Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Využívání počítače a Internetu Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Prosinec 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Využívání počítače a Internetu Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Prosinec 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Využívání počítače a Internetu Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Prosinec 2012

2 2 Obsah 1. Využívání počítače 2. Využívání Internetu 3. Využívání Internetu pro práci z domova 4. Internetové připojení 5. Mobilní připojení k Internetu 6. Internet a změny v životě lidí 7. Televize a její nové možnosti 8. Vybavenost domácnosti

3 3 Hlavní údaje o výzkumu Realizátor sběru dat: STEM/MARK, a.s. Typ výzkumu: kvantitativní Termín sběru dat: I. Vlna 15.5. – 29.5.2008 II. Vlna 21.11. – 10. 12.2008 III. Vlna 22. 5. – 10. 6. 2009 IV. Vlna 13. 11. – 9. 12. 2009 V. Vlna 19. 5. – 10. 6. 2010 VI. Vlna 20.11. – 12. 12.2010 VII. Vlna 18.5. – 5.6. 2011 VIII. Vlna 16.11. – 5.12.2011 IX. Vlna 25.5. – 12.6.2012 X. Vlna 28.11. – 16.12.2012 Metoda sběru dat: CAPI – osobní dotazování s pomocí notebooků Cílová skupina: populace starší 15-ti let Vzorek: I. Vlna 1 859 kompletních rozhovorů II. Vlna 1 809 kompletních rozhovorů III. Vlna 1 834 kompletních rozhovorů IV. Vlna 1797 kompletních rozhovorů V. Vlna 1810 kompletních rozhovorů VI. Vlna 1704 kompletních rozhovorů VII. Vlna 1813 kompletních rozhovorů VIII. Vlna 1834 kompletních rozhovorů IX. Vlna 1799 kompletních rozhovorů X. Vlna 1261 kompletních rozhovorů Metoda výběru vzorku: kvótní výběr dle parametrů 5 kvótních znaků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce

4 1. Využívání počítače Počítač využívá již 79 % respondentů. Podíl uživatelů počítače se mírně zvyšuje s růstem velikosti místa bydliště. Tomuto trendu se ovšem vymykají nejmenší obce s počtem obyvatel do 999. V těchto obcích je mírně vyšší počet uživatelů než v obcích větších. Nadále klesá využívání počítače se zvyšujícím se věkem. Nejvíce uživatelů počítače je mezi vysokoškoláky a dále mezi nejmladší věkovou skupinou. Počítač využívá téměř shodný podíl mužů i žen. U mužů ovšem stále ještě nalezneme o něco více každodenních uživatelů. Počítači uživatelé věnují v průměru 20 hodin týdně. Více než třetina uživatelů s počítačem stráví týdně v průměru „21 a více hodin“. V této vlně výzkumu nalezneme největší rozdíly v množství času věnovaného počítači mezi příjmovými skupinami. Zatímco respondenti z nejnižší příjmové skupiny (příjem domácnosti 5 000,- Kč až 20 000,- Kč) se v průměru počítači věnují 15 hodin týdně, „nejbohatší respondenti (příjem domácnosti 30 001,- Kč a více)“ se svým počítačem v průměru stráví 27 hodin. Ze sledovaných sociodemografických skupin tak na počítači tráví nejvíce času. Na druhém místě jsou vysokoškoláci, kteří jsou na počítači v průměru 26 hodin týdně. Nejmladší respondenti (15 až 29 let) jsou u počítače v průměru 25 hodin týdně.

5 5 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 1859 Frekvence využívání počítače - 2008

6 6 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 1834 Frekvence využívání počítače - 2009

7 7 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1810 Frekvence využívání počítače - V. vlna 2010

8 8 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1704 Frekvence využívání počítače - VI. vlna 2010

9 9 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Frekvence využívání počítače – VII. vlna 2011 Všichni respondenti N = 1813

10 10 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Frekvence využívání počítače – VIII. vlna 2011 Všichni respondenti N = 1834

11 11 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Frekvence využívání počítače – IX. vlna 2012 Všichni respondenti N = 1799

12 12 Otázka: Jak často využíváte počítač? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Frekvence využívání počítače – X. vlna 2012 Všichni respondenti N = 1261

13 13 2008 N = 1121 2009 N = 1170 V. vlna 2010 N = 1302 VI. vlna 2010 N = 1233 VII. vlna 2011 N = 1293 VIII. vlna 2011 N = 1316 IX. vlna 2012 N = 1255 X. vlna 2012 N = 1000 Počet hodin věnovaných týdně počítači – 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 Otázka: Kolik hodin týdně průměrně využíváte počítač? Průměrný počet hodin týdně: Počítač 2008 16 hodin Počítač 2009 16 hodin Počítač V. vlna 2010 15 hodin Počítač VI. vlna 2010 16 hodin Počítač VII. vlna 2011 16 hodin Počítač VIII. vlna 2011 17 hodin Počítač IX. vlna 2012 18 hodin Počítač X. vlna 2012 20 hodin Průměrný počet hodin týdně: Počítač 2008 16 hodin Počítač 2009 16 hodin Počítač V. vlna 2010 15 hodin Počítač VI. vlna 2010 16 hodin Počítač VII. vlna 2011 16 hodin Počítač VIII. vlna 2011 17 hodin Počítač IX. vlna 2012 18 hodin Počítač X. vlna 2012 20 hodin Respondenti kteří využívají počítač

14 14 Průměrný počet hodin věnovaných týdně počítači Otázka: Kolik hodin týdně průměrně využíváte počítač? Respondenti kteří využívají počítač V. vlna 2010 N = 1302 VI. vlna 2010 N = 1233 VII. vlna 2011 N = 1293 VIII. vlna 2011 N = 1316 IX. vlna 2012 N = 1255 X. vlna 2012 N = 1000 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové počet vzdělání skupiny domácnosti obyvatel Počítači nejvíce hodin týdně věnují uživatelé s nejvyšším příjmem domácnosti. Naopak nejméně stráví s počítačem nejstarší uživatelé. Počítači nejvíce hodin týdně věnují uživatelé s nejvyšším příjmem domácnosti. Naopak nejméně stráví s počítačem nejstarší uživatelé.

