Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Programové období 2007-2013 Financování programů kofinancovaných ze SF EU a veřejných rozpočtů České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Programové období 2007-2013 Financování programů kofinancovaných ze SF EU a veřejných rozpočtů České republiky."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Programové období 2007-2013 Financování programů kofinancovaných ze SF EU a veřejných rozpočtů České republiky

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ZDROJE EU 2007 - 2013 Strukturální fondy EUEUR (běžné ceny)  Evropský regionální fond (ERDF)13 735 731 491  Evropský sociální fond (ESF) 3 747 850 554  Fond soudržnosti (FS) 8 819 022 439 Mimo strukturální fondy EUEUR (běžné ceny)  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 2 815 506 354  Evropský rybářský fond (EFF) 25 472 908

3 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ALOKACE SF/FS 2007 - 2013 25 886 617 969 EUR

4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1. ZDROJE SF EU 2007 – 2013 JSOU POSLEDNÍ „VELKÉ“ PENÍZE PRO ČESKOU REPUBLIKU? 2. INFRASTRUKTURNÍ DLUH ČR ŘÁDOVĚ PŘEVYŠUJE ÚHRN PŘEDPOKLÁDANÉHO ČERPÁNÍ ZA CELÉ OBDOBÍ. 3. CÍLEM JE POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONŮ A ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ JEJICH OBYVATEL. 4. ROČNÍ SCHODEK STÁTNÍHO ROZPOČTU SE BLÍŽÍ PŘEDPOKLÁDANÉMU ROČNÍMU ČERPÁNÍ.

5 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ZKUŠENOSTI Z OBDOBÍ 2004 - 2006  Nízká flexibilita implementačního systému nedořešené legislativní otázky a složitost procedur nedostatečná harmonizace české a evropské legislativy  Institucionální zajištění a personální kapacity poměrně náročná a složitá implementační struktura. nedostatečná administrativní kapacita  Administrace projektů nejednotnost informačních systémů v rámci resortů doprovázená různou úrovní uživatelské přívětivosti až nepřívětivosti systémů složité procedury v administraci programů, zejména proces hodnocení projektů, jejich výběr a vydávání rozhodnutí - uzavírání smluv opakované změny podmínek během programového období

6 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY  Monitorovací IT systém, kontrolní systém technické potíže se zadáváním dat do jednotlivých subsystémů a přenosem těchto dat do centrálního MSSF doposud není aktivním nástrojem řízení  Publicita a propagace nedostatečná publicita a nízká úroveň znalostí potenciálních žadatelů vedla u některých opatření k nízkému počtu předložených projektů  Připravenost projektů nízký počet kvalitně připravených projektů  Vysoké nároky na spolufinancování více než 25% spolufinancování pro konečné příjemce potřeba vlastních finančních zdrojů příjemce pro předfinancování plateb EU ZKUŠENOSTI Z OBDOBÍ 2004 - 2006

7 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO ČERPÁNÍ 2007 - 2013 VĚCNĚ ADMINISTRATIVNÍ PŘEDPOKLADY  Programy musí odpovídat skutečným potřebám příjemců  Podmínky čerpání musí být jednoduché srozumitelné jednotné alespoň pro jednotlivé skupiny příjemců - obce/kraje - neziskové organizace - podnikatele) A HLAVNĚ STABILNÍ PO CELÉ OBDOBÍ

8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Tabulka č. 1 - Operační programy a přehled podílů veřejných rozpočtů

9 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY FINANČNÍ PŘEDPOKLADY  Finanční toky směrem k příjemci musí být průběžné  Nároky na kofinancování musí být úměrné možnostem žadatelů  Předfinancování nesmí zatěžovat příjemce a zdražovat čerpání PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO ČERPÁNÍ 2007 - 2013

10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Tabulka č.2 - Přehled o propočtu kofinancování fondů EU v období 2007-2013

11 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY KONEČNÍ PŘÍJEMCI DOTACÍ - ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ Obce Kraje Podnikatelé Nestátní neziskové organizace Regionální rady regionů soudržnosti OP

12 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY SCHVÁLENÉ PRINCIPY FINANCOVÁNÍ Princip průběžného financování Princip účasti státního rozpočtu Princip motivační Princip minimalizace finančních nákladů Princip přehlednosti Princip stability

13 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY  Zajišťuje finanční prostředky v čase, kdy dochází k realizaci.  Eliminuje možnosti zneužití finančních prostředků.  Umožňuje průběžnou kontrolu projektu po definovaných etapách.  Odpadá potřeba, aby konečný příjemce žádal u své banky o komerční úvěr.  Odpadá potřeba zasílání záloh konečným příjemcům. ZÁKLADNÍ ATRIBUTY PRŮBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ

14 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY  Dotace jsou Regionálním radám regionů soudržnosti (dále je „Regionální rady“) poskytovány podle zákona 248/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 16b bod a). Podle stanoviska Ministerstva financí se nejedná o program na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného nebo nehmotného majetku definovaný v § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Z toho vyplývá, že na tyto prostředky se nebude vztahovat působnost vyhlášky 40/2001 Sb. resp. 231/2005 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku. SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ PRO RAGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

15 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ PRO RAGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  Finanční prostředky budou poskytovány následujícím postupem: Finanční prostředky veřejných rozpočtů – národní spolufinancování - jsou rozpočtovány v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj a v rozpočtu Regionální rady. Podíl rozpočtu EU předfinancovaný ze SR je rovněž rozpočtován v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj vystaví rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a podílu rozpočtu EU na financování Regionálního operačního programu. Přílohou jsou podmínky poskytování dotace, součástí podmínek je definice harmonogramu poskytování finančních prostředků. Finanční prostředky jsou poskytovány zpravidla měsíčně ve výši 1/12 rozpočtovaných zdrojů, Rychlost poskytování finančních prostředků nesmí brzdit financování konkrétních projektů


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Programové období 2007-2013 Financování programů kofinancovaných ze SF EU a veřejných rozpočtů České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google