 hod prezenční výuky Prezenční část přípravy, v rozsahu 5 dnů, rozděleno do dvou soustředění Elektronický test na ověření získaných vědomostí a dovedností ke zkoušce IPMA, v rozsahu cca 4 hodin Certifikační zkouška IPMA, v rozsahu cca 3,5 hod Příprava na certifikaci a certifikace probíhala v rozmezí cca 2,5 měsíce 5

6 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu K využití MV zůstávají po ukončení realizace projektu aktivity/produkty: metodika vzdělávacího cyklu k přípravě na zkoušku IPMA e-learningový vzdělávací blok Správní úřady disponují kvalifikovanými zaměstnanci v oblasti projektového řízení s ověřením jejich znalostí a dovedností mezinárodními certifikáty IPMA stupně „D“ 6

7 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu E-learningová vzdělávací část transformována na samostatný e-kurz „Základy projektového řízení“ Realizaci zajišťuje Ministerstvo vnitra Volný e-learningový kurz k samostudiu přístupný bez oficiální přihlášky zaměstnavatele na autoregistrační doméně www.iss-edu.czwww.iss-edu.cz Uzavřený e-learningový kurz ve stanovených termínech a na základě oficiální přihlášky zaměstnavatele, přihlašování prostřednictvím koordinátorů na www.iss-edu.cz. Absolventi obdrží osvědčení Ministerstva vnitra.www.iss-edu.cz 7

8 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Prezenční část studia transformována na pětidenní kurz „Projektové řízení“ Realizuje Akademické centrum studentských aktivit dle metodiky z projektu K realizaci kurzu zapůjčuje Ministerstvo vnitra v Praze učebnu a spolupracuje na organizačním zajištěním Podmínkou účasti je předcházející absolvování uzavřeného e-kurzu „Základy projektového řízení“ 8

9 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Přihlášky podávají správní úřady na ACSA Bližší informace ke kurzu „Projektové řízení“ na http://www.acsa.cz/statnisprava/#terminy http://www.acsa.cz/statnisprava/#terminy Přístup k informacím také možný prostřednictvím www.iss-edu.cz na poznámce u uzavřeného e- learningového kurzu „Základy projektového řízení“ www.iss-edu.cz Kontaktní osoba za ACSA pí. Mgr. Markéta Balatková, tel.: 541 145 258, e-mail: balatkova@acsa.czbalatkova@acsa.cz 9

10 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Certifikační zkouška IPMA stupně „D“ Přístupná absolventům kurzu „Projektové řízení“ Zkoušky realizuje a certifikáty v ČR uděluje Společnost pro projektové řízení Přihlášky podávají správní úřady na SPŘ Bližší informace o zkoušce a přihlášky na http://www.ipma.cz/web/certifikace/certifikace-stupne- D.php http://www.ipma.cz/web/certifikace/certifikace-stupne- D.php Kontaktní osoba za SPŘ pí. Veronika Musilová, tel.: 545 136 021, e-mail: musilova@ipma.czmusilova@ipma.cz 10

11 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Náklady správních úřadů náklady na volné a uzavřené e-learningové kurzy „Základy projektového řízení“ hradí Ministerstvo vnitra náklady za prezenční kurz „Projektové řízení“ a certifikační zkoušku IPMA hradí za své zaměstnance vysílající správní úřad MV dojednalo s ACSA a SPŘ mimořádné ceny pro zaměstnance státní správy: –Kurz „Projektové řízení“ 10.588,- Kč za osobu –Cetrifikační zkouška IPMA stupeň „D“ 8.107,- Kč za osobu Ceny jsou uváděny včetně 21% DPH 11

12 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Absolventi 2012 – 2013 ze správních úřadů Uzavřený e-learningový kurz „Základy projektového řízení“4 běhy 119 osob Kurz „Projektové řízení“ 4 běhy 42 osob Certifikáty IPMA stupně „D“, 6 termínů 20 osob (dalších 10 osob po zkoušce dosud nevyhodnoceno) 12

13 Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA Udržitelnost projektu Termíny vzdělávacích aktivit v r. 2014 Uzavřený e-learningový kurz „Základy projektového řízení“ 10. 2. – 9. 3. 2014 7. 4. – 4. 5. 2014 16. 6. – 17. 8. 2014 10. 11. – 7. 12. 2014 Kurz „Projektové řízení“ 14.-16.10. a 5.-6.11. 2014 Certifikačni zkouška IPMA stupeň „D“ listopad 2014 13