15 15 Internet využívá 76 % respondentů, 61% s pravidelnou (denní či téměř denní) frekvencí. Využívání Internetu klesá se zvyšujícím se věkem. Nejvíce uživatelů Internetu je v nejmladší věkové skupině. Na druhém místě z hlediska počtu uživatelů jsou respondenti s vysokoškolským vzděláním. Podíl uživatelů Internetu roste se zvětšujícím se místem bydliště. Stejně jako u uživatelů počítače, i zde představují nejmenší obce výjimku z tohoto trendu. V obcích do 999 obyvatel využívá Internet mírně vyšší počet respondentů než v obcích nad 999 obyvatel. Internetu se jeho uživatelé věnují v průměru 17 hodin týdně. Počet hodin věnovaných Internetu klesá přímo úměrně se zvyšujícím se věkem. Zatímco v nejmladší věkové skupině (15 až 29 let) stráví na Internetu v průměru 23 hodin, v nejstarší věkové skupině je to pouhých 10 hodin. Nejčastěji je Internet využíván doma (72 %). V práci využívá Internet 29 %. Ostatní místa jsou již využívána výrazně méně (mezi 4 % až 11 %). Respondentů, kteří využívají Internet na více místech, jsme se zeptali, zda některé z míst, na kterých Internet používají, je pro ně hlavní, nejdůležitější. Jednoznačně nejdůležitějším místem je domov. 77 % udává toto místo jako nejdůležitější. Využívání Internetu doma je nejdůležitější pro nejstarší respondenty, ale i pro respondenty jejichž nejvyšší ukončené vzdělání je „vyučen bez maturity“. Pro respondenty s vysokoškolským vzděláním je důležitější než pro ostatní skupiny respondentů využívání Internetu v práci, nejdůležitější je zde pro 41 %. Jako nejdůležitější označuje využívání Internetu v práci i 37 % respondentů z nejvyšší příjmové skupiny domácností. Ostatní místa využívání Internetu nejsou ve srovnání s domovem zdaleka tak významná. 2. Využívání Internetu

16 16 Nyní se zaměřme na aktivity, kterým se uživatelé na Internetu věnují. Nevyužívanější je e-mail, který využívá 96 % uživatelů Internetu, z toho téměř dvě třetiny s (denní či téměř denní) frekvencí. Druhou, nejrozšířenější činností je vyhledávání informací. Informace jsou vyhledávány o něco častěji prostřednictvím portálů (92 %) než prostřednictvím fulltextových vyhledávačů (89 %). Zpravodajské portály sleduje 81 %. I když jde o aktivity, kterým se věnuje velký podíl respondentů, respondenti se jim nevěnují s takovou frekvencí jako e-mailu. Máme na mysli „denní, či téměř denní“ frekvenci. Sociální sítě se velmi rychle probojovaly na páté místo (při řazení podle součtu pravidelně a často). Ze struktury odpovědí je vidět, že jde o aktivitu, kterou se uživatelé zabývají buď poměrně často nebo se jí nevěnují vůbec. Naopak nakupování je aktivitou, které se věnuje velký počet respondentů, ale s nižší frekvencí. Pouhá necelá čtvrtina na Internetu vůbec nenakupuje. Nejméně rozšířenou aktivitou je sázení on-line po Internetu. Uživatelé se příliš nevěnuji ani tvorbě internetových stránek. Touto aktivitou se zabývá pouze 15 %. Na sociálních sítích tráví uživatelé pouze malý podíl ze svého času stráveného na Internetu. Jen 5 % respondentů je na sociálních sítích většinu z času stráveného na Internetu a 59 % je na sociálních sítích méně než 10 % z času stráveného na Internetu. Sociálním sítím se věnují především nejmladší respondenti mezi 15 až 29 lety. 15 % z těchto nejmladších respondentů stráví na sociálních sítích většinu ze svého času věnovaného Internetu. K připojení na sociální sítě používají respondenti především pevné připojení (65 %). Mobil k připojení na sociální síť využívá 21 % a tablet 5 %. Zájem sdílet vlastní videa na sociálních sítích přes mobil má necelých deset procent uživatelů Internetu. Podle očekávání je vyšší zájem sdílet video na sociálních sítích mezi mladými, ale i u nich jej uvádí jen 22 %.

17 17 Jakým způsobem zabezpečují uživatelé své počítače? Nejčastěji prostřednictvím časté aktualizace antiviru (78 %). Druhou nejrozšířenější obranou (60 %) je „neplatit na Internetu kreditní kartou“. 55 % uživatelů používá k různým účtům různá hesla. 53 % využívá firewall. Většinu jednotlivých možností obrany počítače využívají častěji muži. Mladí respondenti častěji jako obranu volí používání více e-mailových účtů, více identit, používání různých hesel, k různým účtům. Nejstarší uživatelé se naopak častěji brání tím, že nenakupují prostřednictvím Internetu. Využívání většiny uvedených, především technických, zabezpečení počítače vzrostlo. Pouze podíl respondentů, kteří nenakupují na Internetu, zůstal na stejné úrovni jako v minulé vlně výzkumu. Život bez Internetu si neumí představit 63 % jeho uživatelů. Podíl respondentů, kteří si umí představit život bez Internetu, roste se zvyšujícím se věkem. V nejmladší věkové skupině 15 až 29 let si bez Internetu neumí představit život více než tři čtvrtiny uživatelů. Přestože podíl uživatelů, kteří si neumí představit život bez Internetu s věkem klesá, ve věkové skupině nad šedesát let stále nalezneme více než polovinu uživatelů, kteří si svůj život bez Internetu představit neumí. Internet by postrádaly více ženy než muži. Pokud by uživatelé Internet neměli, nejvíce by postrádali informace. Ve všech vlnách výzkumu respondenti uvádějí informace jako to, co by jim nejvíce chybělo, pokud by neměli Internet. V této vlně by informace postrádalo 54 % uživatelů. Na druhém místě by uživatelům bez Internetu chyběla komunikace. Tu by postrádalo 43 %. 11 % by bez Internetu chybělo zpravodajství. Zatímco informace by postrádali více nejstarší respondenti, komunikace by chyběla častěji nejmladším respondentům. Více než polovina respondentů, kteří nevyužívají Internet, uvádí, že Internet nevyužívá, protože „to nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas“. Druhým, nejčastěji uváděným důvodem (17 %) je neznalost „neznám, neumím, je to složité“. 16 % říká, že Internet nevyužívá, protože Internet nemá a neví, jak ho získat.

