Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOSFÉRA řec. bios = život obal života Země - tvořen živými organismy (= mikroorga- nismy - rostliny - živočichové - houby) - sféra Země s vhodnými podmínkami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOSFÉRA řec. bios = život obal života Země - tvořen živými organismy (= mikroorga- nismy - rostliny - živočichové - houby) - sféra Země s vhodnými podmínkami."— Transkript prezentace:

1 BIOSFÉRA řec. bios = život obal života Země - tvořen živými organismy (= mikroorga- nismy - rostliny - živočichové - houby) - sféra Země s vhodnými podmínkami pro život - zahrnuje části ostatních geosfér - akumuluje a přetváří sluneční energii v živé hmotě - chemické složení - prvky: kyslík - uhlík - vodík = 96,5 % živé hmoty - přes 99 % živé hmoty na Zemi je rostlinného původu - probíhají neustále dva biochemické procesy: produkce = tvorba organických látek (hlavně fotosyn- tetizujícími organismy) dekompozice = rozklad odumřelé organické hmoty

2 Vědy: Biogeografie = geografická - prostorové rozšíření rostlin a živočichů→ fytogeografie - rostlinstvo → zoogeografie - živočišstvo Ekologie = biologická - vztahy:mezi organismy a jejich prostředím mezi organismy navzájem

3 Biocenóza (společenství) = soubor jedinců různých druhů organismů soustředěných na určitém území (biotopu) - fytocenóza (rostlinné společenstvo) - zoocenóza (společenství živočichů) B. lesa, bažiny, potoka, rybníka, louky,... Biotop = místo, které organismům (společenstvu) posky- tuje podmínky pro život - charakterizován abiotickými faktory (geografická poloha – podnebí - půdní a hydrologické faktory) Biota = obecné souhrnné označení pro živé i vymřelé organismy

4 Geobiocenóza (ekosystém) = biocenóza + její biotop - přírodní (les - rašeliniště) - druhově bohaté, stabilní, schopné autoregulace a vývoje - umělé (zahrada, park, louka, rybník - vesnice, město, vý- robní závody) - člověk - monokultury = nestabilní, neschopny autoregulace, nutné dodávat suroviny a energii (hnojiva, za- vlažování, ničení škůdců - rudy, paliva, elektřinu) a odstraňo- vat odpady Soubory ekosystémů (geobiocenóz) s vyhraněným formačním rázem tvoří geobiomy. Geobiom = největší, stabilní biogeografická jednotka existenčně podmíněná makroklimatem - typická horizontální pásovitost G. pouští, savan - korálového ostrova, oceánu - pobřeží - hor

5 Fytogeografické oblasti = floristické - na základě příbuznosti flóry - 6 oblastí (= říší) ◦ Holarktická (Holarktis)= 1 rozlohou největší = celá mimotropická část severní polokoule - převládají listnaté dřeviny mírného pásu (vrbovité, břízovité, bukovité),... ◦ Paleotropická (Paleotropis)= 2 druhá největší = tropická oblast „Starého světa“ (Afrika, poloostrovy Arabský, Přední a Zadní Indie, ostrovy v Tichém a Indickém oceánu) počtem druhů nejbohatší (47 % rodů rostlin v tropech)

6 ◦ Neotropická (Neotropis)= 3 = tropy a subtropy „Nového světa“ - bohatá na endemity ◦ Kapská (Capensis)= 4 nejmenší - oblíbené pokojové rostliny (klívie, pelargonie, ama- rylky) ◦ Australská (Australis)= 5 = Austrálie, Tasmánie dlouhý samostatný vývoj = mnoho endemitů (8 600 druhů z 10 000) blahovičník (čeleď myrtovitých), přesličníky ◦ Antarktická (Antarktis)= 6 = nejjižnější Jižní Amerika, Ohňová země - Antarktida - trávy (kostřava, metlice, lipnice), mechy, lišejníky

7 Fytogeografické oblasti

8 Zoogeografické oblasti = faunistické - na základě rozšíření vývojově nejvyšších živočiš- ných tříd (savců a ptáků) - 6 oblastí (5 říší) (fauna = živočišstvoFaunus = římský bůh polí a lesů) ◦ Holarktická (Artogea)= 1, 2 rozlohou největší (54 % souše) - většina severní polokoule podoblasti: nearktická (= 1; Severní Amerika po střední Mexiko - arktické ostrovy - Grónsko) puma, medvěd (grizzly, mýval, baribal = černý), bizon, chřestýš, dikobraz, aligátor, sob (karibu), jelen wapiti (elk) palearktická (= 2; Evropa - severní Afrika - Asie bez jižní a jihovýchodní) ježek, sobol, zubr, medvěd hnědý, tarbík, velbloud, tygr, liška, vlk, rys, jelen, srnec, křeček, kůň Převalského (tachi)

9 ◦ Neotropická (Neogea)= 3 = Střední a Jižní Amerika - Velké a Malé Antily (= jihoamerická) jaguár, kolibřík, kondor, nandu, vačice, upír, lama, činčila, mor- če, kapybara, lenochod, mravenečník, pásovec, tapír, plosko- nosé opice (malpa, chápan, vřešťan), piraňa ◦ Etiopská (Paleogea)= 4 = Afrika na jih od Sahary (obratníku Raka) - jih Arabského polo- ostrova - Madagaskar gorila, šimpanz, kočkodan, lemuři, žirafa, antilopa, zebra, slon, pakůň, lev, leopard, gepard, nosorožec, hroch ◦ Orientální (Paleogea)= 5 = většina asijské monzunové oblasti (jižní a jihovýchodní = indomalajská) orangutan, makak, gibbon, kaloň, slon, tapír, panda (velká, čer- vená), medvěd pyskatý

10 ◦ Australská (Notogea)= 6 = Austrálie, Nová Guinea, Tasmánie, Nový Zéland, Moluky, Su- lawesi, Oceánie, Havajské ostrovy ptakopysk, ježura (vejcorodí), klokan, koala, vakomyš, vakove- verka, vakovlk, vombat (vačnatci), emu, kasuár, kivi, papoušci (kakadu, vlnkovaný, kakapo = soví), latérie, bahník, hadi (vod- náři, korálovci, tajpan) ◦ Antarktická (Antarktis)= 7 při pobřeží - tučňáci, tuleni, lvouni, lachtani, rypouši, buřňáci, rackové

11 Zoogeografické oblasti

12

13 Geobiomy


Stáhnout ppt "BIOSFÉRA řec. bios = život obal života Země - tvořen živými organismy (= mikroorga- nismy - rostliny - živočichové - houby) - sféra Země s vhodnými podmínkami."

Podobné prezentace


Reklamy Google