14 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Období realizace projektu od 1.2.2010 do 31.1.2013 finančně zajištěno z ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR Období zajištění udržitelnosti produktů projektu Od 1.2.2013 do 31.1. 2018 finančně podpořeno ze státního rozpočtu ČR 14

15 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Hlavní cíle projektu: 1)Připravit k úspěšnému získání Osvědčení ECDL Start (European Computer Driving Licence) 2.200 zaměstnanců správních úřadů 2)E-l formou proškolené zaměstnance správních úřadů otestovat dle konceptu ECDL tak, aby 1.430 obdrželo osvědčení ECDL Start 15 Plánovaný počet Dosažený počet Indikátor č.1 2.2002.329 Indikátor č.2 1.4301.497

16 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů 1)Přípravné e-l kurzy na zkoušku ECDL 2) Akreditovaná učebna MV ČR pro ECDL testování 16 MS Office 2003 MS Office 2007 MS Office 2010 Výstupy projektu:

17 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Do projektu se zapojilo celkem 40 správních úřadů. Celkové dotace: 5 605 880,- Kč Celkové náklady: 5 199 540,- Kč 17

18 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Udržitelnost v roce 2014 1.E-l kurzy na autoregistrační doméně 2.Přípravné e-learningové kurzy na zkoušku ECDL 3 verze MS Office 2010, 2007 a 2003 18

19 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Udržitelnost v roce 2014 1.E-l kurzy na autoregistrační doméně - www.iss-edu.cz (složka volně přístupné kurzy)www.iss-edu.cz - účastník se registruje sám s pracovní adresou s domnou správního úřadu - omezený počet licencí 19

20 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Udržitelnost v roce 2014 2. Přípravné kurzy na zkoušku ECDL 3 verze e-l kurzů (MS Office 2003, 2007 a 2010) -přihlašování přes koordinátory web www.iss-edu.cz, jak bylo realizováno po celou dobu projektu. Běhy na webu rozdělené pro MV ČR a správní úřadywww.iss-edu.cz 27.1.-9.3.2014 7.4.-18.5.2014 23.6.-31.8.2014 29.9.-9.11.2014 Udržitelnost - testování MV ČR již neposkytne finanční podporu 20

21 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů E-learningové kurzy ze 7 modulů dle sylabu 5.0 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií Modul 2: Práce s počítačem a správa souborů Modul 3: Textové editory Modul 4: Tabulkové procesory Modul 5: Databáze/ systémy pro úschovu dat Modul 6: Prezentace Modul 7: Služby informačních sítí Více o konceptu ECDL na www.ecdl.czwww.ecdl.cz 21

22 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů Celková úspěšnost v jednotlivých modulech ModulM1M2M3M4M5M6M7 Úspěšně117314461466941605311529 Neúspěšně1983287134034826195 Úspěšnost v procentech 85,6%81,5%67,3%70,0%55,6%67,0%94,1% 22

23 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů NOVINKY v konceptu ECDL Program ECDL Core (základní) Digitální gramotnost – ECDL Start Certificate –Nyní již povinné moduly M2, M3, M7 + M? Digitální kvalifikace – ECDL Certificate –Povinné moduly M2, M3, M7 + M?,M?, M?, M? 23

24 Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů NOVINKY v konceptu ECDL Nové moduly –Nyní již 14 modulů –Nové Sylaby pro M2, M7 –Modul M1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií je jediný čistě teoretický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu již nebudou novým zájemcům od roku 2014 nabízeny. Odborný obsah modulu bude rozdělen a zařazen k modulům M2, M7, M12 a M14. 24

25 Moduly ECDL

26 Kontakty Jana Nováková – manažerka projektu IPMA tel.: 974 832 013, fax: 974 832 521 e-mail: jana.novakova@mvcr.czjana.novakova@mvcr.cz Ilona Trojanová – manažerka projektu ECDL tel. 974 818 415, fax: 974 818 413 e-mail: ilona.trojanova@mvcr.czilona.trojanova@mvcr.cz 26

27 Diskuse 27


Stáhnout ppt "Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických."

Podobné prezentace


Reklamy Google