18 18 Otázka: Jak často využíváte Internet? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 1859 Frekvence využívání Internetu - 2008

19 19 Otázka: Jak často využíváte Internet? pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 1834 Frekvence využívání Internetu - 2009

20 20 Otázka: Jak často využíváte Internet? Všichni respondenti N = 1810 Frekvence využívání Internetu - V. vlna 2010 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel

21 21 Otázka: Jak často využíváte Internet? Všichni respondenti N = 1704 Frekvence využívání Internetu - VI. vlna 2010 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel

22 22 Otázka: Jak často využíváte Internet? Frekvence využívání Internetu - VII. vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1813

23 23 Otázka: Jak často využíváte Internet? Frekvence využívání Internetu - VIII. vlna 2011 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1834

24 24 Otázka: Jak často využíváte Internet? Frekvence využívání Internetu - IX. vlna 2012 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1799

25 25 Otázka: Jak často využíváte Internet? Frekvence využívání Internetu - X. vlna 2012 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel Všichni respondenti N = 1261

26 26 Počet hodin věnovaných týdně Internetu – 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 Otázka: Kolik hodin týdně průměrně využíváte Internet? 2008 N = 1071 2009 N = 1135 V. vlna 2010 N = 1278 VI. vlna 2010 N = 1213 VII. vlna 2010 N = 1270 VIII. vlna 2010 N = 1301 IX. Vlna 2012 N = 1245 X. Vlna 2012 N = 954 Průměrný počet hodin týdně: Internet 2008 11 hodin Internet 2009 12 hodin Internet V. vlna 2010 12 hodin Internet VI. vlna 2010 14 hodin Internet VII. vlna 2011 13 hodin Internet VII. vlna 2011 14 hodin Internet IX. vlna 2012 15 hodin Internet X. vlna 2012 17 hodin Průměrný počet hodin týdně: Internet 2008 11 hodin Internet 2009 12 hodin Internet V. vlna 2010 12 hodin Internet VI. vlna 2010 14 hodin Internet VII. vlna 2011 13 hodin Internet VII. vlna 2011 14 hodin Internet IX. vlna 2012 15 hodin Internet X. vlna 2012 17 hodin Respondenti kteří využívají Internet

27 Otázka: Kolik hodin týdně průměrně využíváte Internet? 27 Průměrný počet hodin věnovaných týdně Internetu pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové počet vzdělání skupiny domácnosti obyvatel Respondenti kteří využívají Internet V. vlna 2010 N = 1278 VI. vlna 2010 N = 1213 VII. vlna 2010 N = 1270 VIII. vlna 2010 N = 1301 IX. Vlna 2012 N = 1245 X. Vlna 2012 N = 941 Na Internetu nejvíce času tráví nejmladší uživatelé. Nejstarší uživatelé jsou naopak na Internetu nejméně hodin týdně.

28 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel 28 Internet, svoboda, regulace 2009 N = 1810 N = 922 Všichni respondenti Otázka: „Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje Vaše využívání Internetu? Využívání Internetu I. V. Vlna 2010 VI. Vlna 2010 N = 1704

29 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel 29 Internet, svoboda, regulace 2009 N = 922 Všichni respondenti Otázka: „Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje Vaše využívání Internetu? Využívání Internetu II. VI. Vlna 2010 N = 1704 VIII. Vlna 2011 N = 1834

30 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání počet obyvatel 30 Internet, svoboda, regulace 2009 N = 922 Všichni respondenti Otázka: „Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje Vaše využívání Internetu? Využívání Internetu III. N = 1799 IX. Vlna 2012 X. Vlna 2012 N = 1261

31 Otázka: Na kterém z následujících míst využíváte Internet? Využívání Internetu na jednotlivých místech V. vlna 2010 V. Vlna 2010 N = 1810 VI. vlna 2010 VI. Vlna 2010 N = 1704 VIII. vlna 2011 VIII. Vlna 2011 N = 1834 IX. vlna 2012 IX. Vlna 2012 N = 1799Všichni respondenti X. vlna 2012 X. Vlna 2012 N = 1261 Internet je nejčastěji využíván doma. Na druhém místě je využívání Internetu v práci.

32 IX. vlna 2012 IX. Vlna 2012 N = 1245 Otázka: Na kterém z následujících míst využíváte Internet? Využívání Internetu na jednotlivých místech V. vlna 2010VI. vlna 2010VIII. vlna 2011 V. Vlna 2010 N = 1278VI. Vlna 2010 N = 1213 VIII. Vlna 2011 N = 1301 Respondenti kteří využívají Internet X. vlna 2012 X. Vlna 2012 N = 954 Doma má přístup k Internetu téměř každý jeho uživatel. Podle očekávání přístup k Internetu v zaměstnání silně ovlivňuje charakter zaměstnání a vzdělání.

33 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové počet vzdělání skupiny domácnosti obyvatel Otázka: Na kterém z následujících míst využíváte připojení k Internetu? Pokud využíváte více míst, je některé z nich pro vás hlavní, nejdůležitější? Respondenti kteří využívají Internet X. Vlna 2012 N = 954 Nejdůležitější místo pro využívání Internetu - X. vlna 2012

34 34 Využívání jednotlivých možností Internetu I. Řazeno podle součtu pravidelně a často Respondenti kteří využívají Internet N = 957 E-mail je nejvyužívanější službou Internetu. Téměř dvě třetiny e-mail využívají pravidelně. Pouhá 4 % uživatelů e-mail nevyužívají. Velká část uživatelů se věnuje vyhledávání informací. Více než 80 % uživatelů sleduje zpravodajské portály. Sociální sítě využívá 70 % uživatelů Internetu.

35 35 Využívání jednotlivých možností Internetu II. Řazeno podle součtu pravidelně a často Respondenti kteří využívají Internet N = 957 Počítačové hry hraje téměř polovina uživatelů Internetu. Většinou se ovšem uživatelé hraní her věnují s menší frekvencí. Častěji hrají muži a mladší respondenti. Prostřednictvím Internetu nakupují více než tři čtvrtiny uživatelů. Uživatelé nakupují nejčastěji „občas“, případně „vyjímečně“. Nejméně uživatelé sází on-line po Internetu a vytváří internetové stránky. Počítačové hry hraje téměř polovina uživatelů Internetu. Většinou se ovšem uživatelé hraní her věnují s menší frekvencí. Častěji hrají muži a mladší respondenti. Prostřednictvím Internetu nakupují více než tři čtvrtiny uživatelů. Uživatelé nakupují nejčastěji „občas“, případně „vyjímečně“. Nejméně uživatelé sází on-line po Internetu a vytváří internetové stránky.

36 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové počet vzdělání skupiny domácnosti obyvatel Otázka: Kolik asi z celkového času, který trávíte na Internetu, jste na sociálních sítích, jako je Facebook, Lidé.cz, Spolužáci, Líbím se ti atd.? Čas strávený na sociálních sítích - X. Vlna 2012 Respondenti kteří využívají Internet X. Vlna 2012 N = 957 Využívání sociálních sítí s věkem výrazně klesá. 36

37 Připojování na sociální sítě Otázka: Jak často se připojujete na sociální sítě z následujích zařízení? Všichni kdo využívají Internet N = 957 Rozhodující je pevné připojení, mobilní je doplňkové, v denním využívání čtvrtinové. Mladí se připojují z mobilu častěji – 17 % denně, ale z pevného je to i u nich skoro 4násobek - 57 %. Rozhodující je pevné připojení, mobilní je doplňkové, v denním využívání čtvrtinové. Mladí se připojují z mobilu častěji – 17 % denně, ale z pevného je to i u nich skoro 4násobek - 57 %.

