Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROFESNÍ ORIENTACE VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium a pedagogickou činnost VŠTE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROFESNÍ ORIENTACE VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium a pedagogickou činnost VŠTE."— Transkript prezentace:

1 PROFESNÍ ORIENTACE VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium a pedagogickou činnost VŠTE v Českých Budějovicích

2 vznikla jako polytechnická škola, která by měla uspokojit poptávku po specializovaných technikách a ekonomech v Jihočeském regionu nejmladší vysoká veřejná škola (existuje 5 let) Neuniverzitní profesně orientovaná VŠ; přes 3000 studentů ve studijních bakalářských oborech: 1.Ekonomika podniku 2.Stavební management 3.Konstrukce staveb Povinná semestrální praxe ve firmách (registr oponentů pro BP) VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ www.vstecb.cz

3 CÍL ŠKOLY je pevné ukotvení školy do systému terciárního vzdělávání ČR a v regionu jako vysoké školy neuniverzitního charakteru s výukovým zaměřením s profesní orientací sjednotit získané kompetence absolventů jednotlivých programů VŠTE s Národním kvalifikačním rámcem a akreditovat studijní programy v souladu s polytechnickým zaměřením školy zkvalitňovat mobilitu studentů i akademických pracovníků v rámci evropského prostoru i mimo něj udržovat a postupně rozšiřovat stávající nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty Jihočeského kraje, navázat spolupráci s ostatními vysokými školami včetně zahraničních škol a podniků

4 ROLE NEUNIVERZITNÍHO SEKTORU produktem školy vůči pracovnímu trhu je vychovávat a nabídnout profesně orientované bakaláře s možností uplatnění v podnikové sféře (důraz je kladen na odbornost a jazykovou vybavenost studentů, absolventů) AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI cílem mobilit akademických pracovníků je přenos zahraničních zkušeností, rozvoj jazykových dovedností, osobnostní kariérní růst a rozvoj publikační a tvůrčí činnosti partnerské instituce: zaměřeny na profesně orientované vysoké školy a firmy s obdobnou profesní orientací

5 MOBILITY STUDENTŮ základem: jednosemestrální studijní pobyty a jednosemestrální pracovní stáže cílem STUDIJNÍCH POBYTŮ je studium v cizím jazyce s plným akademickým uznáním studovaných modulů na VŠTE, rozvoj jazykových a sociálních kompetencí, poznání jiné země a rozvoj osobnostní adaptace studenta u DLOUHODOBÉ PRAXE jde o poznání pracovního prostředí a požadavků na profesní znalosti a dovednosti v jiné zemi, seznámení se s interkulturními rozdíly a nároky na zaměstnance včetně zapojení do práce v multikulturních týmech vedle dlouhodobých pobytů jsou organizovány krátkodobé projektové aktivity (International Business Weeks) na partnerských školách nebo na VŠTE (probíhající v cizím jazyce, převážně angličtině) partnerské organizace: Belgie, Portugalsko, Německo, Rakousko, Irsko, Itálie, Litva, Nizozemí, Maďarsko, Lotyšsko, Francie, Finsko, Dánsko, Bulharsko, Polsko, Španělsko, Řecko, Turecko, Skotsko

6 FORMY ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Akademický rok Počet výjezdů Erasmus StátyPočet výjezdů IBW Státy 2006/70-0- 2007/84BE, UK12BE, NL, FR 2008/93IRL, PT0- 2009/105PT, UK, NL17 26 PT, BE, FR, NL, FIN, PL, LV VŠTE (IBW domácí)

7 MEZINÁRODNÍ AKTIVITY -zapojení do mezinárodních aktivit je pro VŠTE jednou ze strategických priorit, které umožňuje přípravu studentů a absolventů pro evropský trh práce a současně poskytuje trvalé podněty pro integraci nových vzdělávacích trendů z hlediska obsahu, nových forem a výukových metod, ale také trvalejší partnerství umožňující spolupráci při tvorbě a poskytování společných studijních programů, výměně a přenosu zkušeností a spolupráci v oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti -program ERASMUS -program AKTION -Program Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska -členství v mezinárodní organizaci a účast na konferenci v EURASHE -aktivní zapojení v organizaci BUSINET

8 HLAVNÍ SPECIFIKA AKREDITACE PROFESNÍHO BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU Program odpovídá potřebám firem daného regionu - poskytuje komplexní a flexibilní profesně orientované vzdělání, bakalářské a magisterské programy úzce spolupracující se soukromým a veřejným sektorem a s aplikační sférou v regionu Odůvodnění studijního programu u profesních bakalářských programů v akreditační žádosti zahrnuje: „ekonomickou, sociální a demografickou charakteristiku předpokládané spádové regionální oblasti a údaje o počtech nezaměstnaných absolventů vyšších odborných škol a vysokých škol podle kvalifikační struktury příslušného studijního programu a jeho jednotlivých oborů za poslední rok (k 30.dubnu a k 30. září) vyjádřené 1. příslušnými územními orgány práce nebo 2. rozborem zpracovaným žadatelem.“ (Vyhláška MŠMT č. 312/2011 Sb., §10, bod 1, písmeno b) Přílohou je rovněž: „Přehled návrhu pracovišť s uvedením jejich právní formy, kde se praxe bude konat a případné doložení jejího smluvního zabezpečení alespoň na standardní dobu studia.“ (§4, odstavec 2)

9 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PROFESNÍ ORIENTACE VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium a pedagogickou činnost VŠTE."

Podobné prezentace


Reklamy Google