Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr Kindelmann Název materiálu: Ernest Rutherford Šablona:III/2 Sada:III2_C.03 Předmět:Fyzika Třída:IX.

2 Základní škola Kladruby 2011  Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je Ernest Rutherford. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s významnými vědci, vynálezci, seznamuje je s jejich díly a vynálezy. Prezentace motivuje žáky k zájmu o předmět, k jejich vlastnímu studiu, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Rutherford poločas rozpadu planetární model atomu radioaktivita

3 Základní škola Kladruby 2011  Ernest Rutherford Ernest Rutherford, anglický fyzik (1871 – 1937)

4 Základní škola Kladruby 2011  Kdo to byl Zabýval se radioaktivitou. o Zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků. o Zavedl pojem poločas rozpadu. o Záření vzniklá rozpadem prvků rozdělil na α, β a γ. Zjistil, že struktura atomu odpovídá planetárnímu modelu. V roce 1908 dostal Nobelovu cenu za chemii, za výzkum rozpadu prvků a chemii radioaktivních látek. V roce 1919 provedl první umělou přeměnu chemických prvků (dusík na kyslík).

5 Základní škola Kladruby 2011  Radioaktivita Rutherford dokázal existenci přirozené radioaktivity, vznikající samovolným rozpadem atomů. o Vypozoroval, že se ve vzorku radioaktivního materiálu vždy za stejný čas rozpadne polovina jader, tj. určil tzv. poločas rozpadu. o Tohoto jevu lze využít např. při měření času nebo při určení stáří Země. o Díky tomuto objevu došlo k značnému prodloužení odhadovaného stáří Země. V roce 1903 si uvědomil, že typ radiace objevený (ale nepojmenovaný) francouzským chemikem Paulem Villardem při pokusech s radiem v roce 1900, nemůže být alfa či beta zářením, protože je mnohem pronikavější. Rutherford pojmenoval nový druh záření jako paprsky gama.

6 Základní škola Kladruby 2011  Radioaktivní záření gama Záření γ je elektromagnetické o vysoké frekvenci, neboli proud velmi energetických fotonů. Často vzniká spolu s α či β zářením při radioaktivním rozpadu jader. Gama je méně ionizující než α i β. Živým organismům způsobuje popáleniny, rakovinu a genové mutace. Pro odstínění se používají velmi tlusté štíty z kovů velké hustoty (např. olovo).

7 Základní škola Kladruby 2011  Radioaktivní záření alfa a beta Záření alfa je proud jader hélia (částic alfa) a nese kladný elektrický náboj, má nejkratší dosah (lze ho zastavit např. i listem papíru). Záření beta je proud záporně nabitých elektronů. Někdy se rozlišuje záření β - (elektrony) a β + (kladně nabité pozitrony), lze ho zachytit 4 mm deskou hliníku, 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova.

8 Základní škola Kladruby 2011  Rutherfordův (planetární) model atomu Thomsonův model překonal na začátku 20. století Ernest Rutherford, který dokázal, že většina hmoty s kladným nábojem je umístěna ve velmi malém prostoru ve středu atomu. Později také zjistil, že jádro atomu vodíku je nejjednodušším jádrem, které je tvořeno jedinou částicí, přičemž tato částice je obsažena také v jádrech ostatních atomů. Tato částice se nazývá proton. To ho vedlo k Rutherfordově modelu: o Podle kterého se atom skládá z kladně nabitého hutného jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony obdobně jako planety obíhají Slunce (proto se tento model nazývá též planetární model atomu).

9 Základní škola Kladruby 2011  Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford,10.4.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a /Ernest_Rutherford.jpg/160px- Ernest_Rutherford.jpg,10.4.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom,10.4.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/ Betadecay.jpg/220px-Betadecay.jpg,10.4.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/ Gammadecay-1.jpg/220px-Gammadecay-1.jpg,10.4.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79 /Alpha_Decay.svg/250px-Alpha_Decay.svg.png,10.4.2013 https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdpfgsj_kWojipdUo0Q p2vIuMxoZL57cr7sWbw4rkSjfsV86LBeg,10.4.2013


Stáhnout ppt "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google