38 Zájem o sdílení vlastních videí na sociálních sítích přes mobil Otázka: A máte zájem sdílet vlastní videa na sociálních sítích přes mobil? Všichni kdo využívají připojení N = 957 Podle očekávání je vyšší zájem mezi mladými, ale i u nich jej uvádí jen 22,4 %. Je vyšší u manažerů, neroste ale výrazně s příjmy, je jen mírně vyšší ve velkých městech (10,2 %) Podle očekávání je vyšší zájem mezi mladými, ale i u nich jej uvádí jen 22,4 %. Je vyšší u manažerů, neroste ale výrazně s příjmy, je jen mírně vyšší ve velkých městech (10,2 %)

39 39 K čemu lidé využívají Internet v roce 2012? Otázka: Po Internetu je možné mít přístup k mnohým službám, institucím, zábavě, nákupu i komunikaci. Zajímalo by nás, jestli je již využíváte nebo byste měli zájem v budoucnu využívat? Pokud využíváte nebo byste měl(a) zájem využívat, jakou formu přístupu k internetu byste asi využíval(a)? Všichni respondenti IX. Vlna 2012 N = 1810, X. Vlna 2012 N = 1261 Internetové vyhledání v jízdních řádech, předpovědi počasí, turistických informací apod. je převažující formou a je zde jen poměrně malý nevyužitý potenciál zájemců. Největší nevyužitý potenciál je u přístupu k účtům zdravotního pojištění, u ostatních prvků e-governmentu je polovina i více lidí, kteří o ně nemají zájem. Větší zájem mají lidé mladší, vzdělanější, bohatší a z velkých měst. Internetové vyhledání v jízdních řádech, předpovědi počasí, turistických informací apod. je převažující formou a je zde jen poměrně malý nevyužitý potenciál zájemců. Největší nevyužitý potenciál je u přístupu k účtům zdravotního pojištění, u ostatních prvků e-governmentu je polovina i více lidí, kteří o ně nemají zájem. Větší zájem mají lidé mladší, vzdělanější, bohatší a z velkých měst.

40 40 Využívání Internetu 2012 z hlediska náročnosti na rychlost připojení - pevné připojení Otázka: Jak často využíváte následující možnosti Internetu na pevném a jak na mobilním připojení (pokud je využívá)? Jsou vybrány z hlediska toho, jak náročné na rychlost přenosu a připojení jsou. Běžná, nenáročná komunikace je dnes naprosto běžnou, v zásadě každodenní záležitostí. Na druhém místě je Skype a obdobné aktivity, už na třetím je streamování videa, nejnáročnější aktivita. Zásadně diferencuje věk. Běžná, nenáročná komunikace je dnes naprosto běžnou, v zásadě každodenní záležitostí. Na druhém místě je Skype a obdobné aktivity, už na třetím je streamování videa, nejnáročnější aktivita. Zásadně diferencuje věk. Všichni kdo využívají pevné připojení N = 1062

41 41 Využívání Internetu 2012 z hlediska náročnosti na rychlost připojení – pevné připojení a mladí lidé do 29 let Otázka: Jak často využíváte následující možnosti Internetu na pevném a jak na mobilním připojení (pokud je využívá)? Jsou vybrány z hlediska toho, jak náročné na rychlost přenosu a připojení jsou. Běžná, nenáročná komunikace je dnes naprosto běžnou, v zásadě každodenní záležitostí. Na druhém místě streamování videa, nejnáročnější aktivita. Potom Skype a obdobné aktivity Běžná, nenáročná komunikace je dnes naprosto běžnou, v zásadě každodenní záležitostí. Na druhém místě streamování videa, nejnáročnější aktivita. Potom Skype a obdobné aktivity Všichni kdo využívají pevné připojení N = 241

42 42 Využívání Internetu 2012 z hlediska náročnosti na rychlost připojení - mobilní připojení Otázka: Jak často využíváte následující možnosti internetu na pevném a jak na mobilním připojení (pokud je využívá)? Jsou vybrány z hlediska toho, jak náročné na rychlost přenosu a připojení jsou. I u mobilního připojení je nenáročná komunikace a vyhledávání většinou každodenní záležitostí. Všechny oblasti jsou ale na mobilu využívány o něco méně než na pevném připojení Na druhém místě je Skype, dále poslech a radia a jiné středně náročné aktivity, pak streamování videa, nejnáročnější aktivita. I u mobilního připojení je nenáročná komunikace a vyhledávání většinou každodenní záležitostí. Všechny oblasti jsou ale na mobilu využívány o něco méně než na pevném připojení Na druhém místě je Skype, dále poslech a radia a jiné středně náročné aktivity, pak streamování videa, nejnáročnější aktivita. Všichni kdo využívají mobilní připojení N = 137

43 43 Využívání Internetu 2010 - 2012 Otázka: Po Internetu je možné mít přístup k mnohým službám, institucím, zábavě, nákupu i komunikaci. Zajímalo by nás, jestli je již využíváte nebo byste měli zájem v budoucnu využívat? Pokud využíváte nebo byste měl(a) zájem využívat, jakou formu přístupu k internetu byste asi využíval(a)? Internetové vyhledání v jízdních řádech, předpovědi počasí, turistických informací apod. se stalo převažující formou. Výrazně narostlo i přistupování ke katastru a stránkám obecních úřadů, ale ostatní formy e-governmentu se z hlediska využívání moc nezměnily. Jen mírně také narostlo využívání Internetu pro vzdělávání. Internetové vyhledání v jízdních řádech, předpovědi počasí, turistických informací apod. se stalo převažující formou. Výrazně narostlo i přistupování ke katastru a stránkám obecních úřadů, ale ostatní formy e-governmentu se z hlediska využívání moc nezměnily. Jen mírně také narostlo využívání Internetu pro vzdělávání. Všichni respondenti N = 1261

44 Zájem o sledování videí v mobilu a tabletu relativně malý Všichni respondenti N = 957 Otázka: Máte zájem o on-line sledování videa do mobilu nebo tabletu? Zájem o sledování v mobiluZájem o sledování v tabletu

45 Zájem o sledování videí v mobilu a tabletu mezi mladými je cca dvojnásobný Všichni ve věku 15 - 29 let N = 278 Otázka: Máte zájem o on-line sledování videa do mobilu nebo tabletu? Zájem o sledování v mobiluZájem o sledování v tabletu

46 Výzkum „Internet, svoboda, regulace“ 2009 Bezpečnost na Internetu Otázka: Co děláte pro svou ochranu na Internetu? Respondenti z domácností s Internetovým připojením VII. vlna 2011 N = 1154N = 1152 IX. vlna 2012 N = 636N = 957 X. vlna 2012

