Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

90 let karlovarského gymnázia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "90 let karlovarského gymnázia"— Transkript prezentace:

1 90 let karlovarského gymnázia

2 Z historie

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Název školy

13 Československé státní reformní reálné gymnasium ( ) Československé státní reálné gymnasium v Karlových Varech ( ) Osmileté státní reálné gymnázium ( )

14 Čtyřleté gymnázium ( ) Jedenáctiletá střední škola ( ) Dvanáctiletá střední škola ( )

15 Střední všeobecně vzdělávací škola ( ) Gymnázium Karlovy Vary ( ) První české gymnázium (od roku 1995)

16 Umístění školy

17 1924 – 1932 v Rybářích, Šmeralova ulice (v současnosti ZŠ Šmeralova a ZUŠ A. Dvořáka)

18 1932 – 1953 v Poděbradské ulici (Krále Jiřího, v současnosti Střední zdravotnická škola)

19 1953 – 1961 na nábřeží J.Palacha (bývalá ZŠ Jana Palacha)

20 1958 – 1961 v Moskevské ulice (v současnosti ZŠ Dukelských hrdinů)

21 od roku 1961 v Drahovicích, Národní ulice

22

23

24

25 Statistika 1924-2014 Názvů školy: 9 Budov: 6 Ředitelů školy: 12 Tříd: 273 Absolventů školy: 7701

26 Na počátku bylo Československé státní reformní reálné gymnasium.

27 Tato škola byla zřízena na základě usnesení tehdejší československé vlády z 27. června 1924.

28

29

30 Pravidelné vyučování začalo 18. září 1924.

31

32 Slavnostní otevření nové školy se konalo 28
Slavnostní otevření nové školy se konalo 28. října v tělocvičně české státní školy v Rybářích za přítomnosti čestných hostí.

33 Při slavnosti účinkoval zpěvácký spolek Hlahol z Karlových Var, který úvodem zapěl Smetanovo "Věno".

34 Gymnázium mělo hned na počátku dvě třídy.

35 Z výročních zpráv a starých kronik.

36

37

38 O čistotu žactva bylo pečováno pravidelným sprchováním ve školních lázních. K zachování čistoty ve školních místnostech přispělo značně přezouvání žactva.

39 Ředitel ústavu Dr. M. Hynais pojednal o účelu školních známek, jako prostředku výchovy, prof. L.Serbus nastínil v přednášce různé vady ve vzrůstu těla a uvedl jejich příčiny.

40

41

42 Žáci noví platí zápisnou taxu 20 Kč, na učebné pomůcky 20 Kč, na tělocvičné hry 3 Kč, na celý školní rok.

43 Potřebná oznámení budou vyhlášena na ústavní tabuli, nutná vysvětlení a informace udílí ředitelství ústavu.

44

45

46 Během školního roku byla tělocvična ústavu pěkně vybavena nářadím, což bude míti jistě příznivý vliv na výsledky naší školní tělovýchovné práce.

47

48

49 Pochodová zdatnost a kázeň byly pěstovány na turistických cvičeních
Pochodová zdatnost a kázeň byly pěstovány na turistických cvičeních. Podle vyspělosti žactva byly konány pochody tříhodinové až celodenní.

50 K hodinám tělocviku byla připojována poučení ze společenské a mravní výchovy s praktickým prováděním, dále ze zdravovědy a z branné výchovy.

51

52

53 Lyžařský výcvik se nemohl v letošním roce pro nepříznivé sněhové poměry prováděti v takové míře, jako roku loňského.

54 Na akademii účinkovalo všecko žactvo v tělocvičných číslech
Na akademii účinkovalo všecko žactvo v tělocvičných číslech. Program byl sestaven tak, aby podal obraz, jaké cíle sleduje školní tělesná výchova.

55

56

57 Ústav má naprosto nevyhovující tělocvičnu velikosti 7x10m a nemá ani hřiště. Věříme, že nadřízené orgány vyhoví naší žádosti o přistavění vyhovující tělocvičny.

58 Ředitelství upozorňuje, že je na ústavě zavedena povinnost přezouvání
Ředitelství upozorňuje, že je na ústavě zavedena povinnost přezouvání. Proto musí žactvo donésti hned první den školního roku s sebou vhodnou lehkou obuv.

59

60

61 Na podzim bylo počasí velmi příznivé, takže bylo možno hojně hráti a dlouho do podzimu cvičiti venku.

62

63

64 V zimě byla dobrá příležitost využíti kluzišť
V zimě byla dobrá příležitost využíti kluzišť. Zvláště dívky často bruslily za vedení prof. L. Horáčkové.

65

66 Ředitelé gymnázia

67 PhDr.Michal Hynais (1924 – 1937) Ladislav Kleisl (1937 - 1938)

68 Bohumil Macák (1945 – 1948) Ján Kubáň (1948,1951)

69 Marie Vlasáková (1948 – 1951) Miloslav Pitter (1952 – 1958)

70 Antonín Kostohryz (1958 – 1960) Miroslava Žáčková (1960 – 1961)

71 Štěpán Müller (1958 – 1974) PaedDr.František Náhlovský (1974–1990)

72 Mgr.Jan Malecha (1990-1996) RNDr. Zdeněk Papež(od roku 1996)

73 Oslavy 2014

74 27. září 2014 (sobota) Sjezd absolventů školy 9 – 11h Akreditace účastníků v LH Thermal 11h Slavnostní zahájení oslav v LH Thermal kulturní pořad „Gymnázium slaví“ od 12.30h Setkání pedagogického sboru s hosty oslav (na pozvánky) – 01h Výroční ples v Grandhotelu Pupp

75 28. září 2014 (neděle) Sjezd absolventů školy 9 – 11h prohlídka budovy Prvního českého gymnázia (v Drahovicích)

76 Přípravný výbor oslav RNDr. Zdeněk Papež Mgr. Eva Hanková Ing
Přípravný výbor oslav RNDr. Zdeněk Papež Mgr. Eva Hanková Ing. Dušan Kondel Mgr. Dana Ančincová PaedDr. Ilona Baarová Mgr. Irena Jiříková PaedDr. Jana Turčinová Liana Kadlečková

77 Jak vypadáme v roce 2014

78

79

80

81

82

83

84

85 Jak bude naše škola vypadat za rok

86

87

88

89 90 let karlovarského gymnázia


Stáhnout ppt "90 let karlovarského gymnázia"

Podobné prezentace


Reklamy Google