47 47 VII. vlna 2011 Respondenti kteří využívají Internet N = 636 Výzkum „Internet, svoboda, regulace“ 2009 Život bez Internetu Otázka: Umíte si představit život bez Internetu? Život bez Internetu si nedokáže představit 63 % jeho uživatelů. Internet by nejvíce postrádali uživatelé s vysokoškolským vzděláním a nejmladší respondenti. Život bez Internetu si nedokáže představit 63 % jeho uživatelů. Internet by nejvíce postrádali uživatelé s vysokoškolským vzděláním a nejmladší respondenti. VIII. vlna 2011 N = 1268N = 1299 IX. vlna 2012 N = 1245 X. vlna 2012 N = 954

48 47 % informace různé, rychlé hledání, jízdní řády, mapy, ceny 43 % komunikace, kontakt s přáteli, školou, prací, e-mail, sms 15 % zprávy, novinky, aktuality, info o dění, blogy 13 % nic 7 % hry, zábava 6 % nákupy přes Internet 6 % potřebuji k práci, ke studiu 5 % hudba, filmy, rádia, tv 3 % internetbanking 3 % vše 1 % erotika, porno 1 % neví 1 % jiné Respondenti kteří využívají Internet Výzkum „Internet, svoboda, regulace“ 2009 48 % informace, aktuality, dostupnost informací 39 % komunikace (e- mail, chat, facebook,skype, icq...) 17 % nic 15 % zpravodajství 6 % stahování, sledování hudby, filmů 6 % e-shopy, slevomaty 4 % vše, co internet poskytuje 4 % materiály ke studiu, práci 4 % hry 2 % inzeráty, aukce, aukro, bazary 2 % e-banking 1 % zábava, zvyk 1 % slovníky, překladače 1 % recepty 1 % neví 1 % jízdní řády 1 % erotika, porno VII. vlna 2011 N = 1268 Život bez Internetu – co by lidem chybělo Otázka: Umíte si představit život bez Internetu? Co by Vám zejména chybělo? Prosím popište co nejpodrobněji 56 % informace, aktuality, dostupnost informací 37 % komunikace (e-mail, chat, facebook, skype, icq...) 15 % nic 12 % zpravodajství 6 % stahování, sledování hudby, filmů, tv 6 % materiály ke studiu, práci 5 % e-shopy, slevomaty 3 % e-banking 4 % hry 1 % inzeráty, aukce, aukro, bazary 1 % zábava, zvyk 1 % jízdní řády 0 % slovníky, překladače 1 % erotika, porno 0 % recepty 3 % vše, co internet poskytuje 0 % jiné 1 % neví VIII. vlna 2011 N = 1299 50 % informace, aktuality, dostupnost informací 37 % komunikace (e-mail, chat, facebook, skype, icq...) 15 % nic 15 % zpravodajství 7 % materiály ke studiu, práci 5 % stahování, sledování hudby, filmů,tv 4 % e-shopy, slevomaty 3 % vše, co internet poskytuje 3 % hry 3 % e-banking 2 % zábava, zvyk 2 % neví 2 % jízdní řády 2 % inzeráty, aukce, aukro, bazary 1 % recepty 1 % jiné 1 % erotika, porno 0 % slovníky, překladače IX. vlna 2012 N = 1245 N = 636 54 % informace, aktuality, dostupnost informací 43 % komunikace (e-mail, chat, facebook, skype, icq...) 11 % zpravodajství 11 % nic 7 % materiály ke studiu, práci 4 % e-banking 5 % stahování, sledování hudby, filmů,tv 3 % e-shopy, slevomaty 2 % vše, co internet poskytuje 2 % hry 2 % jízdní řády 2 % neví 1 % zábava, zvyk 0 % on-line knihy, časopisy 1 % inzeráty, aukce, aukro, bazary 1 % recepty 1 % erotika, porno 0 % jiné X. vlna 2012 N = 954

49 49 Důvody nevyužívání Internetu 34 % nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas 25 % neznám, neumím, je to složité 15 % nemám počítač 40 % nemám, nevím jak získat 4 % je drahý 9 % jsem na to starý-á 0,3 % jiné 0,3 % neví 2009 Respondenti kteří nevyužívají Internet N = 286 51 % nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas 19 % neznám, neumím, je to složité 15 % nemám počítač 14 % nemám, nevím jak získat 9 % je drahý 6 % jsem na to starý-á 6 % neví 3 % jiné V. vlna 2010 N = 527 56 % nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas 13 % neznám, neumím, je to složité 16 % nemám počítač 15 % nemám, nevím jak získat 9 % je drahý 8 % jsem na to starý-á 1 % jiné 0,4 % neví VI. vlna 2010 N = 491 55 % nepotřebuji, nechci,nezajímá mě to, nemám čas 15 % neznám, neumím, je to složité 12 % nemám počítač 18 % nemám, nevím jak získat 10 % je drahý 9 % jsem na to starý-á 2 % jiné 0 % neví VIII. vlna 2011 N = 533 48 % nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas 13 % neznám, neumím, je to složité 13 % nemám počítač 20 % nemám, nevím jak získat 8 % je drahý 8 % jsem na to starý-á 5 % jiné 2 % neví IX. vlna 2012 N = 553 Otázka: Proč nepoužíváte Internet? 53 % nepotřebuji, nechci, nezajímá mě to, nemám čas 17 % neznám, neumím, je to složité 9 % nemám počítač 16 % nemám, nevím jak získat 10 % je drahý 10 % jsem na to starý-á 2 % jiné X. vlna 2012 N = 304

50 3. Využívání Internetu pro práci z domova Jde o výpovědi za celou domácnost, ne individuální, kdežto identifikace jsou za osobu. Mezi muži a ženami (tedy mezi domácnostmi, z nichž odpovídal muž nebo žena) není rozdíl Věkové rozdíly jsou nevýznamné, jen po 60 roce věku podíl klesá na 25 % Se vzděláním využívání Internetu pro práci roste, nejvyšší uvádějí lidé s vyšším odborným vzděláním, tam jde až o dvě třetiny, mezi vysokoškolsky vzdělanými necelá polovina. S příjmy využívání Internetu pro práci výrazně roste S velikostí místa bydliště toto využívání roste jen velmi mírně

51 Využívání Internetu doma i pro pracovní účely 2010 Otázka: Někteří lidé používají domácí připojení k Internetu i pro pracovní účely, dělají to živnostníci, někteří účetní, jiní podnikatelé, ale i některé firmy umožňují svým zaměstnancům občas práci z domova. Využívá takto Internet někdo u Vás doma? Všichni respondenti N = 1813 Využívání Internetu pro pracovní účelyFrekvence využívání Internetu pro pracovní účely Respondenti kteří využívají Internet pro pracovní účely N = 401

52 Využívání Internetu doma i pro pracovní účely 2012 Internet pro pracovní účely využívá 34 %, z této třetiny je čtvrtina využívá prakticky denně Otázka: Někteří lidé používají domácí připojení k Internetu i pro pracovní účely, dělají to živnostníci, někteří účetní, jiní podnikatelé, ale i některé firmy umožňují svým zaměstnancům občas práci z domova. Využívá takto Internet někdo u Vás doma? Respondenti kteří využívají Internet N = 935 Využívání Internetu pro pracovní účelyFrekvence využívání Internetu pro pracovní účely Respondenti kteří využívají Internet pro pracovní účely N = 319

53 4. Internetové připojení Uživatelé v průměru za připojení domácnosti k Internetu utratí 430,- Kč měsíčně. Ve srovnání s minulou vlnou výzkumu došlo k minimálnímu finančnímu nárůstu. V předchozí vlně uživatelé za Internet zaplatili 415,- Kč měsíčně. Do 300,- Kč za Internetové připojení utratí 31 % domácností. 30 % za Internetové připojení utratí mezi 301,- Kč až 400,- Kč. V rodinách s vyšším příjmem vydávají vyšší částky za Internetové připojení. Většina uživatelů je se svým připojením spokojená. 77 % uživatelů Internetu je spokojeno s rychlostí svého připojení a 81 % s jeho kvalitou. Menší spokojenost s rychlostí je v nejmenších obcích do 999 obyvatel. Podle 65 % cena Internetového připojení domácnosti odpovídá jeho rychlosti. 67 % se domnívá, že cena Internetového připojení domácnosti odpovídá jeho kvalitě. Za rychlejší Internetové připojení by bylo ochotno připlatit pouze 14 %. Častěji by si byli ochotni připlatit nejmladší respondenti. Během posledních dvou let změnilo poskytovatele Internetového připojení 13 % uživatelů, z toho 1 % změnilo poskytovatele více než jedenkrát. Nejméně měnili Internetového poskytovatele nejstarší uživatelé. Uživatele nejčastěji ke změně vede lepší cena. Ta byla důvodem změny téměř pro polovinu uživatelů, kteří změnili providera. Více než čtvrtina uvádí jako důvod změny nespokojenost se službami poskytovatele a necelá pětina uvádí vyšší spolehlivost.

54 Jaké parametry jsou pro respondenty důležité při výběru Internetového připojení? Nejdůležitější je cena. 70 % ji považuje za rozhodně důležitou. Spolehlivost je ovšem podobně významná jako cena. Za rozhodně důležitou ji považuje 69 %. Rychlost uvádí jako rozhodně důležitou polovina uživatelů. Rychlost je nejdůležitější pro nejmladší uživatele. Pojem FUP, tedy Fair User Policy, zná jen malá část uživatelů (11 %). Stejný počet respondentů o něm sice slyšel, ale neví, co to znamená. Uživatelé mají pocit, že FUP je především cesta k vyšším ziskům, cca půl na půl je to snaha vytvořit stejné podmínky uživatelům. Jen menší část ji považuje za užitečnou. 30 % uživatelů říká, že FUP nijak nepocítili.

55 55 Připojení k Internetu konec roku 2012 Otázka: Jaký způsob připojení k Internetu využívá Vaše domácnost? Všichni občané, N = 1261 Součet přesahuje 100 %, někdo využívá více připojení

56 56 Otázka: Kolik přibližně měsíčně utratíte za Internetové připojení ve Vaší domácnosti? Průměrný výdaj První kvartil – hodnota, pod kterou je 25 % souboru Median – hodnota, pod kterou je polovina souboru Třetí kvartil – hodnota, nad kterou je jen 25 % souboru (pod ní 75 %) je IX. vlna 2012 N = 1122, X. vlna 2012 N = 906 IX. Vlna 2012 X. vlna 2012 415 Kč 430 Kč měsíčně. 300 Kč 300 Kč měsíčně. 400 Kč 400 Kč měsíčně. 500 Kč 500 Kč měsíčně. Měsíční výdaje za Internetové připojení domácnosti

57 pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové počet vzdělání skupiny domácnosti obyvatel Otázka: Kolik přibližně měsíčně utratíte za Internetové připojení ve Vaší domácnosti? Měsíční výdaje za Internetové připojení domácnosti Respondenti kteří využívají Internet X. Vlna 2012 N = 906 31 % uživatelů za internetové připojení domácnosti utratí do 300,- Kč měsíčně. Domácnosti s vyšším příjmem vydávají za Internetové připojení vyšší částky. 57

58 58 Otázky k internetovému připojení – VI. vlna 2010 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Respondenti z domácností s Internetovým připojením N = 1112

59 59 Otázky k internetovému připojení – VII. vlna 2011 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 3/4 lidí je spokojena s kvalitou svého připojení, i s jeho rychlostí. Zájem si připlatit se snížil. Respondenti z domácností s Internetovým připojením N = 1154

60 60 Otázky k internetovému připojení – IX. vlna 2012 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 75 % uživatelů Internetu je spokojeno s rychlostí svého připojení a 80 % s jeho kvalitou. Zájem připlatit si se opět snížil. Respondenti z domácností s Internetovým připojením N = 1152

61 61 Otázky k internetovému připojení – X. vlna 2012 Otázka: Nyní bych Vám rád(a) položila ještě několik otázek týkajících se Internetového připojení Vaší domácnosti. 77 % uživatelů Internetu je spokojeno s rychlostí svého připojení a 81 % s jeho kvalitou. Respondenti z domácností s Internetovým připojením N = 935

62 62 Změna Internetového providera Otázka: Změnil(a) jste v posledních 2 letech poskytovatele připojení k síti Internet? Pouze 13 % respondentů změnilo internetového poskytovatele. Meziročně není významná změna. Respondenti, kteří mají Internet VI. Vlna 2010 N = 1154, VII. vlna 2011 N = 1112, IX. Vlna 2012 N = 1152, X. Vlna 2012 N = 935 Srovnání let 2010 až 2012X. vlna 2012

63 63 Důvody změny Internetového providera Otázka: Proč změnil poskytovatele I nternetu? Lepší cena je nejuváděnějším důvodem změny providera. Dalšími častěji zmiňovanými důvody pro změnu, je nespokojenost se službami poskytovatele a vyšší spolehlivost. Respondenti, kteří změnili poskytovatele VI. Vlna 2010 N = 110, VII. vlna 2011 N = 112, IX. Vlna 2012 N = 138, X. Vlna 2012 N = 124

64 64 Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Cena Otázka: Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Cena Cena je podstatná pro 94 %, pro 70 % dokonce velmi významná. Význam ceny (rozhodně ano) ve srovnání s předchozí vlnou mírně narostl. Všichni respondenti, kteří mají doma Internet IX. vlna N = 1152 X. vlna N = 935

65 65 Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Spolehlivost Otázka: Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Spolehlivost Spolehlivost je podstatná pro 96 %, pro více než dvě třetiny dokonce velmi významná. Všichni respondenti, kteří mají doma Internet IX. vlna N = 1152 X. vlna N = 935

66 66 Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Rychlost Otázka: Jak je při výběru Internetového připojení domácnosti důležité: Rychlost Rychlost je podstatná pro 87 %, pro polovinu je velmi významná. Cena a spolehlivost jsou ale důležitější. Všichni respondenti, kteří mají doma Internet IX. vlna N = 1152 X. vlna N = 1151

67 67 Znáte pojem FUP, tedy Fair User Policy? Jen malá část lidí jej zná - desetina Otázka: V souvislosti s Internetem se používá pojem FUP, tedy Fair User Policy. Znáte jej? Všichni kdo využívají Internet N = 957

68 Názor na FUP Otázka: A myslíte, že FUP je … Všichni kdo vědí, co je FUP N = 107 Lidé mají pocit, že FUP je především cesta k vyšším ziskům, cca půl na půl je to snaha vytvořit stejné podmínky uživatelům. Jen menší část ji považuje za užitečnou. Lidé mají pocit, že FUP je především cesta k vyšším ziskům, cca půl na půl je to snaha vytvořit stejné podmínky uživatelům. Jen menší část ji považuje za užitečnou.

69 Tři čtvrtiny uživatelů mobilního připojení využívají paušál. Tarif pro dočasný přístup k Internetu využívá 11 %. 14 % neví, zda používá k připojení paušál či tarif. Mobilní připojení většinou není využíváno jako hlavní připojení, ale spíše jako doplňkové připojení. Jako doplňkové mobilní připojení využívá 42 % uživatelů. 16 % využívá mobilní připojení jako hlavní připojení. Mobilní připojení je nejčastěji využíváno doma (41 %), dále potom na cestách (35 %) a v práci (17%). Uživatelé, kteří se připojují prostřednictvím tarifu, využívají mobilní připojení nejčastěji na cestách (46 %). Průměrný měsíční výdaj za mobilní připojení je nižší než výdaj za pevné připojení domácnosti. Uživatelé za mobilní připojení v průměru utratí 293,- Kč měsíčně (jde o průměr z uživatelů, kteří uvedli měsíční výdaj za mobilní připojení). 23 % uživatelů mobilního připojení uvádí, že nemá s mobilním připojením žádný výdaj. Velká část uživatelů, kteří uvedli, že za mobilní Internetové připojení nic neutratí, platí za mobilní připojení prostřednictvím paušálu. Lze tedy předpokládat, že někteří uživatelé, kteří mají Internet v rámci „balíčku služeb“, nejsou schopni stanovit cenu mobilního připojení, případně mají mobilní připojení k hlasovým službám „zdarma“. 60 % uživatelů je víceméně spokojeno s rychlostí mobilního připojení. Poněkud překvapivě (Češi si stěžují na většinu cen) přes 60 % lidí považuje rychlost mobilního připojení úměrnou ceně. Třetina cenu za úměrnou rychlosti nepovažuje. Využívání mobilního připojení v zahraničí je velmi ojedinělé. Jen málo, jeden z osmi, odpovídá kladně, šestina mírně negativně a 70 % „rozhodně ne“. Pouze necelá třetina sleduje, k jaké síti (GSM, UMTS) se připojuje. Pětina to sleduje málokdy a skoro polovina vůbec ne. Přes 40 % lidí neví, jaké množství dat (v MB/GB) stáhne průměrně za měsíc, nesleduje tuto informaci. Dalších 40 % stahuje do 300 Mb, jen necelá pětina více. 69 5. Mobilní připojení k Internetu

70 Přes 40 % lidí neví, jaký datový limit mají v tarifu, nesledují tuto informaci. Asi šestina má neomezený tarif. Po vyčerpání tarifu si uživatelé kupují dodatečné datové balíčky pouze výjimečně. Jaký měsíční limit přenesených dat v rámci mobilního připojení by byl pro uživatele optimální? Skoro 35 % lidí neví, asi pětina by chtěla neomezený tarif, většina ale chce jen mírné navýšení ve srovnání se současným stavem. Respondentů, kteří mobilní připojení k Internetu nepoužívají jsme se zeptali, proč ho nevyužívají. Přes polovinu respondentů mobilní Internet nepoužívá prostě proto, že ho „nepotřebuje“. 16 % nevyužívá mobilní připojení, protože je příliš drahé. 70

71 71 Využití mobilního připojení Otázka: Využíváte pro Internet do mobilu nebo mobilní internet do notebooku/pc tarify pro trvalou dostupnost k síti Internet na celý měsíc (paušál) nebo tarify pro dočasný přístup k síti Internet? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí paušálu. Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115, IX. Vlna 2012 N = 69, X. Vlna 2012 N = 137

72 72 Využití mobilního připojení Otázka: Jaký je ve vašem případě podíl využití mobilního připojení? Jde o čas, který trávíte na mobilním připojení nebo na jiném typu? Nejčastěji se respondenti připojují pomocí mobilního připojení jen jako doplněk. Respondenti, kteří používají mobilní Internet, VI. vlna 2010 N = 98, VII. vlna 2011 N = 115, IX. Vlna 2012 N = 69, X. Vlna 2012 N = 137

73 Otázka: Kde nejčastěji mobilní připojení využíváte? Doma/Na chalupě/V práci/Na cestách (venku-mimo domov a zaměstnání)/V zahraničí Využívání mobilního připojení - X. vlna 2012 Respondenti kteří využívají mobilní připojení N = 137 Doma a pak na cestách jsou nejčastější odpovědi.

74 74 Výdaje za mobilní internetové připojení Otázka: Kolik přibližně měsíčně utratíte za mobilní Internetové připojení ? Průměrný výdaj První kvartil – hodnota, pod kterou je 25 % souboru Median – hodnota, pod kterou je polovina souboru Třetí kvartil – hodnota, nad kterou je jen 25 % souboru (pod ní 75 %) je IX. Vlna 2012 X. vlna 2012 383 Kč 293 Kč měsíčně. 150 Kč 150 Kč měsíčně. 300 Kč 208 Kč měsíčně. 500 Kč 366 Kč měsíčně. Respondenti kteří využívají mobilní připojení N = 137

75 75 Jakou rychlost připojení lidé mají? Na pevném připojení má většina lidí rychlost větší než 2Mb, u mobilního je tomu naopak a většina lidí má nižší rychlost připojení Otázka: Jaká je rychlost Vašeho pevného internetového připojení? Pokud máte v domácnosti více internetových připojení, řekněte nám prosím rychlost Vašeho nejrychlejšího připojení. Uveďte rychlost stahování (download). Vyšší rychlosti pevného připojení deklarují muži, středního věku (starší mívají pomalejší, ale mladí nemají nejrychlejší), vzdělanější, výrazně častěji ti s vyššími příjmy, a z měst. U mobilního připojení je tomu podobně Vyšší rychlosti pevného připojení deklarují muži, středního věku (starší mívají pomalejší, ale mladí nemají nejrychlejší), vzdělanější, výrazně častěji ti s vyššími příjmy, a z měst. U mobilního připojení je tomu podobně Uživatelé pevného a mobilního připojení

76 76 Mobilní připojení: Je podle Vás rychlost Vašeho mobilního připojení dostačující? Otázka: Mobilní připojení: Je podle Vás rychlost Vašeho mobilního připojení dostačující? 60 % uživatelů je víceméně spokojeno, třetina nikoli – totéž bylo vidět z otázky na navýšení rychlosti. Respondenti, kteří využívají mobilní Internet IX. vlna 2012 N = 69 X. vlna 2012 N = 137

77 77 Mobilní připojení: Je podle Vás rychlost Vašeho mobilního připojení úměrná ceně? Otázka: Mobilní připojení: Je podle Vás rychlost Vašeho mobilního připojení úměrná ceně? Poněkud překvapivě (Češi si stěžují na většinu cen) i u této otázky je přes 60 % lidí spokojeno, třetina nikoli. Respondenti, kteří využívají mobilní Internet IX. vlna 2012 N = 69 X. vlna 2012 N = 137

78 78 Mobilní připojení: Využíváte mobilní připojení v zahraničí? Otázka: Mobilní připojení: Využíváte mobilní připojení v zahraničí? Jen málo, jeden z osmi, odpovídá kladně, šestina mírně negativně a 70 % „rozhodně ne“. Respondenti, kteří využívají mobilní Internet IX. vlna 2012 N = 69 X. vlna 2012 N = 156

79 79 Mobilní připojení: Sledujete jaké síti (GSM, UMTS) se připojujete? Otázka: Mobilní připojení: Sledujete k jaké síti (GSM, UMTS) se připojujete? Jen necelá třetina ano, pětina málokdy, skoro polovina vůbec ne Respondenti, kteří využívají mobilní Internet IX. vlna 2012 N = 69 X. vlna 2012 N = 137

80 80 Jaké množství dat lidé stahují přes mobilní připojení ? Přes 40 % lidí neví, nesleduje tuto informaci, dalších 40 % stahuje do 300 Mb, jen necelá pětina více Otázka: Jaké množství dat (v MB/GB) stáhnete průměrně za měsíc prostřednictvím mobilního připojení Všichni kdo využívají mobilní připojení N = 137

81 81 Jaký datový limit mají lidé v tarifu? Přes 40 % lidí neví, nesleduje tuto informaci, asi šestina má neomezený tarif Otázka: Jaký měsíční datový limit (v MB/GB) máte k dispozici v rámci Vašeho tarifu mobilního připojení? Všichni kdo využívají mobilní připojení N = 137

82 82 Dokupují si lidé dodatečné datové balíčky po vyčerpání limitu? Je to zcela výjimečný jev Otázka: Přikupujete si dodatečné datové balíčky po vyčerpání Vašeho datového limitu mobilního připojení? Všichni kdo využívají mobilní připojení N = 137

83 83 Jaký měsíční limit by lidé chtěli? Skoro 35 % lidí neví, asi pětina by chtěla neomezený tarif, většina ale chce jen mírné navýšení ve srovnání se současným stavem. Otázka: Jaký měsíční limit přenesených dat v MB/GB (FUP) by byl pro Vás dostatečný/optimální pro Vaše mobilní připojení? Všichni kdo využívají mobilní připojení N = 137

84 84 Proč respondenti nevyužívají mobilní připojení Otázka: Mobilní připojení přes mobilní telefon ani datový modem do notebooku nevyužíváte, důvodem je: Přes polovinu respondentů mobilní Internet nepoužívá prostě proto, že ho „nepotřebuje“. 16 % nevyužívá mobilní připojení, protože je příliš drahé. Přes polovinu respondentů mobilní Internet nepoužívá prostě proto, že ho „nepotřebuje“. 16 % nevyužívá mobilní připojení, protože je příliš drahé. Respondenti, kteří nevyužívají mobilní Internet X. Vlna 2012 N = 1124

85 6. Internet a změny v životě lidí Emaily (a SMS) vytlačily klasické dopisy, většina lidí přesunula na web většinou i hledání v jízdních řádech, domácích mapách, slovnících, encyklopediích, i předpovědi počasí. V klasické podobě pro většinu lidí zůstává TV a rozhlasový program i sledování těchto médií, čtení zpráv, zájmových časopisů, seznamování se s novými přáteli i partnery, hledání v telefonních seznamech. U mladých lidí je to ale už jen hledání v telefonních seznamech, čtení hobby časopisů, hledání v rozhlasových programech (ale poslech radia už ne), sledování TV, velmi těsně seznamování se s novými přáteli a ze dvou třetin i hledání partnera.

86 Jak Internet mění lidem život? Otázka: Jak se Vám změnil život v souvislosti s Internetem? Někdo přenesl řadu vyhledávání a podobných aktivit na Internet, někdo ne, jak jste na tom Vy? Otázka: Jak se Vám změnil život v souvislosti s Internetem? Někdo přenesl řadu vyhledávání a podobných aktivit na Internet, někdo ne, jak jste na tom Vy? Všichni, kdo používají Internet N = 1173 Emaily (a SMS) vytlačily klasické dopisy, většina lidí přesunula na web většinou i hledání v jízdních řádech, domácích mapách, slovnících, encyklopediích, i předpovědi počasí. Emaily (a SMS) vytlačily klasické dopisy, většina lidí přesunula na web většinou i hledání v jízdních řádech, domácích mapách, slovnících, encyklopediích, i předpovědi počasí.

87 Jak Internet mění lidem život – mladí lidé Všichni 15 – 29 let N = 278 Otázka: Jak se Vám změnil život v souvislosti s Internetem? Někdo přenesl řadu vyhledávání a podobných aktivit na Internet, někdo ne, jak jste na tom Vy? Otázka: Jak se Vám změnil život v souvislosti s Internetem? Někdo přenesl řadu vyhledávání a podobných aktivit na Internet, někdo ne, jak jste na tom Vy? Kromě e-mailů, jízdních řádů, slovníků, encyklopedií, domácích map a předpovědí počasí, přesunula většina mladých lidí na web i většinu hledání v zahraničních mapách, podkladů pro studium i poslech radia. Kromě e-mailů, jízdních řádů, slovníků, encyklopedií, domácích map a předpovědí počasí, přesunula většina mladých lidí na web i většinu hledání v zahraničních mapách, podkladů pro studium i poslech radia.


Stáhnout ppt "1 Využívání počítače a Internetu Zpráva z výzkumu – Kolesárová, Tomek Sběr data – STEM/MARK, a.s. Prosinec 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google